KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2015 doc

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2015 doc

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2015 doc
... 1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD 70 70 30 40 1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 8.608 8.608 6.890 250 860 52 450 30 60 15 1.4 Đất làm muối LMU 1.000 1.000 1.000 BIỂU 2: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP ... 104,2 BIỂU 4: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HOA - CÂY KIỂNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 ĐVT: ha Thực hiện năm 2010 Kế hoạch năm 2015 STT Chỉ tiêu Hoa nền Hoa kiểng lâu năm Hoa nền Hoa kiểng lâu năm 1 Huyện ... (0) 0 1.1.1.2 Đất cỏ dùng COC 4.095 4.095 50 500 3.500 45 BIỂU 3: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN RAU AN TOÀN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 Kế hoạch STT Chỉ tiêu Thực hiện năm 2010 Năm 2011 Năm 2015 Bình quân...
 • 11
 • 183
 • 0

Đánh giá thực trạng và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp thành phố bắc giang tỉnh bắc giang

Đánh giá thực trạng và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp thành phố bắc giang  tỉnh bắc giang
... tích sử dụng, hình thành cơ cấu kinh tế sử dụng ñất. - Quy mô sử dụng ñất cần có sự tập trung thích hợp, hình thành quy mô kinh tế sử dụng ñất. - Sử dụng ñất ñai thích hợp, hình thành việc sử ... 4.2.a Cơ cấu sử dụng ñất năm 2010 (Trước khi mở rộng Thành Phố) 55 4.2.b Cơ cấu sử dụng ñất năm 2011 (Sau khi mở rộng Thành Phố) 55 4.3a Diện tích, cơ cấu ñất nông nghiệp năm 2010 57 4.3b ... xuất sử dụng ñất nông nghiệp Thành Phố Bắc Giang - tỉnh bắc Giang”. 1.2. Mục ñích nghiên cứu - ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp nhằm góp phần giúp người dân lựa chọn phương thức sử dụng...
 • 145
 • 527
 • 3

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh
... thành phố Hà Tĩnh 49 Bảng 4.5. ðặc ñiểm chính hệ thống kênh tiêu thành phố Hà Tĩnh 52 Bảng 4.6. Hiện trạng sử dụng ñất thành phố Hà Tĩnh năm 2009 56 Bảng 4.7. Hiện trạng sử dụng ñất nông nghiệp ... hình sử dụng ñất nông nghiệp thành phố Hà Tĩnh ñã và ñang thực hiện ñể từ ñó có những ñề nghị loại hình sử dụng ñất thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp trên ñịa bàn thành ... hưởng ñến hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 19 2.3.3. Quan ñiểm sử dụng ñất nông nghiệp bền vững 21 2.4. Một số kết quả nghiên cứu liên quan ñến nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp ở Việt...
 • 120
 • 550
 • 3

Nghiên cứu hiệu quả sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện đông anh thành phố hà nội

Nghiên cứu hiệu quả sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện đông anh thành phố hà nội
... Thực trạng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp huyện ðông Anh - Hiện trạng sử dụng ñất nông nghiệp của huyện. - Các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện. 3.2.3 Hiệu quả sử dụng ñất ... 4.4. ðịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp huyện ðông Anh ñến năm 2020 74 4.4.1. Cơ sở ñịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp 74 4.4.2. ðịnh hướng chuyển ñổi cơ cấu sử dụng ñất nông nghiệp 77 4.4.3. ... yếu ñể nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp. - ðịnh hướng nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp 2 người, trong...
 • 119
 • 508
 • 0

quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã vĩnh thành, huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị giai đoạn 2011 - 2013

quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã vĩnh thành, huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị giai đoạn 2011 - 2013
... cầu sử dụng đất nông nghiệp. - Định mức sử dụng đất nông nghiệp. - Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất nông nghiệp. - Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp ... quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp 161.1.1. Lý luận về đất nông nghiệp 161.1.2. Lý luận về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp 191.2. Cơ sở thực tiễn 211.2.1. Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp ... một cơ cấu kinh tế nông nghiệp hợp lý.1.1.2. Lý luận về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp 1.1.2.1. Khái niệm quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp Quy hoạch, sử dụng đất nông nghiệp là hệ thống...
 • 70
 • 866
 • 7

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN ỨNG HÒA - THÀNH PHỐ HÀ NỘI - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỊA LÝ

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN ỨNG HÒA - THÀNH PHỐ HÀ NỘI - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỊA LÝ
...  nông  ...  nông d  ...      12.832,89 100,0  nông    8.873,63 69,15  284,3...
 • 56
 • 2,135
 • 8

Quy hoạch, sử dụng đất nông nghiệp để phát triển cây công nghiệp ở tỉnh Kon Tum

Quy hoạch, sử dụng đất nông nghiệp để phát triển cây công nghiệp ở tỉnh Kon Tum
... mục đích sử dụng đất nông nghiệp. - Tự ý chuyển nhợng quyền sử dụng đất nông nghiệp. - Sử dụng đất nông nghiệp không theo quy hoạch. - Lấn chiếm đất nông nghiệp. - Sử dụng đất nông nghiệp cha ... này. đất nông nghiệp và quy hoạch, sử dụng đất nông nghiệp 1.1. đất nông nghiệp, đặc điểm và vai trò của đất nông nghiệp 1.1.1. Đất nông nghiệp và đặc điểm của đất nông nghiệp * Khái niệm đất nông ... để sử dụng nghiên cứu thí nghiệm về nông nghiệp. Ngoài tên gọi đất nông nghiệp, đất sử dụng vào sản xuất nông nghiệp còn đợc gọi là ruộng đất. Khi nói đất nông nghiệp ngời ta nói đất đợc sử dụng...
 • 96
 • 1,240
 • 15

Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2002- 2010

Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2002- 2010
... đất nông nghiệp. d.Tình hình điều tra, quy hoạch sử dụng đất Tính đến nay toàn huyện đà có điều tra lập quy hoạch sử dụng đất đợc 17/20 xÃ, thị trấn, còn 3 xà cha lập quy hoạch, kế hoạch sử ... căn cứ giao đất và thẩm quyền giao đất là phải dựa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai ở cả 4 cấp: cả nớc, cấp tỉnh, cấp huyện, và cấp xà Quy hoạch sử dụng đất là quy hoạch sử dụng nguồn ... trạng sử dụng sai mục đích sử dụng đất trong nông nghiệp, tình trạng các hộ nông dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng ruộng đất xảy ra phổ biến. Việc sử dụng đất nông nghiệp của nhân dân trong...
 • 62
 • 1,196
 • 11

Luận văn đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện khsách kanđal tỉnh kan đal campuchia

Luận văn đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện khsách kanđal tỉnh kan đal  campuchia
... hình sử dụng đất và đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp + Xác định các loại hình sử dụng đất trên các đơn vị bản đồ đất đai + Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng ... hợp đất đai đối với các loại hình sử dụng đất nông nghiệp + Xác định các yêu cầu về sử dụng đất của các loại hình sử dụng nông nghiệp + Phân hạng thích hợp đất đai: phân hạng thích hợp hiện ... liên quan đến đánh giá đất và quản lý sử dụng đất 6 1.1.1. Những vấn đế về đất sử dụng đất 6 1.1.2. Tầm quan trọng của đánh giá đất đai 14 1.1.3. Xác định các yêu cầu sử dụng đất đai trong...
 • 194
 • 1,130
 • 5

Đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyên yên phong tỉnh bắc ninh

Đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyên yên phong tỉnh bắc ninh
... các loại hình sử dụng ñất phục vụ quy hoạch sử dụng ñất nông lâm nghiệp huyện Lâm Thao- Phú Thọ của ðỗ Nhạ thực hiện năm 2001; ñịnh hướng sử dụng ñất ñến năm 2010 trên cơ sở kết quả ñánh giá ... hướng sử dụng ñất ñai 77 4.5.1. Lý luận cho ñề xuất hướng sử dụng ñất ñai 4.5.2. Bố trí cơ cấu cho các cây trồng chính 4.6. ðề hướng cho quy hoạch sử dụng ñất nông nghiệp 4.6.1. Về sử dụng ... kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có liên quan ñến sử dụng ñất nông nghiệp. - ðánh giá hiện trạng sử dụng ñất và các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp. - Xây dựng bản ñồ ñơn vị ñất ñai. - Xây...
 • 145
 • 906
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: 3 9 biểu đồ đánh giá việc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp3 6 nguyên nhân của việc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp chưa tốt3 10 kết quả điều tra của luận văn về tham vấn ý kiến của người dân vào dự án quy hoạch kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp ở huyện xuân lộckế hoạch sử dụng đất nông nghiệp và cải tạo đất chưa sử dụngtổng hợp kế hoạch sử dụng đất nông nghiệpđiều 19 xét duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của tỉnh thành phố trực thuộc trung ươnghiện trạng sử dụng đất nông nghiệp tại xã đến năm 2020thực trạng và giải pháp quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp ở huyện ứng hòa thành phố hà nộinhững thành tựu đạt được trong quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệpquy hoạch sử dụng đất nông nghiệpquy hoạch sử dụng đất nông nghiệp xãbài giảng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệpđề tài quy hoạch sử dụng đất nông nghiệptiểu luận quy hoạch sử dụng đất nông nghiệpgiáo trình quy hoạch sử dụng đất nông nghiệpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ