Tài liệu về " Kỹ năng " 14 kết quả

Kỹ năng thuyết trình Giới thiệu sản phẩm

Kỹ năng thuyết trình Giới thiệu sản phẩm

Kỹ năng thuyết trình

Trong từ điển từ “thuyết trình” cĩ rất nhiều nghĩa. Chúng ta sẽ hiểu từ “thuyết trình” theo nghĩa xuất phát từ “trình bày” cĩ nghĩa là “đưa cho ai đĩ một cái gì đĩ – nĩi điều gì đĩ vớ 123doc.vn
 • 7
 • 7,627
 • 29
Kỹ năng trình bày của người thuyết trình thành công

Kỹ năng trình bày của người thuyết trình thành công

Kỹ năng thuyết trình

Các kỹ năng trình bày tốt là điều cần thiết để trở thành một người thuyết trình thành công. Nếu một ai đó khi sinh ra không có các kỹ năng này, họ có thể yêu cầu được dạy và đào tạo. Để bi 123doc.vn
 • 5
 • 802
 • 6
Tài liệu tham khảo: Kỹ năng thuyết trình

Tài liệu tham khảo: Kỹ năng thuyết trình

Kỹ năng thuyết trình

Tài liệu tham khảo Kỹ năng thuyết trình 123doc.vn
 • 34
 • 3,607
 • 37
bài 3: Kỹ năng thuyết trình (phần 1)

bài 3: Kỹ năng thuyết trình (phần 1)

Kỹ năng thuyết trình

Nội dung bài học: Thuyết trình là một loại hoạt động giao tiếp - Kháiniệm thuyết trình; - Vaitròcủa hoạt động thuyết trình; Chuẩn bị thuyết trình: - Chọn nhủ đề; - Tìmhiểu khán giả; - Thu thập th 123doc.vn
 • 24
 • 3,663
 • 11
bài 4: Kỹ năng thuyết trình (phần 2)

bài 4: Kỹ năng thuyết trình (phần 2)

Kỹ năng thuyết trình

Trình bày phần mở đầu bài thuyết trình cần gây ấn tượng mạnh mẽ và thuyết phục khán giả - Chào những người tham dự và giới thiệu bản thân - Đưa ra cấu trúc bài thuyết trình - Thông báo thời gia 123doc.vn
 • 20
 • 1,139
 • 7
Bài giảng: Kỹ năng thuyết trình - Nhận xét thuyết trình

Bài giảng: Kỹ năng thuyết trình - Nhận xét thuyết trình

Kỹ năng thuyết trình

Thuyết trình là quá trình truyền đạt thông tin nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể: HIỂU, TẠO DỰNG QUAN HỆ, và THỰC HIỆN Về cấu trúc, nhìn chung, một bài thuyết trình thường được chia làm 3 phầ 123doc.vn
 • 18
 • 3,746
 • 22
i giảng: Kỹ năng thuyết trình - Chuẩn bị thuyết trình

i giảng: Kỹ năng thuyết trình - Chuẩn bị thuyết trình

Kỹ năng thuyết trình

Đó là khả năng của những người thuyết trình trong quá trình truyền đạt thông tin một cách hấp dẫn và cách dẫn dắt nội dung thông tin nhằm thu hút nhiều người nghe hơn và trình bày thông tin đấy trong 123doc.vn
 • 20
 • 1,005
 • 8
Kỹ năng thuyết trình - Giao tiếp phi ngôn từ

Kỹ năng thuyết trình - Giao tiếp phi ngôn từ

Kỹ năng thuyết trình

Tạo ra một bài thuyết trình là một nghệ thuật. Thậm chí hầu hết những người thành đạt đều phải trải qua sự sợ hãi trong quá trình thuyết trình. Họ không biết cách thực hiện một buổi thuyết tr 123doc.vn
 • 20
 • 3,813
 • 15
Bài giảng: Kỹ năng thuyết trình - Nhận xét thuyết trình

Bài giảng: Kỹ năng thuyết trình - Nhận xét thuyết trình

Kỹ năng thuyết trình

huyết trình là quá trình truyền đạt thông tin nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể: HIỂU, TẠO DỰNG QUAN HỆ, và THỰC HIỆN Về cấu trúc, nhìn chung, một bài thuyết trình thường được chia làm 3 phần 123doc.vn
 • 7
 • 2,009
 • 19
Kỹ năng nói trước công chúng

Kỹ năng nói trước công chúng

Kỹ năng thuyết trình

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, cùng với các loại hình truyền thông khác, "Môn nói" ngày càng đóng vai trò tích cực. Muốn thuyết phục các bạn trẻ và công chúng nói chung, muốn truyền đạt cá 123doc.vn
 • 8
 • 1,833
 • 12
Kỹ năng thuyết trình ấn tượng

Kỹ năng thuyết trình ấn tượng

Kỹ năng thuyết trình

Vấn đề không phải nói cái gì mà nói như thế nào. Vấn đề không phải nói như thế nào mà quan trọng hơn người nghe sẽ cảm nhận ra sao và họ bị thuyết phục như thế nào. Nói trước đám đông hay nó 123doc.vn
 • 4
 • 1,956
 • 30
Kỹ năng thuyết trình Bài thuyết trình đầy tính thuyết phục

Kỹ năng thuyết trình Bài thuyết trình đầy tính thuyết phục

Kỹ năng thuyết trình

”Anh có thể trình bày rõ hơn cho chúng tôi biết về công ty của mình không ?”. Đó là những lời mà bạn vừa sợ vừa muốn nghe: một lời mời bạn đến thuyết trình cho một thân chủ, một khách hàng hay 123doc.vn
 • 8
 • 3,034
 • 12
Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Kỹ năng thuyết trình

Thuyết trình là quá trình truyền đạt thông tin nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể: HIỂU, TẠO DỰNG QUAN HỆ, và THỰC HIỆN. Xây dựng một bài thuyết trình gồm 3 bước: Phân tích, Cấu trúc, Thực hi 123doc.vn
 • 3
 • 1,367
 • 11
Kỹ năng thuyết trình tổng kết

Kỹ năng thuyết trình tổng kết

Kỹ năng thuyết trình

Suy cho cùng, cu c đ i là m ộ ờ ột chuỗi các thuyết trình, thuyết phục. Vì vậy thành công trong cuộc sống phụ thuộc rất nhiều vào cách ta ăn nói, ứng xử, cách ta hùng biện. 123doc.vn
 • 28
 • 1,341
 • 5
< 1 2 3 >