do an xay dung web ban hang

Đồ án - Xây dựng website bán hàng thời trang online [89 điểm - APTECH - 2013]

Đồ án - Xây dựng website bán hàng thời trang online [89 điểm - APTECH - 2013]

Kỹ thuật lập trình

... (MaNhom, TenNhom, TinhTrang)ã LoaiSanPham(MaLoai,TenLoai,MaNhom,TinhTrang)ã SanPham(MaSP, MaLoai, MaNSX, TenSP, Gia, HinhSP, ChatLieu, Mau, SoLuong, NgayDang, MaKhuyenMai, TinhTrang)ã HoaDon(MaHD, ... DiaChi)ã Banner(MaBanner, TenBanner, Hinh, loai, TrangThai)Mụ t :ảNhomThu c Tínhộ Ki u d li uể ữ ệ Ghi chúMaNhom Int Primary key identityTenNhom Nvarchar(100) UniqueTinhTrang Int shopthoitrang ... Quyen)ã KhachHang(MaKH, TenKH, TaiKhoan, MatKhau, GioiTinh, NgaySinh, DiaChi, Email, SDT, CMND, NgayDangKy )ã TinTuc(MaTin, TieuDe, NoiDung, Hinh, NgayDang)ã GopY(MaGY, TieuDe, NoiDung, Ten,...
 • 45
 • 5,127
 • 14
Báo cáo đồ án Xây dựng website bán trang sức trực tuyến cho cửa hàng Phúc Anh

Báo cáo đồ án Xây dựng website bán trang sức trực tuyến cho cửa hàng Phúc Anh

Hệ thống thông tin

... xõy dng website cú th xuất hóa đơn 1 cách nhanhchóng, xuất các loại báo cáo, thống kê theo tháng, năm không phải mấtnhiều thời gian tra cu nh trc õy.ã Qung bỏ rng rói thng hiu v tng doanh thu ... cầu sẵn của đề tài.- Thu thập các biểu mẫu : hóa đơn thanh toán, báo cáo doanh thu hàng tháng.- Thu thập được tài liệu liên quan đến website: thông tin về cửa hàng.- Phân tích hệ thống sau ... đăng nhậpGVHD: Nguyễn Thị Thanh HuệSVTH: Trương Văn Chung 44 Trường ĐHSP Kĩ Thuật Hưng YênKhoa: Công Nghệ Thông Tin ỏn 5ã Phõn chia sn phm theo danh mcã Trang web đòi hỏi người quản trị...
 • 72
 • 2,883
 • 24
Quản lý dự án xây dựng website bán hàng máy tính

Quản lý dự án xây dựng website bán hàng máy tính

Tài liệu khác

... lý kinh doanh như: nhân lực, thời gian, độ chính xác của thông tin… giúp cho các doanh nghiệp có thể đưa ra những quyết định kinh doanh chính xác, đúng thời điểm làm cho việc kinh doanh trở ... chuyển đơn hàng ở tình trạng đã có hang thành hóa đơn.UC19. Mô tả use-case Change Order’s status:Use Case ID: UC006.9Use Case Name: Change Order’s statusActors: Manager.Description:Chức năng ... cho ta có thể đưa thêm vào danh sách các đối tác hoặc các doanh nghiệp có liên quan tới công ty cần quảng cáo sản phẩm. ü Cập nhật : Khi cần chỉnh sửa thông tin của banner quảng cáo ví dụ như...
 • 98
 • 9,594
 • 206
ĐỒ ÁN XÂY DỰNG WEBSITE BÁN LAPTOP

ĐỒ ÁN XÂY DỰNG WEBSITE BÁN LAPTOP

Web

... tưởng tượng bạn đang điều hành 1 doanh nghiệp online, và 1 thanh viênđang dùng website của bạn mua 1 món hàng. Thành viên đó đã hoàn tất việc mua hàng(phiên giao dịch) trên website, do đó , bạn ... coinhư là cục bộ trong hàm. dung do Web server cung cấp, cho phép đăng kí tới bất kì Website nào trên Internet,hỗ trợ trình bày trang Web. 1.2.4. Webserver Webserver: là một máy tính được ... tài liệu 1.2.5.2. Website độngVề cơ bản nội dung của trang Web động như một trang Web tĩnh, ngoài ra nó còncó thể thao tác với CSDL để đáp ứng nhu cầu phức tập của một trang Web. Sau khinhận...
 • 71
 • 4,726
 • 30
XÂY DỰNG WEB BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN VỚI JOOMLA - Cấu hình để hoàn chỉnh website docx

XÂY DỰNG WEB BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN VỚI JOOMLA - Cấu hình để hoàn chỉnh website docx

Quản trị Web

... cài đặt Kết quả sau khi cấu hình ở frontend XÂY DỰNG WEB BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN VỚI JOOMLAGV: Nguyễn Minh QuangĐT: 090.959.4457E: quangvl84@yahoo.com Thông tin cho một sản phẩm (hình) ...
 • 39
 • 786
 • 5
XÂY DỰNG WEB BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN VỚI JOOMLA - UPLOAD WEBSITE LÊN HOST pdf

XÂY DỰNG WEB BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN VỚI JOOMLA - UPLOAD WEBSITE LÊN HOST pdf

Quản trị Web

... UPLOAD WEBSITE LÊN HOSTGV: Nguyễn Minh QuangĐT: 090.959.4457E: quangvl84@yahoo.com Export database ở localhost Kết nối host, Upload Thao tác Export Cấu hình file configuration UPLOAD WEBSITE ... Import database ở host Đăng nhập hệ quản trị MySQL ở host Athena Thao tác Export Download rồi cài đặt Đang upload Tìm kiếm chương trình Upload ...
 • 14
 • 587
 • 1
báo cáo đồ án xây dựng website bán máy tính và các thiết bị mạng

báo cáo đồ án xây dựng website bán máy tính và các thiết bị mạng

Quản trị kinh doanh

... Thời gian qua, đã có rất nhiều các Website về thương mại điện tử ra đời với các dạng doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với khách hàng hay khách hàng với khách hàng. Nhiều doanh nghiệp ... Giao diện trang quản lý Banner và các mục quảng cáo  Mục đích: Trang này mục đích để cập nhật lại Banner và các mục quảng cáo  Phạm vi: Trong giao diện cho người dùng, thay đổi Banner và ... mại điện tử đã làm cho doanh nghiệp ngày một phát triển. Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay, nhu cầu giới thiệu, quảng bá về sản phẩm, hình ảnh doanh nghiệp một ngày...
 • 80
 • 3,530
 • 11
quản lý dự án xây dựng website bán hàng máy tính

quản lý dự án xây dựng website bán hàng máy tính

Quản trị Web

... tiờuãThi gian thc hinThi gian thc hinãNhõn lc tham giaNhõn lc tham giaãPhm viPhm viãNhng ngi liờn quanNhng ngi liờn quanãTi nguyờnTi nguyờnãMc thi gian quan trngMc thi gian quan trngãKinh ... sách khuyến mãi, hậu mói.ãQun lý thụng tin phn hi.Qun lý thụng tin phn hi.ãQun lý banner qung cỏo.Qun lý banner qung cỏo.ãQun lý thông tin hóa đơn mua hàng.Quản lý thông tin hóa n mua hng.ãQun ... trị nội dung. Quản lý các nhóm người dùng trờn h thng, qun tr ni dung. ãQun lý cỏc quyn của người sử dụng.Quản lý các quyền của người sử dng.ãQun lý cỏc danh mc hng húa.Qun lý cỏc danh mc...
 • 24
 • 1,423
 • 0
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU JSP VÀ JAVA, XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ VIỆT ĐỨC – KHAVIWOOD

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU JSP VÀ JAVA, XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ VIỆT ĐỨC – KHAVIWOOD

Báo cáo khoa học

... TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨUJSP VÀ JAVA, XÂY DỰNG WEBSITE BÁNHÀNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾNGỖ VIỆT ĐỨC – KHAVIWOODSVTH: Nguyễn Văn Ty Trang 1 Thành ph H Chí Minh, tháng n m … ố ồ ăThành...
 • 79
 • 1,293
 • 4
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP- ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU JSP VÀ JAVA, XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ VIỆT ĐỨC – KHAVIWOOD

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP- ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU JSP VÀ JAVA, XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ VIỆT ĐỨC – KHAVIWOOD

Tin học văn phòng

... SQLLIỆU TRONG SQL TRANG XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TRANG XEM CHI TIẾT NỘI DUNG MỘT SẢN PHẨMMỘT SẢN PHẨM TRANG ĐĂNG NHẬPTRANG ĐĂNG NHẬP TRANG TRẢ LỜI MỘT DIỄN ĐÀNTRANG TRẢ LỜI MỘT DIỄN ... DIỄN ĐÀNTRANG CHỦ DIỄN ĐÀN TRANG CHUÛTRANG CHUÛ TRANG QUẢN TRỊ ĐƠN HÀNGTRANG QUẢN TRỊ ĐƠN HÀNG TRANG TẠO ĐƠN HÀNGTRANG TẠO ĐƠN HÀNG TRANG CHECKOUT TRANG CHECKOUT ... 8D15075 TRANG TẠO MỚI DIỄN ĐÀNTRANG TẠO MỚI DIỄN ĐÀN TRANG XEM NỘI DUNG MỘT DIỄN ĐÀNTRANG XEM NỘI DUNG MỘT DIỄN ĐÀN TRANG QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNGTRANG QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG 1.CHỨC NĂNG...
 • 28
 • 2,613
 • 18
Đồ án Xây dựng website quản lý bán hàng mây tre đan

Đồ án Xây dựng website quản lý bán hàng mây tre đan

Web

... lý.Đang ở trang xem mặt hàng.Flows of Events Actor Input System Response1 Nhấn nút Xóa mặt hàng.Hiển thị form nhập lý do xóa.2 Nhập lý do. Nhấn nút OK hoặc Cancel.Nếu người dùng nhấn Cancel, ... dễ hiểu, ngắn gọn. Website có dung lượng vừa đủ, có tốc độ xử lý nhanh. Giúp khách hàng tìm hiểu thông tin một cách nhanh nhất.SVTH: T.Vinh - Trung - H.Vinh - Vi Trang 29 Đồ án công nghệ ... Vi Trang 18 Đồ án công nghệ phần mềm GVHD: Đỗ Thị Tuyết HoaNgôn ngữ hiển thị bằng tiếng Việt.Font chữ của trang website theo chuẩn Unicode.SVTH: T.Vinh - Trung - H.Vinh - Vi Trang 28 DANH...
 • 82
 • 2,759
 • 4

Xem thêm