giai phap sang tao phuong phap day tu vung tieng anh doi voi hoc sinh tieu hoc

SKKN Một số kỹ thuật dạy từ vựng tiếng anh đối với học sinh phổ thông và các hoạt động luyện tập từ vựng trên lớp theo đường hướng giao tiếp

SKKN Một số kỹ thuật dạy từ vựng tiếng anh đối với học sinh phổ thông và các hoạt động luyện tập từ vựng trên lớp theo đường hướng giao tiếp

Giáo dục học

... TRANH (VISUAL) Ở phương pháp này, giáo viên chuẩn bị tranh ảnh có chứa nội dung kiến thức cần giảng dạy Giáo viên giơ tranh yêu cầu học sinh nhận biết nội dung chứa đựng tranh Dạy tranh cách sinh ... 3: Làm việc theo cặp Một học sinh vừa vẽ, vừa tả nhân vật để bạn vẽ theo Sau làm ngược lại Cuối hai học sinh so sánh tranh vẽ với Giáo viên tuyên dương cặp có tranh giống Hoạt động mở rộng nhiều ... học sinh lớp thời gian tổ chức hoạt động lớp Các kĩ kiểm tra thực dạy khác để tạo mẻ, không gây nhàm chán cho học sinh Song ta cần ý đến đối tượng học sinh, trình độ nhận thức học sinh nhanh...
 • 23
 • 5,835
 • 64

Sáng kiến kinh nghiệm một số phương pháp dạy từ vựng tiếng anhtiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm một số phương pháp dạy từ vựng tiếng anh ở tiểu học

Tiếng anh

... tiếng Anh tiểu học, sau vài tiết học đầu tiên, cho học sinh lớp làm kiểm tra từ vựng, yêu cầu em nối từ tiếng Anh với nghĩa từ tiếng Việt phù hợp (Matching) Dịch từ sang tiếng Việt, dịch từ sang ... học sinh bạn có thói quen học từ cách tốt nhất: - Bước 1: “nghe”, bạn cho học sinh nghe từ cách đọc mẫu - Bước 2: “nói”, sau học sinh nghe ba lần bạn yêu cầu học sinh nhắc lại Khi cho học sinh ... khác Do vậy, nhiều học sinh đâm chán học bỏ quên Cho nên giáo viên cần ý đến tâm lý học sinh b Định hướng chung đề tài: Sau phân tích nguyên nhân làm cho học sinh sợ học tiếng Anh, thường xuyên không...
 • 11
 • 1,009
 • 3

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP DẠY TỪ VỰNG TIẾNG ANH TIỂU HỌC

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP DẠY TỪ VỰNG TIẾNG ANH TIỂU HỌC

Mầm non - Tiểu học

... Thực trạng Qua thực dạy môn tiếng Anh tiểu học nhận thấy thực trạng chung hầu hết học sinh chưa nhận thấy tầm quan trọng học môn tiếng Anh; lơ xem nhẹ môn Tiếng Anh bậc tiểu học Nên trình học em ... tiết học phù hợp với đối tượng học sinh đồng thời giáo viên dễ thực III- Các phương pháp cụ thể Kỹ thuật dạy từ vựng khác tu theo trình độ lứa tu i người học tu vào lĩnh vực từ vựng thuộc loại ... objects, visuals)… - Vẽ trực tiếp hình bảng (drawing), dùng tranh ảnh (pictures); biểu đồ (charts); tranh treo tường; bìa có dán tranh cắt từ hoạ báo hay tạp chí… Năm học: 2009 – 2010 Người viết:...
 • 14
 • 11,613
 • 59

Sáng kiến Kinh nghiệm: Dạy từ vựng tiếng Anh hiệu quả

Sáng kiến Kinh nghiệm: Dạy từ vựng tiếng Anh hiệu quả

Tư liệu khác

... cho học sinh Song ta cần ý đến đối tượng học sinh, trình độ nhận thức học sinh nhanh hay chậm để đảm bảo việc kiểm tra thực thường xuyên với học sinh Đối với học sinh khá, tiếp thu nhanh giáo ... sau: Gợi mở từ dạy tranh vẽ, vật thật, ví dụ, tình Giới thiệu từ dạy tiếng Anh Cho học sinh nghe lần Học sinh lặp lại từ (đồng 2-3 lần) Học sinh lặp lại cá nhân (2-3 học sinh) Giáo viên trình ... yêu cầu học sinh khoanh tròn từ mà em tìm thấy - Netword: Học sinh viết mạng từ theo chủ điểm - Bingo: Học sinh chọn từ số từ mà giáo viên gợi ý bảng, sau nghe giáo viên đọc, học sinh nghe có...
 • 6
 • 5,649
 • 207

Bài giảng Sáng kiến kinh nghiệm dạy từ vựng Tiếng Anh 12 chuẩn

Bài giảng Sáng kiến kinh nghiệm dạy từ vựng Tiếng Anh 12 chuẩn

Tiếng anh

... Duy Tuan – Tan An High School Sáng kiến kinh nghiệm initiative experience I SHOWING THE MEANING OF WORDS VISUALLY USE PICTURES AND CARDS Picture cues are a great mechanism for teaching young Students ... into your young student’s mind Second, Get the corresponding picture cue cards You can obtain picture cue cards with one letter on them or with entire words on them When teaching a student to read ... The trick to getting picture cues to work is to keep a young student’s attention and have her connect a picture with a word This won’t happen if she can’t see the picture cue card or is distracted...
 • 19
 • 2,633
 • 82

Gián án Sáng kiến kinh nghiệm dạy từ vựng Tiếng Anh 12 chuẩn

Gián án Sáng kiến kinh nghiệm dạy từ vựng Tiếng Anh 12 chuẩn

Tiếng anh

... Duy Tuan – Tan An High School Sáng kiến kinh nghiệm initiative experience I SHOWING THE MEANING OF WORDS VISUALLY USE PICTURES AND CARDS Picture cues are a great mechanism for teaching young Students ... into your young student’s mind Second, Get the corresponding picture cue cards You can obtain picture cue cards with one letter on them or with entire words on them When teaching a student to read ... The trick to getting picture cues to work is to keep a young student’s attention and have her connect a picture with a word This won’t happen if she can’t see the picture cue card or is distracted...
 • 19
 • 1,696
 • 34

Gián án Sáng kiến kinh nghiệm dạy từ vựng Tiếng Anh 12 chuẩn

Gián án Sáng kiến kinh nghiệm dạy từ vựng Tiếng Anh 12 chuẩn

Tư liệu khác

... Duy Tuan – Tan An High School Sáng kiến kinh nghiệm initiative experience I SHOWING THE MEANING OF WORDS VISUALLY USE PICTURES AND CARDS Picture cues are a great mechanism for teaching young Students ... into your young student’s mind Second, Get the corresponding picture cue cards You can obtain picture cue cards with one letter on them or with entire words on them When teaching a student to read ... The trick to getting picture cues to work is to keep a young student’s attention and have her connect a picture with a word This won’t happen if she can’t see the picture cue card or is distracted...
 • 19
 • 1,270
 • 17

Sáng kiến kinh nghiệm dạy từ vựng tiếng Anh hiệu quả doc

Sáng kiến kinh nghiệm dạy từ vựng tiếng Anh hiệu quả doc

Cao đẳng - Đại học

... cho học sinh Song ta cần ý đến đối tượng học sinh, trình độ nhận thức học sinh nhanh hay chậm để đảm bảo việc kiểm tra thực thường xuyên với học sinh Đối với học sinh khá, tiếp thu nhanh giáo ... sau: Gợi mở từ dạy tranh vẽ, vật thật, ví dụ, tình Giới thiệu từ dạy tiếng Anh Cho học sinh nghe lần Học sinh lặp lại từ (đồng 2-3 lần) Học sinh lặp lại cá nhân (2-3 học sinh) Giáo viên trình ... yêu cầu học sinh khoanh tròn từ mà em tìm thấy - Netword: Học sinh viết mạng từ theo chủ điểm - Bingo: Học sinh chọn từ số từ mà giáo viên gợi ý bảng, sau nghe giáo viên đọc, học sinh nghe có...
 • 7
 • 1,138
 • 21

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 7

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 7

Trung học cơ sở - phổ thông

... phù hợp (Matching) Dịch từ sang tiếng Việt, dịch từ sang tiếng Anh Cuối tơi thu kết sau: TSHS Nối từ Dịch sang tiếng Việt Dịch sang tiếng Anh Với kết thế, tơi định thử áp dụng số kinh nghiệm ... học sinh bạn có thói quen học từ cách tốt nhất: - Bước 1: “nghe”, bạn cho học sinh nghe từ cách đọc mẫu - Bước 2: “nói”, sau học sinh nghe ba lần bạn u cầu học sinh nhắc lại Khi cho học sinh ... bảng cho học sinh nhìn vào để đọc Cho học sinh đọc lớp, đọc cá nhân sửa lỗi cho học sinh tới chừng mực mà bạn cho đạt u cầu - Bước 4: “viết”, sau học sinh đọc từ cách xác bạn u cầu học sinh viết...
 • 15
 • 1,733
 • 3

Sáng kiến kinh nghiệm dạy từ vựng tiếng anh

Sáng kiến kinh nghiệm dạy từ vựng tiếng anh

Trung học cơ sở - phổ thông

... tiếng Anh lớp 7, sau vài tiết học đầu tiên, cho học sinh lớp 7A làm kiểm tra từ vựng, yêu cầu em nối từ tiếng Anh với nghĩa từ tiếng Việt phù hợp (Matching) Dịch từ sang tiếng Việt, dịch từ sang ... sáng tạo học sinh học tập, tổ chức cho học sinh lĩnh hội tri thức hoạt động mình, đa phần học sinh không hiểu tầm quan trọng từ vựng nên lười học học hoa loa không sử dụng , có học sinh lớp 7A ... phân phối chương trình nay, môn tiếng Anh tu n 03 tiết, mà tiết có từ học kể tập Nhưng muốn dạy tốt từ vựng để tiết học sinh động hơn, Giáo viên phải làm tranh ảnh, đồ dùng để minh hoạ, tạo điều...
 • 15
 • 672
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm dạy từ vựng tiếng Anh hiệu quả

Sáng kiến kinh nghiệm dạy từ vựng tiếng Anh hiệu quả

Tiếng anh

... cho học sinh Song ta cần ý đến đối tượng học sinh, trình độ nhận thức học sinh nhanh hay chậm để đảm bảo việc kiểm tra thực thường xuyên với học sinh Đối với học sinh khá, tiếp thu nhanh giáo ... sau: Gợi mở từ dạy tranh vẽ, vật thật, ví dụ, tình Giới thiệu từ dạy tiếng Anh Cho học sinh nghe lần Học sinh lặp lại từ (đồng 2-3 lần) Học sinh lặp lại cá nhân (2-3 học sinh) Giáo viên trình ... yêu cầu học sinh khoanh tròn từ mà em tìm thấy - Netword: Học sinh viết mạng từ theo chủ điểm - Bingo: Học sinh chọn từ số từ mà giáo viên gợi ý bảng, sau nghe giáo viên đọc, học sinh nghe có...
 • 6
 • 407
 • 1

Nghien cuu tinh hieu qua ung dung cong cu cong nghe thong tin trong viec day tu vung tieng anh chuyen nganh cho sinh vien nam thu hai khoa cong nghe thong tin truong cao dang ky thuat cong nghiep viet nam han quoc

Nghien cuu tinh hieu qua ung dung cong cu cong nghe thong tin trong viec day tu vung tieng anh chuyen nganh cho sinh vien nam thu hai khoa cong nghe thong tin truong cao dang ky thuat cong nghiep viet nam  han quoc

Khoa học xã hội

... author’s reach, hence, the participants for the study was 40 students from 105 students at IT Faculty at VKITC Methods of the study The method used in this study is quasi-experimental research design ... second part included twenty-two pictures familiar with IT students, and students have to guess which picture goes with which word The aim of this section is to test students’ ability to guess vocabulary ... study Limitation and suggestion for further study are also discussed in this Chapter 4 PART B: DEVELOPMENT CHAPTER 1: LITERATURE REVIEW This chapter introduces a brief review of the literature...
 • 42
 • 1,566
 • 1

hững khó khăn về ngôn ngữ và sư phạm trong việc dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ ba chuyên ngành điện tử Trường đại học Công nghiệp thàn.PDF

hững khó khăn về ngôn ngữ và sư phạm trong việc dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ ba chuyên ngành điện tử Trường đại học Công nghiệp thàn.PDF

Sư phạm

... unit structure is used throughout the book with some variation among units: Tuning-in : introducing the topic through picture description or fact discussion Language study: revise structures and ... ESP vocabulary to the third-year students of Electronics Engineering at Ho Chi Minh University of Industry based in Thanh Hoa province” 1.2.Aims of the study The study aimed at: - Giving a brief ... YEAR STUDENTS OF ELECTRONICS ENGINEERING AT HO CHI MINH UNIVERSITY OF INDUSTRY BASED IN THANH HOA (NHỮNG KHÓ KHĂN VỀ NGÔN NGỮ VÀ SƯ PHẠM TRONG VIỆC DẠY TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CHO SINH...
 • 19
 • 641
 • 0

hững khó khăn về ngôn ngữ và sư phạm trong việc dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ ba chuyên ngành điện tử Trường đại học Công nghiệp thàn20150227.PDF

hững khó khăn về ngôn ngữ và sư phạm trong việc dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ ba chuyên ngành điện tử Trường đại học Công nghiệp thàn20150227.PDF

Sư phạm

... above 3.1.3 Students and their background Students of HUI come from all parts of Thanh Hoa province (Thanh Hoa city, districts and mountainous areas) The students who live in Thanh Hoa city and ... unit structure is used throughout the book with some variation among units: Tuning-in : introducing the topic through picture description or fact discussion Language study: revise structures and ... ESP vocabulary to the third-year students of Electronics Engineering at Ho Chi Minh University of Industry based in Thanh Hoa province” 1.2.Aims of the study The study aimed at: - Giving a brief...
 • 61
 • 662
 • 0

Nghiên cứu về việc sử dụng Giáo cụ trực quan để dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên Khoa Đóng tàu Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương II

Nghiên cứu về việc sử dụng Giáo cụ trực quan để dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên Khoa Đóng tàu Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương II

Tổng hợp

... Transport No.II where students will be future technicians and workers Most of the students here find learning ESP vocabulary the most challenging to them in acquiring English Our students’ biggest ... effectively Scope of the study Due to the time constraints and the scope of the study, the study only concentrates on how visual aids are used to teach ESP vocabulary to the students of the Shipbuilding ... the Shipbuilding Faculty at CVCOT Significance of the study The study is significant for the following reasons: firstly, it studies current situation of using visual aids at CVCOT Secondly it finds...
 • 13
 • 1,178
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp dạy học từ vựng Tiếng Anh 6 cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp dạy học từ vựng Tiếng Anh 6 cho học sinh

Báo cáo khoa học

... quan - Lớp học sinh động - Học sinh dễ tiếp thu - Học sinh học thuộc từø dễ không “sợ” môn tiếng Anh - Một số học sinh ham học mạnh dạn vận dụng kiến thức học vào giao tiếp tiếng Anh Cụ thể: Kết ... writng 2/ Dạy từ vựng thông qua hát tiếng Anh nho nhỏ hay câu danh ngôn, thành ngữ: Để giúp em bớt căng thẳng sau tiết học, xem số hát tiếng Anh nhỏ câu danh ngôn, thành ngữ có nội dung giáo dục ... (Màu trắng, vàng, nâu, đỏ, đen, xanh) HS chia để nhận màu sắc tốt Qua tiết học (Năm học 2002 – 2003) Tôi cảm nhận em học sinh động, hiểu nhớ từ vựng lâu b/ Dùng tranh vẽ đơn giản bảng kết hợp với...
 • 6
 • 1,855
 • 21

SKKN một số giải pháp giảng dạy từ vựng tiếng Anh trong trường THCS

SKKN một số giải pháp giảng dạy từ vựng tiếng Anh trong trường THCS

Giáo dục học

... học sinh sử dụng vật xung quanh Khi học sinh học từ có liên quan đến vật thật xung quanh sống chúng ta,thì giáo viên hướng dẫn cho học sinh nhà nhớ lại nhìn vào vật vật gì, Với phương pháp học sinh ... học để từ học sinh nhanh chóng nhớ nghĩa từ gặp lại nó.Với phương pháp giúp học sinh vận dụng hình ảnh xung quanh trình ôn luyện học từ vựng , qua học sinh nhớ hiểu nghĩa từ nhanh Ví dụ : A hat ... học sinh tiết kiệm nhiều thời gian , học sinh vừa học vừa làm , cách thuận lợi II Cơ sở thực tiễn Quan điểm giáo viên học sinh Học Sinh : 14 Phần đông học sinh hỏi đến em có thích học tiếng Anh...
 • 18
 • 1,776
 • 7

Những phương pháp gây hứng thú cho học sinh trong dạy từ vựng Tiếng Anh Khối 6

Những phương pháp gây hứng thú cho học sinh trong dạy từ vựng Tiếng Anh Khối 6

Tiếng Anh

... cho trường học tranh, poster sinh động để dạy từ vựng đạt hiệu Vì số tranh cấp cho tiếng anh khối lớp hạn chế Tạo điều kiện cho môn tiếng anh cách bố trí phòng tiếng anh cho học sinh, tránh tác ... đọc viết.Nhận định thực trạng học Tiếng Anh học sinh sợ học từ vựng Tiếng Anh vốn từ em nghèo nàn Giúp học sinh hứng thú với môn tiếng anh, từ giúp tiết học sinh động đạt kết cao Từ việc nắm vững ... học sinh bạn có thói quen học từ cách tốt nhất: - Bước 1: “nghe”, bạn cho học sinh nghe từ cách đọc mẫu - Bước 2: “nói”, sau học sinh nghe ba lần bạn yêu cầu học sinh nhắc lại Khi cho học sinh...
 • 16
 • 1,925
 • 47

Chuyên đề tốt nghiệp: phương pháp cung cấp ngữ liệu mới khi giảng dạy tiếng anh đối với học sinh trung học cơ sở

Chuyên đề tốt nghiệp: phương pháp cung cấp ngữ liệu mới khi giảng dạy tiếng anh đối với học sinh trung học cơ sở

Giáo dục học

... lớp không thấy tranh Nhưng học sinh ngồi lớp đoán tranh cách hỏi: “Is it a ?” + Học sinh đoán tranh mờ lên bảng chọn tranh trò chơi tiếp tục b12) MATCHING Mục đích: Giúp học sinh biết cách nối ... is a pen Thủ thuật giúp học sinh nhớ từ nhanh chóng học sinh trực tiếp thấy vật thật a2) DÙNG TRANH ẢNH Chúng ta giới thiệu cách dùng tranh ảnh kết hợp giảng giải Tranh ảnh vẽ trực tiếp lên bảng, ... cho học sinh tình tiếng Việt để học sinh nói tiếng Anh -Như vừa kiểm tra việc học sinh hiểu nghĩa từ vừa biết học sinh sử dụng từ vừa học để tái tạo lại câu hoàn chỉnh 2.4.2 Đối với học sinh Trung...
 • 71
 • 535
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KỸ THUẬT DẠY TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 6

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KỸ THUẬT DẠY TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 6

Trung học cơ sở - phổ thông

... không đáp ứng yêu cầu Bề em tính sinh động hoạt động lớp, chiều sâu kiến thức long chong, thiếu tính chuẩn xác Với qui định Phòng giáo dục trường ôn tập học kỳ (1 tu n hơn), người thầy có điều kiện ... chủ điểm - Viết lên bảng tiêu đề chủ điễm học, - Giáo viên nói nghĩa tiếng việt, học sinh nói nghĩa tiếng Anh ngược lại 1) Hệ thống hóa từ theo chủ điểm : a/ Hướng : behind, in front of, to the ... to, between b/ Học hành : school, grade, classroom, English, literature, history, geography, math, timetable c/ Nghề nghiệp : student, teacher, nurse, doctor, engineer, worker, driver, farmer,...
 • 11
 • 1,641
 • 3

Xem thêm