Tài liệu Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) pdf

3 407 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2014, 09:20

Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệpPhát triển nông thôn) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản Thuỷ sản Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản Thuỷ sản Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản (tàu chế biến thủy sản xuất khẩu; Cơ sở làm sạch cung ứng nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sống; Kho lạnh độc lập có bảo quản thủy sản; Cơ sở lưu giữ, đóng gói thủy sản có sản phẩm xuất khẩu; Cơ sở chế biến thủy sản có sản phẩm xuất khẩu) có văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ lý do xin hoãn kiểm tra gửi cơ quan kiểm tra, công nhận. 2. Cơ quan kiểm tra, công nhận tiếp nhận văn bản xin hoãn kiểm tra 3. Cơ quan kiểm tra, công nhận có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ biện pháp kiểm soát được áp dụng đối với Cơ sở tùy theo lý do xin hoãn kiểm tra của Cơ sở, các biện pháp được áp dụng có thể là: a) Kiểm tra tăng cường sản phẩm xuất xưởng của Cơ sở; b) Tạm dừng kiểm tra, chứng nhận chất lượng sản phẩm đưa ra thị trường tiêu thụ; c) Đình chỉ hiệu lực công nhận Cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị hoãn kiểm tra Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Thông. thống kê :Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Cơ quan hoặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) pdf, Tài liệu Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) pdf, Tài liệu Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) pdf

Từ khóa liên quan