bao cao thuc tap de tai cai cach hanh chinh o xa

Đề tài : Cải cách hành chính ở việt nam hiện nay thực trạng và giải pháp

Đề tài : Cải cách hành chính việt nam hiện nay thực trạng và giải pháp

Báo cáo khoa học

... chi phí cho người tự học để phục vụ cho công việc đảm trách Các hình thức đ o t o, bồi dưỡng công chức áp dụng là: đ o t o ban đầu (cơ bản), đ o t o nâng cao, đ o t o mở rộng đ o t o bổ sung ... ý kiến v o dự th o B o c o tổng kết giai o n I (2001-2005) Kế hoạch giai o n II (2006-2010) thực Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai o n 2001-2010 + Kỷ yếu Hội th o khoa học: ... công chức nêu cao tinh thần liêm chính, tận tụy có chất lượng hoạt động dịch vụ cao Để đạt mục tiêu đề ra, Chính phủ Singapore áp dụng quy chuẩn ISO 9000 hoạt động máy hành chính, coi vừa công...
 • 475
 • 2,454
 • 9
BÁO CÁO THỰC TẬP Đề tài Lắp ráp,cài đặt và sữa chữa máy tính

BÁO CÁO THỰC TẬP Đề tài Lắp ráp,cài đặt và sữa chữa máy tính

Công nghệ thông tin

... chữ OK v o ô Type OK to confirm parititon deletion (bắt buộc), nhấn OK để hoàn tất thao tác! ► Ghép partition lại thành partition » Chọn partition bảng liệt kê , v o menu Operations chọn Merge ... chữ OK v o ô Type OK to confirm parititon format (bắt buộc), nhấn OK để hoàn tất thao tác! » Chú ý: Nếu kích thước partition mà ta format lớn 2Gb không phép chọn FAT phần Parttition Type ► Xoá ... Partition » Chọn partition bảng liệt kê, v o menu Operations chọn Delete right click lên partition bảng liệt kê chọn Delete Hộp thoại Delete xuất Hình 3.2.5: Delete partition » Gõ chữ OK v o ô...
 • 59
 • 1,777
 • 3
bài báo cáo thực tập đề tài vốn bằng tiền

bài báo cáo thực tập đề tài vốn bằng tiền

Kế toán

... chiều ngang,do khó điện toàn cầu hóa, không thuận tiện cho doanh nghiệp phải sử dụng nhiều tài khoản, đòi hỏi trình độ chuyên môn kế toán viên cao 3.Kế toán với khoản toán 3.1.Kế toán phải thu ... lập biểu thuế b o c o theo quy định nhà nước Kế toán công nợ: Là người Theo dõi tình hình toán người mua người bán để kịp thời có kế hoạch đôn đốc người mua lên kế hoach toán cho người bán, hàng ... Hung B o c o thực tập tốt nghiệp vốn lưu động Trong chế mới, với hoạt động nhiều thành phần kinh tế, tính độc lập, tự chủ doanh nghiệ p ngày cao hơn, doanh nghiệp phải động sáng t o kinh doanh,...
 • 114
 • 2,157
 • 9
Báo cáo thực tập - Đề tài:

Báo cáo thực tập - Đề tài: "Tình hình xuất khẩu các sản phẩm thép của công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Sơn" potx

Kinh tế - Thương mại

... “Phiếu nhập kho” thành ba liên, lập chung cho nhiều loại vật tư loại, kho riêng cho loại Trong đó, liên giao cho người nhập, liên giao cho phòng Kế hoạch – Vật tư, liên giao cho thủ kho làm biên ... t o điều kiện cho người lao động nâng cao trình độ tay nghề trình độ quản lý Công ty hỗ trợ cho số cán bộ, công nhân viên tham gia khoá học trung dài hạn nhằm nâng cao trình độ cho người lao ... đầy đủ Khi tiếp nhận, thủ kho ghi số thực nhận, với người giao hàng kí v o phiếu nhập kho v o cột nhập thẻ kho, chuyển phiếu nhập kho cho phận kế toán kí nhận v o sổ giao nhận chứng từ 2.3.2.3:...
 • 62
 • 1,144
 • 5
BÁO CÁO THỰC TẬP - Đề tài:

BÁO CÁO THỰC TẬP - Đề tài:" KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU" potx

Tài chính - Ngân hàng

... theo hoạt động: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư hoạt động tài Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh luồng tiền phát sinh từ hoạt động t o doanh thu chủ yếu DN,có liên quan đến khoản mục doanh ... bước giới hóa máy kế toán giảm nhẹ công việc cho kế toán tiền mặt, giúp cho việc b o c o số tồn quỹ, khoản toán xác, nhanh chống v o thời điểm - Nhận xét kế toán tiền khoản phải thu công ty SVTH: ... … Thanh toán HĐ 0000233 (01/08/12) 3311 4,542,480 (OOCL Việt Nam Co.,Ltd –CN Hải Phòng) 3312 52,200,000 Thanh toán HĐ 0000234, 0000306 (01, 03/08/12) (OOCL Việt Nam Co.,Ltd –CN Hải Phòng) Thanh...
 • 47
 • 8,136
 • 27
Báo cáo thực tập: Đề tài: “Xây dựng hệ thống quản lý bán sách qua mạng” ppt

Báo cáo thực tập: Đề tài: “Xây dựng hệ thống quản lý bán sách qua mạng” ppt

Kinh tế - Thương mại

... thức toán Có hình thức toán: toán tiền mặt, toán gửi thư b o đảm (chuyển phát nhanh thông qua bưu điện), toán chuyển khoản (máy ATM), toán thẻ tín dụng + Thanh toán tiền mặt: Đây phương thức toán ... framework bổ sung công cụ thiết kế với toolbox sống động môi trường phát triển tích hợp Visual Studio cho phép k o thả server control số tính mà tiện ích cung cấp Sức mạnh tính mềm d o: Do ASP.NET ... cấu trúc bao gồm hoạt động: kh o sát, phân tích, thiết kế, xây dựng cài đặt chương trình Đặc trưng phương pháp hoạt động hoạt động cách song song Mỗi hoạt động cung cấp sửa đổi phù hợp cho nhiều...
 • 58
 • 1,113
 • 1
Báo cáo thực tập - Đề tài:

Báo cáo thực tập - Đề tài: " Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Công ty Cổ phần Rodis Việt Nam " docx

Tài chính - Ngân hàng

... sản xuất, kinh doanh lập b o c o kết kinh doanh doanh nghiệp Các khoản ghi giảm doanh thu, theo quy định hành phù hợp với chuẩn mực kế toán số 14, khoản ghi giảm doanh thu bao gồm: o Chiết khấu ... nhận doanh thu  Doanh thu phải tổ chức theo dõi riêng biệt theo loại doanh thu; chi tiết theo khoản doanh thu, nhằm phục vụ cho việc xác định đầy đủ, xác kết kinh doanh theo yêu cầu quản lý hoạt ... sổ kế toán b o c o tài theo quy định Phần mềm kế toán thiết kế theo hình thức só loại sổ hình thức kế toán không hoàn toàn giống mẫu sổ kế toán ghi tay • Trình tự ghi sổ: Chứng từ kế toán Bảng...
 • 73
 • 702
 • 1
Báo cáo thực tập đề tài kế toán tập hợp chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp

Báo cáo thực tập đề tài kế toán tập hợp chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp

Kế toán

... tip thuc hot ng sn xut bao gm c cỏc khon phi tr cho ngi lao ng thuc quyn qun lý ca doanh nghip v lao ng thuờ ngoi - Cụng ty s dng lao ng thuờ ngoi nờn khụng phỏt sinh thờm cỏc khon trớch theo lng ... chi - Phiu nhp kho BO CO THC TP HNG Page 31 GVHH: TH.S O TH NGUYT - Phiu xut kho b Ti khon s dng v s sỏch k toỏn Ti khon s dng: K toỏn s dng ti khon 621 theo dừi chi tit khon mc chi phớ nguyờn ... quan Ti khon 622 khụng cú s d cui kỡ Ti khon 622 phi c m chi tit theo dừi tng loi hot ng doanh nghip xõy lp c Phng phỏp hch toỏn Tin lng phi toỏn cho cụng nhõn trc tip sn xut cho hot ng xõy...
 • 67
 • 484
 • 0
báo cáo thực tập đề tài 'cáp viễn thông'

báo cáo thực tập đề tài 'cáp viễn thông'

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Multimode Sử dụng cho truyền tải tín hiệu khoảng cách ngắn, bao gồm: - Step index: dùng cho khoảng cách ngắn, phổ biến đèn soi - Graded index: thường dùng mạng LAN * Single mode Dùng cho khoảng ... Internet Explorer: Cotrol Panel > Internet Options > Connections, chọn Never dial a connection Chú ý khơng dùng Proxy - Yahoo Messenger: chọn Preference > Connection > No Proxy Bước 17 (tuỳ ... nút Add Win2000/XP: Control Panel > Network Connections > Local Area Connection > General > Internet Protocol(TCP/IP) >Properties, Default gateway nhập địa IP 10.0.0.2 v o, Primary DNS Server...
 • 48
 • 1,822
 • 12
BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI : Quy trình mua hàng bán hàng tại chuỗi cửa hàng tiện ích Circle K potx

BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI : Quy trình mua hàng bán hàng tại chuỗi cửa hàng tiện ích Circle K potx

Kinh tế - Thương mại

... Đ O T O: Xây dựng sách qui trình đ o t o theo đối tượng cụ thể Xây dựng chương trình đ o t o theo đối tượng cụ thể Biên soạn tài liệu đ o t o tài liệu hướng dẫn Quản lý hoạt động đ o t o ... Theo dõi toán cho nhà cung cấp Hạch toán toán v o phần mềm kế toán Lập sổ sách theo luật định Khác : Hỗ trợ cấp nộp thuế đầu Qui trình ghi chép giao dịch kế toán phần mềm kế toán hệ thống POS ... mua hàng o Giấy b o nợ ngân hàng o Sổ phụ ngân hàng o Giấy b o chuyển tiền Thủ tục toán : o Kế toán toán đối chiếu số liệu hóa đơn, đơn đặt hàng b o c o Receiving Đồng thời kiểm tra khoản giảm...
 • 50
 • 3,200
 • 14
bao cáo thực tập: đề tài ngân hàng chính sách xã hội

bao cáo thực tập: đề tài ngân hàng chính sách hội

Tài chính - Ngân hàng

... từ NLFC Trong chế cho vay bao gồm: cho vay thường chiếm 60% tổng dư nợ; cho vay cải thiện tình hình kinh doanh; cho vay đặc biệt (ví dụ doanh nghiệp khởi lập, ưu tiên chủ doanh nghiệp doanh nghiệp ... gia v o lĩnh vực ) ; cho vay sinh hoạt; cho vay gi o dục; cho vay b o đảm tiền lương,với lãi uất ưu đãi lãi suất ngân hàng thương mại Nhật Bản cho vay ưu đãi doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt, cao lãi ... không muốn cho vay doanh nghiệp cực nhỏ, doanh nghiệp khởi lập dù có tài sản chấp; đó, Chính phủ giao cho NLFC đầu tư cho vay Vì khách hàng vay vốn NLFC để kinh doanh bao gồm: 30% doanh nghiệp...
 • 35
 • 755
 • 1
BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI :TIỀN LƯƠNG ppt

BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI :TIỀN LƯƠNG ppt

Báo cáo khoa học

... cho hoạt động công o n cấp Theo quy định hành KPCĐ trích theo tỷ lệ 2% tổng tiền lương phải trả cho kỳ kế toán tính hết v o chi phí SXKD, 1% dành cho công o n sở hoạt động 1% nộp cho công o n ... trả cho người lao động tính theo khối lượng công việc hoàn thành tính theo thời gian làm nhiệm vụ DN bao gồm : Tiền lương theo sản phẩm, tiền lương theo thời gian khoản phụ cấp kèm theo Tiền ... lý hạch toán tốt lao động tính thù lao người lao động, toán tiền lương khoản liên quan kịp thời kích thích người lao động quan tâm đến thời gian, chất lượng lao động từ nâng cao suất lao động,...
 • 36
 • 881
 • 0
Báo cáo thực tập đề tài Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp

Báo cáo thực tập đề tài Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp

Kinh tế - Thương mại

... tip thuc hot ng sn xut bao gm c cỏc khon phi tr cho ngi lao ng thuc quyn qun lý ca doanh nghip v lao ng thuờ ngoi - Cụng ty s dng lao ng thuờ ngoi nờn khụng phỏt sinh thờm cỏc khon trớch theo lng ... chi - Phiu nhp kho BO CO THC TP HNG Page 31 GVHH: TH.S O TH NGUYT - Phiu xut kho b Ti khon s dng v s sỏch k toỏn Ti khon s dng: K toỏn s dng ti khon 621 theo dừi chi tit khon mc chi phớ nguyờn ... quan Ti khon 622 khụng cú s d cui kỡ Ti khon 622 phi c m chi tit theo dừi tng loi hot ng doanh nghip xõy lp c Phng phỏp hch toỏn Tin lng phi toỏn cho cụng nhõn trc tip sn xut cho hot ng xõy...
 • 67
 • 394
 • 1
Báo cáo thực tập Đề tài: Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo docx

Báo cáo thực tập Đề tài: Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo docx

Báo cáo khoa học

... lao ng v an ton lao ng, m bo sc kho ngi lao ng v phỏt trin ngi ton din, thu hỳt ngi t giỏc tham gia vo lao ng cng nh nõng cao trỡnh hoỏ sn xut thụng qua vic ỏp dng cỏc phng phỏp lao ng an ton ... ca t chc lao ng khoa hc - Mc ớch: L nhm t kt qu lao ng cao ng thi m bo sc kho, an ton cho ngi lao ng phỏt trin ton din ngi lao ng, gúp phn cng c cỏc mi quan h xó hi gia cỏc ngi lao ng Mc ớch ... nng sut lao ng, nõng cao cht lng lao ng, gim giỏ thnh sn phm Tõm sinh lý: To iu kin lao ng bỡnh thng, nõng cao sc hp dn v ni dung phong phỳ ca lao ng vi mc ớch em li kh nng lao ng cao ca ngi...
 • 87
 • 457
 • 1
Báo cáo thực tập Đề tài:

Báo cáo thực tập Đề tài: "Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại công ty cổ phần và đầu tư xuất nhập khẩu cà phê tây nguyên" pps

Báo cáo khoa học

... mu (Sortex) loi b nhng ht en, ht nõu - Bc : Sau c phờ nhõn ó qua cỏc cụng on trờn s c úng bao vi trng lng tnh 60 kg/ bao ( c bao l 60,75 kg ) - Bc : C phờ nhõn cht lng cao sau c úng bao s c ... tham gia v to dng nờn mt hỡnh nh tt p cho cụng ty T lónh o cao nht ca cụng ty cho n cỏc nhõn viờn tham gia sn xut sn phm, nhõn viờn kinh doanh, v cú th bao gm nhõn viờn bo v u hng vo tho nhu cu ... thu mua hoc l nhõn viờn sn xut - Nõng cao nng lc, o to v o to li i ng cỏn b kinh doanh v chuyờn mụn nghip v, ngoi ng v tin hc ỏp ng tt hn nhu cu kinh doanh - T chc cỏc khoỏ hc ngn hn cho nhõn viờn...
 • 50
 • 671
 • 0
Báo cáo thực tập đề tài

Báo cáo thực tập đề tài "Bản sắc văn hóa Bắc Ninh qua món bánh phu thê" pot

Báo cáo khoa học

... TH.S ĐẶNG THỊ LAN Để làm vỏ bánh trước hết công o n chọn g o G o làm bánh phải loại g o nếp hoa vàng thơm ngon với hạt to, để làm bột bánh G o đem vo sạch, để nước dùng cối giã Sau ngâm qua đêm ... o n cuối Tùy theo kích cỡ bánh để tính toán thời gian bánh chín Với loại bánh nhỏ xếp v o xoong đồ lên (như đồ xôi) chừng 50 phút, thấy dong vàng tức bánh chín Với loại bánh lớn, ta xếp v o ... g o nếp hoa vàng, xay mịn, lọc lấy tinh bột, nh o đu đủ xanh n o nhỏ, ngâm nước dành dành để t o màu vàng Nhân bánh làm đậu xanh đồ chín, x o nhuyễn với đường kính, mứt sen, mứt bí, cùi dừa nạo...
 • 33
 • 673
 • 0
báo cáo thực tập đề tài kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm

báo cáo thực tập đề tài kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm

Kế toán

... Hng tn kho c hch toỏn theo phng phỏp kờ khai thng xuyờn - Cỏc b o c o ti chớnh cụng ty s dng hng nm + Bng cõn i k toỏn, cõn i ti khon + Bng b o c o kt qu hot dng kinh doanh + Bng b o c o lu chuyn ... toỏn tng hp Chu trỏch nhim kim tra tng hp cỏc s liu nh k B o C o Ti Chớnh v Kt Qu Kinh Doanh k v np lờn cho K toỏn trng duyt., - K toỏn toỏn v thu Phn ỏnh v theo dừi chớnh xỏc, y cỏc khon toỏn ... dang theo sn lng hon thnh tng ng - Theo phng phỏp ny, da vo mc hon thnh ca sn phm d dang so vi sn phm hon thnh quy i sn lng sn phm d dang s lng sn phm hon thnh Giỏ tr sn phm d dang bao gm c...
 • 57
 • 1,007
 • 4
Báo cáo thực tập đề tài: tìm hiểu về mạng truyền dẫn quang

Báo cáo thực tập đề tài: tìm hiểu về mạng truyền dẫn quang

Công nghệ thông tin

... thời loại tia sáng (Axial Mode, High Order Mode Low Order Mode) Có loại sợi quang Multimode gồm: Sợi quang Multimode chiết suất bậc (Step Index Multimode) Page 35 Các tia sáng sợi quang Step Index ... cho đời loại cáp sợi quang Multimode chiết suất biến đổi (Graded Index Multimode) Sợi quang Multimode chiết suất biến đổi (Graded Index Multimode) Các tia sáng kiểu Graded index truyền dẫn theo ... ánh sáng theo nhiều đường, đường xem tia sáng (Mode) Các tia sáng lan truyền sợi quang chia làm loại: Axial Mode High Order Mode Page 34 Low Order Mode Tia sáng lan truyền dọc theo trục trung...
 • 79
 • 2,545
 • 8
Báo cáo thực tập đề tài nghiên cứu các cơ chế routing của cisco mô phỏng trên nền GNS3

Báo cáo thực tập đề tài nghiên cứu các cơ chế routing của cisco mô phỏng trên nền GNS3

Công nghệ thông tin

... Router(config-line)#exit ←thoát khỏi che cai dat Mật cho cổng console : Router(config)#line console ← mở Line Console cổng Console thứ Router(config-line)#password cisco Router(config-line)#login ← password cisco ← ... chạy Để v o configuration mode, gõ câu lệnh configure terminal từ privileged mode Configuration mode có nhiều mode nhỏ khác nhau, bắt đầu với global configuration mode, nhận ký hiệu (config)# sau ... mode dòng lệnh Cisco có mode lệnh, với mode có quyền truy cập tới lệnh khác nhau: User mode: Đây mode mà người sử dụng truy cập v o sau đăng nhập v o router User mode nhận ký hiệu > sau tên router...
 • 110
 • 1,356
 • 7
Báo cáo thực tập đề tài nghiên cứu và triển khai các dịch vụ mạng trên windows server 2008

Báo cáo thực tập đề tài nghiên cứu và triển khai các dịch vụ mạng trên windows server 2008

Quản trị mạng

... • Read-Only Domain Controller (RODC) kiểu Domain Controller Windows Server 2008.Với RODC, doanh nghiệp dễ dàng triển khai Domain Controller nơi mà b o mật không đảm b o b o mật RODC phần liệu ... dcpromo Thao tác khởi chạy Welcome to the Active Directory Domain Service Installation Wizard Kích Next Sau tiếp tục nhấn Next Trong trang Choose a Deployment Configuration Create a new domain ... Vụ Mạng Trên Windows 2008 B o Mật Các tính an ninh bao gồm: Network Access Protection, Read-Only Domain Controller, BitLocker, Windows Firewall… cung cấp mức b o vệ chưa có cho hệ thống mạng,...
 • 205
 • 1,086
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008