cai cach hanh chinh

Cải cách hành chính và Vinashin

Cải cách hành chính và Vinashin

Cao đẳng - Đại học

... liệu tham khảo:1. Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế - PGS. TS. Phan Huy Đường2. http://caicachhanhchinh.gov.vn 3. www.vietbao.vn 4. www.tailieuhay.com.vn 5. www.caohockinhte.com 3390% ... thu được những thành công to lớn, góp phần quan trọng thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển nhanh, mạnh, vững chắc nền kinh tế - xã hội của nước ta.Câu 2: Anh chị có giải pháp gì trong việc ... vào danh sách Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (Tuy nhiên, cho đến giờ, điều này được Tổng thanh tra Chính phủ nhận định là do Vinashin đã không trung thực trong các báo cáo về tình hình...
 • 33
 • 678
 • 2

NHỮNG VẤN NH ĐỀ LÝ LUẬN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUỐC GIA.DOC

NHỮNG VẤN NH ĐỀ LÝ LUẬN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUỐC GIA.DOC

Kế toán

... pháp luật, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện và đánh giá việc thi tuyển, thi nâng ngạch công chức. Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp chịu trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc thực hiện ... cường tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra, coi đó là công cụ quan trọng và hữu hiệu để bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước, thiết lập kỷ cương xã hội.Đổi mới tổ chức thanh tra phù hợp với chức ... thanh tra việc thực hiện thể chế về từng lĩnh vực trong toàn xã hội như tài chính, lao động, giáo dục, vệ sinh – y tế, xây dựng, công vụ, v.v… Nghiên cứu tăng thẩm quyền cho các cơ quan thanh...
 • 40
 • 3,165
 • 16

cai cach hanh chinh.pdf

cai cach hanh chinh.pdf

Quản lý nhà nước

... chức năng, nhiệm vụvà mô hình tổ chức thanh tra giữa thanh tra nhà nước với thanh tra chuyênngành trong các Bộ. Trong đó có việc tranh chấp lĩnh vực thanh tra an toànlao động và kiểm định, ... Bộ Thương mại)31/1998/QĐ-TTg,10/2/199881. Uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt Nam (**) (Cơquan thường trực: TW Đoàn thanh niên cộng sảnHCM)36/1998/QĐ-TTg,13/2/199882. Ban Chỉ đạo ... trực thuộc Trungương có đầu mối nhiều nhất là 27 Sở, Ban, Thanh tra, Văn phòng và tươngđương; tỉnh có số đầu mối ít nhất là 17 Sở, Ban, Thanh tra, Văn phòng vàtương đương. Cấp huyện trước đây...
 • 48
 • 1,438
 • 4

danh gia cai cach hanh chinh nha nuoc.pdf

danh gia cai cach hanh chinh nha nuoc.pdf

Quản lý nhà nước

... vàkhai thác mọi nguồn lực trong nước, trong dân và quốc tế; luôn bị động trướcyêu cầu phát triển nhanh của thực tiễn.2.2.3. Một số thể chế trong lĩnh vực quản lý kinh tế chưa được ban hànhnhư ... một đảng cầm quyềnchưa được thể chế hoá rành mạch, hợp lý. Các thể chế về giám sát, kiểm tra,thanh tra, xét xử ở lĩnh vực tổ chức, nhân sự và hoạt động công vụ rối rắm,yếu kém. Chậm thay đổi, ... nguồn lực phù hợp cho cải cách hành chính.Nguồn lực ở đây chủ yếu là nhân lực và tài chính. Cần nhanh chóng cóbiện pháp để có được những chuyên gia về cải cách hành chính giúp việc trựctiếp cho...
 • 48
 • 2,795
 • 15

Cải cách hành chính Nhà nước trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực.doc.DOC

Cải cách hành chính Nhà nước trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực.doc.DOC

Kế toán

... chức hàng năm có thể là đối tợng thanh tra, kiểm tra của nhiều đoàn khác nhau Thanh tra Nhà nớc, Viện kiểm sát, Công an, Thanh tra Bộ, Thanh tra chuyên ngành, Thanh tra nhân dân, dẫn tới căng ... có những thành tích cống hiến, rất có khẳ năng thu hút và giữ đợc nhân tài.- Về thanh tra, kiểm tra:Việc thanh tra, kiểm tra công vụ, công chức cũng ở trong tình trạng chồng chéo không rõ ... kiện toàn hệ thống đào tạo thống nhất trong phạm vi cả nớc. - Sửa dổi Pháp lệnh Thanh tra, thiết lập cơ chế thanh tra công vụ tập trung thống nhất.VI. Kết luận:- Xây dựng chế độ đãi ngộ công...
 • 15
 • 1,421
 • 8

Giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Tiền Giang.pdf

Giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Tiền Giang.pdf

Quản trị kinh doanh

... chủquản có các biện pháp cảitiến hoặc đổi mới cho thích hợp với tình hình phát triển;Thúc đẩy nhanh việc thực hiện quy chếdân chủtrong các mặt hoạt động của cơquan và tạo cơhội đểcác thành viên ... thức cơbản vềcải cách hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩykinh tế- xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.Vềnội dung tuyên truyền, đối với đội ngũcán bộ, công chức: Cần tuyên truyềnchương ... nông nghiệp toàndiện, cơcấu cây trồng vật nuôi phong phú, đa dạng và có điều kiện sinh trưởng nhanh.Với ưu thếvềhệthống sông và các cửa biển (sẽhình thành các cảng biển quy mônhỏvà vừa), mạng...
 • 100
 • 1,823
 • 13

Thực hiện cải cách hành chính nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả của hoạt động của KTNN

Thực hiện cải cách hành chính nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả của hoạt động của KTNN

Ngân hàng - Tín dụng

... đến tuy tín của ngành. Năm 2007, KTNN đã triển khai kịp thời và thực hiện nghiêm túc Quy trình thanh tra, kiểm tra của KTNN kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-KTNN ngày 10/12/2007 và Quy định ... hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực biến mạnh, giảm thiểu các sai sót, góp phần đẩy nhanh tiến độ phát hành. Năm 2008, KTNN tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở một ... và công tác kiểm toán nói riêng; bước đầu đã nâng cao chất lượng kiểm toán gắn với việc đẩy nhanh tiến độ kiểm toán trên cơ sở đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính về mặt thể chế, thủ...
 • 20
 • 1,171
 • 0

cải cách hành chính ở Việt Nam giai đoạn 2000 - 2010.doc

cải cách hành chính ở Việt Nam giai đoạn 2000 - 2010.doc

Kinh tế - Thương mại

... về phẩm chất và năng lực với kỹ năng hành chính mới, đáp ứng yêu cầu chuyển từ nhà nước " ;cai trị" sang nhà nước "phục vụ", đội ngũ CBCC là công bộc của dân; tích cực thay ... về nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, là một trong nhóm 10 quốc gia có tốc độ cải cách nhanh nhất thế giới.Bên cạnh những kết quả và tiến bộ đã đạt được, vấn đề cải cách thể chế trong ... lực vào việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; xây dựng và ban hành cơ chế chính sách; thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Ngày càng phân định rõ hơn chức năng của Chính phủ,...
 • 25
 • 2,834
 • 3

Thực trạng cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay.doc

Thực trạng cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay.doc

Kinh tế - Thương mại

... nguyên tắc chồng chéo vướng mắc lẫn nhau dẫn tới việc khó giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, nhanh gọn.Các cơ chế thủ tục đôi khi còn gây nhiều phiền hà cho người dân.Nên tóm lược cơ chế giảm ... ứng được nhu cầu của người dân, tạo điều kiện cho công việc giải quyết yêu cầu của người dân nhanh hơn.Bên cạnh đó cũng còn nhiều hạn chế đặc biệt về cơ cấu tổ chức của chính phủ, vẫn còn sự ... liên tiếp được đánh giá là có môi trường đầu tư thân thiện, một trong 10 nước có tốc độ cải cách nhanh nhất. Nhưng bên cạnh đó thì nền hành chính nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Cơ cấu...
 • 24
 • 14,622
 • 36

Cải cách hành chính ở việt nam Thành tựu và các rào cản hiện nay

Cải cách hành chính ở việt nam Thành tựu và các rào cản hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... tác thông tin về văn bản cho nhân dân được biết, thực hiện Quy chế dân chủ. Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra. Tăng cường các dịch vụ tư vấn - Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính. Phải...
 • 8
 • 2,775
 • 29

Phương hướng cải cách hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại việt nam trong giai đoạn mới

Phương hướng cải cách hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại việt nam trong giai đoạn mới

Kinh tế - Thương mại

... thì mới đảm bảo nhanh nhạy, hiệu lực, hiệu quả. - Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức còn nhiều mặt chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước. Công tác kiểm tra, thanh tra công ... thu được những thành công to lớn, góp phần quan trọng thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển nhanh, mạnh, vững chắc nền kinh tế - xã hội của nước ta.TÀI LIỆU THAM KHẢO[1] "Vài vấn đề ... gia và giám sát của người dân, như thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở và hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, tuy nhiên như vậy là chưa đủ và kết quả đạt được nói chung vẫn còn hạn chế....
 • 7
 • 501
 • 4

Các nhận thức và quan điểm - Nội dung cải cách hành chính ở Việt Nam

Các nhận thức và quan điểm - Nội dung cải cách hành chính ở Việt Nam

Báo cáo khoa học

... và các thông tin khác và họ phải có trách nhiệm xử lý nhanh chóng và đúng đắn. Phơng pháp này đợc áp dụng cho cán bộ quản lý, giúp họ nhanh chóng có kỹ năng làm việc và ra quyết định. Nhng đôi ... bảng BCKQKD trên ta thấy chỉ tiêu doanh thu thuần tăng lên nhanh, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng tăng với tốc độ rất nhanh. Trong khi đó, số cán bộ công nhân viên tăng không ... trong mọi tổ chức nhất là trong giai đoạn hiện nay, khhi mà nền kinh tế đang có sự chuyển biến nhanh chóng nhu cầu hội nhập, toàn cầu hoá trở nên cần thiềt thì đào tạo và phát triển là môt quá...
 • 28
 • 1,468
 • 11

Cải cách hành chính quốc gia-những vấn đề lí luận và thực tiễn

Cải cách hành chính quốc gia-những vấn đề lí luận và thực tiễn

Báo cáo khoa học

... hành chính thì nhịp độ và chất lượng của sự nghiệp phát triển đều bị ảnh hưởng, phát triển càng nhanh, càng rộng thì ảnh hưởng đó lại càng nghiêm trọng.Mặt khác, CCHC cũng là "đầu ra" ... hành chính theo hướng một cơ quan chịu trách nhiệm chính để thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng. Nên thống nhất để một cơ quan giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký quyền sở hữu ... chế độ xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, chúng ta chủ trương phát triển nhanh và bền vững trong điều kiện không có một mô hình có sẵn để tham khảo. Những tình hình đó càng...
 • 14
 • 1,061
 • 9

Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

Quản trị kinh doanh

... trạng: công tác quản lý tài chính lỏng lẻo; trình tự thủ tục đầu t rất phức tạp, rờm rà; hoạt động thanh tra, kiểm tra không thờng xuyên, không cơng quyết; hoạt động kiểm toán không duy trì, thậm ... giải quyết các vấn đề cho doanh nghiệp và nhân dân đặt ra; phát huy hiệu lực của các thiết chế thanh tra, kiểm sát và tài phán để đảm bảo hiệu lực quản lý Nhà nớc, giữ gìn kỷ cơng xã hội; mở ... nhũng, gây khó khăn cho dân; xóa bỏ kịp thời những quy định không cần thiết về cấp giấy phép và thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám định; thống nhất và mẫu hoá các loại giấy tờ về giải quyết...
 • 17
 • 533
 • 2

Xem thêm