1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI CÁ CHẠCH (MISGURNUS ANGUILLICAUDATUS) ĐƯỢC CHUYỂN GEN HORMONE SINH TRƯỞNG NGƯỜI" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI CHẠCH (MISGURNUS ANGUILLICAUDATUS) ĐƯỢC CHUYỂN GEN HORMONE SINH TRƯỞNG NGƯỜI" docx

... chuyển gen hGH sau đó được quan sát sự phát triển cho đến khi nở. 2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 2.1. Vật liệu nghiên cứu Phôi chạch (Misgurnus anguillicaudatus) được chuyển gen hormone ... gastrula, late 73 TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 55, 2009 NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI CÁ CHẠCH (MISGURNUS ANGUILLICAUDATUS) ĐƯỢC CHUYỂN GEN HORMONE SINH TRƯỞNG NGƯỜI Tr n Qu ... đã chuyển các gen định hướng vào phôi giai đoạn một tế bào và đã tạo ra hàng loạt chuyển gen (cá giếc, chép, vàng, medaka, hồi…) [9, 10]. Để làm chủ kỹ thuật tạo chuyển...
 • 8
 • 657
 • 0
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "HỖ TRỢ SỰ PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO VÀ TƯ DUY PHÊ PHÁN CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC NGOẠI NGỮ" pps

... dảng cáu hi ny s âàût ra nhiãưu thạch thỉïc âäúi våïi ngỉåìi hc. Củ thãø: - Cáu hi phán têch: u u ngỉåìi hc cho cạc l do tải sao sỉû viãûc xy ra hồûc khäng xy ra. - Cáu hi gi thuút: u u ... váún, âàût cáu hi l hoảt âäüng n thiãút kêch thêch trê t m ca ngỉåìi hc. Trong giåì hc ngoải ngỉỵ, ngỉåìi dảy nãn sỉí dủng nhiãưu cáu hi cng nhỉ khuún khêch sinh viãn âàût nhiãưu cáu hi liãn ... 6 p âäü khạc nhau: - Knowledge (nàõm kiãún thỉïc): p âäü ny u u ngỉåìi hc tại sn sinh kiãún thỉïc. - Comprehension (hiãøu): p âäü ny âi hi ngỉåìi hc hiãøu v gii kiãún thỉïc. -...
 • 9
 • 494
 • 1
SỰ VẬN DỤNG CÁC NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO KHOA HỌC TRONG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NGÔN NGỮ HTML

SỰ VẬN DỤNG CÁC NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO KHOA HỌC TRONG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NGÔN NGỮ HTML

... thiết với sự phát triển của Internet. Ngày nay, HTML rất được khuyên dùng bởi sự xuất hiện của một chuẩn mới, thực tế là một phiên bản cao hơn của ngôn ngữ này như là một sự phát triển tất ... nguyên lý sáng tạo, chúng ta thấy được sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, và như đã trình bày là sự phát triển của ngôn ngữ HTML. Sự tồn tại bền vững của ngôn ngữ này đến nay và hứa ... bắt đầu nghiên cứu về các đặc tính của HTML5 từ tháng 10/2009, dưới dự án Web Applications 1.0. Mặc dù hiện nay các đặc tính của HTML5 được nói đến rất nhiều và các công trình nghiên cứu về...
 • 24
 • 686
 • 0
Báo cáo

Báo cáo "Một số biện pháp thúc đẩy sự phát triển của thị trường Nhà đất tại Hà Nội" ppt

...  Báo cáo "Một số biện pháp thúc đẩy sự phát triển của thị trường Nhà đất tại Hà Nội" 1MỞ ĐẦUI. Mục đích nghiên cứu Bất động sản (BĐS) gắn liền với cuộc sống của mọi ... TSLĐnhân tố quyết định tốc độ chu chuyển vốn, sự tăng trưởng của kinh doanh và sự tồn tại của các doanh nghiệp kinh doanh BĐS.3.3. Động thái phát triển của thị trường nhà đất tác động tới ... dụng của dân cư góp phần vào việc xây dựng và phát triển đất nước.3.1.Thị trường nhà đất phát triển là nhân tố quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước và nâng cao đời sống của các...
 • 163
 • 319
 • 0
Tiểu luận khoa học chính trị: Sự phát triển của các hình thái kinh tế docx

Tiểu luận khoa học chính trị: Sự phát triển của các hình thái kinh tế docx

... đại công 3 sự phát triển thay thế các hình thái kinh tế - xã hội. Nghiên cứu con đường tổng quát của sự phát triển lịch sử được quy định bởi quy luật chung của sự vận động của nền sản xuất ... mâu thuẫn nói chung và đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc, động lực của sự phát triển. Nguồn gốc của sự phát triển xã hội là do sự phát triển của sản xuất, là ... thừa trong sự phát triển lên của xã hội qui định khuynh hướng phát triển từ thấp. Quan hệ sản xuất là mặt thứ hai của phương thức sản xuất biểu hiện tính gián đoạn trong sự phát triển của lịch...
 • 18
 • 479
 • 0
báo cáo nghiên cứu khoa học khảo sát sự hài lòng của du khách đối với hoạt động du lịch sinh thái ở phong nha - kẻ bàng

báo cáo nghiên cứu khoa học khảo sát sự hài lòng của du khách đối với hoạt động du lịch sinh thái ở phong nha - kẻ bàng

... Lương, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch. Phát triển du lịch sinh thái ở các VQG, Khu bảo tồn thiên nhiên với sự tham gia của cộng đồng, (2005). 4. Hoàng Hải Vân. Luận văn thạc sĩ Phát triển du ... thực sự được các doanh nghiệp du lịch, các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. 215Nhân tố 7: Vệ sinh môi trường - Vệ sinh môi trường xung quanh điểm du lịch .846 - Hệ thống nhà vệ sinh ... quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp liên quan đến đào tạo, đầu tư nhằm nâng cao sự hài lòng của du khách, cải thiện hiệu quả các hoạt động du lịch sinh thái tại vùng nghiên cứu. ...
 • 9
 • 1,270
 • 10
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " KHẢO SÁT SỰ TỒN TẠI CỦA HEO NƯỚC NGỌT (Orcaella brevirostris) Ở LƯU VỰC SÔNG MÊKÔNG CỦA VIỆT NAM" doc

... TÓM TẮT Nghiên cứu này được thực hiện bởi các thành viên của Đại học James Cook và Đại học Cần Thơ với sự hợp tác của các Chi cục Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản của các tỉnh. Việc khảo sát được thực ... lượng heo ở lưu vực sông Mêkông của Việt Nam có thể là sự tổng hợp của tất cả các nguyên nhân được đề cập tới. Tuy nhiên sự suy giảm số lượng của chúng đáng kể nhất có thể là do số heo ... khu vực sinh sống trước đây của heo. Người dân vùng ven sông Mêkông của Việt Nam có mong muốn bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản bao gồm cả heo nước ngọt vì các lợi ích của chúng...
 • 10
 • 578
 • 2
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT DỰ ÁN HOẶC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN: PHƯƠNG PHÁP " docx

... hiện nay khi hiệu quả của các dự án phát triển nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế không cao và đang là một vấn đề quan tâm của chủ dự án – các tổ chức và chính quyền các địa phƣơng. Phƣơng ... quả của các dự án phát triển khi triển khai thực hiện ở các địa phƣơng trƣớc khi đƣợc tiến hành đại trà trên diện rộng. Phƣơng pháp này sẽ góp thêm một công cụ góp phần nâng cao hiệu quả các ... thu nhập bình quân của các thể trong nhóm ngƣời không tham gia mà có xác suất dự đoán gần giống nhau nhất. Kết quả của những so sánh này là tác động của dự án đối với mỗi thể tham gia dự...
 • 5
 • 491
 • 1
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU THU NHẬN GIAO TỬ VÀ PHÔI CHẠCH (Misgurnus anguillicaudatus) MỘT TẾ BÀO" pps

... TẮT chạch là loài nước ngọt. Không như các loài khác, chúng đẻ trứng suốt từ mùa xuân cho đến mùa thu. Vì vậy, chạch được sử dụng làm đối tượng nghiên cứu chuyển gen trong các phòng ... gian chuyển gen vào phôi đang phát triển thì thụ tinh nhân tạo là một bước bắt buộc trong kỹ thuật vi tiêm. chạch đực và cái được phân biệt bằng cách dựa vào sự khác biệt hình thái của ... thùy thể chép, thụ tinh nhân tạo, vi tiêm. I. Mở đầu chạch (Misgurnus anguillicaudatus) thuộc lớp chạch, nước ngọt. Ở nước ta, chạch là loài rất thường gặp ở các ao,...
 • 7
 • 454
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sự phát triển của giun quế trên các nguồn thức ăn khác nhaunghiên cứu sự phát triển của thương hiệu thời trangphương pháp nghiên cứu sự phát triển của vi khuẩnphân tích tác động của khoa học công đến sự phát triển xã hộithuc trang hoat dong thong tin khoa hoc phuc vu su phat trien kinh te o nuoc tanghiên cứu chế tạo gạch chịu lửa manhezi cacbon dùng cho lò luyện thép báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật đề tàinghiên cứu sự phát triển thể chất và một số giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình giảng dạy thực hành các môn thể thao cho sinh viên khoa tdtt trường đại học hải phòngđề cương nghiên cứu khoa học khảo sát sự hài lòng của hành khách khi đi trên tuyến xe buýt chợ tân hương – suối tiên số 30đề tài nghiên cứu khoa học các biện pháp phát triển phong trào tập luyện môn cầu lông trong học sinh trung học cở sởde cuong nghien cuu khoa hoc ve chien luoc phat trien ngan hang agribanksự phát triển của khoa học công nghệ nano theo 5 lĩnh vực nghiên cứu chínhđẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển theo chiều sâu tạo lợi thế trong cạnh tranhbài học kinh nghiệm cho việt nam sau khi nghiên cứu sự phát triển dịch vụ và thương mại dịch vụ của trung quốchướng dẫn viết báo cáo đề tài khoa họcnghiên cứu và phát triển của vinamilkBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ