Tài liệu về " dạy học tích cực " 14 kết quả

Áp dụng dạy học tích cực để hình thành khái niệm địa lí kinh tế – xã hội cho học sinh lớp 10 thpt ở tỉnh bắc Cạn

Áp dụng dạy học tích cực để hình thành khái niệm địa lí kinh tế – xã hội cho học sinh lớp 10 thpt ở tỉnh bắc Cạn

Thạc sĩ - Cao học

Áp dụng dạy học tích cực để hình thành khái niệm địa lí kinh tế – xã hội cho học sinh lớp 10 thpt ở tỉnh bắc Cạn . dụng dạy học tích cực để hình thành khái niệm địa lí kinh tế - xã hội cho học sinh lớp 10 THPT ở tỉnh Bắc Kạn”. Chương trình Địa lí 10 được cấu tạo bởi. TÍCH CỰC ĐỂ HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM ĐỊA LÍ KINH TẾ – XÃ HỘI CHO HỌC SINH LỚP 10 THPT Ở TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG ...
 • 130
 • 3,234
 • 10

Thiết kế bài luyện tập theo hướng dạy học tích cực phần hóa học lớp 10 Trung học phổ thông

Thiết kế bài luyện tập theo hướng dạy học tích cực phần hóa học lớp 10 Trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

Thiết kế bài luyện tập theo hướng dạy học tích cực phần hóa học lớp 10 Trung học phổ thông . KẾ BÀI LUYỆN TẬP THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC PHẦN HÓA HỌC LỚP 10 - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG” với mong muốn công trình của mình sẽ góp phần thiết. thực hiện các bài luyện tập môn hóa học ở trường phổ thông. - Thiết kế các bài luyện tập môn hóa học lớp 10 ...
 • 114
 • 4,485
 • 26

Thiết kế bài giảng hóa học vô cơ ở trường Trung học phổ thông (ban cơ bản)

Thiết kế bài giảng hóa học vô cơ ở trường Trung học phổ thông (ban cơ bản)

Khoa học tự nhiên

Thiết kế bài giảng hóa học vô cơ ở trường Trung học phổ thông (ban cơ bản) . cứu Thiết kế bài giảng hóa học vô cơ ở trường THPT. 5. Phạm vi nghiên cứu - Xây dựng, thiết kế các bài giảng hóa học vô cơ ở trường TH PT ban cơ bản,. TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Cẩm Thạch THIẾT KẾ BÀI GIẢNG HÓA HỌC VÔ CƠ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (BAN CƠ BẢN)
 • 128
 • 1,855
 • 3

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 trung học phổ thông chương trình nâng cao

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 trung học phổ thông chương trình nâng cao

Khoa học tự nhiên

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 trung học phổ thông chương trình nâng cao . Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 trung học phổ thông chương trình nâng cao . 2. Mục đích nghiên cứu Xây dựng hệ thống. sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 trung họ c phổ thông chương trình nâng cao để góp phần dạy tốt, học tốt. 4. Đối ...
 • 169
 • 3,331
 • 35

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần hóa phi kim lớp 10 THPT theo hướng dạy học tích cực

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần hóa phi kim lớp 10 THPT theo hướng dạy học tích cực

Khoa học tự nhiên

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần hóa phi kim lớp 10 THPT theo hướng dạy học tích cực . Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần hóa phi kim lớp 10 THPT theo hướng dạy học tích cực . 4B 1.2. Dạy học tích cực và các phương pháp dạy. phi kim lớp 10 THPT theo hướng dạy học tích cực . 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần phi kim lớp 10 theo ...
 • 175
 • 2,100
 • 30

Thiết kế bài giảng môn hóa học đại cương hệ cao đẳng theo hướng dạy học tích cực

Thiết kế bài giảng môn hóa học đại cương hệ cao đẳng theo hướng dạy học tích cực

Khoa học tự nhiên

Thiết kế bài giảng môn hóa học đại cương hệ cao đẳng theo hướng dạy học tích cực . TỬ MÔN HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG HỆ CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC”. 2. Mục đích nghiên cứu Thiết kế bài giảng điện tử môn Hóa học Đại cương hệ cao đẳng. bài giảng điện tử và các PPDH tích cực ở một số trường cao đẳng. - Thiết kế giáo điện tử môn Hóa học Đại cương hệ cao đẳng theo hướng dạy học tích cực.
 • 99
 • 2,429
 • 10

Thiết kế và thực hiện bài giảng hóa học lớp 10 ban cơ bản trường Trung học phổ thông theo hướng dạy học tích cực

Thiết kế và thực hiện bài giảng hóa học lớp 10 ban cơ bản trường Trung học phổ thông theo hướng dạy học tích cực

Khoa học tự nhiên

Thiết kế và thực hiện bài giảng hóa học lớp 10 ban cơ bản trường Trung học phổ thông theo hướng dạy học tích cực . Với đề tài: “THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN BÀI GIẢNG HOÁ HỌC LỚP 10 BAN CƠ BẢN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC” chúng. hóa lý luận về các phương pháp tích cực và thiết kế bài học theo hướng tích cực. 3.2. Tìm hiểu thực trạng về thiết kế bài học hoá học ở trường phổ ...
 • 104
 • 2,239
 • 6

Một số biện pháp nâng cao chất lượng việc ôn tập tổng kết môn hóa học lớp 10 chương trình nâng cao ở trường THPT

Một số biện pháp nâng cao chất lượng việc ôn tập tổng kết môn hóa học lớp 10 chương trình nâng cao ở trường THPT

Khoa học tự nhiên

Một số biện pháp nâng cao chất lượng việc ôn tập tổng kết môn hóa học lớp 10 chương trình nâng cao ở trường THPT . ................................................................................................................... 31 CHƯƠNG 2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIỆC ÔN TẬP TỔNG KẾT MÔN HÓA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Ở TRƯỜNG THPT ........................................... ...
 • 133
 • 1,706
 • 8

Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao ở trường Trung học phổ thông theo hướng dạy học tích cựcSử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao ở trường Trung học phổ thông theo hướng d

Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao ở trường Trung học phổ thông theo hướng dạy học tích cựcSử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao ở trường Trung học phổ thông theo hướng d

Khoa học tự nhiên

Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao ở trường Trung học phổ thông theo hướng dạy học tích cực . sử dụng SĐTD trong dạy học phần hóa học hữu cơ lớp 11 nâng cao theo hướng dạy học tích cực. 1.2. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH. trong dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao, ở trường trung học phổ thông theo hướng dạy học tích ...
 • 174
 • 25,349
 • 187

Thiết kế giáo án điện tử môn hoá học lớp 10

Thiết kế giáo án điện tử môn hoá học lớp 10

Khoa học tự nhiên

Thiết kế giáo án điện tử môn hoá học lớp 10 . giáo án điện tử nà y. 5. Phạm vi nghiên cứu  Xây dựng nguyên tắc thiết kế giáo án điện tử bộ môn hóa học lớp 10.  Xây dựng giáo án điện tử cho một. khác để thiết kế giáo án điện tử phục vụ cho giảng dạy. Nếu giáo viên có một hệ thống các giáo án điện tử đư ợc thiết kế hay, theo hướng dạy học tích
 • 200
 • 2,186
 • 12

Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện kiến thức - kĩ năng thí nghiệm trong chương trình hóa học 10 nâng cao cho học sinh theo hướng dạy học tích cực

Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện kiến thức - kĩ năng thí nghiệm trong chương trình hóa học 10 nâng cao cho học sinh theo hướng dạy học tích cực

Khoa học tự nhiên

Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện kiến thức - kĩ năng thí nghiệm trong chương trình hóa học 10 nâng cao cho học sinh theo hướng dạy học tích cực . Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện kiến thức - kĩ năng thí nghiệm trong chương trình hóa học 10 nâng cao cho HS theo hướng dạy học tích cực .. Chương 2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG RÈN LUYỆN KIẾN THỨC – KĨ NĂNG THÍ ...
 • 200
 • 1,454
 • 6

Thiết kế e-book dạy học môn hóa học lớp 12 - chương trình nâng cao

Thiết kế e-book dạy học môn hóa học lớp 12 - chương trình nâng cao

Khoa học tự nhiên

Thiết kế e-book dạy học môn hóa học lớp 12 - chương trình nâng cao . ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Đàm Thị Thanh Hưng Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Hóa học. của đề tài. - Thiết kế E-book dạy học môn Hóa học lớp 12, chương 6 - Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm - Chương trình nâ ng cao. - Thực nghiệm
 • 151
 • 1,464
 • 4

Tổ chức dạy học theo góc nội dung kiến thức Định luật Ôm đối với toàn mạch và ghép nguồn bộ

Tổ chức dạy học theo góc nội dung kiến thức Định luật Ôm đối với toàn mạch và ghép nguồn bộ

Trung học cơ sở - phổ thông

Tổ chức dạy học theo góc nội dung kiến thức Định luật Ôm đối với toàn mạch và ghép nguồn bộ .  2.2. Phân tích nội dung kiến thức Định luật Ôm đối với toàn mạch và ghép nguồn thành bộ 2.3.  2.1.1. Vị trí tầm quan trọng kiến thức của bài Định luật Ôm đối với ...
 • 19
 • 2,539
 • 12

skkn xây dựng các hoạt động học tập nhằm vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học định lí hình học 10.

skkn xây dựng các hoạt động học tập nhằm vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học định lí hình học 10.

Giáo dục học

. ,2 H.U%&%T*B/6*.ZZ[K#5 A6,(/&+06,6X0CN_S87! 1GG ,D ;Xây dựng các hoạt động học tập nhằm vận dụng những phương pháp dạy học tích cực trong dạy học định lý hình học 10& gt;& O-D1&1A) H*6X*77? ...
 • 22
 • 507
 • 0
1 2 3 >