giai sach bai tap vat ly 9 bai 6

giai bai tap sach bai tap vat ly 9

giai bai tap sach bai tap vat ly 9

Vật lý

... lợng tỏa ra trên dây dẫn trong 30 ngày Q = I2Rt = 0,75. 2,72.30.4. 360 0 =66 0 96 0JTính ra kWh : Q = 66 0 96 00,18 36 360 0000kWh= 3 - Hoạt động3: Giải bài tập 3- GV cho HS đọc kỹ đầu bài- ... I.RĐ = 0,5.12 = 6( V)c) Điện năng tiêu thụ của toàn mạch là : t = 5. 360 0 = 18000(s)U = UR + UĐ = 4 + 6 = 10 (V)A = UIt = 10.0,5.18000 = 90 000(J) = 90 kJd, P = 22 6 312ddUWR= ... trong sách bài tập vật lý. - Chuẩn bị 6 bảng phụ và bút phoóc viết bảng. Giáo viên: Phạm Nh Bảo 6 01,5,73,0,74,5 6, 0U(V)0,310 ,61 0 ,9 1, 29 I (A)- 1 HS lên bảng làm bài tập- HS...
 • 101
 • 111,989
 • 54
bai tap vat ly 9

bai tap vat ly 9

Vật lý

...
 • 1
 • 5,219
 • 33
bài giảng vật lý 9 bài 19 sử dụng an toàn về tiết kiệm điện

bài giảng vật 9 bài 19 sử dụng an toàn về tiết kiệm điện

Vật lý

... sẽ loại bỏ được nguy hiểmVỏ kim loạiC6: Nối đất cho vỏ kim loại của các dụng cụ dùng điện là một biện pháp an toàn điện.Hãy chỉ ra trên hình 19. 1 dây nối dụng cụ điện với đất và dòng ... hoạt động bình thường?Hình 19. 1Trả lời:Dây nối dụng cụ dùng điện với đất là dây xanh.Dòng điện chạy qua dây đỏ và đen.ổ cắm Trong trường hợp ở hình 19. 2 , dây dẫn điện bị hở và tiếp ... giá 3 500 đồng có công suất 75W, thời gian thắp sáng tối đa 1000 giờ. Một bóng đèn compắc giá 60 000 đồng công suất 15W, có độ sáng như đèn dây tóc nói trên, có thời gian thắp sáng tối đa...
 • 33
 • 6,773
 • 2
Lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải bài tập vật lý Dòng điện xoay chiều

Lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải bài tập vật Dòng điện xoay chiều

Khoa học tự nhiên

... 11MỤC LỤCLời nói đầuPhần mở đầuI. do chọn đề tài 6 II. Mục đích nghiên cứu 6 III. Nhiệm vụ nghiên cứu 6 IV. Phương pháp nghiên cứu 6 V. Điều kiện thực hiện đề tài 7Phần luận chungI. ... vòngB = 2.10-2TS = 400cm2 = 400.10-4m2Eo = 4π(V) ≈12,56Va. biểu thức e ?b. 140t =s , e = ? c. 6, 282oEe = =V , t = ?Các mối liên hệ cần xác lập:- Chọn gốc thời ... giải:a. Tần số góc: 2 2 .50 100fω π π π= = = rad/s Cảm kháng: 3100 .64 .10 20LZ Lω π−= = ≈ Ω Dung kháng: 6 1 180100 .40.10CZCω π−= = ≈ Ω Tổng trở: ( )( )222 280 20...
 • 159
 • 10,389
 • 7
Lựa chọn hệ thống bài tập , hướng dẫn giải và giải bài tập vật lý chương dòng điện xoay chiều lớp 12

Lựa chọn hệ thống bài tập , hướng dẫn giảigiải bài tập vật chương dòng điện xoay chiều lớp 12

Khoa học tự nhiên

... 31,42cos 40 6 e tππ = − ÷ (V)Bài 4:Tóm tắt:N = 250 vòngB = 2.10-2TS = 400cm2 = 400.10-4m2Eo = 4π(V) ≈12,56Va. biểu thức e ?b. 140t =s , e = ? c. 6, 282oEe ... = Với 22olSα= ( Diện tích hình quạt) ⇒ 20,1.1.1.0,5. 0,0 79 2 2oolE NBS NBαω ω π= = = =(V) Vậy 0,079sinu e tπ= = (V).2. Dạng 2: VIẾT BIỂU THỨC CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ ... tπ−= (V) Hay 2cos21,5.10 40E tππ−  ÷ = −(V)Bài 2:Tóm tắt:N = 100 vòngS = 60 cm2 = 60 .10-4m2no = 20 vòng/sB = 2.10-2Ta. Biểu thức e = ?b. Vẽ đồ thị biểu diễn e theo...
 • 163
 • 7,079
 • 8
Lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải và giải bài tập vật lý (chương “Dòng điện xoay chiều” lớp 12 chương trình nâng cao)

Lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giảigiải bài tập vật (chương “Dòng điện xoay chiều” lớp 12 chương trình nâng cao)

Khoa học tự nhiên

... thời: 12,56sin 20e tπ= (V) hay 12,56cos 202e tππ = − ÷  (V).b. Tại 140t =s thì 112,56sin 20 . 12, 56 40eπ = = ÷ Vc. 6, 282oEe = =V 6, 28 12,56sin 20 tπ⇒ ... pha 62 4.1. Phương pháp giải chung 62 4.2. Bài tập về hai đoạn mạch có điện áp cùng pha, vuông pha 62 4.3. Hướng dẫn giảigiải 63 5. Dạng 5 : Công suất của đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp 69 5.1. ... 83 6. 1. Phương pháp giải chung 83 6. 2. Bài tập về cách xác định giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng khi thay đổi L, hoặc thay đổi C, hoặc thay đổi f 86 6. 3. Hướng dẫn giảigiải 86 7....
 • 163
 • 3,198
 • 6
LỰA CHỌN HỆ THỐNG BÀI TẬP, HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ (CHƯƠNG “DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU” LỚP 12 - CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO)

LỰA CHỌN HỆ THỐNG BÀI TẬP, HƯỚNG DẪN GIẢIGIẢI BÀI TẬP VẬT (CHƯƠNG “DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU” LỚP 12 - CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO)

Khoa học xã hội

... pha 62 4.1. Phương pháp giải chung 62 4.2. Bài tập về hai đoạn mạch có điện áp cùng pha, vuông pha 62 4.3. Hướng dẫn giảigiải 63 5. Dạng 5 : Công suất của đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp 69 5.1. ... 83 6. 1. Phương pháp giải chung 83 6. 2. Bài tập về cách xác định giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng khi thay đổi L, hoặc thay đổi C, hoặc thay đổi f 86 6. 3. Hướng dẫn giảigiải 86 7. ... mắc nối tiếp 69 5.1. Phương pháp giải chung 69 5.2. Bài tập về công suất của đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp 705.3. Hướng dẫn giảigiải 71 6. Dạng 6 : Xác định giá trị cực đại của điện áp hiệu...
 • 159
 • 2,367
 • 1
Lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải bài tập vật lý lớp 12

Lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải bài tập vật lớp 12

Khoa học tự nhiên

... 2,4.40 2 96 2o oU I Z⇒ = = = V Ta có: 30 70tan 140 4L CAB ABZ ZRπϕ ϕ− −= = = − ⇒ = − rad 37 414 180 90 u AB iπ π πϕ ϕ ϕ⇒ = + = − − = − rad Vậy 41 96 2 cos 100 90 u tππ ... LỤC Lời nói đầu Phần mở đầu I. do chọn đề tài 6 II. Mục đích nghiên cứu 6 III. Nhiệm vụ nghiên cứu 6 IV. Phương pháp nghiên cứu 6 V. Điều kiện thực hiện đề tài 7 Phần luận chung ... biểu thức của u theo thời gian t. 1.3. Hướng dẫn giải và giải: Bài 1: Tóm tắt: S = 60 cm2 = 60 .10-4m2 no= 20 vòng/s B = 2.10-2T a. Biểu thức Φ? b. Biểu thức e? Các...
 • 159
 • 9,585
 • 1
LỰA CHỌN HỆTHỐNG BÀI TẬP, HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ (CHƯƠNG “DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU” LỚP 12 - CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO)

LỰA CHỌN HỆTHỐNG BÀI TẬP, HƯỚNG DẪN GIẢIGIẢI BÀI TẬP VẬT (CHƯƠNG “DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU” LỚP 12 - CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO)

Khoa học xã hội

... 140t = s thì 112,56sin 20 . 12, 56 40eπ = =  V c. 6, 282oEe = = V 6, 28 12,56sin 20 tπ⇒= sin20 0,5 sin 6 tππ⇔ = = 2 6 2052 6 ktkπππππ+⇔ =+ ... 2,4.40 2 96 2o oU I Z⇒ = = = V Ta có: 30 70tan 140 4L CAB ABZ ZRπϕ ϕ− −= = = − ⇒ = − rad 37 414 180 90 u AB iπ π πϕ ϕ ϕ⇒ = + = − − = − rad Vậy 41 96 2 cos 100 90 u tππ ... Trang 39 Biểu thức của suất điện động cảm ứng tức thời: 12,56sin 20e tπ= (V) hay 12,56cos 202e tππ = −   (V). b. Tại 140t = s thì 112,56sin 20...
 • 159
 • 1,356
 • 0
LỰA CHỌN HỆ THỐNG BÀI TẬP, HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ CHƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU LỚP 12 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO

LỰA CHỌN HỆ THỐNG BÀI TẬP, HƯỚNG DẪN GIẢIGIẢI BÀI TẬP VẬT CHƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU LỚP 12 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO

Khoa học xã hội

... #W 9 r4H='F$' 6 W 9 r4H=F0* 9 )F ?\ˆm•h )9 D Z 9 r='F$'2(>'P 6 ` 9 ;F 9 r$\7'F$ 9 W 9 r4H\='F$iPHP= ... W 9 r*+'• '>@$> )9   9 W 9 r=7?'/W 9 r)J4'R0* ( )... )9 PP RI RUϕ∆ = = Z 9 r*+ ... Y•)#ˆh)‘#ˆmD_bˆ_bYnm._i9 .be tπ="Y1*._i )9 .b.e tππ = − ÷ "Y1DD?nbt = 9 /._i9 .b D ._inbeπ = = ÷ YDi.k.oEe = =Yi.k ._i9...
 • 159
 • 1,522
 • 1
PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT LÝ 12 – PHẦN DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT 12 – PHẦN DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Khoa học tự nhiên

... + 6 ) = 220 V. 6. Ta có: 0 = NBS = 0,54 Wb; n = 60 fp= 3000 vòng/phút. 7. Ta có: f = n = 50 Hz;  = 2f = 100 rad/s; E0 = NBS = 2202 V. 8. Ta có: 0 = NBS = 6 Wb;  = 60 n2 ... Ta có: u1 = 220 = 2202cos(100πt1 + 6 )  cos(100πt1 + 6 ) = 22 = cos(4) . Vì u đang tăng nên ta nhận nghiệm (-)  100πt1 + 6  = - 4  t1 = - 1240s  t2 ... Dương Văn Đổng – Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận Vậy  = 6cos4t (Wb); e = - ’= 24sin4t = 24cos(4t - 2) (V). 9. Ta có: e = - N’= 150.10022.10sin(100t - 4) = 300cos(100t...
 • 7
 • 6,433
 • 147

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25