Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần An VIỆT

50 540 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2012, 12:13

LỜI MỞ ĐẦUTrong nền kinh tế thị trường hiện nay, doanh thu và lợi nhuận có ý nghĩa sống còn để quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Doanh thu là nguồn vốn để doanh nghiệp có NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN1. TNHHTM : Trách nhiệm hữu hạn thương mại2. DN: Doanh nghiệp3. DT : Doanh thu.4. Thuế GTGT : Thuế giá trị gia tăng.5. Thuế TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp.6. CPBH: Chi phí bán hàng.7. CPQLDN : Chi phí quản lý doanh nghiệp8. DTT : Doanh thu thuần9. GVHB : Giá vốn hàng bán10. TSCĐ : Tài sản cố định11. TK : Tài khoản12. LN : Lợi nhuận13. HH : Hàng hoá.14. HĐKD : Hoạt động kinh doanh15. CPTC : Chi phí tài chính11LỜI MỞ ĐẦUTrong nền kinh tế thị trường hiện nay, doanh thu lợi nhuận ý nghĩa sống còn để quyết định sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp. Doanh thu là nguồn vốn để doanh nghiệp thể trang trải chi phí mở rộng quy mô. Để được uy tín trên thị trường thì doanh thu của doanh nghiệp là yếu tố quyết định. Lợi nhuận càng cao thì doanh nghiệp hoạt động càng hiệu quả khả năng đóng góp cho nhà nước sẽ tăng lên. Như vậy, rõ ràng lợi nhuận là mục tiêu số một đối với mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trườngMột doanh nghiệp ra đời, hoạt động nhằm mục tiêu trước mắt lâu dài của họ, tốc độ phát triển nhanh hay chậm cho ta cái nhìn tổng thể về sức sống hiện tại tiềm năng trong tương lai của doanh nghiệp đó. Hiệu quả sản xuất kinh doanh không tự nhiên có, nó là kết quả của sự phối kết hợp của một hệ thống các yếu xuất phát từ chính doanh nghiệp sự tác động từ môi trường bên ngoài. Do đó để không ngừng nâng cao doanh thu lợi nhuận, các doanh nghiệp phải áp dụng các công cụ quản lý kinh tế khác nhau. Một trong số công cụ đắc lực ấy là công tác kế toán nói chung công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh giúp cho doanh nghiệp cố được thông tin chính xác, kịp thời từ đó giúp cho doanh nghiệp phân tích, đánh giá chính xác tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình thể lựa chọn phương án kinh doanh, đầu tư lợi nhất góp phần vào sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.Nhận thức được tầm quan trọng trên công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp mà trong quá trình thực tập tại công ty Cổ phần An VIỆT, em đã chọn đề tài làm chuyên đề luận văn là “Tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần An VIỆT”.22Luận văn gồm 3 chương: Chương I: Những vấn đề chung về kế toán bán hàng xác định kêt quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại. Chương II: Thực trạng về tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần An Việt. Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần An Việt.Do thời gian thực tập hạn, chưa điều kiện tiếp xúc nhiều với thực tế nên bài luận văn này không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy các anh chi trong phòng kế toán để bài luận văn này của em được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn! 33CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI1./ Khái niệm ý nghĩa của kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng 1.1/ Khái niệm về bán hàng xác định kết quả bán hàng Bán hàng là khâu cuối cùng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại. Thực hiện nghiệp vụ này, vốn của doanh nghiệp thương mại được chuyển từ hình thái vật là hàng hoá sang hình thái tiền tệ.Bán hàng là một mắt xích rất quan trọng trong chu kỳ vận động của hàng hoá. Trong các loại hình doanh nghiệp nói chung hay trong các doanh nghiệp thương mại nói riêng thì bán hàng sở để xác định kết quả kinh doanh ngược lại xác định kết quả kinh doanh là chỉ tiêu quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp vì xác định được doanh thu bán hàng thì mới thể bù đắp được mọi chi phí bỏ ra trong quá trình kinh doanh, thu được lợi nhuận tối đa mà vẫn được khách hàng chấp nhận.Như vậy bán hàng(tiêu thụ) là thực hiện mục đích sản xuất kinh doanh từ sản xuất ra sản phẩm đến tiêu thụ sản phẩm, sản phẩm được đưa ra từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ(bán hàng). Bán hàng là khâu lưu thông hàng hoá, là cầu nối trung gian giữa một bên sản xuất, phân phối một bên là tiêu dùng. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường thì tiêu thụ (bán hàng) được hiểu theo nghĩa rộng hơn đó là quá trình kinh tế bao gồm nhiều khâu từ việc nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu khách hàng, tổ chức mua hàng xuất bán theo yêu cầu của khách hàng nhằm mục đích đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.441.2/ Ý nghĩa của kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá ý nghĩa rất quan trọng, nó đảm bảo cho quá trình sản xuất ra liên tục, là điều kiện tồn tại phát triển cho doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá trở thành căn cứ quan trọng để doanh nghiệp lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp lý về thời gian, số lượng, tìm cách phát huy thế mạnh hạn chế những điểm yếu của mình. Như vậy, bán hàng là điểm mấu chốt giúp cho doanh nghiệp thể duy trì phát triển được hay không.Kế toán là một công cụ quản lý hiệu lực nhất trong hệ thống các công cụ quản lý. nhiệm vụ thu nhận, xử lý, cung cấp toàn bộ thông tin về hoạt động kinh tế tài chính giúp cho nhà quản lý đưa ra được những phương án kinh doanh tối ưu. Kết quả hiệu quả kinh doanh là vấn đề họ phải quan tâm hàng đầu. Doanh nghiệp không thể phát triển được nếu kết quả kinh doanh thấp.Vì vây, việc tổ chức công tác kế toán bán hàng, kế toán xác định kết quả bán hàng một cách khoa học, hợp lý phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp ý nghĩa rất quan trọng trong việc quyết định sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp. Ba chỉ tiêu mà tất cả các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là:+ Doanh thu +Chi phí và+ Lợi nhuận Tăng doanh thu, giảm chi phí là một trong những yêu cầu bản, bức xúc của tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Việc bán hàng xác định kết quả bán hàng mối liên hệ trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp.55 2/ Nội dung của kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng 2.1/ Kế toán doanh thu bán hàng 2.1.1/ Khái niệm về doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng là tổng giá trị được thực hiện do việc bán hàng hoá, sản phẩm, cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Tổng doanh thu bán hàng là số tiền ghi trên hoá đơn bán hàng, trên hợp đồng cung cấp dịch vụ.2.1.2/ Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàngDoanh thu bán hàng được ghi nhận khi thoả mãn các điều kiện sau :+Doanh thu đã chuyển giao phần lớn lợi ích rủi ro gắn liền với quyền sở hưu của sản phẩm hàng hoá cho người+Doanh nghiệp không còn nắm giữ về sản phẩm hàng hoá như một người sở hữu sản phẩm hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá này.+ Doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng + Doanh thu phải được xác định một cách chắc chắn.+ Phải xác định được một cách riêng biệt cụ thể các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp được phân loại thành doanh thu bán hàng ra ngoài doanh thu nội bộ. Đối với doanh nghiệp, doanh thu bán hàng là nguồn thu chủ yếu được xác định như sau:Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (của từng loại hàng hoá)+=Khối lượng hàng hoá dịch vụ được coi là đã tiêu thụ ( của từng loại hàng hoá)xxGiá bán của hàng hoá, dịch vụ hàng hoá đóĐể xác định được kết quả bán hàng ta cần tính được doanh thu thuần:Doanh thu thuần về bán hàng: là số chênh lệch giữa tổng số doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ với các khoản giảm trừ doanh thu.66Doanh thu thuần về bán hàng+ =Doanh thu bán hàng-Các khoản giảm trừ doanh thu• Các khoản giảm trừ doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, giá trị hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thu đặc biệt, thuế xuất khẩu thuết GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp.+ Chiết khấu thương mại: Là khoản tiền mà doanh nghiệp bán giảm trừ cho khách hàng khi mua hàng với số lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc biên bản cam kết giữa hai bên.+ Giảm giá hàng bán: Là số tiền mà doanh nghiệp bán giảm trừ cho khách hàng trên giá bán đã thoả thuận do hàng bán kém phẩm chất, không đúng quy cách, thời hạn đã được quy định trong hợp đồng kinh tế+ Doanh thu hàng bán bị trả lại: Là trị giá tính theo giá thanh toán của số hàng đã bị khách hàng trả lại do vi phạm các điều kiện đã cam kết trong hợp đồng kinh tế như phẩm chất, sai quy cách, chung loại…+ Thuế tiêu thu đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp: là số thuế cho hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, chịu thuế xuất khẩu, chịu thuế GTGT mà doanh nghiệp đã áp dụng phương pháp tính thuế thoa phương pháp trực tiếp.2.1.3/ Phương pháp xác định doanh thu bán hàngTuỳ theo phương pháp tính thuế GTGT của từng doanh nghiệp mà doanh thu bán hàng được xác định như sau:Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ không bao gồm thuế GTGT.Đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá thuộc diện chịu thuế GTGT mà doanh nghiệp qpá dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả thuế GTGT.772.1.4/ Chứng từ kế toán sử dụngĐể phục vụ cho kế toán doanh thu bán hàng, tuỳ theo các thức bán hàngkế toán cần phải sử dụng các chứng từ sau:Hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng, hoá đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, hoá đơn bán hàng giao thẳng.Phiếu thu tiền mặt, giấy báo của ngân hàngGiấy nộp tiền của nhân viên bán hàng.Bảng bán lẻ hàng hoá.Báo bán hàng Các chứng từ liên quan khác.2.1.5/ Tài khoản kế toán sử dụngDựa vào hệ thống tài khoản kế toán do Bộ Tài Chính ban hành thì tuỳ thuộc từng loại hình quy mô doanh nghiệp mà doanh nghiệp lựa chọn sử dụng các khoản cho phù hợp với doanh nghiệp mình. Để theo dõi, phản ánh doanh thu bán hàng trong kỳ, kế toán sử dụng các tài khoản sau :• TK 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Nội dung : Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất kinh doanh từ giao dịch các nghiệp vụ sau:+ Bán hàng : bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hoá mua vào bán bất động sản đầu tư.+ Cung cấp dịch vụ :Thực hiện công việc đã thoả mãn theo hợp đồng trong một kỳ, hoặc nhiều kỳ kế toán, như cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê TSCĐ theo phương pháp cho thuê hoạt động.Kết cấu:88+Bên nợ : Số thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc thuế xuất khẩu phải nộp tính trên doanh thu bán hàng thực tế của sản phẩm, hàng hoá dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng được xác định là đã bán trong kỳ kế toán;- Số thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp;- Doanh thu bán hàng bị trả lại cuối kỳ;- Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ;- Khoản chiết khấu thương mại kết chuyển cuối kỳ ;- Kết chuyển doanh thu thuần vào Tài khoản 911 “ xác định kết quả kinh doanh”.+ Bên : - Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán. Tài khoản 511 cuối kỳ không số dư.Nguyên tắc hạch toán: Kế toán chỉ phản ánh vào tài khoản 511 doanh thu của khối lượng sản phẩm, hàng hoá đã bán, dịch vụ đã cung cấp được xác định là tiêu thụ trong kỳ không phân biệt doanh thu đã thu tiền hay sẽ được thu tiền. Giá bán đơn vị hàng hoá dùng làm căn cứ tính doanh thu thực hiện trong kỳ hạch toán là giá bán thực tế, là giá ghi trong hoá đơn bán hàng các chứng từ liên quan đến bán hàng.- Không hạch toán vào tài khoản này trong các trường hợp sau:+ Trị giá hàng hoá, vật tư, bán thành phẩm xuất giao cho bên ngoài gia công chế biến.+ Trị giá sản phẩm, bán thành phẩm, dịch vụ, cung cấp giữa các đơn vị thành viên trong một công ty, tổng công ty hạch toán toàn ngành( sản phẩm, bán thành phẩm, dịch vụ tiêu thụ nội bộ).+ Số tiền thu được về nhượng bán, thanh lý TSCĐ.99+ Trị giá sản phẩm, hàng hoá đang gửi bán, dịch vụ hoàn thành đã cung cấp cho khách hàng nhưng chưa được người mua chấp nhận thanh toán.+ Trị giá hàng gửi bán theo phương thức gửi bán đại lý, ký gửi( chưa được xác định là tiêu thụ).+ Các khoản thu nhập khác không được coi là doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụTài khoản 511 5 tài khoản cấp 2Tài khoản 5111- Doanh thu bán hàng hoáTài khoản 5112 – Doanh thu bán thành phẩm;Tài khoản 5113- Doanh thu cung cấp dịch vụ;Tài khoản 5114 – Doanh thu trợ cấp, trợ giá;Tài khoản 5117 – Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư.• Tài khoản 512 – Doanh thu nội bộ:- Nội dung: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu của số sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ nội bộ doanh nghiệp. Doanh thu tiêu thụ nội bộ là lợi ích kinh tế thu được từ việc bán hàng hoá, sản phẩm, cung cấp dịch vụ nội bộ giữa các đơn vị thuộc hạch toán phụ thuộc trong cùng một công ty, Tổng công ty tính theo giá bán nội bô.- Kết cấu:Bên nợ: Trị giá hàng bán bị trả lại, khoản giảm giá hàng bán đã chấp nhận trên khối lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán nội bộ kết chuyển cuối kỳ kế toán;- Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của số sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán nội bộ;- Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiép của số sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ nội bộ;1010[...]... ra công ty các báo cáo khác phục vụ cho nhu cầu quản trị trong công ty 2/ Thực trạng công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần AN VIỆT 2.1/ kế toán bán hàng tại công ty cổ phần AN VIỆT 2.1.1/ Kế toán doanh thu 2.1.1.1/ Nội dung của kế toán doanh thu Doanh thu bán hàng của công ty là tổng hợp lợi ích kinh tế thu được từ việc cung cấp hàng hoá cho khách hàng bao gồm doanh. .. CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT 1/ Khái quát chung về công ty Cổ phần AN VIỆT 1.1/ Khái quát quá trình hình thành phát triển công ty Cổ phần AN VIỆT Công ty cổ phần AN VIỆT là nhà nhập khẩu phân phối các sản phẩm điện tử, điện lạnh, điện gia dụng của các hàng nổi tiếng trên thế giới : Pioneer – Philips- National- Panasonic- Tiger- samsung-... gồm doanh thu từ việc bán hàng các loại hàng hoá do công ty nhập về Tai công ty, doanh thu bán hàngdoanh thu bán hàng của hàng hoá nhập kho 27 27 Công ty Cổ phần AN VIỆT là đơn vị kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, toàn bộ số hàng hoá mà công ty bán đều thuộc đối tượng nộp thuế GTGT Vì vây, doanh thu bán hàng của công tytoàn bộ số tiền thu được từ bán hàng không bao gồm thuế... hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp : (Xem sơ đồ số 09, trang 9, Phụ lục) 2.5/ Kế toán xác định kết quả bán hàng 2.5.1/ Khái niệm về kết quả bán hàng Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh: là số chênh lệch giữa doanh thu thuần trị giá vốn hàng bán( gồm cả sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư dịch vụ, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất... Thủ kho toàn bộ nhân viên vận chuyển, bốc xếp hàng, nhiệm vụ trực tiếp nhập, xuất bảo quản hàng hoá trong kho 23 23 - Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty : ( Xem sơ đồ số 12, trang 12, Phụ lục) 1.4/ Đặc đỉêm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần AN VIỆT 1.4.1/ cấu tổ chức bộ máy kế toán Việc tổ chức thực hiện các chức năng nhiệm vụ hạch toán kế toán trong công ty bộ máy kế toán đảm... đồng Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ doanh thu bán hàng bị trả lại sang TK 511 để xác định doanh thu thuần, kế toán ghi: Nợ TK 511: 400.000 đồng TK 531: 400.000 đồng 2.1.3/ Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty 2.1.3.1/ Tài khoản kế toán sử dụng Để hạch toán giá vốn hàng bán, kế toán sử dụng TK 632 “Giá vốn hàng bán Ngoài ra kế toán còn sử dụng TK 156, 336 33 33 2.1.3.2/ Sổ kế toán sử dụng Kế toán sử dụng... động của công ty ngày càng mang lại hiệu quả 1.2/ Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong hai năm qua: (Xem biểu số 01, trang 16, Phụ lục) 1.3/ Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty Cổ phần AN VIỆT - Đứng đầu là Hội đồng Quản trị: là quan quản lý Công ty, toàn quyền nhân danh công ty để quyết định thực hiện các quyền nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐH cổ đông... doanh nghiệp chi phí khác - Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 20 20 - Kết chuyển lãi Bên : - Doanh thu thuần về số sản phẩm ,hàng hoá, bất động sản đầu tư dịch vụ đã bán trong kỳ - Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - Kết chuyển lỗ Tài khoản 911 cuối kỳ không số dư Để xác định kết quả kinh doanh, kế toán. ..- Kết chuyển doanh thu bán hàng nội bộ vào Tài khoản 911 “ xác định kết quả kinh doanh Bên : - Tổng doanh thu bán hàng nội bộ của đơn vị thực hiện trong kỳ kế toán Tài khoản 512 không số dư cuối kỳ Tài khoản này bao gồm 3 tài khoản cấp 2: Tài khoản 5121 – Doanh thu bán hàng hoá Tài khoản 5122 – Doanh thu bán thành phẩm Tài khoản 5123 – Doanh thu cung cấp dịch vụ • Tài khoản 531 – Hàng bán. .. đặc điểm tổ chức kinh doanh, công ty tổ chức hình thức sổ kế toán theo phương pháp Nhật ký chung, tổ chức công tác kế toán theo mô hình kế toán tập trung Theo hình thức này, tất cả các công viẹc kế toán như phân loại 24 24 chứng từ, kiểm tra chứng từ ban đầu, định khoản kế toán, ghi sổ tổng hợp chi tiết, lập báo cáo, thông tin kinh tế… đều được thực hiện tập trung ở phòng kế toán của doanh nghiệp . VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI1./ Khái niệm và ý nghĩa của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 2.1/ Kế toán doanh thu bán hàng 2.1.1/ Khái niệm về doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng là tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần An VIỆT, Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần An VIỆT, Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần An VIỆT, Khái niệm về doanh thu bán hàng Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng, Phương pháp xác định doanh thu bán hàng Chứng từ kế toán sử dụng Tài khoản kế toán sử dụng, phương pháp kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, Nguyên tắc tính giá vốn hàng bán Phương pháp tính giá mua của hàng bán ra, Chứng từ kế toán sử dụng Tài khoản kế toán sử dụng, Chứng từ kế tốn sử dụng Trình tự hạch tốn chi phí bán hàng : Xem sơ đồ số 08, trang 8, Phụ lục Tài khoản kế tốn sử dụng, Tài khoản sử dụng Trình tự hạch tốn xác định kết quả bán hàng, Chức năng, nhiệm vụ của các kế toán phần hành., Kế tốn giá vốn hàng bán tại Cơng ty, Tài khoản kế tốn sử dụng. Chứng từ kế tốn sử dụng. Sổ kế tốn sử dụng. Trình tự kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp., Tài khoản kế tốn sử dụng. Sổ sách kế tốn sử dụng. Trình tự kế tốn xác định kết quả bán hàng., Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng ý kiến thứ nhất: Về trích lập quỹ dự phòng khó đòi., Ý kiến thứ hai: Về chiết khấu thanh toán. Ý kiến thứ ba : Về giảm giá hàng hoá Ý kiến thứ tự: Về thực trạng bán hàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn