1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

một số biện pháp gây hứng thú trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 4-5 tuổi

Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao hứng thú trong giờ học giáo dục thể chất chính khoá của học sinh lớp 11 trường THPT thiệu hoá

Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao hứng thú trong giờ học giáo dục thể chất chính khoá của học sinh lớp 11 trường THPT thiệu hoá

... thiếu hứng thú khi học môn GDTC của học sinh chính khoá trờng THPT Thiệu Hoá 2. Nghiên cứu hiệu quả một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao tính hứng thú trong giờ học GDTC của học sinh chính khoá trong ... cực của học sinh trong giờ học GDTC đó là lý do tôi luôn trăn trởvà dẫn tôi đi đến nghiên cứu đề tài Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao hứng thú trong giờ học GDTC chính khoá của học sinh ... bộ giáo dục và đào tạo đà nhận định chất lợng giáo dục còn thấp, giờ dạy giáo dục thể chất còn đơn điệu, thiếu sinh động. Do đó để đáp ứng các mụctiêu hiện nay công tác giáo dục thể chất ở các...
 • 15
 • 651
 • 1
Một số biện pháp và hình thức phát triển tính tích cực vận động trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo lớn

Một số biện pháp và hình thức phát triển tính tích cực vận động trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo lớn

... MỘT SỐ BIỆN PHÁP VÀ HÌNH THỨC PHÁT TRIỂN TÍNH TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục Mâm Non là ngành học mở đầu trong hệ thống giáo ... biệt là thể lực, các nhu cầu của trẻ để từ đó tôi tìm hiểu đưa ra một số biện pháp hình thức tổ chức phát triển tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất cho trẻ. Đây là một ... tới thể dục cho trẻ mẫu giáo thực sự chưa đầy đủ lắm.Chính vì vậy chúng tôi đã chọn đề tài “ Một số biện pháp hình thức tổ chức nhằm phát triển tính tích cực vận động trong giáo dục thể...
 • 24
 • 24,723
 • 131
sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 của trường thpt u minh thượng hiện nay

sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 của trường thpt u minh thượng hiện nay

... hiện: Phạm Thị Lan 4 Đề tài: Một số giải pháp nâng cao hi u quả hoạt động GD Hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 của Trường THPT U Minh Thượng hiện nay Kết quả: Lớp Tổng số Học sinh Cóđịnh hướng Chưađịnh ... Đề tài: Một số giải pháp nâng cao hi u quả hoạt động GD Hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 của Trường THPT U Minh Thượng hiện nay mỗi người. Hướng nghiệp một quá trình liên tục tác động từ khi ... động hàng ngày.Người thực hiện: Phạm Thị Lan 6 Đề tài: Một số giải pháp nâng cao hi u quả hoạt động GD Hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 của Trường THPT U Minh Thượng hiện nay Năm học Học sinh...
 • 22
 • 1,119
 • 0
skkn một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi hình thành biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm môn làm quen với toán

skkn một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi hình thành biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm môn làm quen với toán

... phần toàn diện đối với trẻ Vì vậy tôi đã thực hiện một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ hình thành về biểu tượng số lượng, con số phếp đếm môn làm quen với toán. Qua một vài năm thực hiện ... TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG VỀ SỐ LƯỢNG, CON SỐ VÀ PHÉP ĐẾM MÔN LÀM QUEN VỚI TOÁN Trẻ đang lập số với cặp đối tượng Thỏ Cà rốt hoặc dạy cặp đôi mèo cá vì mèo cũng rất ... để trẻ hoạt động môn làm quen với toán 41 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓAPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỈM SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMTÊN ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ CHO TRẺ MẪU GIÁO...
 • 43
 • 9,758
 • 60
một số biện pháp gây hứng thú trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 4-5 tuổi

một số biện pháp gây hứng thú trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 4-5 tuổi

... quả cao, trẻ cha hứng thú tham gia vào các hoạt động. Chính vì thế tôi đãnghiên cứu và đa ra một số biện pháp để gây hứng thú trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi đợc ... biện pháp 5a) Biện pháp 1: Chuẩn bị điều kiện và đảm bảo an toàn phục vụ giáo dục thể chất cho trẻ 8b) Biện pháp 2: Lồng ghép tích hợp các hoạt động khác vào hoạt động thể chất 14c) Biện pháp ... tài: Một số biện pháp gây hứng thú trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 4-5 tuổi Phần II : Giải quyết của vấn đề:1/ Cơ sở lý luận:Tác giả: Nguyễn Thị Hơng 3Đề tài sáng kiến kinh nghiệmHoạt...
 • 22
 • 5,882
 • 28
Một số biện pháp quản lý chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc

Một số biện pháp quản lý chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc

... sở pháp về công tác quản hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trường THPT Ngô Gia Tự Vĩnh Phúc. 4.2. Phân tích thực trạng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trường THPT Ngô Gia ... một số biện pháp quản chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trường THPT Ngô Gia Tự Vĩnh Phúc. 45PHẦN NỘI DUNGCHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI ... trạng công tác quản hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp Trường THPT Ngô Gia Tự Vĩnh Phúc. 2.1. Đặc điểm tình hình quản hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường năm học...
 • 40
 • 487
 • 0
skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 của trường thpt u minh thượng hiện nay

skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 của trường thpt u minh thượng hiện nay

... hi u đề tài “ Một số giải pháp nâng cao hi u quả Người thực hiện: Phạm Thị Lan 2 Đề tài: Một số giải pháp nâng cao hi u quả hoạt động GD Hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 của Trường THPT U Minh ... giải pháp nâng cao hi u quả hoạt động GD Hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 của Trường THPT U Minh Thượng hiện nay đề ra một số biện pháp cần thiết để thực hiện hoạt động giáo dục Hướng nghiệp ... Người thực hiện: Phạm Thị Lan 8 Đề tài: Một số giải pháp nâng cao hi u quả hoạt động GD Hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 của Trường THPT U Minh Thượng hiện nay phần học sinh của trường “ thích”...
 • 16
 • 702
 • 0
SKKN Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 5- 6 tuổi trong việc hình thành các biểu tượng toán sơ đẳng

SKKN Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 5- 6 tuổi trong việc hình thành các biểu tượng toán đẳng

... tìm ra một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ trong việc " ;Hình thành các biểu tượng toán đẳng& quot;9II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI TOÁN1. Tạo môi trường toán ... SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMĐỀ TÀI:“MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ CHO TRẺ 5 -6 TUỔI TRONG VIỆC HÌNH THÀNH CÁC BIỂU TƯỢNG TOÁN SƠ ĐẲNG”MỤC LỤCTT NỘI DUNG TrangPHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ... của việc hình thành các biểu tượng toán học cho trẻ mầm non không chỉ phụ thuộc vào việc xây dựng hệ thống các biểu tượng toán học cần hình thành cho trẻ mà còn phụ thuộc vào 6 phương pháp, biện...
 • 22
 • 2,367
 • 5
KINH NGIỆM GÂY HỨNG THÚ TRONG HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI MTXQ CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI

KINH NGIỆM GÂY HỨNG THÚ TRONG HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI MTXQ CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI

... tham gia hoạt động làm quen với MTXQ. - Đồ dùng, đồ chơi, tranh ảnh phục vụ cho hoạt động làm quen với MTXQ theo chủ đề còn hạn chế, không sinh động nên chưa hấp dẫn được trẻ - Chưa tận dụng ... thật, hình ảnh thật, sinh động Hoạt động làm quen với MTXQ là một hoạt động trọng tâm làm nổi bật chủ đề đang khai thác, là nền tảng cho các hoạt động khác của trẻ. Trẻ hiểu nội dung của chủ ... rằng sẽ áp dụng được cho tất cả các lớp, các độ tuổi khác nhau cũng đạt hiệu quả.VI/ KẾT LUẬN. Việc gây hứng thú cho trẻ trong hoạt động làm quen với MTXQ là một việc làm cần thiết và rất...
 • 12
 • 729
 • 0
Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp gây hứng thú cho tẻ 5- 6 tuổi trong việc hình thành các biểu tượng toán sơ đẳng

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp gây hứng thú cho tẻ 5- 6 tuổi trong việc hình thành các biểu tượng toán đẳng

... trên.Tôi đã suy nghĩ tìm ra một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ trong việc HTCBTTSĐII. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI TOÁN1. Tạo môi trường toán học cho trẻ1.1. Tạo môi trường ... thế thoải mái, gây hứng thú cho trẻ trong việc tiếp thu kiến thức. Một phần bước đầu cho trẻ làm quen với công nghệ thông tin. Trong việc hình thành các biểu tượng toán đẳng cho trẻ, tuỳ theo ... thành các biểu tượng toán đẳng ’II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨUTrên cơ sở nghiên cứu sự hứng thú của trẻ Mẫu giáo lớn, qua đó đề xuất một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo lớn trong việc hình...
 • 26
 • 756
 • 0
Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ CHO TRẺ TRONG GIỜ LÀM QUEN MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH MẪU GIÁO 4 -5 TUỔI TRONG TRƯỜNG MẦM NON YÊN THANH

Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ CHO TRẺ TRONG GIỜ LÀM QUEN MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH MẪU GIÁO 4 -5 TUỔI TRONG TRƯỜNG MẦM NON YÊN THANH

... TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ CHO TRẺ TRONG GIỜLÀM QUEN MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH MẪU GIÁO 4 -5 TUỔI TRONG TRƯỜNG MẦM NON YÊN THANH I/-ĐẶT VẤN ĐỀ:1. Tầm quan trọng của vấn đề:Văn học là một ... tôi chỉ nghiên cứu một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo nhỡ( 4 -5 ) tuổi trong giờ làm quen với môi trờng xung quanh và tiến hành thực hiện tại trờng mầm non Yên Thanh - UôngBí - Quảng ... đã nghiên cứu những nguyên nhân gây ra và mạnh dạn đề ra một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ trong giờ làm quen với môi trờng xung quanh ở độ tuổi mẫu giáo bé ( 3- 4 tuổi) VI/- NI DUNG NGHIấN...
 • 25
 • 1,295
 • 4
sáng kiến kinh nghiệm văn học Một số biện pháp gây hứng thú cho cho trẻ trong giờ kể chuyện cho trẻ nghe

sáng kiến kinh nghiệm văn học Một số biện pháp gây hứng thú cho cho trẻ trong giờ kể chuyện cho trẻ nghe

... SKKN : Một số biện pháp gây hứng thú cho cho trẻ trong giờ kể chuyện cho trẻ nghe đề tài : một số biện pháp Gây hứng thú cho trẻ trong giờ kể chuyện cho trẻ nghe I. C S L LU N Văn học một ... -SKKN : Một số biện pháp gây hứng thú cho cho trẻ trong giờ kể chuyện cho trẻ nghe đình thì trẻ kể, khi quên trẻ có thể nhìn trong chủ đề để kể. Hoặc khi tậndụng vào giờ hoạt động đón, trả trẻ cô ... : Một số biện pháp gây hứng thú cho cho trẻ trong giờ kể chuyện cho trẻ nghe Trong khi đàm thoại cô cần phải chú ý đối tợng trẻ .với trẻ khác nhau,tôi đa ra cho trẻ câu hỏi cho phù hợp để trẻ...
 • 11
 • 951
 • 0
skkn đề tài một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ MG trong giờ giáo dục âm nhạc trường mầm non HOÀNG NAM

skkn đề tài một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ MG trong giờ giáo dục âm nhạc trường mầm non HOÀNG NAM

... giáo dục âm nhạc. Giáo viên: Giáo viên yêu thích âm nhạc, có khả năng về âm nhạc. 2. Khó khăn.- Khả năng nhận thức về âm nhạc của trẻ không đồng đều- Một số trẻ có khả năng cảm nhận về âm nhạc ... kém.3. Một số hiện pháp gây hứng thú trong quá trình dạy trẻ MGN – MGLhọc hát và vận động.3.1 .Biện pháp sử dụng trò chơi phân vai. Trong quá trình dạy trẻ học hát, ngoài biện pháp dạy trẻ thông ... tốt việc giáo dục âm nhạc cho trẻ, ngoài việc giáo viên có khả năng, kiến thức âm nhạc thì người giáo viêncũng cần phải biết đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ trong mối quan hệ âm nhạc để...
 • 22
 • 978
 • 1
skkn một số BIỆN PHÁP gây HỨNG THÚ CHO TRẺ mẫu GIÁO TRONG GIỜ GIÁO dục âm NHẠC TRƯỜNG mầm NON HOÀNG NAM

skkn một số BIỆN PHÁP gây HỨNG THÚ CHO TRẺ mẫu GIÁO TRONG GIỜ GIÁO dục âm NHẠC TRƯỜNG mầm NON HOÀNG NAM

... PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN CẦU GIẤYTRƯỜNG MẦM NON HỌA MISÁNG KIẾN KINH NGHIỆMMỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ CHO TRẺ MẪU GIÁO TRONG GIỜ GIÁO DỤC ÂM NHẠC Giáo viên: Trần Thị HạnhSáng ... môn giáo dục âm nhạc. Giáo viên: Giáo viên yêu thích âm nhạc, có khả năng về âm nhạc. 2. Khó khăn.- Khả năng nhận thức về âm nhạc của trẻ không đồng đều- Một số trẻ có khả năng cảm nhận về âm ... nghĩa của trò chơi đối với trẻ mẫu giáo mà tôi đã bổ sung một số biện pháp gây hứng thú trong quá trình dạy trẻ mẫu giáo học hát và vận động.II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. Trong quá trình thực hiện...
 • 18
 • 914
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm đề tài một số biện pháp và hình thức phát triển tính tích cực vận động trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo lớnmột số biện pháp gây hứng thú trong giờ học toán 4mottj số biện pháp thực hiên công tác phổ cạp giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổimot so bien phap gay hung thu cho tre trong gio lam quen voi moi truong xung quanho do tuoi 34 tuoimot so bien phap gay hung thu mon toan lop 4một số biện pháp gây hứng thú học tập môn lịch sử ở trường phổ thông qua hoạt động ngoại kháskkn một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi hình thành biểu tượng về số lượng con số và phép đếm môn làm quen với toánmột số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 5 tuổi làm quen với môi trường xung quanhđề tài một số biện pháp gây hứng thúmột số biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi hình thành biểu tượng về số lượng con số và phép đếm môn làm quen với toánmot so bien phap gay hung thu cho tr mg 56 tuoi hinh thanh các bieu tuong ve sl va phepmột số biện pháp gây hứng thú tập luyện thể dục cho học sinh lớp 2một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không ở vinatransvai trò của gia đình trong hoạt động giáo dục tri thức cho trẻ emsáng kiến kinh nghiệm để tài một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinhBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ