Tài liệu về " luận án " 10 kết quả

Cách làm báo cáo khoa học.pdf

Cách làm báo cáo khoa học.pdf

Cao đẳng - Đại học

Cách làm báo cáo khoa học.pdf . khỏang 12 cuốn slice cho ngày báo báo. Một trang 2 slice. Tòan bộ báo cáo chỉ khoảng 25-30 slice là vừa. - Phải kết thúc báo cáo trước 1 ngày để đóng bìa. Style và đầu mục Heading 1 : làm đầu mục chương. Heading 2 : làm đầu mục lớn 1. Heading 3 : làm đầu mục 2. Heading 4 : làm đầu mục con 3. Anh chị mở
 • 26
 • 1,796
 • 8

Luận án tiến sĩ Hoàn thiện tổ chức kiểm toán cấp bộ.pdf

Luận án tiến sĩ Hoàn thiện tổ chức kiểm toán cấp bộ.pdf

Quản trị kinh doanh

Luận án tiến sĩ Hoàn thiện tổ chức kiểm toán cấp bộ . và kiểm toán chi tiết. Qua đó, Luận án xây dựng quy trình kiểm toán đối với kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách cấp bộ. Phạm vi nghiên cứu của Luận án. cường năng lực kiểm toán Ngân sách nhà nước 146 3.2.4. Hoàn thiện tổ chức đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán Ngân sách nhà nước 154 3.2.5. Hoàn thiện việc áp
 • 222
 • 766
 • 3

Quy hoạch khu du lịch học tuyến đường ven biển cửa tùng - cửa việt

Quy hoạch khu du lịch học tuyến đường ven biển cửa tùng - cửa việt

Quy hoạch - Đô thị

Quy hoạch khu du lịch học tuyến đường ven biển cửa tùng - cửa việt . DV-DL Cửa ViệtKhu DV-DL tuyếnCửa Tùng - Vịnh MốcKhu DV-DL dọc tuyến đường ven biển từ Cửa Việt đến Cửa Tùng QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU DỊCH VỤ DU QUY HOẠCH. VỤ DU LỊCH DỌC QUY HOẠCH CHUNG KHU DỊCH VỤ DU LỊCH DỌC TUYẾN TỪ CỬA TÙNG ĐẾN CỬA VIỆTTUYẾN TỪ CỬA TÙNG ĐẾN CỬA VIỆTPhạm vi và ranh giới quy hoạch: - Phía
 • 32
 • 2,412
 • 5

Quản lý dự án Công nghệ thông tin

Quản lý dự án Công nghệ thông tin

Quản lý dự án

Quản lý dự án Công nghệ thông tin . www.dtvc.edu.vn/?tvhao1QUẢN LÝ DỰ ÁNCÔNG NGHỆ THÔNG TINTrình bày: Ths Trương Vĩnh Hảo www.dtvc.edu.vn/?tvhao2Phần 2: QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TINQUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁNTrương. trình quản lý chi phí dự án Phần mềm quản lý chi phí dự án (MP)•Mô hình COCOMO www.dtvc.edu.vn/?tvhao4Tầm quan trọng của việc quản lý Chi phí •Những dự án
 • 39
 • 1,534
 • 6

Quản lý và kiểm soát dự án công nghệ thông tin

Quản lý và kiểm soát dự án công nghệ thông tin

Quản lý dự án

Quản lý và kiểm soát dự án công nghệ thông tin . www.dtvc.edu.vn/?tvhao1QUẢN LÝ DỰ ÁNCÔNG NGHỆ THÔNG TINTrình bày: Ths Trương Vĩnh Hảo www.dtvc.edu.vn/?tvhao2Phần 2: QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TINQUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT DỰ. người quản lí dự án được trông đợi nhất. www.dtvc.edu.vn/?tvhao 5Kiểm soát thực hiện dự án Kiểm soát thực hiện dự án –Ý tưởng cơ bản của quản lí dự án
 • 30
 • 906
 • 6

Quản lý dự án rủi do

Quản lý dự án rủi do

Quản lý dự án

Quản lý dự án rủi do . Quản lý rủi roTrương Vĩnh HảoSoftware Project Management 2OverviewCác rủi ro dự án Bản chất các rủi roĐịnh danh rủi roƯớc lượng rủi roĐánh giá rủi. rủi roĐánh giá rủi ro Quản lý rủi roCác chiến lược giảm rủi roSoftware Project Management 3Các rủi ro dự án Các yếu tố làm cho dự án bị chậm trễ hoặc
 • 44
 • 503
 • 3

Quản lý dự án công nghệ thông tin , Lập kế hoạch

Quản lý dự án công nghệ thông tin , Lập kế hoạch

Quản lý dự án

Quản lý dự án công nghệ thông tin , Lập kế hoạch . www.dtvc.edu.vn/?tvhao1QUẢN LÝ DỰ ÁNCÔNG NGHỆ THÔNG TINTrình bày: Ths Trương Vĩnh Hảo www.dtvc.edu.vn/?tvhao2Phần 2: QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TINLẬP KẾ HOẠCHTrương. người quản lí dự án: Lập ra mô hình vòng đời hệ thống,–Xác định kĩ thuật phát triển hệ thống,–Xây dựng chuẩn phát triển, có tính tới việc định vị dự án, –Lập
 • 54
 • 2,770
 • 10

Quản lý dự án công nghệ thông rin, tổng quan

Quản lý dự án công nghệ thông rin, tổng quan

Quản lý dự án

Quản lý dự án công nghệ thông rin, tổng quan . www.dtvc.edu.vn/?tvhao1QUẢN LÝ DỰ ÁNCÔNG NGHỆ THÔNG TINTrình bày: Ths Trương Vĩnh Hảo www.dtvc.edu.vn/?tvhao2Phần 2: QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TINTỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN CÔNG. www.dtvc.edu.vn/?tvhao1 2Quản trị dự án www.dtvc.edu.vn/?tvhao13 Quản lý tổng thể Quản lý phạm vi DA Quản lý thời gian Quản lý tài chính Quản lý chất lượng Quản lý nguồn
 • 57
 • 594
 • 3

Trình bày nghiên cứu khoa học luận án

Trình bày nghiên cứu khoa học luận án

Quản trị kinh doanh

Trình bày nghiên cứu khoa học luận án . TrTrình bày nghiên cứu khoa ình bày nghiên cứu khoa học/ luận ánhọc/ luận án Yêu cầu đối với nghieân cöùu..Đóng góp. hỏi nghiên cứuCâu hỏi nghiên cứuCách đánh giá câu hỏi nghiên cứuCách đánh giá câu hỏi nghiên cứuCâu hỏi nghiên cứu này có được chấp Câu hỏi nghiên cứu
 • 37
 • 473
 • 0

Luận án TS Giáo dục học "Phát triển kỹ năng dạy học hợp tác cho GIÁO VIÊN Trung học cơ sở"

Luận án TS Giáo dục học "Phát triển kỹ năng dạy học hợp tác cho GIÁO VIÊN Trung học cơ sở"

Tiến sĩ

Luận án tiến sỹ được bảo vệ thành công cấp Nhà nước, Tác giả đã được công nhận học vị Tiến sỹ. . Dạy học hợp tác nhóm ĐDDH Đồ dùng dạy học GDPT Giáo dục phổ thông GS Giáo sư GV Giáo viên HS Học sinh HT Học tập HHT Học hợp tác HTHT Học tập hợp. DHHT cho GV THCS. 6 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG DẠY HỌC HỢP TÁC CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
 • 173
 • 3,891
 • 38
1 2 3 >