1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Kinh tế - Quản lý >

một số biện pháp chủ yếu hoàn thiện chiến lược marketing-mix nhằm mở rộng thị trường của công ty kính đáp cầu

319 Một số biện pháp chủ yếu hoàn thiện chiến lược Marketing mix nhằm mở rộng thị trường của Công ty Kính Đáp Cầu

319 Một số biện pháp chủ yếu hoàn thiện chiến lược Marketing mix nhằm mở rộng thị trường của Công ty Kính Đáp Cầu

... việc phân phối sản phẩm ở Công ty Kính Đáp Cầu. Chơng 3 : Một số biện pháp chủ yếu hoàn thiện chiến lợc Marketing-mix nhằm mở rộng thị trờng của Công ty Kính Đáp Cầu. 1 ... phận marketing cha hiệu quả.26chơng III Một số biện pháp chủ yếu hoàn thiện chiến lợc Marketing - mix nhằm mở rộng thị trờng của công ty kính đáp cầu I - Mục tiêu kinh doanh Trong phần phân ... mở đầu 1Các kiểu chiến lợc 3Các thuộc tính 31.3- Quyết định về dịch vụ khách hàng 20chơng III 27 Một số biện pháp chủ yếu hoàn thiện chiến lợc Marketing - mix nhằm mở rộng thị trờng của công...
 • 38
 • 480
 • 0
711 Một số biện pháp chủ yếu hoàn thiện chiến lược Marketing mix nhằm mở rộng thị trường của Công ty Kính Đáp Cầu

711 Một số biện pháp chủ yếu hoàn thiện chiến lược Marketing mix nhằm mở rộng thị trường của Công ty Kính Đáp Cầu

... và đang phấn đấu mở rộng thị trờng. Những kết quả trên đã đánh dấu chiến lợc bình dân hóa thị trờng của Công ty thông tin di động VMS.Phân tích tình hình kinh doanh của Công ty qua các năm:Doanh ... đến cha có những nỗ lực nhằm tìm và gợi mở nhu cầu của khách Do đó Công ty nên giao chỉ tiêu kế hoạch phù hợp cho đội BHTT.* Đối với các đại lý. Công ty nên có các biện pháp kích thích các đại ... Năm 2000 Công ty số lợng thuê bao rất lớn do vậy hoạt động Marketing của Công ty là làm sao giữ đợc số thuê bao đó và làm tăng số thuê bao lên, vì thế thu hút số lợng thuê bao ở thị trờng...
 • 61
 • 405
 • 0
 Một số biện pháp chủ yếu hoàn thiện chiến lược Marketing-mix nhằm mở rộng thị trường của Công ty Kính Đáp Cầu.

Một số biện pháp chủ yếu hoàn thiện chiến lược Marketing-mix nhằm mở rộng thị trường của Công ty Kính Đáp Cầu.

... việc phân phối sản phẩm ở Công ty Kính Đáp Cầu. Chơng 3 : Một số biện pháp chủ yếu hoàn thiện chiến lợc Marketing-mix nhằm mở rộng thị trờng của Công ty Kính Đáp Cầu. 1Việc sử dụng các trung ... Đặc điểm chung về công ty kính Đáp Cầu 1- Lịch sử ra đời và phát triển của công ty kính Đáp Cầu Công ty Kính Đáp Cầu một doanh nghiệp nhà nớc (thuộc sự quản lý của Tổng Công ty Thuỷ Tinh và ... tải+ Công ty kho vận+ Công ty tài chính+ Các công ty quảng cáo+ Các công ty bảo hiểm+ Các công ty Marketing:2.4 Chính sách xúc tiến hỗn hợpĐây cũng là một trong bốn công cụ chủ yếu của Marketing-...
 • 47
 • 369
 • 0
MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY KÍNH ĐÁP CẦU

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY KÍNH ĐÁP CẦU

... MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETINGMIX NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY KÍNH ĐÁP CẦUI - Mục tiêu kinh doanh Trong phần phân ... triển thị trường của công ty. 2- Các định hướng chiến lược Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường, công ty đã vạch ra chiến lược kinh doanh là mở rộng thị trường . ... những chủng loại công ty hiện có đồng thời mở rộng thêm một số chủng loại sản phẩm mới phục vụ cho mục tiêu chiến lược công ty đang theođuổi là mở rộng thị trường thông qua các sản phẩm của mình.Sản...
 • 16
 • 272
 • 0
MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING - MIX NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY KÍNH ĐÁP CẦU

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING - MIX NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY KÍNH ĐÁP CẦU

... MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING - MIX NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY KÍNH ĐÁP CẦUI - Mục tiêu kinh doanh Trong phần phân ... những chủng loại công ty hiện có đồng thời mở rộng thêm một số chủng loại sản phẩm mới phục vụ cho mục tiêu chiến lược công ty đang theo đuổi là mở rộng thị trường thông qua các sản phẩm của ... giải pháp phải đảm bảo tính pháp lý. III- Một số đề xuất hoàn thiện chính sách Marketing-mix giúp công ty mở rộng thị trường 1- Chính sách sản phẩm Sản phẩm là yếu tố quan trọng nhất trong chiến...
 • 11
 • 306
 • 0
một số biện pháp chủ yếu hoàn thiện chiến lược marketing-mix nhằm mở rộng thị trường của công ty kính đáp cầu

một số biện pháp chủ yếu hoàn thiện chiến lược marketing-mix nhằm mở rộng thị trường của công ty kính đáp cầu

... phẩm ở Công ty Kính Đáp Cầu. Chơng 3 : Một số biện pháp chủ yếu hoàn thiện chiến lợc Marketing-mix nhằm mở rộng thị trờng của Công ty Kính Đáp Cầu. 1+ Các dịch vụ giới thiệu sản phẩm: giải đáp ... phận marketingcha hiệu quả.21chơng III Một số biện pháp chủ yếu hoàn thiện chiến lợc Marketing - mix nhằm mở rộng thị trờng của công ty kính đáp cầu I - Mục tiêu kinh doanh Trong phần phân ... chung về công ty kính Đáp Cầu 1- Lịch sử ra đời và phát triển của công ty kính Đáp Cầu Công ty Kính Đáp Cầu một doanh nghiệp nhà nớc (thuộc sự quản lý của Tổng Công ty Thuỷ Tinh và Gốm Xây Dựng)...
 • 31
 • 261
 • 0
Một số giải pháp marketing nhằm mở rộng thị trường của công ty Kinh Đáp Cầu.DOC

Một số giải pháp marketing nhằm mở rộng thị trường của công ty Kinh Đáp Cầu.DOC

... việc phân phối sản phẩm ở Công ty Kính Đáp Cầu. Chơng 3 : Một số biện pháp chủ yếu hoàn thiện chiến lợc Marketing-mix nhằm mở rộng thị trờng của Công ty Kính Đáp Cầu. 1Website: http://www.docs.vn ... chiến lợc Marketing-mix đặc biệt là việc phân phối sản phẩm ở Công ty Kính Đáp Cầu. I - Đặc điểm chung về công ty kính Đáp Cầu 1- Lịch sử ra đời và phát triển của công ty kính Đáp Cầu Công ty ... tải+ Công ty kho vận+ Công ty tài chính+ Các công ty quảng cáo+ Các công ty bảo hiểm+ Các công ty Marketing:2.4 Chính sách xúc tiến hỗn hợpĐây cũng là một trong bốn công cụ chủ yếu của Marketing-...
 • 37
 • 637
 • 12
MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING

... MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING - MIXNHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY KÍNH ĐÁP CẦUI - Mục tiêu kinh doanh Trong phần phân ... triển thị trường của công ty. 2- Các định hướng chiến lược Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường, công ty đã vạch ra chiến lược kinh doanh là mở rộng thị trường . ... những chủng loại công ty hiện có đồng thời mở rộng thêm một số chủng loại sản phẩm mới phục vụ cho mục tiêu chiến lược công ty đang theo đuổi là mở rộng thị trường thông qua các sản phẩm của mình.Sản...
 • 23
 • 202
 • 0
Một số biện pháp góp phần hoàn thiện chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH Sản Phẩm Xây dựng BHP Thép Việt Nam

Một số biện pháp góp phần hoàn thiện chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH Sản Phẩm Xây dựng BHP Thép Việt Nam

... ba Một số biện pháp góp phần hoàn thiện chiến lợc thị trờng tiêu thụ sản phẩm của công ty sản phẩm xây dựng BHP thép Việt Nam.I - Vận dụng lý thuyết chiến lợc để hoàn thiện chiến lợc thị ... mình : Một số biện pháp góp phần hoàn thiện chiến lợc thị trờng tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH Sản Phẩm Xây dựng BHP Thép Việt Nam.16 .Một số đặc điểm về tình hình tài chính của Công ty. 1997 ... mắn công tác và làm việc tại một công ty TNHH sản phẩm xây dựng BHP thép Việt Nam (là chi nhánh của công ty Broken Hill Propriaryty Ltd, một công ty đợc thành lập tại úc cũng là một công ty...
 • 61
 • 408
 • 0
Một số biện pháp góp phần hoàn thiện chiến lược thị trường TTSP ở Cty TNHH Sản Phẩm Xây dựng Bảo HiểmP Thép VN

Một số biện pháp góp phần hoàn thiện chiến lược thị trường TTSP ở Cty TNHH Sản Phẩm Xây dựng Bảo HiểmP Thép VN

... là một điểm mạnh của Công ty, nó chứng tỏ chất lợng sản phẩm của Công ty cao đợc khách hàng tin dùng nhờ đó tăng thị phần của Công ty. 4. Một số biện pháp chủ yếu Công ty đang áp dụng để mở ... thực tế của Công ty Xe máy - Xe đạp Thống Nhất, với sự giúp đỡ của ban lãnh đạo Công ty, em đã chọn chuyên đề: " ;Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm của Công ty Xe máy ... phân tích thực trạng mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm của Công ty Xe máy - Xe đạp Thống Nhất.Ch ơng III : Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Xe máy - Xe đạp...
 • 54
 • 340
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: oàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm xi măng của công ty cổ phần sông đà yalymột số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may việt nam vào thị trường mỹmột số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may việt nam vào các thị trường phi hạn ngạchmột số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nông lâm nghiệp tại tỉnh thái nguyênmột số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên trường đại học sư phạm thành phố hồ chí minhgiải pháp marketing nhằm mở rộng thị trườngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)