mot so giai phap hoan thien cong tac doanh thu ban hang dai 12 trang

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC ANH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC ANH

Kế toán

... lý • Về việc nâng cao hiệu kinh doanh Nâng cao hiệu kinh doanh nhằm tăng lãi thu n, hay cách tăng doanh số tiêu thụ, giảm chi phí kinh doanh tương ứng Tăng doanh thu bán hàng cách đẩy mạnh tiêu ... trình quản lý kinh doanh doanh nghiệp Trong thực tế kế toán doanh nghiệp, phần hành kế toán xây dựng dựa sở, giai đoạn hay yếu tố chủ yếu trình sản xuất kinh doanh Tiêu thụ giai đoạn cuối lại ... kinh doanh doanh nghiệp Nói cách khác, sống doanh nghiệp kinh tế thị trường phụ thu c nhiều vào khâu tiêu thụ sản phẩm Kế toán tiêu thụ sản phẩm xác định kết tiêu thụ phần hành chủ yếu kế toán doanh...
 • 8
 • 823
 • 10

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH YAMAHA MOTOR ELECTRONICS VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH YAMAHA MOTOR ELECTRONICS VIỆT NAM

Kế toán

... tính doanh thu bán chịu Số DPPTKĐ lập cho tháng kế hoạch = Tổng doanh thu bán chịu * Tỷ lệ phải thu khó đòi ớc tính Các khoản dự phòng phải thu khó đòi đợc theo dõi TK 139 - Dự phòng phải thu ... ảnh hởng không nhỏ đến việc giảm doanh thu doanh nghiệp Vì vậy, Công ty nên tính toán khoản nợ có khả khó đòi, tính toán lập dự phòng để đảm bảo phù hợp doanh thu chi phí kỳ Để tính toán mức ... tình trạng khó thu không thu đợc tiền hàng điều phụ thu c vào kết kinh doanh khách hàng để khách hàng có khả toán hay không Thứ ba: Về phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp, công...
 • 10
 • 358
 • 0

một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh thương mại và sản xuất đức anh

một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh thương mại và sản xuất đức anh

Kinh tế - Quản lý

... phảI nộp khoản làm giảm doanh thu Trong kỳ sau xác định khoản làm giảm doanh thu, kế toán xác định doanh thu thuần: Doanh thu = Doanh thu bán hàng - Khoản giảm doanh thu (chiết khấu thương mại, ... NHẬT Doanh thu = Doanh thu - Các khoản giảm trừ doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thu tiêu thụ đặc biệt, thu xuất khẩu, thu ... Tiền thu GTGT đầu = Tiền thu GTGT đầu vào khấu trừ = Tiền thu GTGT đầu Tiền thu GTGT đầu vào khấu trừ - Giá tính thu X = thu suất thu GTGT (10%) Giá tính thu thu suất thu GTGT (10%) X Thu ...
 • 63
 • 267
 • 0

một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty tnhh xây dựng và thương mại đức minh

một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty tnhh xây dựng và thương mại đức minh

Kế toán - Kiểm toán

... xuất kho Xác định doanh thu Chừng từ sử dụng:     Hóa đơn GTGT Phiếu xuất kho Phiếu thu, phiếu chi, GBN, GBC Bảng Xuất – Nhập – Tồn Tài khoản sử dụng:  TK 511: ‘ Doanh thu bán hàng vá cung ... Địa chỉ: 21/540 Phú Thọ – P.Phú Sơn – T.P TH Mã số thu : 2801175157 Vốn điều lệ: 3.000.000.000đ Ngành nghế kinh doanh: Thu ng mại (Chủ yếu), cho thu máy xây dựng Chính sách kế toán áp dựng  Áp ... DM/10P với đơn giá bán chưa thu 1.727,2đ/viên(giá vốn: 1.454đ/viên), thu GTGT 10% Công ty cho Tổng Công ty CP Miền Trung hưởng CKTM 1,5% tổng giá bán chưa thu .Công ty chưa thu tiền hàng Phản ánh...
 • 15
 • 352
 • 0

một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh xây dựng và thương mại phương đông

một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh xây dựng và thương mại phương đông

Tài chính doanh nghiệp

... 111, 112, 131 Số tiền hồi khấu TK 511 TK 911 K /c doanh thu TK 111, 112 Doanh thu chưa thu TK 3331 TK 641 Thu GTGT TK 521 Các khoản làm giảm doanh thu K/ c giá vốn hàng bán K /c CPBH Thu GTGT ... mại doanh thu hàng bán bị trả lại Số thu TTĐB, thu XK, thu GTGT phải nộp tính theo doanh thu bán hàng thực tế kỳ Kết chuyển doanh thu tiêu thụ cung cấp dịch vụ kỳ Bên Có: - Phản ánh tổng doanh ... chịu thu TTĐB, XNK doanh thu tính tổng giá toán( bao gồm thu TTĐB, XNK) - Doanh thu bán hàng( kể doanh thu nội bộ) phải theo dõi chi tiết loại sản phẩm nhằm xác định xác, đầy đủ kết kinh doanh...
 • 101
 • 392
 • 0

Một số giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Viễn thông Lào Cai.doc

Một số giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Viễn thông Lào Cai.doc

Quản trị kinh doanh

... trả Thu từ VMS Thu từ nhà khai thác khác Hoà mạng, dịch vụ thu bao Thu khác Viễn thông – CNTT Trong đó: Bán hàng hoá – Kinh doanh thương mại Doanh thu hoạt động tài Thu nhập khác Doanh thu Viễn ... Cai, năm 2008, doanh thu bình quân thu bao cho loại dịch vụ Viễn thông Lào Cai sau: - Doanh thu bình quân thu bao cố định: 86.000 đồng/1 Thu bao/ tháng - Doanh thu bình quân thu bao ADSL: ... 1.2.2 Doanh thu dịch vụ Viễn thông Doanh thu dịch vụ Viễn thông Viễn thông Lào Cai thể chi tiết Bảng 1.3 Khi đánh giá HĐKD Viễn thông Lào Cai năm 2009 tiêu doanh thu cần so sánh doanh thu thực...
 • 82
 • 2,092
 • 23

Một số giải pháp hoàn thiện công tác Chăm sóc khách hàng tại Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.pdf

Một số giải pháp hoàn thiện công tác Chăm sóc khách hàng tại Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.pdf

Quản trị kinh doanh

... chung sản lượng EMS nước phát triển nhanh EMS nước Đánh giá doanh thu Tốc độ tăng doanh thu Doanh thu nước Doanh thu nước Tốc độ tăng doanh thu Tháng tháng đầu tháng đầu 2006 2007 +/- tháng tháng ... thể doanh thu nước dòch vụ EMS tháng đầu 2007 so tháng đầu 2006 Ta thấy doanh thu dòch vụ EMS nước tháng đầu 2007 tăng so với tháng 2006 136,73%, so sánh với bảng 2.2 ta thấy tốc độ tăng doanh thu ... hàng thầy dạy kinh doanh Một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thiếu khách hàng, lợi ích mà khách hàng mang lại cho doanh nghiệp giai đoạn mà suốt thời gian tồn doanh nghiệp, doanh nghiệp tồn...
 • 138
 • 2,165
 • 20

Một số giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Viễn thông Lào Cai

Một số giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Viễn thông Lào Cai

Quản trị kinh doanh

... trả Thu từ VMS Thu từ nhà khai thác khác Hoà mạng, dịch vụ thu bao Thu khác Viễn thông – CNTT Trong đó: Bán hàng hoá – Kinh doanh thương mại Doanh thu hoạt động tài Thu nhập khác Doanh thu Viễn ... Cai, năm 2008, doanh thu bình quân thu bao cho loại dịch vụ Viễn thông Lào Cai sau: - Doanh thu bình quân thu bao cố định: 86.000 đồng/1 Thu bao/ tháng - Doanh thu bình quân thu bao ADSL: ... 1.2.2 Doanh thu dịch vụ Viễn thông Doanh thu dịch vụ Viễn thông Viễn thông Lào Cai thể chi tiết Bảng 1.3 Khi đánh giá HĐKD Viễn thông Lào Cai năm 2009 tiêu doanh thu cần so sánh doanh thu thực...
 • 82
 • 792
 • 5

“Một số giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Bưu điện tỉnh Phú Thọ ”.

“Một số giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Bưu điện tỉnh Phú Thọ ”.

Quản trị kinh doanh

... trọng với doanh nghiệp Giữ được 20% này, doanh nghiệp sẽ trì được lượng doanh thu tương đối ổn định Chính vì vậy, cứ vào báo cáo về doanh thu cuối mỗi kỳ, doanh nghiệp ... sự phát triển của doanh nghiệp là doanh thu Và để có doanh thu thì phải bán được hàng, và để bán được hàng thì phải có người mua hàng Như vậy, doanh nghiệp tồn tại ... thành giai đoạn - Giai đoạn trước mua hàng - Giai đoạn quyết định mua hàng - Giai đoạn sau mua hàng Mỗi giai đoạn khách hàng có những mối quan tâm khác đó mức độ chăm so c...
 • 72
 • 732
 • 8

95728ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI VIỄN THÔNG HÀ TÂY

95728ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI VIỄN THÔNG HÀ TÂY

Kế toán

... thiện máy CSKH phải tiến hành song song với công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức kinh doanh trình độ nghiệp vụ người lao động Những lớp tập huấn công tác kinh doanh nói chung chăm sóc ... như: ( số lượng thu bao báo hỏng, số lượng thu bao sửa tốt, số lượng thu bao tồn đọng với suất lan động của đội dây máy…) Từ chủ động vạch kế hoạch cho trình sản xuất kinh doanh hỗ trợ khách ... động CSKH Trước tiến hành sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải xây dựng cho kế hoạch hoạt động Đây yếu tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong bối cảnh cạnh tranh...
 • 19
 • 622
 • 3

Một số giải pháp hoàn thiện công tác tiêu thụ và tăng doanh thucông ty cổ CMC trong thời gian tới.

Một số giải pháp hoàn thiện công tác tiêu thụ và tăng doanh thu ở công ty cổ CMC trong thời gian tới.

Kế toán

... trước thu nt 10.000 12. 000 14.000 Lợi nhuận sau thu nt 8.600 10.320 12. 040 Tỷ lệ lợi nhuận sau thu /doanh thu Tỷ lệ lợi nhuận sau thu /VCSH % 4,3 4,3 4,63 % 18,7% 21,3% 23,2% Cổ tức % 12% 14% ... Khoán công phí doanh thu cho nhân viên tiếp thị sở giao doanh số cho đại lý lương tiếp thị hàng tháng * Tăng cường khả toán đồng thời áp dụng nhiều phương thức toán thu n tiện cho khách hang: Công ... pháp nhằm tăng doanh thu công ty cổ phần CMC Dưới góc nhìn tài doanh nghiệp, thông qua chuyên đề em cố gắng trình bày, phân tích, đánh giá tình hình thực công tác tiêu thụ tăng doanh thu công ty...
 • 24
 • 249
 • 0

một số giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại công ty cổ phần huetronics

một số giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại công ty cổ phần huetronics

Kinh tế - Quản lý

... móc, trang thiết bị c) Kết hoạt động kinh doanh Bảng 5: Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh qua năm công ty (ĐVT: Đồng) CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu ... động kinh doanh giảm gần 67,954%, tương ứng với 2,591 tỷ đồng, khoản chi phí bán hàng tăng chậm so với doanh thu chí chi phí quản lí doanh nghiệp giảm, nhiên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm ... 2011, chi phí bán hàng, chi phí quản lí doanh nghiệp kiểm so t tốt Các khoản doanh thu từ hoạt động tài chính, chi phí tài chiếm tỉ trọng nhỏ cấu doanh thu công ty cho thấy cấu vốn công ty phần...
 • 56
 • 602
 • 2

Báo cáo đề tài: " Thực trạng tiêu thụ sản phẩm và công tác Marketing của xí nghiệp chế biến nông sản Bông Hồng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm" ppt

Báo cáo đề tài:

Quản trị kinh doanh

... góp phần làm tăng doanh thu hàng nội địa thị trường Vũng Tàu doanh thu chiếm 12, 801%, TP Hồ Chí Minh chiếm 11,468%, Đà Nẵng chiếm 10,481% Nha Trang chiếm 16,574% tổng doanh thu hàng nội địa Đây ... 1.221.354.002 3,472 35.176.993.050 100,000 Năm 2009 Doanh thu Tỷ lệ (%) 6.543.519.324 16,552 5 .123 .534.679 12, 921 4.223.325 .126 9,826 2.845.378 .123 6,620 2 .124 .345.654 4,943 1.634.564.856 3,803 2.356.456.324 ... bảng doanh thu tiêu thụ sản phẩm thị trường nước ngoài: Bảng 2.3: Doanh thu tiêu thụ sản phẩm Xí nghiệp CBLS Bông Hồng nước (ĐVT: Đồng.) STT 10 11 12 13 14 15 Tên nước Anh Hà Lan Pháp Tây Ban...
 • 53
 • 618
 • 2

nghiên cứu đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị kho hàng tại hợp tác xã thương mại và dịch vụ Củ Chi

nghiên cứu đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị kho hàng tại hợp tác xã thương mại và dịch vụ Củ Chi

Kinh tế

... kinh doanh Do nhiệm vụ kinh doanh Hợp Tác Xã thương mại, nên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tổng lợi nhuận kế toán trước thu phí thu thu nhập doanh nghiệp lợi nhuận sau thu thu nhập doanh ... trước thu 14 Thu TNDN 15 Lợi nhuận sau thu (Nguồn: Phòng kế toán – tài vụ Hợp Tác Xã TM & DV Củ Chi) Nhìn chung, hiệu hoạt động kinh doanh năm 2010 khả quan so với năm 2009 Tổng doanh thu năm ... trừ DT Doanh thu -43- 223.881,8 302.906,1 432.211,6 79.024,3 26,09 129 .305,5 29,92 Lợi nhuận gộp 8.291,1 12. 675,2 28.971,0 4.384,1 34,59 16.295,8 56,25 Chi phí lãi vay 498,5 126 3,4 1 .124 ,6 765,1...
 • 93
 • 401
 • 0

Một số giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Trung tâm Dịch vụ khách hàng - Viễn Thông Bắc Ninh

Một số giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Trung tâm Dịch vụ khách hàng - Viễn Thông Bắc Ninh

Xuất nhập khẩu

... đ) 95 So với Thực 2010 (%) So với Thực 2009 (%) 17 20 DOANH THU VTCNTT CHIỀU ĐI Thự c 2011 (Tỷ đ) 12 Đỗ Đăng Đinh – TM K40 So với Thực 2010 (%) So với Thực 2009 (%) 18 14 5 PHÁT TRIỂN THU BAO ... ĐỘNG (Doanh thu VT-CNTT chiều đi/Lao động bình quân) NSLĐ 2011 (Trđ/người/ năm) 300 Chênh lệch thu chi VT-CNTT (Doanh thu - Chi phí ) So với 2010 (%) So với 2009 (%) Năm 2011 (Tỷ đồng ) So với ... thu bao đạt 65,6% so với kế hoạch Dịch vụ MyTV : 1608 thu bao.đạt 86,9% so với kế hoạch Dịch vụ VNTracking : 111 Dịch cụ CA : 443 khách hàng Doanh thu dịch vụ 1080 đạt Doanh thu 1088 : 276 triệu...
 • 59
 • 582
 • 1

Một số giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại trung tâm thông tin di động khu vực II ()Mobifone Luận văn thạc sĩ

Một số giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại trung tâm thông tin di động khu vực II ()Mobifone Luận văn thạc sĩ

Kinh tế

... s doanh nghi ù doanh nghi không ph th - ãn s ìm Có nên ch nên cung c cung c àng nhi ì không làm t ch àm ên ì doanh nghi ìn àng nhi doanh nghi th ph ài ra, tình hu àng, doanh nghi 17 qua m ên doanh ... 2009 HÌNH 2.5: THU BAO TRUNG TÂM NG KHU V C II – 2009 HÌNH 2.6: T TR NG THU BAO TRUNG TÂ NG KHU V C II SO V I TOÀN CÔNG TY (Ngu òng K – Bán hàng & Marketing) Cùng v ê bao doanh thu c àc iêng ... 2,852 2,000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 HÌNH 2.7: DOANH THU TRUNG TÂM HÌNH 2.8: T TR NG DOANH THU NG KHU V C II 2003 – 2009 KHU V C II SO V I TOÀN CÔNG TY (Ngu 2.3 òng K – Bán hàng & Marketing)...
 • 159
 • 425
 • 1

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỔ PHẦN HÓA TẠI VIỆT NAM.doc.DOC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỔ PHẦN HÓA TẠI VIỆT NAM.doc.DOC

Kế toán

... định giá doanh nghiệp CHƯƠNG I CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP 1.1 Doanh nghiệp nhu cầu định giá doanh nghiệp 1.1.1 Định giá doanh nghiệp gì? C.Mác khẳng định rằng: hàng hóa có hai thu c tính ... cạnh tranh, hiệu hoạt động doanh nghiệp cở so sánh với doanh nghiệp khác so sánh với giá trị khứ Giá trị doanh nghiệp trở thành cứ, sở tảng hợp lý cho việc đưa định kinh doanh, tài chính, đầu tư… ... nội doanh nghiệp 1.2.3.1 Hiện trạng tài sản doanh nghiệp Tài sản doanh nghiệp biểu yếu tố vật chất cần thiết, tối thiểu trình sản xuất kinh doanh Số lượng, chất lượng, trình độ kỹ thu t 12 tính...
 • 103
 • 1,297
 • 13

Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Sở giao dịch-Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam.DOC

Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Sở giao dịch-Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam.DOC

Kế toán

... nhun ca S .Thu dch v rũng nm 2006 l 49, 512 triu VN t 93.41% so vi k hoch v tng 23, 912 triu VN so vi nm 2005 Cựng vi s m rng h thng v tng bc hon thin b mỏy t chc m hot ng kinh doanh ca S thu c li ... Nm 2006 Tuyt So vi 2004 Tuyt So vi 2005 i i % % 265 10 3.92 274 3.39 26.5 0.5 1.92 27.5 3.77 121 134 125 140 3.31 4.48 131 143 4.8 2.14 10 220 5 12 223 2 0 0 66.6 20 1.36 28.5 0 0 12 228 10 5 ... nhõn viờn k thut thuc ngh (chuyờn mụn) i Hi: Kh nng hon thnh vt mc k trin vng ca (cụng) nhõn viờn k thut thuc ngh (chuyờn mụn) i + Phng phỏp tớnh toỏn cn c vo s lng mỏy múc, thit b k thut cn thit...
 • 96
 • 1,588
 • 44

Xem thêm