1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Kiến trúc - Xây dựng >

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9342:2012 CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI XÂY DỰNG BẰNG CỐT PHA TRƯỢT - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4118 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU - YÊU CẦU THIẾT KẾ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4118 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU - YÊU CẦU THIẾT KẾ

... TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4118 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU - YÊU CẦU THIẾT KẾIrrigation system - Irrigation canal design standardLời nói đầu TCVN 4118 - 2012 Công trình thủy ... 2AµAµAµ2 - 0,98 - 0,78 - 0,623 - 1.0 - 0,96 - 0,823 - 1,14 - 1,04 - 0,945 3,0 - 2,5 - 2,1 - 6 3,2 - 2,7 - 2,3 - 7 2,4 - 3,0 - 2,7 - 10 3,7 - 3,2 - 2,9 - 15 4,0 - 3,6 - 3,3 - 20 4,2 - 3,9 - 3,6 - b) ... trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu thiết kế được chuyển đổi từ TCVN 411 8- 1985 Hệ thống kênh tưới - Yêu cầu thiết kế theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn...
 • 67
 • 2,159
 • 1
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4253 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - NỀN CÁC CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG - YÊU CẦU THIẾT KẾ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4253 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - NỀN CÁC CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG - YÊU CẦU THIẾT KẾ

... TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4253 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - NỀN CÁC CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG - YÊU CẦU THIẾT KẾHydraulic structures - Foundation of hydraulic projects - Design standardLời ... projects - Design standard1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng khi thiết kế nền các công trình thủy công (công trình thủy lợi thủy điện, kè sông, kè biển).Khi thiết kế nền các công trình thủy ... nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - NỀN CÁC CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG - YÊU CẦU THIẾT KẾHydraulic structures - Foundation...
 • 51
 • 2,072
 • 0
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4447:2012 CÔNG TÁC ĐẤT - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4447:2012 CÔNG TÁC ĐẤT - THI CÔNG NGHIỆM THU

... TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4447:2012 CÔNG TÁC ĐẤT - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Earth works - Construction, check and acceptanceLời nói đầu TCVN 4447:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4447:1987 thành Tiêu ... thi công nghiệm thu công tác đất còn phải tuân theo các quy định của tiêu chuẩn chuyên ngành.1.2 Khi lập thi t kế tổ chức xây dựng thi t kế thi công cũng như khi thi t kế công trình đất ... học Công nghệ công bố.CÔNG TÁC ĐẤT - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Earth works - Construction, check and acceptance1 Phạm vi áp dụng1.1 Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu phải tuân theo khi thi...
 • 46
 • 6,943
 • 0
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4506 : 2012 NƯỚC CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - YÊU CẦU KỸ THUẬT

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4506 : 2012 NƯỚC CHO TÔNG VỮA - YÊU CẦU KỸ THUẬT

... TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4506 : 2012 NƯỚC CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - YÊU CẦU KỸ THUẬTWater for concrete and mortar - Technical speccificationLời nói đầu TCVN 450 6: 2012 thay thế TCVN 450 6: 1987. TCVN ... (đối với nước trộn tông vữa) Bảng 2 (đối với nước dùng để rửa cốt liệu bảo dưỡng tông) .4.6. Các yêu cầu kỹ thuật khác đối với nước trộn tông vữa: 4.6.1. Thời gian đông ... của tông vữa cũng như làm giảm độ bền lâu của kết cấu tông vữa trong quá trình sử dụng, thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn này.4. Yêu cầu kỹ thuật Nước trộn tông, trộn vữa, ...
 • 4
 • 2,628
 • 11
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5574 : 2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5574 : 2012 KẾT CẤU TÔNG TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

... TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5574 : 2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾConcrete and reinforced concrete structures - Design standardLời nói đầu TCVN 557 4: 2012 thay ... kể đến tính phi tuyến của tông cốt thép 4.4.1. Việc tính toán hệ kết cấu tông tông cốt thép (kết cấu tuyến tính, kết cấu phẳng, kết cấu không gian kết cấu khối lớn) đối với các ... chịu bởi tông. 3.1.6. Kết cấu tông cốt thép (Reinforced concrete structure)Là kết cấu làm từ tông có đặt cốt thép chịu lực cốt thép cấu tạo. Trong kết cấu tông cốt thép các nội...
 • 140
 • 1,727
 • 0
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8719 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG TRƯƠNG NỞ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8719 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG TRƯƠNG NỞ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

... trương nở (%)Ngày giờ phút TNTải trọng phản áp sử dụng (kPa)Áp lực trương nở (kPa) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Người thí nghiệm ... TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8719 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG TRƯƠNG NỞ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆMSoils for hydraulic ... tháng năm Trưởng phòng thí nghiệm MỤC LỤCLời nói đầu TCVN 871 9: 2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất trong phòng thí nghiệm 1 Phạm vi...
 • 10
 • 773
 • 1
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8720 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CO NGÓT CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8720 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CO NGÓT CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

... TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8720 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CO NGÓT CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆMSolis for hydraulic engineering construction ... Người thí nghiệm Người kiểm tra Trưởng phòng thí nghiệm MỤC LỤC Lời nói đầu TCVN 872 0: 2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng co ngót của đất trong phòng thí nghiệm ... Khoa học và Công nghệ công bố.ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CO NGÓT CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆMSolis for hydraulic engineering construction - Laboratory...
 • 7
 • 742
 • 0
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8721 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH KHÔ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT CỦA ĐẤT RỜI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8721 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH KHÔ LỚN NHẤT NHỎ NHẤT CỦA ĐẤT RỜI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

... TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8721 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH KHÔ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT CỦA ĐẤT RỜI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆMSoils ... ……………………………………………………………………………………………. TCVN 872 1: 2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm ………………………………………1. ... dụng tiêu chuẩn này: TCVN 8217 : 2009, Đất xây dựng công trình thùy lợi - Phân loại. TCVN 8732 : 2012, Đất xây dựng công trình thủy lợi - Thuật ngữ định nghĩa. TCVN 2683 : 2012, Đất xây dựng -...
 • 13
 • 1,070
 • 0
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9114:2012 SẢN PHẨM BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ KIỂM TRA CHẤP NHẬN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9114:2012 SẢN PHẨM TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC – YÊU CẦU KỸ THUẬT KIỂM TRA CHẤP NHẬN

... TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9114:2012 SẢN PHẨM BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ KIỂM TRA CHẤP NHẬNPrecast Prestressed concrete product - Technical ... Nước trộn cho tông vữa, Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6260:2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6284-1:1997, Thép cốt tông dự ứng lực Phần 1: Yêu cầu chung. TCVN 6284-2:1997, ... cầu đối với phụ gia dùng cho hỗn hợp tông 4.3. Yêu cầu cường độ tông 4.4. Yêu cầu đối với thép cốt trong tông ứng lực trước 4.5. Yêu cầu đối với neo thép 4.6. Yêu cầu khống chế ứng...
 • 22
 • 1,405
 • 4
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9338:2012 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THỜI GIAN ĐÔNG KẾT

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9338:2012 HỖN HỢP TÔNG NẶNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THỜI GIAN ĐÔNG KẾT

... TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9338:2012 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THỜI GIAN ĐÔNG KẾTHeavyweight concrete mixtures - Determination of time of settingLời nói đầu TCVN 9338:2012 ... bố.HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THỜI GIAN ĐÔNG KẾTHeavyweight concrete mixtures - Determination of time of setting1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định ... có). TCVN 3105:1993, Hỗn hợp tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử. TCVN 3106:1993, Hỗn hợp tông nặng - Phương pháp thử độ sụt. TCVN 9340:2012, Hỗn hợp tông trộn sẵn - Các...
 • 7
 • 989
 • 2
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9340:2012 HỖN HỢP BÊ TÔNG TRỘN SẴN - YÊU CẦU CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ NGHIỆM THU

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9340:2012 HỖN HỢP TÔNG TRỘN SẴN - YÊU CẦU CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGHIỆM THU

... TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9340:2012 HỖN HỢP BÊ TÔNG TRỘN SẴN - YÊU CẦU CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ NGHIỆM THU Ready-mixed concrete - Specification and acceptanceLời nói đầu TCVN 9340:2012 ... chỉnh hỗn hợp tông phân loại như sau:+ Hỗn hợp tông trộn ướt (đã trộn nước);+ Hỗn hợp tông trộn khô (chưa trộn nước).5 Các yêu cầu bản đánh giá chất lượng 5.1 Hỗn hợp tông cần ... tông tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công nghiệm thu. TCVN 4506:2012, Nước trộn tông vữa - Yêu cầu kỹ thu t. TCVN 5574:2012, Kết cấu tông tông cốt thép - Tiêu...
 • 9
 • 905
 • 4
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9342:2012 CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI XÂY DỰNG BẰNG CỐT PHA TRƯỢT - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9342:2012 CÔNG TRÌNH TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI XÂY DỰNG BẰNG CỐT PHA TRƯỢT - THI CÔNG NGHIỆM THU

... TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9342:2012 CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI XÂY DỰNG BẰNG CỐT PHA TRƯỢT - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Monolithic reinforced concrete structures ... cấu tông tông cốt thép toàn khối - Qui phạm thi công nghiệm thu; TCVN 5279:1990, An toàn cháy nổ. Bụi cháy - Yêu cầu chung; TCVN 5308:1991, Qui phạm kỹ thu t an toàn trong xây dựng; TCVN ... dựng; TCVN 5574:2012, Kết cấu tông tông cốt thép - Tiêu chuẩn thi t kế; TCVN 9398:2012, Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung;3 Thu t ngữ định nghĩa3.1 Thi công...
 • 30
 • 865
 • 0
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9356:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ, VỊ TRÍ VÀ ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9356:2012 KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP - PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY LỚP TÔNG BẢO VỆ, VỊ TRÍ ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP TRONG TÔNG

... TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9356:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ, VỊ TRÍ VÀ ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNGReinforced ... học Công nghệ công bố.KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ, VỊ TRÍ VÀ ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNGReinforced concrete structures - Electromagnetic ... hành xác định đường kính cốt thép bằng máy đo điện từ IZC-3B.1 Xác định vị trí chiều dày lớp bảo vệ của cốt thép Đặt đầu dò trên mặt tông của cấu kiện, theo các thang đo của máy hoặc đường...
 • 11
 • 1,009
 • 0
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9360:2012 QUY TRÌNH KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH ĐỘ LÚN CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP BẢNG PHƯƠNG PHÁP ĐO CAO HÌNH HỌC

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9360:2012 QUY TRÌNH KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH ĐỘ LÚN CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP BẢNG PHƯƠNG PHÁP ĐO CAO HÌNH HỌC

... cầu đo xác định độ lún cũng áp dụng tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn quy định các chỉ tiêu kỹ thuật đo độ lún công trình dân dụng công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học hướng dẫn kỹ thuật ... cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học công nghệ công bố. QUY TRÌNH KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH ĐỘ LÚN CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO CAO HÌNH HỌCTechnical ... TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9360:2012 QUY TRÌNH KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH ĐỘ LÚN CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP BẢNG PHƯƠNG PHÁP ĐO CAO HÌNH HỌCTechnical process of settlement...
 • 44
 • 634
 • 0
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 93422012  công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốt pha trượt thi công và nghiệm thu

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 93422012 công trình tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốt pha trượt thi công nghiệm thu

... TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9342:2012CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI XÂY DỰNG BẰNGCỐT PHA TRƯỢT - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Monolithic reinforced concrete structures ... lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học Công nghệ công bố.CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI XÂY DỰNGBẰNG CỐT PHA TRƯỢT - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Monolithic reinforced concrete structures ... Kết cấu tông tông cốt thép - Tiêu chuẩn thi t kế; TCVN 9398:2012, Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung;3 Thu t ngữ định nghĩa3.1 Thi công bằng cốp pha trượt...
 • 45
 • 561
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9155 2012 công trình thủy lợi yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chấttiêu chuẩn quốc gia tcvn 9205 2012 cát nghiền cho bê tông và vữatiêu chuẩn quốc gia tcvn về điệndanh mục tiêu chuẩn quốc gia tcvn 2014tiêu chuẩn quốc gia tcvn 7271thiết bị quan trắc được sử dụng theo tiêu chuẩn quốc gia tcvn 5964 1995trước khi xây dựng một công trình bê tông vónh cửu ta phải xây dựng một công trình tạm có hình dạng đúng như vậy đó là công trình cốp pha cốp pha phải đáp ứng những yêu cầu saucông bố tiêu chuẩn quốc giaquyết định công bố tiêu chuẩn quốc giathẩm quyền công bố tiêu chuẩn quốc giaquyết định về việc công bố tiêu chuẩn quốc giatiêu chuẩn quốc gia về công nghệ thông tintiêu chuẩn quốc gia việt nam công trình thủy lợicông tác đấtthi công nghiệm thu tiêu chuẩn quốc giatiêu chuẩn quốc gia việt nam tcvn về điệnBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ