thu vien giao an dien tu bai che do phong kien nha nguyen

Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN pdf

Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN pdf

Khoa học xã hội

... Nông nghiệp: - Mặc dù canh tác tăng - Chú trọng khai hoang thêm tình - Lập ấp, đồn điền tăng trạng nông dân lưu vong thêm diện tích canh tác Tại sao? - Đê điều không quan tâm tu sửa, nạn tham nhũng ... Nhận xét cách tổ chức tỉnh phủ trực thu c đơn vị hành - 1815 ban hành Luật Gia triều Nguyễn Long - Vua Gia Long - Quan tâm củng cố trọng củng cố luật pháp quan đội, xây dựng thành nào? thị vững ... Kiểm tra cũ: III Bài mới: Vua Quang Trung tổn thất lớn cho nước, Quang Trung lên không đập tan âm mưu xâm lược Nguyễn Ánh, triều đại Tây Sơn tồn 25 sụp đổ, chế độ phong kiến nhà nguyễn thiết lập...
 • 6
 • 1,620
 • 0
Bài 27: Chế độ phong kiến nhà nguyễn

Bài 27: Chế độ phong kiến nhà nguyễn

Lịch sử

... hoang tăng- Dân đất- lưu vong - Tài mai Cách khai thác lạc hậu hoạt động thất thường - Thu cao - Tạo điều kiện cho buôn bán - Buôn bán tấp lập Hình 64: Thương nước với Trung Quốc vàcảng hội an ... năm 1832 Hình 62 Quan võ thời Nguyễn Hình 63 Lính cận vệ thời nguyễn 2./ Kinh tế triều nguyễn Thành Phần Nông nghiệp Thủ công nghiệp Thương nghiệp Biện Pháp - Chú trọng khai hoang - Di dân lập ... nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Hà Nội Nam Định Quảng trị Phú xuân Qui nhơn Hình 61 Lược đồ đơn vị hành Việt Nam thời Nguyễn từ năm 1832 1./ Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền...
 • 8
 • 3,838
 • 13
Tiết 61: Bài 27 - Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Tiết 61: Bài 27 - Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Lịch sử

... độ phong kiến tập quyền TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ Bắc Giang 1802 Phú Xuân 6-1801 1790 Gia Định Quy Nhơn TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong ... chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô -Củng cố chế độ phong kiến tập quyền - Chia nước ta thành 30 tỉnh phủ trực thu c b) Về luật pháp Năm 1815, nhà Nguyễn ban hành Hoàng triều luật lệ (luật Gia Long) ... Phú Xuân (Huế) làm kinh đô -Củng cố chế độ phong kiến tập quyền - Chia nước ta thành 30 tỉnh phủ trực thu c b) Về luật pháp - Năm 1815, nhà Nguyễn ban hành Hoàng triều luật lệ (luật Gia Long)...
 • 24
 • 5,441
 • 11
BÀI 27 : CHẾ DỘ PHÔNG KIẾN NHÀ NGUYỄN

BÀI 27 : CHẾ DỘ PHÔNG KIẾN NHÀ NGUYỄN

Lịch sử

... Hòa 11 Hưng Yên 26 Phiên An 12 Nam Đònh 27 An Giang 13 Ninh Bình 28 Đònh Tường 14 ThanhHóa 29 Hà Tiên 15 Nghệ An 30 Vónh Long 31.PhủThừa Thiên Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a Hoàn ... trưởng người Pháp đến Hội An năm 1819 nhận xét : “Hội An đường phố dài Nhà cửa xây gạch Gian trước bày bán hàng hóa, gian sau kho tàng kín đáo Hàng hóa vận chuyển đến Hội An thu n lợi mhờ có nhiều ... Nguyễn? Phố cổ Hội An Hội An thành phố cảng lớn Đàng Nơi diễn hoạt động buôn bán tấp nập Các hàng hóa từ Quảng Nam, Bình Khang, Diên Khánh theo đường thủy, đường tập trung Hội An Một thuyền trưởng...
 • 30
 • 2,079
 • 5
bài giảng lịch sử 7 bài 27 chế độ phong kiến nhà nguyễn

bài giảng lịch sử 7 bài 27 chế độ phong kiến nhà nguyễn

Lịch sử

... Huyện Thanh Quan * Nội dung: - Phản ánh sâu sắc sống xã hội đương thời - Thể tâm tư, nguyện vọng nhân dân I.2 NGHỆ THU T a Văn nghệ dân gian - Sân khấu: chèo tu ng b Tranh dân gian - Dòng tranh ... Hương, Bà Huyện Thanh Quan - Văn học Việt Nam thời kì phản ánh phong phú sâu sắc sống xã hội đương thời - Tu ng, chèo, dân ca miền nở rộ - Văn nghệ dân gian tranh dân gian phát triển phong phú, thể ... diều Cưỡi voi Đàn lợn Đám cưới chuột Trống mái đàn Bà Triệu Múa rồng Hứng dừa Đặc điểm tranh dân gian - Mang đậm tính dân tộc - Phản ánh mặt sinh hoạt nguyện vọng nhân dân I.3 KIẾN TRÚC Chùa Tây...
 • 14
 • 3,256
 • 1
bài 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN (T2)

bài 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN (T2)

Ngữ văn

... - Phong trµo ®Êu tranh diƠn rÇm ré nh ng ph©n t¸n, thiÕu sù liªn kÕt lùc lỵng - TriỊu ®×nh nhµ Ngun ®µn ¸p d· man ý nghÜa - C¸c cc khëi nghÜa diƠn réng kh¾p thĨ hiƯn : -Tinh thÇn ®Êu tranh anh ... 5000 ng gi¸o khoa ( xÐt 139 Trang + §Þa chđ cêng hµo cíp đoạt rng chÝnh qun phong kiÕn Nguyễn biểu chÝnh qun phong kiÕn - N¨m 1849 ? nhµ Ngun–?1850, dÞch lín đất, quan l¹i tham nhòng nhµ nà nhưNgun ... Bµi 27 – tiÕt 60 ChÕ ®é phong kiÕn nhµ ngun II – c¸c cc nỉi dËy cđa nh©n d©n KiĨm tra bµi cò Nhµ Ngun ®· làm để lập lại chế độ phong kiến tập quyền? -N¨m 1802, Ngun Ánh ®Ỉt...
 • 21
 • 702
 • 0
BÀi 27 chế độ phong kiến nhà nguyễn tiết 1

BÀi 27 chế độ phong kiến nhà nguyễn tiết 1

Lịch sử

... Hà Nội 25 Biên Hòa 10 Hải Dương 26 Phiên An 11 Hưng Yên 27 An Giang 12 Nam Định 28 Định Tường 13 Ninh Bình 29 Hà Tiên 14 ThanhHóa 30 Vĩnh Long 15 Nghệ An 31.PhủThừa Thiên 16 Hà Tĩnh VUA GIA LONG ... luật thể rõ ý đồ bảo vệ quyền hành tuyệt đối nhà vua, đề cao địa vị quan lại gia trưởng Tuy nói tham khảo luật đời trước, thực tế luật dựa hẳn vào luật nhà Thanh; chi tiết thay đổi bổ sung số ... Bằng 17 Quảng Bình Tuyên Quang 18 Quảng Trị Hưng Hóa 19 Quảng Nam Lạng Sơn 20 Quảng Ngãi Thái Nguyên 21 Bình Định Quảng Yên 22 Phú Yên Sơn Tây 23 Khánh Hòa Bắc Ninh 24 Bình Thu n Hà Nội 25 Biên...
 • 16
 • 772
 • 0
Bai 27 Che do phong kien nha Nguyen.

Bai 27 Che do phong kien nha Nguyen.

Lịch sử

... TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ Bắc Giang 1802 Phú Xuân 6-1801 1790 Gia Định Quy Nhơn TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ TIẾT ... KINH TẾ TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ Quan võ thời Nguyễn TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ Lính cận vệ thời Nguyễn TIẾT 59: I ... nông nghiệp b) Về công thương nghiệp TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ Thương cảng Hội An TRÒ CHƠI Ô CHỮ TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ P H Á P C À M A U H O À N G Đ Ế T I...
 • 10
 • 295
 • 0
CHE DO PHONG KIEN NHA NGUYEN

CHE DO PHONG KIEN NHA NGUYEN

Lịch sử

... lại Quanhiên ,tệ tham nhũng quan lạiHoàng triều nội Tuy đoạn liệu em thấy xem dung quan trọng luật lệ đời vào thời gian ? luật ( Theo Đại cương lịch sử Việt Nam tâp I ) Em quan sát tranh rút ... Giang 1802 Thăng Long 1802 Phú Xuân Chú giải Phú Xuân Tên đơn vị hành Nguyễn Ánh công TS đường thu Nguyễn Ánh công TS Bằng đường Quang Toản rút chạy Quy Nhơn 6/1801 Gia Định BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG ... nguyên vẹn luật nhà Thanh thi hành Điều1815 luật mới“ người nói hay viết xúc phạm đến vua Năm 225 quy định ban hành … “ Luật Gia nước gồm 398 điều , chia xử chém “ quan nhà Long “ phong kiến bịthành...
 • 27
 • 1,416
 • 5
che do phong kien nha nguyen.ppt

che do phong kien nha nguyen.ppt

Lịch sử

... triển văn hóa dân tộc vua Quang Trung có biện pháp ? Việc ban hành chiếu lập học nói lên hoài bảo vua Quang Trung ? CHƯƠNG VI VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX Bài 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN Tiết ... nghiệp : -Chú trọng khai hoang -Lập ấp , đồn điền - Đặt lại chế độ quân điền -Đê điều không quan tâm tu sửa ,tài thiếu hụt , nạn tham nhũng phổ biến Tại diện tích canh tác tăng thêm mà tình ... nước ta thành 30 tỉnh phủ trực thu c -Năm 1815 Nhà Nguyễn ban hành Nhà Nguyễn thi hành Hoàng triều luật lệ (còn gọi biện pháp để củng cố quân đội ? luật Gia Long) -Quan tâm củng cố quân đội Binh...
 • 23
 • 1,038
 • 1
Chế độ phong kiến nhà Nguyễn(I)

Chế độ phong kiến nhà Nguyễn(I)

Lịch sử

... tuyệt đối nhà vua, đề cao đòa vò quan lại gia trưởng Tuy nói tham khảo luật đời trước , thực tế luật Gia Long dựa vào luật Nhà Thanh, thể thái độ phục, nhu nhược triều đình nhà Nguyễn Võ quan ... trực thu c -Năm 1815, nhà Nguyễn ban hành Hồng triều luật lệ (Luật Gia Long) Thần phục nhà Thanh , khước từ tiếp xúc với nước - Qn đội quan tâm củng cố phương Tây Đối ngoại:thần phục nhà Thanh ... lại chế độ phong kiến tập quyền a) Nhà Nguyễn thành lập : b) Chế độ phong kiến tập quyền: 2/Kinh tế triều Nguyễn a) Nơng nghiệp: -Chú trọng khai hoang Thời Nguyễn có quan tâm đến tu sữa đê điều...
 • 40
 • 869
 • 0
Đẩy mạnh công nghệ thông tin đưa vào chương trình , giáo án điện tử , bài soạn có ứng dụng phần mềm

Đẩy mạnh công nghệ thông tin đưa vào chương trình , giáo án điện tử , bài soạn có ứng dụng phần mềm

Mầm non - Tiểu học

... tip thu kin thc mt cỏch ch ng giỳp tr c phỏt trin ton din c v th lc v trớ tu Vi nhng hỡnh thc cho tr hot ng nh : cho tr quan sỏt tranh v, cụ hỏt cho tr nghe, tr bt trc cụ ,ó tr nờn quỏ quen thuc ... chung cho trẻ MG 4-5 tu i Tr bit m t 1-5 s lng cỏc i tng Nhn bit mt s PTGT tờn gi , ni hot ng Chun b: Cụ copy nhng hỡnh nh ụtụ , xe mỏy, thuyn , tu thu Vo slide show to trang trỡnh din cho cỏc ... chung cho trẻ MG 4-5 tu i II, Gii quyt 1, C s lớ lun ca Giai on la tui mm non tr phỏt trin mnh m v th cht , trớ tu tinh thn, tr ham hiu bit thớch tỡm tũi mi th xung quanh Di s hng dn ca cụ...
 • 12
 • 1,595
 • 9
Giáo án điện tử : Bài 55 : Ôm nhiễm môi trường - sinh học lớp 9

Giáo án điện tử : Bài 55 : Ôm nhiễm môi trường - sinh học lớp 9

Sinh học

... cháy 1> Giao thơng vận tải: -Ơ tơ, xe máy, tàu lửa Xăng, dầu, than đá … 2> Sản xuất cơng nghiệp: -Máy cày, máy bừa, máy gặt… Xăng, dầu, than đá … 3> Sinh hoạt: Đun nấu, chế biến thực phẩm… Than củi, ... vật chất độc hố học Để hạn chế lượng thu c trừ sâu gây hại, phải làm ? -Không lạm dụng việc phun thu c trừ sâu -Phun cách, liều lượng, thời gian, … -Đấu tranh chống sử dụng vũ khí hạt nhân, vũ ... nghiệp sinh hoạt Hóa chất bảo vệ thực vật chất độc hóa học Ơ nhiễm chất phóng xạ Do chất thải rắn Do sinh vật gây bệnh Quan sát hình điền tiếp vào bảng ngun nhân Những loại khí thải gây nhiễm khơng...
 • 32
 • 4,913
 • 28
giao an dien tu bai nuoc

giao an dien tu bai nuoc

Hóa học

... I.THÀNH PHẦN HỐ HỌC CỦA NƯỚC: 1.Sự phân huỷ nước: a.Quan sát thí nghiệm trả lời câu hỏi: Học sinh quan sát thí nghiệm trả lời câu hỏi sau: -Quan sát tượng xảy điện cực dương điện cực âm -Xác định ... HỐ HỌC CỦA NƯỚC: 1.Sự phân huỷ nước: a.Quan sát thí nghiệm trả lời câu hỏi: b.Nhận xét: 2.Sự tổng hợp nước: a.Quan sát hình mơ tả thí nghiệm: Các em quan sát hình kết hợp với SGK, trả lời câu ... cực xuất bọt khí Xác định chất khí điện cực Ở điện cực dương (ống nghiệm B) thu khí O2 điện cực âm (ống nghiệm A) thu khí H2 Em so sánh thể tích H2 O2 sinh hai điện cực Thể tích khí H2 sinh điện...
 • 19
 • 1,124
 • 10
MS PowerPoint 2003 - Thiết kế giáo án điện tử - Bài 2: Nhập nội dung định dạng

MS PowerPoint 2003 - Thiết kế giáo án điện tử - Bài 2: Nhập nội dung định dạng

Tư liệu khác

... Thay đổi màu (giữ nguyên mẫu thiết kế)  Lệnh Format – Slide Design  Chọn Color Schemes Nhấn vào Định dạng c) Tu chỉnh màu slide  Lệnh Format – Background Nhấn vào chọn màu nền ... dạng  Đổi Font, size, kiểu, màu, cửa sổ định dạng 2 Chèn ký tự đặc biệt Đặt trỏ nơi muốn che n ký tự Lệnh Insert - Symbol Chọn Font Chọn ký tự Định dạng a) Thay đổi mẫu thiết kế •...
 • 10
 • 977
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008