Tài liệu về " khoa học xã hội " 7 kết quả

Phản ứng xúc tác dị thể 8

Phản ứng xúc tác dị thể 8

Cao đẳng - Đại học

Giáo trình này trình bày những kiến thức cơ bản của lĩnh vực xúc tác dị thể. . ĐHBK.HCMcác hằng số k có thể xác đònh được bằng thực nghiệmTrầnMai Phương – ĐHBK.HCM|chỉ chú ý đến giai đoạn khuếch tán và phản ứng trênbề mặt (giai đoan. HẤP PHỤÄ Ï Ï Ï ÏTrầnMai Phương – ĐHBK.HCMLỰA CHỌN CÁCPHƯƠNG TRÌNH TỐC ĐỘPHẢN ỨNG THEO SỐÄ ÄLIỆU THỰC NGHIỆMTrầnMai Phương – ĐHBK.HCM
 • 6
 • 989
 • 6

Bản sắc dân tộc trong văn xuôi triều ân

Bản sắc dân tộc trong văn xuôi triều ân

Thạc sĩ - Cao học

Bản sắc dân tộc trong văn xuôi triều ân . 1: VÀI NÉT VỀ BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VÀ SỰ NGHIỆP SÁNG TÁC CỦA NHÀ VĂN TRIỀU ÂN 1.1. Bản sắc văn hóa dân tộc 1.1.1. Văn hóa và bản sắc văn hóa Việt Nam. nhà văn Triều Ân. Chƣơng hai: Những biểu hiện của bản sắc dân tộc trong văn xuôi Triều Ân Chƣơng ba: Một số phương diện nghệ thuật thể hiện bản sắc dân tộc
 • 128
 • 811
 • 1

Biện pháp đào tạo hệ đại học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh khu vực đồng bằng sông cửu long

Biện pháp đào tạo hệ đại học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh khu vực đồng bằng sông cửu long

Thạc sĩ - Cao học

Biện pháp đào tạo hệ đại học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh khu vực đồng bằng sông cửu long . tại các TTGDTX khu vực ĐBSCL 107 Chƣơng 3 BIỆN PHÁP ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN CẤP TỈNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. đào tạo hệ đại học tại các TTGDTX cấp tỉnh khu vực ĐBSCL. 3.2. Đối tƣợng nghiên cứu Các biện pháp đào tạo hệ đại học tại các TTGDTX cấp ...
 • 190
 • 658
 • 1

Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở huyện bắc mê tỉnh Hà Giang

Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở huyện bắc mê tỉnh Hà Giang

Thạc sĩ - Cao học

Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở huyện bắc mê tỉnh Hà Giang . trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trƣờng THCS huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang trên cơ sở đó xây dựng các biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trƣờng. BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG THCS HUYỆN BẮC MÊ TỈNH HÀ GIANG 3.1. Những định hƣớng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trƣờng
 • 124
 • 968
 • 9

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh thái nguyên theo định hướng chuẩn hoá

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh thái nguyên theo định hướng chuẩn hoá

Thạc sĩ - Cao học

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh thái nguyên theo định hướng chuẩn hoá . phát triển đội ngũ giáo viên ở các Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện Tỉnh Thái Nguyên. 5.3. Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các. NGUYỄN HỒNG THÁI BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN TỈNH THÁI NGUYÊN ...
 • 129
 • 991
 • 10

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng anh ở trường trung học phổ thông tỉnh quảng ninh

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng anh ở trường trung học phổ thông tỉnh quảng ninh

Thạc sĩ - Cao học

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng anh ở trường trung học phổ thông tỉnh quảng ninh . BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO. và hoàn thành luận văn Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Anh ở trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Ninh . Em xin chân thành
 • 149
 • 1,233
 • 5

Biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non thành phố thái nguyên

Biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non thành phố thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

Biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non thành phố thái nguyên . PHƯỢNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN MẦM NON THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC. thiết và tính khả thi của một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non Thành phố Thái Nguyên. ...
 • 112
 • 2,904
 • 9
1 2 3 >