dowload tai lieu mau don de nghi an trua

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai doc

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai doc

Tài liệu khác

... ……………………(3) (Ký tên đóng dấu) Họ tên Chú thích: (1) – Tên quan cấp giấy chứng nhận (2) - Tên quan cấp giấy đăng ký kinh doanh (3) - Chủ doanh nghi p ...
 • 2
 • 735
 • 0
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai ppt

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai ppt

Tài liệu khác

... Chú thích: (1) – Tên quan cấp giấy chứng nhận (2) - Tên quan cấp giấy đăng ký kinh doanh (3) - Chủ doanh nghi p PHỤ LỤC MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN NẠP KHÍ DẦU MỎ ... ……………………(3) (Ký tên đóng dấu) Họ tên Chú thích: (1) – Tên quan cấp giấy chứng nhận (2) - Tên quan cấp giấy đăng ký kinh doanh (3) - Chủ doanh nghi p ... Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai Kính gửi: ……………………………….………………… (1) Tên doanh nghi p: Giấy đăng ký kinh doanh số …………… do………….…… (2) cấp ngày...
 • 5
 • 589
 • 0
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất CỘNG HÒA XÃ HỘI docx

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất CỘNG HÒA XÃ HỘI docx

Tài liệu khác

... địa thường trú tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (4) Tên quan ký định thành lập tổ chức tên quan cấp giấy đăng ký hoạt động kinh doanh (5) Ghi rõ quy mô đề nghị cấp phép hành nghề là: nhỏ, vừa, ... không năm) (7) Liệt kê danh mục giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ (8) Tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký địa thường trú tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (trường hợp quan tiếp nhận hồ sơ Cục Quản ... (1) Tên quan cấp phép: Bộ Tài nguyên Môi trường (nếu hành nghề với quy mô lớn) UBND tỉnh/thành phố (nếu hành...
 • 2
 • 488
 • 0
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ppt

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ppt

Tài liệu khác

... Tôi xin cam đoan nội dung kê khai đơn thật ……………, ngày tháng năm Người viết đơn (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu có) II XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (Đối ... tạo lập tài sản: - Thời điểm hình thành tài sản:…………………………………… - Tình trạng tranh chấp đất đai tài sản gắn liền với đất: - Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ... ………………………………………………………… … ………………… ………………, ngày… tháng… năm … ……………., ngày… tháng… năm … Cán địa TM Uỷ ban nhân dân (Ký, ghi rõ họ, tên) Chủ tịch (Ký tên, đóng dấu) III Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN...
 • 2
 • 2,907
 • 7
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất docx

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất docx

Tài liệu khác

... khoan, bảo vệ nguồn nước đất, thực chế độ báo cáo, kết công trình thăm dò, khoan khai thác nước đất; tình hình chấp hành quy định pháp luật tài nguyên nước quy định khác pháp luật có liên quan ... Liệt kê danh mục giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ (5) Tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký địa thường trú tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép (trường hợp quan tiếp nhận ... HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN (1) Tên quan cấp phép: Bộ Tài nguyên Môi trường (nếu hành nghề với quy mô lớn) UBND tỉnh/thành phố (nếu hành...
 • 3
 • 605
 • 0
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Lào pdf

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Lào pdf

Tài liệu khác

... 6 Đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện vận tải theo danh sách đây: Số Biển đăng ký TT Nhãn hiệu phương tiện Trọng tải Thời hạn đề nghị cấp phép ( số...
 • 2
 • 961
 • 0
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ trên đường giao thông công cộng docx

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ trên đường giao thông công cộng docx

Tài liệu khác

... ĐƯỜNG VÀ THỜI GIAN VẬN CHUYỂN - Tuyến đường vận chuyển (ghi đầy đủ, cụ thể tên đoạn tuyến đường bộ, vị trí chuyển hướng, điểm khống chế từ nơi đến nơi đến): … .…… … 94 - Thời gian lưu hành: Từ...
 • 3
 • 740
 • 0
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường phố pptx

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường phố pptx

Tài liệu khác

... thể tên đoạn tuyến đường bộ, vị trí chuyển hướng, điểm khống chế từ nơi đến nơi đến): … - Thời gian lưu hành: Từ ……… đến …………… … , ngày …tháng …năm … … Đại diện cá nhân, tổ chức đề nghị ký tên,...
 • 2
 • 594
 • 0
Tài liệu MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE ppt

Tài liệu MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE ppt

Tài liệu khác

... Bản photocopy Chứng minh nhân dân Hộ chiếu - Các tài liệu có liên quan gồm: Tôi xin cam đoan điều ghi thật, sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm , ngày tháng...
 • 2
 • 837
 • 0

Xem thêm