Tài liệu về " tổ chức " 15 kết quả

báo cáo thực tập về công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng.doc

báo cáo thực tập về công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng.doc

Quản trị kinh doanh

báo cáo thực tập về công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng . Thắngcùng sự giúp đỡ của cán bộ công nhân viên công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng. Em đã có 6 tuần thực tập tại công ty, trong 6 tuần thực tập tại đây đã giúp. nhà máy Luyện Cán Thép Gia Sàng của công ty Gang Thép TháI Nguyên.Hình thức cổ phần hoá:Căn cứ tình hình thực tế, doanh nghiệp chọn hình thức cổ phần hoá
 • 61
 • 1,284
 • 3

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI VỀ KẾ TOÁN “ VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU” TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM.doc

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI VỀ KẾ TOÁN “ VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU” TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM.doc

Quản trị kinh doanh

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI VỀ KẾ TOÁN “ VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU” TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM . CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI VỀ KẾ TỐN “ VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU” TẠI CƠNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM.3.1.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thuy tại công ty TNHH XD Đồng Tâm : ...
 • 7
 • 11,597
 • 97

Giải thích những kết quả xử lý thống kê trong việc kiểm định các giả thuyết nghiên cứu hoặc trong việc giải thích các câu hỏi nghiên cứu.doc

Giải thích những kết quả xử lý thống kê trong việc kiểm định các giả thuyết nghiên cứu hoặc trong việc giải thích các câu hỏi nghiên cứu.doc

Quản trị kinh doanh

Giải thích những kết quả xử lý thống kê trong việc kiểm định các giả thuyết nghiên cứu hoặc trong việc giải thích các câu hỏi nghiên cứu . lý thống kê trong việc kiểm định các giả thuyết nghiên cứu hoặc trong việc giải thích các câu hỏi nghiên cứu. - Những phát hiện mới của đề tài cũng như những. trình như chứng nhận ISO 9000. V - Giải thích những kết quả xử lý thống kê trong việc kiểm định các ...
 • 17
 • 1,150
 • 0

Giới thiệu tình hình chung của công ty cổ phần xây dựng công trình 512.doc

Giới thiệu tình hình chung của công ty cổ phần xây dựng công trình 512.doc

Quản trị kinh doanh

Giới thiệu tình hình chung của công ty cổ phần xây dựng công trình 512 . TRIÃØN CA CÄNG TY A . GIÅÏI THIÃÛU TÇNH HÇNH CHUNG CA CÄNG TY CÄØ PHÁƯN XÁY DỈÛNG CÄNG TRÇNH 512 I .Quạ trçnh hçnh thnh v phạt triãøn ca Cäng ty: 1 .. ûng C ng trçnh 512 thu üc b ü giao th ng v ûn ta i â ra quy tá ỉ ä ä ä ä á í ãú âënh 88TCCB- L tha nh l ûp C ng ty 512 .Lục âọ C ng ty la m üt â
 • 70
 • 679
 • 1

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TINH ANH.doc

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TINH ANH.doc

Quản trị kinh doanh

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TINH ANH . CHƯƠNG 1GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TINH ANH1 .1 SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH TINH ANH. . 2007 Công ty đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chính thức hoạt động với tư cách là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tinh Anh. Tên Công ty: CÔNG TY
 • 40
 • 1,020
 • 4

Báo cáo thực tập tại Điện lực Ba Đình – Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội.docx

Báo cáo thực tập tại Điện lực Ba Đình – Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội.docx

Quản trị kinh doanh

Báo cáo thực tập tại Điện lực Ba Đình – Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội. . CỦA ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH – CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘII. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH – CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘIĐiện. Ba Đình chính là tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội. Nhà máy Đèn Bờ Hồ, tiền thân Công ty Điện lực Thành Phố
 • 31
 • 3,780
 • 43

Báo cáo thực tập tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng.docx

Báo cáo thực tập tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng.docx

Quản trị kinh doanh

Báo cáo thực tập tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng . quản lý doanh nghiệp đạt tỷ lệ tăng trưởng cao. 6 Báo cáo thực tập tổng hợpCHƯƠNG 2TÌNH HÌNH THỰC TẾ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG XN HÙNGI.. (CPBH).5.1. Nội dung CPBH tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng. - Chi phí về lương phải trả cho nhân viên bán hàng.16 Báo cáo thực tập tổng hợp- Chi phí
 • 28
 • 4,585
 • 27

công tác quản lý lao động và tiền lương Tại Công ty CP XNK Vật tư nông nghiệp và nông sản.DOC

công tác quản lý lao động và tiền lương Tại Công ty CP XNK Vật tư nông nghiệp và nông sản.DOC

Quản trị kinh doanh

công tác quản lý lao động và tiền lương Tại Công ty CP XNK Vật tư nông nghiệp và nông sản. . chức là lao động trong công ty. II. Thực trạng tình hình quản lý công tác tổ chức lao động tiền lơngA. Công tác tổ chức lao động 1. Tổ chức lao động 1.1.. 27,8% Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Vật T Nông Nghiệp và Nông Sản là một doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu vật t nông nghiệp và nông sản với quy
 • 32
 • 1,138
 • 4

Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Thái Vinh.docx

Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Thái Vinh.docx

Quản trị kinh doanh

Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Thái Vinh . VINH1 / Tổ chức bộ máy kế tốn:1.1/ Khái qt chung về tổ chức bộ máy kế tốn ở Cơng ty :Bộ máy kế tốn được tổ chức theo mơ hình tập trung, tồn bộ cơng tác kế tốn. Phòng kế toán 6 x5 Phòng kỹ thuật 10 x6 Phòng kinh doanh 15 x4.2/ Mô hình tổ chức bộ máy quản lý :Công ty tổ chức theo mô hình Công ty TNHH, bộ máy quản lý của
 • 32
 • 5,034
 • 14

Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của VACO.DOC

Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của VACO.DOC

Quản trị kinh doanh

Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của VACO. . trình hoạt động của VACOPhần III :Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của VACO. Để bài viết hoàn chỉnh, dễ hiểu và thiết thực, em đã sử dụng các. VACO luôn có sự quản lý chặt chẽ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh, hoạt động cung cấp dịch vụ của Công ty.Phần III :Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức
 • 26
 • 865
 • 1

Hoàn thiện một bước tổ chức bộ máy văn phòng của công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Khoáng sản Sóc Sơ.DOC

Hoàn thiện một bước tổ chức bộ máy văn phòng của công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Khoáng sản Sóc Sơ.DOC

Quản trị kinh doanh

Hoàn thiện một bước tổ chức bộ máy văn phòng của công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Khoáng sản Sóc Sơ. . pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy văn phòng tại Công ty Cổ phần Đầu t Thơng mại khoáng sản Sóc Sơn.5Chơng INhững vấn đề lý luận về Tổ chức bộ máy văn phòng .văn. luận về tổ chức bộ máy văn phòng. Chơng II: Thực trạng tổ chức bộ máy văn phòng của Công ty Cổ phần Đầu t Thơng mại Khoáng sản Sóc ...
 • 42
 • 1,095
 • 8

ISO 9000 và vấn đề áp dụng ISO 9000 vào xây dựng hệ thống tài liệu của Công ty chế tạo điện cơ Hà Nội.doc

ISO 9000 và vấn đề áp dụng ISO 9000 vào xây dựng hệ thống tài liệu của Công ty chế tạo điện cơ Hà Nội.doc

Quản trị kinh doanh

ISO 9000 và vấn đề áp dụng ISO 9000 vào xây dựng hệ thống tài liệu của Công ty chế tạo điện cơ Hà Nội . Chương I: Cơ sở lý luận về QLCL và hệ thống QLCL ISO 9000. Chương II: Công ty chế tạo điện cơ Hà Nội và thực trạng xây dựng hệ thống tài liệu. Chương. và sự hướng dẫn của thầy Trịnh Viết Giang nhóm chúng tôi đã quyết định lựa chọn chuyên đề “ ISO 9000 và vấn đề áp dụng ISO 9000 vào xây dựng hệ ...
 • 68
 • 1,094
 • 4

kế hoạch chất lượng đào tạo năm 2010-2011.docx

kế hoạch chất lượng đào tạo năm 2010-2011.docx

Quản trị kinh doanh

kế hoạch chất lượng đào tạo năm 2010-2011 . Chi phí đào tạo: 20 triệu.- Các chi phí khác: 10 triệuV. Lợi ích đem lại: - Có kế hoạch đảm bảo chất lượng đào tạo của trường.- Nâng cao chất lượng của. thông qua Kế hoạch đào tạo, Phê duyệt dự trù kinh phí.Tổ chuyên gia + ban chỉ đạo kế hoạch. 2. Xây dựng văn bản đảm bảo chất lượng đào tạo. 2.1.
 • 13
 • 496
 • 0

Kế hoạch kinh doanh của Công ty CP Nam Định - NAFOCO.doc

Kế hoạch kinh doanh của Công ty CP Nam Định - NAFOCO.doc

Quản trị kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh của Công ty CP Nam Định - NAFOCO . công tác kế hoạch của công ty này. 1PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANHI. KẾ HOẠCH KINH DOANH 1. Khái niệm về kế hoạch kinh doanhKế hoạch kinh. TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN NAM ĐỊNH( NAPOCO)I.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 1. Giới thiệu chungCông ty cổ phần lâm sản Nam Định
 • 27
 • 2,319
 • 13

Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của Công ty xây lắp - vật tư - kỹ thuật.DOC

Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của Công ty xây lắp - vật tư - kỹ thuật.DOC

Quản trị kinh doanh

Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của Công ty xây lắp - vật tư - kỹ thuật. . tại Công ty xây lắp - vật t - kỹ thuật, tôi quyết định chọn đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của Công ty xây. : Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty xây lắp - vật t - kỹ thuật. Phạm Văn Dơng -
 • 38
 • 878
 • 3
1 2 3 >