cau hoi trac nghiem tin hoc lop 10 co dap an

2000 câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12 đáp án

2000 câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12 có đáp án

Sinh học

... phân tử ADN mang thông tin về một phân tử prôtêin; B. Một đoạn của đại phân tử axit nuclêic mang thông tin cấu trúc về một hoặc một số chuỗi prôtêin; C. Một đoạn của phân tử ARN thông tin; D. ... chọn lọc tự nhiên. B. Hoạt động quang hợp của thực vật xanh, tạo ôxi, hình thành lớp ôzôn chắn tia tử ngoại; C. Điều kiện khí hậu thuận lợi; D. Xuất hiện quan hô hấp là phổi, thích nghi với ... Quan niệm Lamac về quá trình hình thành loài mới: Chọn một đáp án dưới đây A. Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian, dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên bằng con đường...
 • 409
 • 10,199
 • 813

Tài liệu Trắc nghiệm sinh học lớp 10(Có đáp án)

Tài liệu Trắc nghiệm sinh học lớp 10(Có đáp án)

Tư liệu khác

... hay không. Câu 107 : Bào quan giữ vai trò chuyển hoá năng lượng trong tế bào thực vật A. ti thể và lạp thể B. thể gôngi C. ti thể D. lạp thể và lizôxôm.Câu 108 : Các bào quan 2 lớp màng ... Từ nơi nồmg độ thấp sang nơi nồng độ cao.Câu 110. Nguyên lí vận chuyển thụ động:A. Từ nơi nồng độ cao sang nơi nồng độ thấp. B. Từ nơi nồng độ thấp sang nơi nồng độ caoC. ... các ống và xoang dẹt thông với nhau. B. hệ thống những con đường bên trong tế bào tạo nên các ống và xoang dẹt thông với nhau. C. hệ thống màng bên trong tế bào tạo nên các ống và xoang dẹt thông...
 • 12
 • 8,235
 • 136

Gián án Trắc nghiệm sinh học lớp 10(Có đáp án)

Gián án Trắc nghiệm sinh học lớp 10(Có đáp án)

Sinh học

... hay không. Câu 107 : Bào quan giữ vai trò chuyển hoá năng lượng trong tế bào thực vật A. ti thể và lạp thể B. thể gôngi C. ti thể D. lạp thể và lizôxôm.Câu 108 : Các bào quan 2 lớp màng ... Từ nơi nồmg độ thấp sang nơi nồng độ cao.Câu 110. Nguyên lí vận chuyển thụ động:A. Từ nơi nồng độ cao sang nơi nồng độ thấp. B. Từ nơi nồng độ thấp sang nơi nồng độ caoC. ... và nhân con Câu 50 :Ở tb nhân sơ, thành tb được cấu tạo từ chất nào?A- Kitin B- Xenlulozơ C- Peptiđôglican D- polipeptitCâu 51. Tế bào động vật được cấu tạo gồm A. màng, các bào quan, NST...
 • 12
 • 3,968
 • 84

Bài soạn Trắc nghiệm sinh học lớp 10(Có đáp án)

Bài soạn Trắc nghiệm sinh học lớp 10(Có đáp án)

Sinh học

... nhân ( chất nhiễm , nhân con ) B- màng nhân , dịch nhân ( chất nhiễm ) , nhân conC- 1 lớp màng , dịch nhân ( chất nhiễm , nhân con ) D- màng nhân , dịch nhân ( nhân con ) , chất nhiễm Câu ... thước nhỏ mang lại nhiều lợi thế cho vi khuẩn trừ:A. trao đổi chất qua màng nhanhB. tránh được sự tiêu diệt của kẻ thù vì khó phát hiệnC. tế bào sinh trưởng nhanh và phân chia nhanhD. sự khuếch ... đường (C5H10O5), bazơ nitơ (A, U, G, X).B. axit (H3PO4), đường (C5H10O4), bazơ nitơ (A, U, G, X).C. axit (H3PO4), đường (C5H10O5), bazơ nitơ (A, T, G, X).D. axit (H3PO4), đường (C5H10O4), bazơ...
 • 12
 • 3,119
 • 44

Bài giảng Trắc nghiệm sinh học lớp 10(Có đáp án)

Bài giảng Trắc nghiệm sinh học lớp 10(Có đáp án)

Sinh học

... nhân ( chất nhiễm , nhân con ) B- màng nhân , dịch nhân ( chất nhiễm ) , nhân conC- 1 lớp màng , dịch nhân ( chất nhiễm , nhân con ) D- màng nhân , dịch nhân ( nhân con ) , chất nhiễm Câu ... các cấp độ tổ chức sau:1. Phân tử2. Đại phân tử3. Bào quan 4. Tế bào5. Mô6. quan7. Hệ quan8. thể9. Quần thể - loài 10. Quần xã1 1. Hệ sinh thái – sinh quyểnCác cấp tổ chức ... tin di truyền.B. Cấu trúc, dự trữ axit amin, vận chuyển, mang thông tin di truyền.C. Cấu trúc, thụ thể, bảo vệ, vận chuyển, mang thông tin di truyền.D. Cấu trúc, vận chuyển, thụ thể, dự trữ axit...
 • 12
 • 2,177
 • 15

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ đáp án

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ có đáp án

Hóa dầu

... C. KUOP = 11 D. KUOP = 10 Câu 73: Hệ số đặc trưng Kw cho biết dầu mỏ mang đặc tính loại Hidrocacbon nào là chủ yếu .Vậy với Kw = 10 - 10, 5 thì dầu đang xét mang đặc tính của hidrocacbon ... ) để đánh giá trị số Octan của nhiên liệu xăng : A. 2,3,3 –trimetyl pentan B. 2,2,4-trimetyl pentan ( Đúng) C. 2,2,4,4-tetrametyl pentan D.2,2,3,3-tetrametyl butanCâu 71: Để đánh giá chất ... )Câu 106 : Các hợp chất dị nguyên tố trong thành phần dầu mỏ:A. Lưu huỳnhB. NitoC. OxiD. Tất cả (Đúng)Câu 107 : Trị số Octan là gì? Câu 61: Loại đường cong chưng cất nào ý nghĩa quan...
 • 28
 • 7,149
 • 39

Tổng hợp trắc nghiệm sinh học lớp 10 đáp án theo chương bài

Tổng hợp trắc nghiệm sinh học lớp 10 có đáp án theo chương bài

Sinh học

... đúng 5. Thời gian tồn tại của mỗi liên kếthi đrô là bao lâu?A. 104 giây C. 104 giây B. 104 giây D. 104 giây 6. Điều nào sau đây đúng khi nói về liên kết hiđrô?A. thời gian tồn tại lâu ... de Waals B. Liên kết hi đrô và liên kết Van de Waals đều bền vững C. Liên kết Van de Waals đều bền D. Liên kết Van de Waals yếu hơn liên kết hiđrô 10. Loại liên kết hoá học xuất hiện giữa ... hexôzơ là:A. Glucôzơ C. GalactôzơB. FructôzơD. Tinh bột 10. Chất nào dưới đây thuộc loại đường PôlisaccaritA. MantôzơC. ĐiaccaritB. Tinh bột D. Hêxôzơ12. Sắp xếp nào sau đây đúng theo...
 • 115
 • 14,336
 • 11

Đề thi câu hỏi trắc nghiệm toán học lớp 10

Đề thi câu hỏi trắc nghiệm toán học lớp 10

Trung học cơ sở - phổ thông

... của (1) là :a. ++ 10 4111 ; 146511; b. −− 10 4111 ; 146511c. −+146511 ; 146511; d.−+ 10 4111 ; 10 411142. Tập hợp nghiệm của...
 • 4
 • 8,934
 • 394

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin Học lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin Học lớp 5

Tin học

... . Chuột . Bàn phím . Thân máy5. Thông tin xung quanh ta tồn tại dưới mấy dạng?. 2 . 3 . 4 . 56. ‘Truyện tranh’ là sản phẩm của mấy loại thông tin? . 2 . 3 . 4 . 57. Trong ‘Khu vực ... Image . File . Edit . Help51.Tên của hộp công cụ giúp em pha màu là?. Edit Colors . Fix Colors . Add Colors . Colors52.Trên hộp màu tất cả bao nhiêu ô màu mặc định (có sẵn khi mở Paint ... năm nào?. 1985 . 1995 . 1945 . 1935 10. Chiếc máy tính điện tử đầu tiên tên gọi là gì?. EIAC . ENIAC . ANCIE . INIAC11. “Giúp em đưa thông tin vào để máy tính xử lý theo yêu cầu củachương...
 • 6
 • 14,926
 • 345

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Hạt nhân đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Hạt nhân có đáp án

Trung học cơ sở - phổ thông

... 4,05 .10 15(Bq) = 1 ,10. 105Ci.C. N0 = 5,42 .10 21 hạt; N(t) 1,91 .10 21 hạt; H = 4,05 .10 21(Bq) = 1 ,10. 1011Ci.D. N0 = 5,42 .10 21 hạt; N(t) 1,91 .10 21 hạt; H = 4,05 .10 15(Bq) = 1 ,10. 105Ci.34. ... 132 .10 10Bq ; H = 26,1 .10 10Bq B. H0 = 132 .10 10Ci ; H = 26,1 .10 10C C. H0 = 47,5 .10 17Bq ;H = 9,41 .10 17Bq D. H0 = 129,8 .10 10Bq H = 25,7 .10 10Bq33. Radon 22286Rn là chất phóng ... thời gian t = 1,5T (Theo cả hai đơn vị Bq và Ci).A. N0 = 5,42 .10 19 hạt; N(t) 1,91 .10 21 hạt; H = 4,05 .10 10(Bq) = 1,10Ci.B. N0 = 5,42 .10 21 hạt; N(t) 1,91 .10 19 hạt; H = 4,05 .10 15(Bq)...
 • 12
 • 7,118
 • 87

Xem thêm