bai tap chuong 6 hoa hoc 10 oxi luu huynh

Kiểm tra hóa học 10: Oxi-Lưu huỳnh Trường THPT Ngô Quyền pot

Kiểm tra hóa học 10: Oxi-Lưu huỳnh Trường THPT Ngô Quyền pot

Hóa học - Dầu khí

... D Câu 26: Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 20% (d = 1,14) với 400g dung dịch BaCl2 5,2% Khối lượng chất kết tủa chất dung dịch thu là: A 23,3g BaCl2 dư B 46, 6g H2SO4 dư C 23,3g H2SO4 dư D 46, 6g BaCl2 ... chất oxi hóa phản ứng sau ? A S + O2  SO2 B S + 6HNO3  H2SO4 + 6NO2 + 2H2O C S + Mg  MgS D S + 6NaOH  2Na2S + Na2SO3 + 3H2 O Câu 11: Cho phản ứng sau : (1) S + O2  SO2 (3) S + 3F2  SF6 (2) ... tính chất chất phản ứng A Ag chất khử, H2S chất oxi hoá B Ag chất oxi hoá, H2S chất khử C Ag chất oxi hoá, O2 chất khử D Ag chất khử, O2 chất oxi hoá Câu 20: So sánh tính khử H2S SO2, ta có kết...
 • 4
 • 838
 • 18
Bài tập chọn lọc hóa học 10 theo chương trình chuẩn và nâng cao - Nguyễn Xuân Trường, Trần Trung Ninh

Bài tập chọn lọc hóa học 10 theo chương trình chuẩn và nâng cao - Nguyễn Xuân Trường, Trần Trung Ninh

Hóa học

... 37 Cl 17 17 17 17 36 38 37 39 1 .10 Hng dn: Gi t l % s nguyờn t ca ng v 63 29 Cu l x , % ng v 65 29 Cu l 100 - x Ta cú 63 x 65 (100 x) = 63 ,5 46 100 63 x + 65 00 - 65 x = 63 54 ,6 x = 72,7 Vy % s ... X2- 1.58 Bit mol nguyờn t st cú lng bng 56g, mt nguyờn t st cú 26 electron S ht electron cú 5,6g st l A 15 ,66 .102 4 B 15 ,66 .102 1 C 15 ,66 .102 2 D 15 ,66 .102 3 1.59 Nguyờn t no s cỏc nguyờn t sau õy ... 3p63d6 4s2 Fe2+ Z = 26 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d6 Fe3+ Z = 26 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d5 1.29 Hng dn: a) 26 12 23 Mg 01n p 10 Ne He b) 19 F 11H p 16O 24 He c) 242 94 22 Pu 10 Ne p 260 104 ...
 • 232
 • 917
 • 1
BÀI TẬP CHỌN LỌC HÓA HỌC 10 (Chương trình chuẩn và nâng cao)

BÀI TẬP CHỌN LỌC HÓA HỌC 10 (Chương trình chuẩn và nâng cao)

Hóa học

... 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 Z = 31 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d104s2 4p1 1.28 Hướng dẫn: Fe Z = 26 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d6 4s2 Fe2+ Z = 26 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d6 Fe3+ Z = 26 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d5 ... 17 17 36 38 37 39 1 .10 Hướng dẫn: Gọi tỉ lệ % số nguyên tử đồng vị 63 29 Cu x , % đồng vị 65 29 Cu 100 - x 15 Ta có 63 x + 65 (100 − x) = 63 ,5 46 100 ⇒ 63 x + 65 00 - 65 x = 63 54 ,6 ⇒ x = 72,7 Vậy % ... 1.58 Biết mol nguyên tử sắt có khối lượng 56g, nguyên tử sắt có 26 electron Số hạt electron có 5,6g sắt A 15 ,66 .102 4 B 15 ,66 .10 21 C 15 ,66 .102 2 D 15 ,66 .102 3 1.59 Nguyên tử số nguyên tử sau có 20...
 • 177
 • 4,195
 • 0
Bài tập chương halogen Hóa học lớp 10

Bài tập chương halogen Hóa học lớp 10

Hóa học

... sut ca phn ng iu ch clo l 80% Cõu 7: Hũa tan 16 g oxit ca kim loi R húa tr III cn dựng 109 ,5 g dung dch HCl 20% Xỏc nh tờn R Cõu 8: Hũa tan 15,3 g oxit ca kim loi M húa tr II vo mt lng dung dch ... (gi s Cl2 v H2 khụng tan nc) Cõu Hn hp 2,0 16 lớt (ktc) khớ A gm H v Cl2 cú t hi i vi heli l 8, 166 7 Nung A thu c B Sc B qua dung dch AgNO3, thu c 8, 16 gam kt ta a Tớnh thnh phn phn trm theo th ... K2Cr2O7 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O 6HCl + 2Al 2AlCl3 + 3H2 16HCl + 2KMnO4 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O S phn ng ú HCl th hin tớnh oxi húa l A B C D + 2+ 2+ Cõu6: (H B 2008) Cho dóy cỏc cht v...
 • 6
 • 2,375
 • 28
Bài tập cân bằng hóa học 10

Bài tập cân bằng hóa học 10

Hóa học

... cân trạng thái vật lý áp suất atm: H2O(r) H2O(l) Ở nhiệt độ xảy cân trạng thái trên? A -100 C B 00C C 200C D 100 0C 21 Cho phản ứng trạng thái cân bằng: H2(k) + F2(k) 2HF(k); ∆Η < Sự biến đổi sau ... = 1,5mol/lít , [H2] = mol/lít , [NH3] = 2mol/lít Thì nồng độ ban N2 H2 bằng: a 2,5mol/lít; 6mol/lít b 6mol/lít; 2,5mol/lít c 1mol/lít; 2mol/lít a Ở nhiệt độ định, phản ứng thuận nghịch: d đáp ... xúc tác, nhiệt độ c Kích thước hạt, nồng độ, nhiệt độ d Tất 24: Trong phản ứng H2SO4, giai đoạn oxihóa SO2 thành SO3 biểu diễn: H< 2SO2 (khí) + O2 (khí) 2SO3 ( khí) Cân chuyển dịch phía tạo thành...
 • 2
 • 2,586
 • 54
bai tap chuong 3 hinh hoc 10

bai tap chuong 3 hinh hoc 10

Toán học

... y +1 = a) Tìm VTPT VTCP đt b) Lập phơng trình tham số đt Cho tam giác ABC có A(2;1),B(4;3),C (6; 7) a) Lập phơng trình cạnh tam giác ABC b) Lập phơng trình đờng cao AT c) Tìm toạ độ trực tâm ... đối cặp đt sau: x = 5t x = + 5t a) d : d ': y = + 4t y = 4t x = 4t b) d : d ': x + y 10 = y = + 2t c) d : x + y = d ': x + y = Tìm góc cặp đờng thẳng sau: a) d : x +2y = d ': x + ... giác tam giác ABC cách khác e) Tìm toạ độ trọng tâm G tam giác ABC Hãy chứng minh I,G,H thẳng hàng 10 Viết phơng trình đờng thẳng trờng hợp sau: a) qua điểm M(-2;-4) cắt trục toạ độ lần lợt A B...
 • 4
 • 3,069
 • 29
BÀI TẬP CHỌN LỌC HÓA HỌC 10

BÀI TẬP CHỌN LỌC HÓA HỌC 10

Hóa học

... 1 .10 Hướng dẫn: Gọi tỉ lệ % số nguyên tử đồng vị Ta có 63 29 Cu x , % đồng vị 65 29 Cu 100 - x 63 x + 65 (100 − x) = 63 ,5 46 100 ⇒ 63 x + 65 00 - 65 x = 63 54 ,6 ⇒ x = 72,7 Vậy % số nguyên tử đồng vị 63 ... 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 Z = 31 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d104s2 4p1 1.28 Hướng dẫn: Fe Z = 26 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d6 4s2 19 Fe2+ Z = 26 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d6 Fe3+ Z = 26 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d5 ... 1.58 Biết mol nguyên tử sắt có khối lượng 56g, nguyên tử sắt có 26 electron Số hạt electron có 5,6g sắt A 15 ,66 .102 4 B 15 ,66 .102 1 C 15 ,66 .102 2 D 15 ,66 .102 3 1.59 Nguyên tử số nguyên tử sau có 20...
 • 169
 • 2,370
 • 1
Bài tập ôn thi Hóa học 10 HK II

Bài tập ôn thi Hóa học 10 HK II

Hóa học

... tăng từ +2 lên +6 B tăng từ +4 lên +6 C giảm từ +4 xuống +2 D khơng thay đổi Câu 34: Các số oxi hóa lưu huỳnh là: A -2, -4, +6, +8 B -1, 0, +2, +4 C -2, +6, +4, D -2, -4, -6, → 3S + 2H2O: ... bị oxi hóa và hidro bị khử B lưu huỳnh bị khử và khơng có chất nào bị oxi hóa C lưu huỳnh bị khử và hidro bị oxi hóa D lưu huỳnh SO2 bị khử, H2S bị oxi hóa Câu 36: Chất vừa có tính oxi ... a, b, c, d ,e Câu 77 Chọn câu đúng: A Oxi và ozon là hai dạng thù hình oxi B Oxi là đơn chất, ozon là hợp chất C Oxi và ozon là hai đồng vị oxi D Oxi là hợp chất và ozon là đơn chất...
 • 15
 • 531
 • 0
bài tập trắc nghiệm hóa học 10

bài tập trắc nghiệm hóa học 10

Hóa học

... c thnh phn % lng ca S hoc O t ú s chn c phng ỏn ỳng SO2: %S = x 100 % = 50% %O = 50% SO3: %S = x 100 % = 40% %O = 60 % SO4: % S = x 100 % = 33,3% %O = 66 ,7% S2O3: %S = x 100 % = 57% %O = 43% * ... C3H6 = y ;n C H10 = z Ta cú h phng trỡnh x + 3y + 47 = 0,1 (1) 2x + 3y + 5z = 0,14 (2) p dng nh lut bo ton lng ta cú: 16x + 42y + 58z = 4,4 + 2,52 - (2x + 4,5y + 6, 5z) x 32 => 80x + 186y + 266 z ... 4 ,6 = 14n + 18 14n + 40 => 2,84 (14 n +40) = 4 ,6 (14 n + 18) 39, 76 n + 113 ,6 = 64 ,4 n + 82,8 24 ,64 n = 30,8 n = n = 1,25 n2 = l CH3OH v C2H5OH (x mol) (y mol) Theo phng trỡnh ta cú: 32x + 46y...
 • 93
 • 1,100
 • 17
BÀI TẬP CHỌN LỌC HÓA HỌC 10 ppsx

BÀI TẬP CHỌN LỌC HÓA HỌC 10 ppsx

Hóa học - Dầu khí

... 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 Z = 31 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d104s2 4p1 1.28 Hướng dẫn: Fe Z = 26 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d6 4s2 Fe2+ Z = 26 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d6 Fe3+ Z = 26 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d5 ... 17 17 36 38 37 39 1 .10 Hướng dẫn: 21 Gọi tỉ lệ % số nguyên tử đồng vị Ta có 63 29 Cu x , % đồng vị 65 29 Cu 100 - x 63 x + 65 (100 − x) = 63 ,5 46 100 ⇒ 63 x + 65 00 - 65 x = 63 54 ,6 ⇒ x = 72,7 Vậy % ... 1.58 Biết mol nguyên tử sắt có khối lượng 56g, nguyên tử sắt có 26 electron Số hạt electron có 5,6g sắt A 15 ,66 .102 4 B 15 ,66 .10 21 C 15 ,66 .102 2 D 15 ,66 .102 3 1.59 Nguyên tử số nguyên tử sau có 20...
 • 242
 • 576
 • 1
Bài tập chọn lọc hóa học 10 nâng cao

Bài tập chọn lọc hóa học 10 nâng cao

Hóa học

... 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 Z = 31 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d104s2 4p1 1.28 Hướng dẫn: Fe Z = 26 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d6 4s2 Fe2+ Z = 26 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d6 Fe3+ Z = 26 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d5 ... 17 17 36 38 37 39 1 .10 Hướng dẫn: Gọi tỉ lệ % số nguyên tử đồng vị 63 29 Cu x , % đồng vị 65 29 Cu 100 - x 14 Ta có 63 x + 65 (100 − x) = 63 ,5 46 100 ⇒ 63 x + 65 00 - 65 x = 63 54 ,6 ⇒ x = 72,7 Vậy % ... 1.58 Biết mol nguyên tử sắt có khối lượng 56g, nguyên tử sắt có 26 electron Số hạt electron có 5,6g sắt A 15 ,66 .102 4 B 15 ,66 .10 21 C 15 ,66 .102 2 D 15 ,66 .102 3 1.59 Nguyên tử số nguyên tử sau có 20...
 • 185
 • 6,499
 • 6
Bài tập chọn lọc hóa học 10

Bài tập chọn lọc hóa học 10

Tư liệu khác

... Cl 17 17 17 17 36 38 37 39 1 .10 Hng dn: Gi t l % s nguyờn t ca ng v 63 29 Cu l x , % ng v 65 29 Cu l 100 - x Ta cú 63 x 65 (100 x) = 63 ,5 46 w v 100 63 x + 65 00 - 65 x = 63 54 ,6 x = 72,7 Vy % ... X2- a 1.58 Bit mol nguyờn t st cú lng bng 56g, mt nguyờn t st cú 26 electron S ht electron cú 5,6g st l m A 15 ,66 .102 4 C 15 ,66 .102 2 B 15 ,66 .102 1 D 15 ,66 .102 3 ntron? A 39 19 K ie t 1.59 Nguyờn t ... Ar ! 36 0,34 100 38 0, 06 100 XA 99 ,6 100 ! 39,98 21 XA = 40 m 1. 16 Hng dn: c o Ta cú a) Nguyờn t trung bỡnh ca Mg l A Mg ! 24 78 ,6 10, 1 11,3 25 26 ! 24,33 100 100 100 50 x78 ,6 = 389...
 • 232
 • 427
 • 1
BÀI TẬP NÂNG CAO HÓA HỌC 10

BÀI TẬP NÂNG CAO HÓA HỌC 10

Trung học cơ sở - phổ thông

... sunfuric đặc nóng thấy tiêu tốn hết 60 g axit 98% Giả sử tạo thành muối, H =100 % Tính khối lượng nhôm oxit tạo thành tìm công thức sắt oxit Bài 15: Hòa tan hoàn toàn 46, 4g oxit kim loại dd axit sunfuric ... (đktc) 120 g muối Tìm công thức oxit kim loại Bài 16: Đốt 12,27g hỗn hợp X gồm Al, Cu, Fe không khí sau p/ứ thu 16, 51g hỗn hợp A gồm oxit Cho A tác dụng với xút thấy cần 100 ml dd NaOH 1M Thể tích ... H2SO4 0 ,65 M Hòa tan thêm vào 1,792 lít khí HCl (đktc) dd A Cho vào dd A 3,96g hỗn hợp Mg kim loại X hóa trị III có nguyên tử lượng lớn Mg dd B khí H Để tác dụng hết axit dư B phải dùng 8 ,66 g hỗn...
 • 7
 • 615
 • 6
Đổi mới phương pháp kiểm tra  đánh giá kết quả học tập chương halogen (hóa học 10) theo hướng tiếp cận năng lực học sinh

Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập chương halogen (hóa học 10) theo hướng tiếp cận năng lực học sinh

Sư phạm

... HALOGEN (HÓA HỌC 10) THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Chuyên ngành: Lý luận phương pháp dạy học môn Hoá học Mã số: 60 .14 .10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN ... chí đánh giá mặt định tính 101 3.4.1 Nội dung 101 3.4.2 Chọn mẫu .101 Bảng 3.1: Bảng thống kê kết học tập HS nhóm TN ĐC trước TNSP 101 Hình 3.1 Đa giác đồ chất lượng ... chí đánh giá mặt định tính 101 3.4.1 Nội dung 101 3.4.2 Chọn mẫu .101 Bảng 3.1: Bảng thống kê kết học tập HS nhóm TN ĐC trước TNSP 101 Hình 3.1 Đa giác đồ chất lượng...
 • 134
 • 1,055
 • 6
các dạng bài tập chương 1 hóa học lớp 12

các dạng bài tập chương 1 hóa học lớp 12

Hóa học

... gam chất rắn khan Giá trị m A 10, 56 B 7,20 C 8,88 D 6, 66 Câu 25: (ĐHA-2 010) Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24%, thu ancol 43 ,6 gam hỗn hợp muối hai axit ... chất béo A 200 B 190 C. 210 D.180 Ví dụ 6: Khi xà phòng hóa hoàn toàn 2,52g chất béo X có số xà phòng hóa 200 thu 0,184g glixerol Chỉ số axit X A 10, 15 B 66 ,67 C 55,55 D 67 ,87 Phần Trắc nghiệm ... thức este X giá trị m tương ứng A CH3COOCH3 6, 7 B HCOOC2H5 9,5 C HCOOCH3 6, 7 D (HCOO)2C2H4 6, 6 Câu 9: (CĐA-2 010) Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác H 2SO4 đặc), đun...
 • 16
 • 3,652
 • 4
Bài tập chọn lọc hóa học 10

Bài tập chọn lọc hóa học 10

Hóa học

... 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 Z = 31 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d104s2 4p1 1.28 Hướng dẫn: Z = 26 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d6 4s2 Fe Fe2+ Z = 26 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d6 Fe3+ Z = 26 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d5 ... 17 17 36 38 37 39 1 .10 Hướng dẫn: Gọi tỉ lệ % số nguyên tử đồng vị Ta có 63 29 Cu x , % đồng vị 65 29 Cu 100 - x 63 x  65 (100  x) = 63 ,5 46 100  63 x + 65 00 - 65 x = 63 54 ,6  x = 72,7 19 Vậy % ... 1.58 Biết mol nguyên tử sắt có khối lượng 56g, nguyên tử sắt có 26 electron Số hạt electron có 5,6g sắt A 15 ,66 .102 4 B 15 ,66 .102 1 C 15 ,66 .102 2 D 15 ,66 .102 3 1.59 Nguyên tử số nguyên tử sau có 20...
 • 215
 • 329
 • 0
SKKN tài liệu giúp học sinh rèn luyện giải bài tập chương véctơ – hình học 10

SKKN tài liệu giúp học sinh rèn luyện giải bài tập chương véctơ – hình học 10

Giáo dục học

... thiết học sinh Trường THPT Pleime Trang 16 Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Mai Văn Khánh TÀI LIỆU THAM KHẢO Hình học 10, NXB Giáo Dục, 2007 Bài tập hình học 10, NXB Giáo Dục, 2007 Hướng dẫn thực ... 3), B(−1; −1), C (6; 0) a Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng b Tìm tọa độ trọng tâm G ∆ABC c Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD hình bình hành Bài tập Cho A(0; 2) , B (6; 4) , C(1; −1) ... học 10 III Bài Các Định Nghĩa Bài Tôngt Và Hiệu Của Hai Véctơ Bài Tích Véctơ Với Một Số Bài HỆ TrỤC Toạ Độ Kết áp dụng thực tế trường THPT Pleime C KẾT THÚC VẤN ĐỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 2 13 16 17...
 • 19
 • 516
 • 0

Xem thêm