Tài liệu về " lý luận " 15 kết quả

Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó cho sự phát triển của KT VN trước và sau mười năm đổi mới đến nay

 Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó cho sự phát triển của KT VN trước và sau mười năm đổi mới đến nay

Khoa học xã hội

kinh tế VN . định chọn đề tài Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó vào nền kinh tế Việt Nam trớc và sau mời năm đổi mới đến nay .Trang 1tiểu luận triết học - giới. thấm nhuần quan điểm lịch sử cụ thể, quan điểm thực tiễn và quan điểm phát triển. I. Lý luận về thực tiễn trong sự nghiệp phát triển kinh tế và đổi mới kinh
 • 28
 • 3,411
 • 1

Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở VN

 Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở VN

Khoa học xã hội

quá trình đổi mới ở Việt Nam . đề tài Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở Việt Nam .Trang 1tiểu luận triết học - CHơng Imột số khái niệm liên quan đến. giải sẵn sau đó mới đi vào tiến hành đổi mới. Quá trình đổi mới nói chung, đổi mới kinh tế nói riêng và việc nhận thức quá trình đổi mới đó không tách
 • 24
 • 5,167
 • 34

Cơ sở lý luận về chuyển đổi nền KTTT

Cơ sở lý luận về chuyển đổi nền KTTT

Khoa học xã hội

lý luận . Chính vì lý do đó mà em quyết định chọn đề tài trên cho bài tiểu luận này. 1Phần mở đầuCơ sở lý luận về chuyển đổi về nền kinh. ở các mặt sau: Về cơ cấu sở hữu ;cơ chế kinh tế; Về xác định địa vị pháp lý hành chính của cơ quan nhà nớc trong nền kinh tế thị trờng; Về cơ chế giải quyết
 • 15
 • 688
 • 0

Tín dụng, cơ sở lý luận và thực tiễn tại VN

Tín dụng, cơ sở lý luận và thực tiễn tại VN

Khoa học xã hội

tín dụng . về tín dụng tôi đã chọn viết đề tài: Tín dụng: cơ sở lí luận và thực tiễn ở Việt Nam . 2. Mục tiêu nghiên cứu - Góp phần hệ thống hoá cơ sở. trọng.... Tín dụng ra đời rất sớm, ra đời khi xã hội bắt đầu có sự phân công lao động xã hội và chế độ sở hữu t nhân về t liệu sản xuất. Tín dụng đã tồn tại và
 • 15
 • 1,091
 • 3

Vận dụng lý luận phương thức SX phân tích sự phát triển của nhà máy nước Rạng Đông

Vận dụng lý luận phương thức SX phân tích sự phát triển của nhà máy nước Rạng Đông

Khoa học xã hội

nhà máy nước Rạng Đông . việc : Vận dụng lý luận phơng thức sản xuất phân tích nhà máy phích nớc bóng đèn rạng đông . là một vấn đề có tính thời sự và cấp bách, bài tiểu luận của. trí của lãnh đạo nhà máy, đã lắm bắt đợc cơ chế thị trờng để nhà máy có đủ sức tồn tại và cạnh tranh .Nhà máy đã vận dụng thành công lý luận phơng thức
 • 12
 • 948
 • 0

Một số vấn đề thực tiễn và cơ sở lý luận đối với quá trình CNH - HĐH ở VN

Một số vấn đề thực tiễn và cơ sở lý luận đối với quá trình CNH - HĐH ở VN

Khoa học xã hội

công nghiệp hóa - hiện đại hóa . CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn Việt Nam "NXB thống kê Hà Nội - 1998"3. CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. của Nhà nớc theo định hớng XHCN.II. Một số vấn đề thực tiễn lý luận trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá.1. Lý luận chung.Theo quan niệm của các nhà
 • 16
 • 1,106
 • 2

Lý luận về hình thái KT

Lý luận về hình thái KT

Khoa học xã hội

Lý luận về hình thái KT . "Vận dụng Lý luận về Hình thái kinh tế - xã hội giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay là rất thực tiễn và cấp bách cả về mặt lý luận lẫn. "Vận dụng Lý luận về Hình thái kinh tế - xã hội giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay giúp chúng ta thêm phần hiểu rõ về hình thái Kinh
 • 24
 • 864
 • 0

Lý luận hình thái KTXH

Lý luận hình thái KTXH

Khoa học xã hội

Lý luận hình thái KTXH . học Mác. Lý luận đó đã đợc thừa nhận Lý luận khoa học và là phơng pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực xã hội. Nhờ có lý luận hình thái kinh. rằng lý luận, hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mác đã lỗi thời trong thời đại ngày nay. Phải thay thế nó bằng một lý luận khác, chẳng hạn nh lý luận
 • 15
 • 534
 • 0

LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY BỘ MÔN TIN Ở TRƯỜNG PTTH.doc

LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY BỘ MÔN TIN Ở TRƯỜNG PTTH.doc

Công nghệ thông tin

LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY BỘ MÔN TIN Ở TRƯỜNG PTTH . trong dạy học môn Tin ở trường THPT - Cơ sở lí luận và thực tiễn của PPDH hợp tác- Định hướng tổ chức dạy học hợp tác trong môn Tin ở trường THPT - Biện pháp. trong môn Tin ở trường THPT”. Đề tài này góp phần đổi mới PPDH môn Tin ở trường phổ thông.II. Mục đích nghiên cứuĐề xuất được biện pháp tổ chức dạy học
 • 13
 • 2,121
 • 10

Lý luận chung về bảo hiểm tiền vay trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.doc

Lý luận chung về bảo hiểm tiền vay trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.doc

Kế toán

Lý luận chung về bảo hiểm tiền vay trong hoạt động kinh doanh ngân hàng . và hoạt động ngân hàng cả nớc nói chung. 2Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Chơng ILý luận chung về bảo đảm tiền vay. chung về bảo đảm tiền vay trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thơng mại1 Hoạt động cho vay của ngân hàng th ơng mại. 1.1 Ngân hàng th ơng mại:
 • 74
 • 616
 • 2

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.doc

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.doc

Kế toán

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Chương 1LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1. Hoạt động cho vay tiêu dùng. Phát triển cho vay tiêu dùng trong Ngân hàng thương mại1 .2.1. Mục tiêu của phát triển cho vay tiêu dùng đối với các ngân hàng thương mạiMục tiêu tối đa
 • 61
 • 2,783
 • 46

Lý luận chung về thanh toán quốc tế bằng phương phức tín dụng chứng từ.doc

Lý luận chung về thanh toán quốc tế bằng phương phức tín dụng chứng từ.doc

Kế toán

Lý luận chung về thanh toán quốc tế bằng phương phức tín dụng chứng từ . http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Ch ơng I : Lý luận chung về thaNH TOáN QuốC Tế BằNG PHƯƠNG THứC TíN DụNG CHứNG Từi- vai. hợp đồng thơng mại quốc tế. 2-Vai trò của thanh toán trong thơng mại quốc tế2 .1. Thanh toán quốc tế Thanh toán quốc tế là việc chi trả bằng tiền liên quan
 • 76
 • 738
 • 5

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH .DOC

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH .DOC

Kế toán

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH . http://www. docs. vn E m a i l : l ienhe @docs .vn T e l (: 0 918. 77 5.3 68C h ơ n g INhững vấn đề lý luận chung về thẩm định dự án đầu tA. một số vấn đề. phải đầu t- Thẩm định về phơng diện thị trờng - Thẩm định về phơng diện kĩ thuật - Thẩm định về tính khả thi của dự án, về nội
 • 59
 • 617
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ CHO THUÊ TẠI CÁC CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH.DOC

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ CHO THUÊ TẠI CÁC CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH.DOC

Kế toán

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ CHO THUÊ TẠI CÁC CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH . http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chơng 1Những vấn đề lý luận về hoạt động tài tr cho thuê tại các công ty cho thuê tài chính1 .. thuờ mua. 2. HOạT Động tài trợ cho thuê tại các công ty cho thuê tài chính 18Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (:
 • 68
 • 918
 • 3

Cơ sở lí luận của quản trị dự trữ hàng hoá trong doanh nghiệp.doc.DOC

Cơ sở lí luận của quản trị dự trữ hàng hoá trong doanh nghiệp.doc.DOC

Kế toán

Cơ sở lí luận của quản trị dự trữ hàng hoá trong doanh nghiệp . . Cơ sở lí luận của quản trị dự trữ hàng hoá trong doanh nghiệp .1.1. Vai trò của quản trị dự trữ hàng hoá trong doanh nghiệp .1.1.1. Mục đích của quản. giá trị sử dụng của hàng hoá. Tránh làm thất thoát h hao hàng hoá. 1.1.2. Tầm quan trọng của quản trị dự trữ hàng hoá trong doanh nghiệp: Quản trị dự trữ hàng
 • 51
 • 8,976
 • 45
1 2 3 >