1. Trang chủ >
 2. Khoa Học Tự Nhiên >
 3. Vật lý >

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 4 : CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (Tiết 2) doc

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 50 – 51: PHƯƠNG TRÌNNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG. ĐỊNH LUẬT GAY LUY – XÁC (Tiết 2) pdf

Giáo án vật lớp 10 chương trình bản - Tiết 50 – 51: PHƯƠNG TRÌNNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG. ĐỊNH LUẬT GAY LUY – XÁC (Tiết 2) pdf

... giáo viên Nội dung ghi chép - Vẽ đường biểu diễn sự biến thiên 3. Đường đẳng áp Trong hệ tọa độ Giáo án vật lớp 10 chương trình bản - Tiết 50 – 5 1: PHƯƠNG TRÌNNH TRẠNG THÁI CỦA ... GAY LUY – XÁC (Tiết 2) Hoạt động 1 : Tìm hiểu quá trình đẳng áp Họat động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung ghi chép - Phát biểu khái niệm quá trình đẳng áp - Gợi ý cho học ... biểu - Nhận xét câu trả lời III. Quá trình đẳng áp 1. quá trình đẳng áp: Là quá trình biến đổi trạng thái của một khối khí khi áp suất không đổi gọi là quá trình đẳng áp Hoạt động 2 :...
 • 5
 • 1,015
 • 4
Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 52 BÀI TẬP ppsx

Giáo án vật lớp 10 chương trình bản - Tiết 52 BÀI TẬP ppsx

... Bài tập 8 (trang 166) H =3 140 m h= 10m, thì P= 1mmHg t = 20C  T = 2750K Giáo án vật lớp 10 chương trình bản - Tiết 52 BÀI TẬP I. Mục tiêu. 1. Kiến ... tính toán Lắng nghe, thảo luận và làm bài Khối lượng khí không đổi, Các thông sô trạng thái cuả khí thay đổi như thế nào Hoạt động :Củng cố, dặn dò. - Về nhà ... tình huống, thuyết trình, trực quan…. III. Chuẩn bị. HS: Ôn lại toàn bộ kiến thức từ đầu chương và làm trước các bài tập trong SGK. IV. Tiến trình giảng dạy. 1. Ổn định lớp 2. Bài mới. thức...
 • 6
 • 1,560
 • 16
Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 53 : KIỂM TRA 1 doc

Giáo án vật lớp 10 chương trình bản - Tiết 53 : KIỂM TRA 1 doc

... khí ôxi l : 313112 .10 0,00522 ,4 22 ,4 .10 Vn mol   (0,5 điểm) Giáo án vật lớp 10 chương trình bản - Tiết 53 : KIỂM TRA 1 Tiết I. Mục tiêu. a. Về kiến thức: Giúp học ... mà động năng bằng 21 thế năng l : A. 10m B. 8m C . 4m D 6m Câu 4. Một vật có khối lượng 1kg rơi tự do. Lấy g = 9,8m/s2. Sau 2s kể từ khi bắt đầu rơi, động lượng của vật đó bằng: ... năng của vật lúc đầu: 21 1 1 012ñ tW W W mv mgz    (0,5 điểm) năng của vật lúc sau: 22 2 212ñ tW W W mv   (0,5 điểm) Áp dụng định luật bảo toàn năng: 1 2W W...
 • 6
 • 635
 • 6
Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 54 : NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG docx

Giáo án vật lớp 10 chương trình bản - Tiết 54 : NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG docx

... Quá trình truyền nhiệt Quá trình làm thay đổi nội năng không có sự Giáo án vật lớp 10 chương trình bản - Tiết 54 : NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG I. Mục tiêu. 1.Về kiến thức: Phát ... nếu cần. - Truyền nhiệt - Tổng kết về 2 cách thực hiện công trình bày trong SGK. - Trình bày như SGK; - Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt là gì? - Hãy nhắc ... nghiệm a. - Nhiệt lượng ( U Q) +U : Độ biến thiên nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt. +Q : Nhiệt lượng vật nhận được từ vật khác hay tỏa nhiệt ra cho vật khác. ...
 • 7
 • 1,363
 • 9
Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 55-56 : CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC ( Tiết 1) docx

Giáo án vật lớp 10 chương trình bản - Tiết 55-56 : CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC ( Tiết 1) docx

... công: Q > 0: Vật nhận nhiệt lượng; Q < 0: Vật truyền nhiệt lượng; A > 0: Vật nhận công; A < 0: Vật thực hiện công; Giáo án vật lớp 10 chương trình bản ... chương trình bản - Tiết 5 5-5 6 : CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC ( Tiết 1 ) I. Mục tiêu. 1.Về kiến thức: Phát biểu và viết được hệ thức của nguyên I nhiệt động lực học (NĐLH); ... do cả lớp nêu ra. - Hs dự đoán cách việt biểu thức của nguyên lí I NĐLH I. Nguyên I nhiệt động lực học (NĐLH) 1. Phát biểu nguyên lý. Độ biên thiên nội năng của vật bằng...
 • 6
 • 1,556
 • 26
Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 56: CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC (Tiết 2) pdf

Giáo án vật lớp 10 chương trình bản - Tiết 56: CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC (Tiết 2) pdf

... ra. - Gv trình bày 2 cách phát biểu nguyên II NĐLH - Cách phát biểu của Clau-đi-ut: + Chú ý chiều thuận trong cách phát biểu này là chiều nào? - Cách phát biểu của Cac-no: + Chiều ... dao động mãi mãi. Quá trình như thế gọi là quá Hoạt động 1: Tìm hiểu quá trình thuận nghịch và quá trình không thuận nghịch. - Chú ý để rút ra kết II. Nguyên II ... - Trả lời các câu hỏi 2. Nguyên II nhiệt động lực học. a. Cách phát biểu của Clau-đi-út Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn. b. Cách phát biểu của Cac-nô...
 • 7
 • 1,633
 • 32
Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 57 : BÀI TẬP docx

Giáo án vật lớp 10 chương trình bản - Tiết 57 : BÀI TẬP docx

... Giáo án vật lớp 10 chương trình bản - Tiết 57 : BÀI TẬP I. Mục tiêu. 1. Về kiến thức: Ôn lại kiến thức về nội năng, độ biến thiên nội năng và các nguyên của nhiệt động lực ...      11125,7 836 46 0.0,1 41 80.0,5 17 15836.0,15 100 17m     10 ,1 04 1 04 m kg g  Khối lượng của miếng nhôm l : 2 1 46 m M m g   ... nhôm - Tính nhiệt lượng thu vào do bình nhiệt lượng kế và nước. - Tính khối lượng miếng chì - Tính khối lướng miếng nhôm. 10 ,1 04 1 04 m kg g  Khối lượng của miếng nhôm l : 2...
 • 5
 • 1,460
 • 6
Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 58 CHẤT RẮN KẾT TINH - CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH pot

Giáo án vật lớp 10 chương trình bản - Tiết 58 CHẤT RẮN KẾT TINH - CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH pot

... thể) 4. Củng cố - vận dụng - Nhắc lại kiến thức trọng tam của bài - Trả lời các câu hỏi và bài tập trong SGK. 5. Dặn dò. - Về nhà hoàn thành tiếp và chuẩn bị bài tiếp theo. Giáo án vật lớp ... chuẩn bị bài tiếp theo. Giáo án vật lớp 10 chương trình bản - Tiết 58 CHẤT RẮN KẾT TINH - CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH I. Mục tiêu. 1. Về kiến thức: Phân biệt được chất rắn kết tinh và chất ... - Chúng ta tiến hành 2 so sánh sau: + So sánh các tính chất của chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. + So sánh các tính chất của chất đơn tinh thể và đa tinh thể. - Gv gợi...
 • 6
 • 1,256
 • 16
Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 59: BIẾN DẠNG CƠ CỦA VẬT RẮN pptx

Giáo án vật lớp 10 chương trình bản - Tiết 59: BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN pptx

... tiếp theo. Giáo án vật lớp 10 chương trình bản - Tiết 5 9: BIẾN DẠNG CƠ CỦA VẬT RẮN I. Mục tiêu. 1. Về kiến thức: Nêu ra được nguyên nhân gây ra biến dạng của vật rắn. Phân biệt ... tính chất và nhiệt của vật rắn. -Biến dạng của vật rắn là gì & phụ thuộc vàp những yếu tố nào? - Giới thiệu TN hình 35.1 - Trình bày độ biến dạng tỉ đối. - Nếu vật rắn thứ ... đoạn biến dạng đàn hồi, không đàn hồi và dây bị đứt) - Các em tiến hành Tn trình bày trong C2 - Nghi nhận độ biến dạng tỉ đối - Nghĩa là vật thứ 2 có tiết diện lớn hơn vật thứ nhất. -...
 • 7
 • 913
 • 8
Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 60 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN pot

Giáo án vật lớp 10 chương trình bản - Tiết 60 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN pot

... - Các em hãy dự đoán Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập. - Hs quan sát hình. - Trả lời câu hỏi của Giáo án vật lớp 10 chương trình bản - Tiết 60 : ... Hoạt động 3: Tìm 1. II. Sự nở khối. III. Tiến trình giảng dạy. 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Từ định luật Húc về biến dạng của vật rắn, hãy ... vị 1/K hay K -1 . - Giới thiệu bảng 36. 2: các em trả lời C2. - Khi nung nóng, kích thước của vật rắn tăng theo mọi hướng nên thể tích của nó cũng tăng. Sự tăng thể tích của vật rắn khi...
 • 5
 • 1,175
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản tiết 52 bài tập ppsxgiáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản tiết 46 bài tập docgiáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản tiết 46 bài tập pptxgiáo án vật lý lớp 11 chương trình cơ bản tiết 24giáo án vật lý lớp 10 ba định luật niutơn tiết 2 pdfbộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn vật lý lớp 10 chương trình cơ bảnphân phối chi tiết môn vật lý lớp 10 chương trình cơ bảngiáo án vật lý lớp 10giáo án vật lý lớp 10 cơ bản 3 cộtgiáo án vật lý lớp 10 cơ bảngiáo án vật lý lớp 10 chuẩngiáo án vật lý lớp 10 nâng caogiáo án vật lý lớp 7 chương i quang học bai 2giao an tieng anh lop 10 chuong trinh moigiáo an vật lý lop 10 mới nhấtNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ