cau hoi trac nghiem quan tri chien luoc co dap an

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Hạt nhân đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Hạt nhân có đáp án

Trung học cơ sở - phổ thông

... Tìm phát biểu sai về tia phóng xạ anpha . A. Tia anpha bị lệch về phía bản âm của tụ điện . B. Tia anpha là chùm hạt nhân hêli 42He mang điện +2e. C. Hạt anpha phóng ra từ hạt nhân với vận ... trờng rất mạnh, hại đối với con ngời.28. Hiện 1kg chất phóng xạ côban 6027 Co mà chu kì bán rà là: T = 5,33 năm. HÃy chọn kết quả sai :A. Khối lợng côban bị phân rà sau 35,53 năm là ... 0,14 kg ban.C. Sau khi phân rà phóng xạ ban biến thành 6028Ni. Khối lợng niken đợc tạo thành sau 15 năm là 860g.D.Sau thời gian bằng 4 chu kì bán rà thì khối lợng ban còn 250g.29....
 • 12
 • 7,117
 • 87

Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngoại thương (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngoại thương (có đáp án)

Cao đẳng - Đại học

... kiện thương mại trong Incoterms quốc tế chủ yếu là ?4. Incoterm là chữ viết tắt của:a. International Commercial Termsb. Internation Company Termsc. International Commerce Termsd. Cả 3 câu ... nào sau đây là sai (đúng)?Nhân tố nào sao đây không phải là nhân tố chủ quan? 24.Nhân tố nào không phải là nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoáia. Sự biến động của ... nhaud. Thanh toán tiền phí dịch vụe. Cả 3 câu trênĐáp án: E37.Ưu điểm của phương thức ghi sổa. Thủ tục giảm nhẹ, tiết kiệm chi phí thanh toánb. Nhà XK tăng khả năng bán hàng, thiết lập quan hệ...
 • 15
 • 26,560
 • 190

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp (có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp (có đáp án)

Tài chính doanh nghiệp

... : 80 tri u $- Doanh số tháng 1 : 200 tri u $- Tiền thu được trong tháng 1: 190 tri u $Tính số dư cuối tháng 1 của các khoản phải thu?a. 90 tri u $ b. 190 tri u $c. 70 tri u $d. 80 tri u ... đầu tư ban đầu là 100 tri u, mỗi năm khoản thu ròng là 50 tri u, thực hiệntrong 3 năm, lãi suất chiết khấu 10%. Vậy NPV của DN là:a. 124,3 tri ub. 100 tri u c. 24,34 tri u d. 34,34 tri uCâu ... 2000 tri u, thời gian sử dụng bình quân là 10 năm, trongđó 500 tri u chưa đưa vào sử dụng. Nguyên giá TSCĐ cần tính khấu hao trong kỳ là:a. 2000 tri ub. 1500 tri u c. 2500 tri ud. 3000 tri uCâu...
 • 46
 • 25,544
 • 99

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng ( đáp án )

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng ( có đáp án )

Ngân hàng - Tín dụng

... số quan trọng nhất đánh giá hiệu quả thu nhập của doanh nghiệp. Theo bạn ROA cho ta thông tin nào quan trọng nhất: (ROA-tỷ HỌC KINH DOANH BLOG http://kienthucquantri.tk tế IATA (IATA standard ... 15% vốn kinh doanh của tổ chức tín dụng cho vay HỌC KINH DOANH BLOG http://kienthucquantri.tk của người gửi hàng, trên đó ghi chữ "Copy" và “Non-Negotiable”. Các bản “Copy” này là ... qua lan can tàu? a. FOB HỌC KINH DOANH BLOG http://kienthucquantri.tk a. Ngoại bảng b. Nội bảng c. Một nội bảng và một ngoại bảng d. Không câu nào đúng 37. Nghĩa vụ thanh toán...
 • 22
 • 5,909
 • 18

Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính (có đáp án)

Quản trị mạng

... 2)?a)SNMPb)POP3c)SMTPd)ICMP79.Record nào sau đây hỗ trợ chế chứng thực cho miền?a)Một SOV record.b)Một SOS record.c)Một SRV record.d)Một SOA record.80.Dịch vụ nào sau đây được yêu ... lênd.Tất cả đều sai7.Thiết bị Hub bao nhiêu collision domain?1 2348.Thiết bị Switch bao nhiêu collision domain?a.1 collisionb.2 collisionc.1 collision/1portd.tất cả đều đúng9.Thiết ... dụng connector RJ-45.e)Sử dụng connector BNC.64.Đơn vị của “băng thông là”: (chọn các đáp án đúng)a)Hertz (Hz).b)Volt (V).c)Bit/second (bps).d)Ohm (Ω).65.Định nghĩa giao thức (protocol):...
 • 10
 • 14,527
 • 437

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về Internet (có đáp án) ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về Internet (có đáp án) ppt

Tin học văn phòng

... WebCâu 2: Trang Web là? o Mở một trang tìm kiếm, nhập từ khóa tìm kiếm và chọn Search.Câu 20:Đâu không phải làđịa chỉ tìm kiếm thông dụng?o www.panvn.com o www.vnn.vn o www.google.com o www.altavista.com ... Favoriteo Add to Favoriteo Ogranize FavoriteCâu 9:Muốn xem 1 trang Web offlineđãđược lưu trên máy cục bộ thì:o Chọn biểu tượng Connection > Disconnecto Chọn File > Disconnecto Chọn Window ... LAN/WANod) IPX/SPXCâu 14: Trong các thuật ngữ dướiđây, những thuật ngữ nào KHÔNG chỉ dịch vụ Internet oa) WWW (World Wide Web) ob) Chat oc) E-mailod) TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet...
 • 7
 • 26,218
 • 509

Tài liệu 60 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý chương V (Có đáp án) ppt

Tài liệu 60 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý chương V (Có đáp án) ppt

Cao đẳng - Đại học

... sai ? A. hai loại quang phổ vạch: quang phổ vạch hấp thụ và quang phổ vạch phát xạ. B. Quang phổ vạch phát xạ những vạch màu riêng lẻ nằm trên nền tối. C. Quang phổ vạch hấp thụ ... nguyên tố khác nhau đặc điểm quang phổ vạch phát xạ khác nhau về… A. độ sáng tỉ đối giữa các vạch quang phổ; B. bề rộng các vạch quang phổ; C. số lượng các vạch quang phổ; D. màu sắc các ... ngoại, ta thể dùng các phương tiện … A. mắt người quang sát bình thường. B. màn hình huỳnh quang. C. cặp nhiệt điện D. tế bào quang điện. VII.52. Chọn phát biểu sai. Tia X … A. bản...
 • 8
 • 1,316
 • 9

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ đáp án

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ có đáp án

Hóa dầu

... số Octan là gì?Câu 61: Loại đường cong chưng cất nào ý nghĩa quan trọng trong việc trao đổi mua bán dầu mỏ A.Đường cong flash B. Đường cong TBP ( Đúng ) C.Đường cong ASTM D. Đường cong ... trị số Octan của nhiên liệu xăng : A. 2,3,3 –trimetyl pentan B. 2,2,4-trimetyl pentan ( Đúng) C. 2,2,4,4-tetrametyl pentan D.2,2,3,3-tetrametyl butanCâu 71: Để đánh giá chất lượng một phân đoạn ... Phương pháp sắc kí khí GC , quang phổ hấp phụ hồng ngoại , quang phổ hấp thụ tử ngoại , khối phổ khí.B. Cộng hưởng từ hạt nhân , sắc kí khí GC , khối phổ khí, quang phổ hấp thụ tử ngoại (đúng)C....
 • 28
 • 7,146
 • 39

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng đáp án và giải thích

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng có đáp án và giải thích

Ngân hàng - Tín dụng

... was at 11:17 PM Sorry câu 44 đáp án là dTrích dẫn: http://ub.com.vn/threads/725 -Cau- hoi- trac- nghiem- thi-vao-ngan-hang -co- dap- an- va-giai-thich#ixzz1NNhpmYxme. Tất cả đều saif. Tất cả đều ... hàngd. Tổng dòng thu bằng tiền trừ đi tổng dòng chi bằng tiềnSai: Quan điểm Ngân hàng hay quan điểm tổng đầu tư không quan tâm đến vốn đầu tư là vay hay tự có, do đó đáp án đúng là d.4. Tỷ ... suất danh nghĩa < tỷ lệ lạm phát41. ROA (Return on Asset) là một trong các chỉ số quan trọng nhất đánh giá hiệu quả thu nhập của doanh nghiệp. Theo bạn ROA cho ta thông tin nào quan trọng...
 • 14
 • 6,050
 • 236

400 câu hỏi trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo ( đáp án)

400 câu hỏi trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo ( có đáp án)

Khoa học xã hội

... năng quan hệ, kỹnăng hiện thưc lần lượt liên quan tới:a. con người, đồ vật, ý tưởng và khái niệmb. ý tưởng và khái niệm, đồ vật, con ngườic. đồ vật, con người, ý tưởng và khái niệmd. con ... năng quan hệb. Kỹ năng quyết đoánCâu 63: Điểm mấu chốt của chiến lược thay đổi là:a. Cố gắng đạt tới cái quan trọng đối với mìnhb. Cho đi những cái không quan trọng với mình nhưng quan trọng ... duy trì cấu trúc trong sự mongđợi và sự tương tác” là khái niệm theo quan điểm của:a. Hemphill & Coonsb. Jandac. Jacobsd. Katz & KahnĐáp án dCâu 78:Quyền lực cá nhân không được...
 • 107
 • 16,205
 • 147

2000 câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12 đáp án

2000 câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12 có đáp án

Sinh học

... chọn lọc tự nhiên. B. Hoạt động quang hợp của thực vật xanh, tạo ôxi, hình thành lớp ôzôn chắn tia tử ngoại; C. Điều kiện khí hậu thuận lợi; D. Xuất hiện quan hô hấp là phổi, thích nghi với ... : 46 Thời gian bắt đầu và kéo dài cua đại Thái cổ: Chọn một đáp án dưới đây A. Cách đây 3500 tri u năm và kéo dài 900 tri u năm; B. Cách đây 270 tri u năm và kéo dài 700 tri u năm; C. ... đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình sinh sản và di truyền là: Chọn một đáp án dưới đây A. Prôtêin; B. Axit nuclêic; C. Gluxit; D. Phôtpholipit; Bài : 15 Quan điểm ngày nay...
 • 409
 • 10,195
 • 813

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008