dap an de thi dai hoc mon toan nam 2014

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 1)

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 1)

Toán học

... ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2010.Môn học: Giải tích 1.Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi gồm 7 câu.HÌNH THỨC THI: TỰ LUẬNCA 1Câu 1 : Tính giới hạn (trình ... e1/elimx→0+x1/x= 0 , không có tiệm cận đứng, limx→+∞x1/x= 1 , tiệm cận ngang y = 1 .Lập bảng biến thi n, tìm vài điểm đặc biệt, vẽ.Câu 3(1.5đ). Miền xác định x = 0 , x = 1 , x =...
 • 2
 • 2,405
 • 5

Đáp án đề thi Đại Học môn Toán 2003

Đáp án đề thi Đại Học môn Toán 2003

Trung học cơ sở - phổ thông

... sinh đại học, cao đẳng năm 2003 đáp án thang điểm đề thi chính thức Môn thi : toán Khối D Nội dung điểmCâu 1. 2điểm1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số 2242xxyx ... nnnn n an nn Vậy là giá trị cần tìm (vì nguyên dơng). 5=n n 0,75đ 0,25đ hoặc 0,75đ 0,25đ 4 Bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tuyển ... 2(1)(2++nnxx)nC303 11332. . 2. .nnnnaCCC=+. Vậy 23352(2 3 4)26 26732=+= == nnnn n an nn Vậy là giá trị cần tìm (vì nguyên dơng). 5=n nCách 2: Ta có 232332200 0012(1)(2)...
 • 4
 • 1,022
 • 3

Đáp án đề thi Đại Học môn Toán 2004

Đáp án đề thi Đại Học môn Toán 2004

Trung học cơ sở - phổ thông

... giáo dục và đào tạo Đáp án - Thang điểm đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 Đề chính thức Môn: Toán, Khối D (Đáp án - thang điểm có 4 trang) Câu ý Nội dung ĐiểmI ... Khảo sát hàm số (1,0 điểm) 196223++== xxxym. a) Tập xác định: R. b) Sự biến thi n: 22y ' 3x 12x 9 3(x 4x 3)=+= +; y' 0 x 1, x 3== =. 0,25 yCĐ = y(1) ... lồi trên khoảng (;2), lõm trên khoảng );2( + và có điểm uốn là )3;2(U. 0,25 Bảng biến thi n: x 1 3 + y' + 0 0 + y 5 + 1 0,25 c) Đồ thị: ...
 • 4
 • 1,511
 • 6

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2003

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2003

Trung học cơ sở - phổ thông

... 1 Bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 đáp án thang điểm đề thi chính thức Môn thi : toán Khối B Nội dung điểmCâu 1. 2điểm1) ... 03()3()x xm x x m +=+ tồn tại 00x sao cho 203x m= 0m>. 2) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị hàm số khi m = 2. Khi 2m= hàm số trở thành 3232.yx x= + Tập xác định ... '' 0 1.yx y x= == "y triệt tiêu và đổi dấu qua 1(1;0)x = là điểm uốn. Bảng biến thi n: Đồ thị cắt trục hoành tại các điểm (1; 0), (1 3; 0) và cắt trục tung tại...
 • 3
 • 29,912
 • 93

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2006

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2006

Trung học cơ sở - phổ thông

... ĐỀ THI & BÀI GIẢI THI ĐH 2006 MÔN TOÁN KHỐI B Câu I: (2 điểm) Cho hàm số y = 2xx1x2+−+ 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã ... d2 Vậy AM (2t ',t ', 3 t')=−−uuuur; AN (1 t, 2 2t,t)=+−−uuur A, M, N thẳng hàng ⇔ AMuuuur cùng phương với AN uuur ⇔ 2t' t' 3 t'1t 22t t−−==+−− ... Phần tự chọn : Thí sinh chọn câu V.a hoặc câu V.b CâuV.a: Theo chương trình THPT không phân ban (2 điểm) 1. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C) : x2 + y2 – 2x – 6y + 6 = 0 và điểm...
 • 3
 • 24,907
 • 85

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2007

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2007

Trung học cơ sở - phổ thông

... THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007Môn: TOÁN, khối B (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) Câu Ý Nội dung Điểm I 2,00 1 Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ ... −với x2.> Ta có: ( )2f' x 3x 12x 0, x 2.= +>∀> Bảng biến thi n: Từ bảng biến thi n ta thấy với mọi m0>, phương trình (1) luôn có một nghiệm trong khoảng ... 32yx3x4=− + −. • Tập xác định: D = \. • Sự biến thi n: 2y' 3x 6x,=− + y' 0= ⇔x0= hoặc x2.= 0,25 Bảng biến thi n: yCĐ = y(2) = 0, yCT = y(0) = −...
 • 4
 • 29,192
 • 89

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2008

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2008

Trung học cơ sở - phổ thông

... THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008Môn: TOÁN, khối B (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) Câu Nội dung Điểm I 2,00 1 Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị ... thi n : , 2y' 12x 12x=−x0y' 0x1=⎡=⇔⎢=⎣.0,25 • yCĐ = y(0) = 1, yCT = y(1) = −1. 0,25 • Bảng biến thi n : 0,25 • Đồ thị : Trang ... phẳng đi qua ba điểm A, B, C (1,00 điểm) Ta có ()AB 2; 3; 1 ,=−−JJJG(AC 2; 1; 1 ,=− − −Trang 2/4 )JJJG tích có hướng của hai vectơ là AB, ACJJJG JJJG()n2;4;8=−G.0,50 Mặt...
 • 4
 • 9,320
 • 21

Xem thêm