Tài liệu Kỹ thuật - TRỒNG CÂY RAU, HOA (T1) docx

6 549 7
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2014, 03:20

Môn : KỸ THUẬT Tên bài dạy : TRỒNG CÂY RAU, HOA (T1) I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Học sinh biết cách chọn cây con rau hoặc hoa đêm trồng. 2. Kỹ năng : Trồng được cây rau, hoa trên luống hoặc trong bầu đất . 3. Giáo dục : Ham thích trồng cây, quí trọng thành quả lao động và làm việc chăm chỉ, đúng kỹ thuật. II. CHUẨN BỊ : - Giáo viên : Cây con rau và hoa để trồng, túi bầu hoặc chậu có chứa đất - Học sinh : Cuốc dầm xới, bình tưới nước có vòi hoa sen. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Phương pháp dạy học Tiến trình dạy học Hoạt động của Thầy Hoạt động của trò I. Bài cũ : II. Bài mới : Hoạt động 1 Bước 1 - Kiểm tra đồ dùng học tập . A. Giới thiệu bài (như Sgk /75) B. Bài mới : 1/ Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu qui trình kỹ thuật trồng cây con. - GV yêu cầu học sinh đọc nội dung bài trong Sgk - Hoạt động cá nhân - 01 hs đọc và cả lớp đọc thầm. Bước 2: - GV đặt câu hỏi để nhận biết sự giống và khác nhau giữa chuẩn bị gieo hạt với chuẩn bị trồng cây con : - Em hãy nêu lại các bước gieo hạt? - Em hãy cho biết chuẩn bị gieo hạt và chuẩn bị trồng cây có gì giống nhau ? - Em hãy cho biết chuẩn bị gieo hạt và chuẩn bị trồng cây có gì khác nhau ? - Em hãy cho biết trước khi trồng rau, hoa ta phải chuẩn bị những gì? - Tại sao phải chọn cây con khoẻ, không cong queo, gầy yếu và không bị sâu bệnh , đứt rễ, gãy ngọn. - Nhắc lại cách chuẩn bị đất trước khi gieo hạt ? - Cần chuẩn bị đất trồng cây con như thế nào? - GV nhận xét và chốt ý và cho quan sát những cây giống khoẻ và cây giống yếu. Quy trình trồng cây : (Thảo luận nhóm 4) - GV cho hs quan sát tranh quy trình và yêu cầu - HS trả lời, nhận xét. + Giống : Chọn đất, làm đất, chuẩn bị dụng cụ. + Gieo hạt : Chọn hạt giống. + Trồng cây con : Chọn cây con giống. + Hs trả lời : Chọn cây con khoẻ, chuẩn bị đất trồng cây. + Hs quan sát tranh, nội dung bài và trả lời. + Hs khác nhận xét. - HS : có 4 bước Hoạt động 2 : hs nêu các bước trồng cây con. - GV cho hs thảo luận theo nhóm 4 để tìm hiểu nội dung từng bước . + Tổ 1 : Nêu cách xác định vị trí cây trồng + Tổ 2 : Nêu cách đào hốc cây theo vị trí đã xác định + Tổ 3 : Nêu cách đặt cây vào hốc + Tổ 4 : Sau khi trồng cây xong phải làm gì ? - Gv chốt ý : Giải thích thêm một số yêu cầu khi trồng cây con. Lưu ý học sinh nên có một ít phân chuồng đã ứ hoại mục vào hốc và lấp một ít đất lên trước khi trồng. C/c : 1 -2 hs nhắc lại cách trồng cây con Gv hướng dẫn thao tác kỹ thuật : - GV thực hiện thao tác trồng cây con theo các bước trong sgk - Gv thực hiện trồng rau và hoa - GV thực hiện trồng rau trong chậu, còn trồng hoa trong bầu. - Gv vừa làm chậu, vừa hướng dẫn lại các thao tác kỹ thuật. Củng cố và dặn dò : - Dặn dò hs chuẩn bị đồ dùng để tiến hành trồng rau hoa ở tiết hai. - Các nhóm thảo luận theo câu hỏi của tổ mình. - Đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác, nhận xét, bổ sung. - 01 -2 hs nhắc lại - Hs lắng nghe và quan sát. Môn : KỸ THUẬT Tên bài dạy : TRỒNG CÂY RAU, HOA (T2) I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Học sinh biết cách chọn cây con rau hoặc hoa đem trồng. 2. Kỹ năng : Trồng được cây rau, hoa trên luống hoặc trong bầu đất . 3. Giáo dục : Ham thích trồng cây, quí trọng thành quả lao động và làm việc chăm chỉ, đúng kỹ thuật. II. CHUẨN BỊ : - Giáo viên : Cây con rau và hoa đất trồng, chậu, túi bầu chứa đầy đất - Học sinh : Cuốc dầm xới, bình tưới nước có vòi hoa sen. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Phương pháp dạy học Tiến trình dạy học Hoạt động của Thầy Hoạt động của trò Hoạt động 3 - Kiểm tra đồ dùng học tập . A. Giới thiệu bài (như Sgk /75) B. Bài mới : - Hs thực hành thồng cây con : - Yêu cầu học sinh nhắc lại các bước trồng cây con. - GV nhận xét và hệ thống các bước trồng cây con . - HS quan sát tranh quy trình trả lời - HS khác nhận xét bổ sung. - Xác định vị trí trồng + Đào hốc trồng cây theo vị trí đã xác định + Đặt cây vào hốc đá và vun đất , ấn chặt đất quanh gốc cây . + Tưới nhẹ nước quanh gốc cây : - Gv lưu ý những điểm cần thiết để học sinh thực hiện đúng thao tác kỹ thuật trồng cây rau, hoa. - GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh . - GV phân nhóm theo nhóm 6 và có 07 nhóm - GV phân cây con , giao nhiệm vụ và nơi làm việc + Nhóm 1,3 : trồng cây con hoa vào chậu + Nhóm 2,4 : Trồng cây con rau vào chậu. + Nhóm 5,6 : Trồng cây con, hoa và bầu đất . + Nhóm 7 : Trồng cây con rau vào bầu đất. - GV lưu ý học sinh các điểm sau khi trồng cây rau hoa. - Đảm bảo khoảng cách giữa các cây cho đúng. Kích thước của hốc cây phải phù hợp với bộ rể của cây. + Khi trồng phải để cây thẳng đứng , rể không được để cong ngược lên . - Tránh đổ nhiều nước cây nghiêng ngã - Hs lắng nghe - HS soạn đô dùng - HS nhận cây, đất, chậu bầu và về nơi quy định của nhóm . - HS thực hành trồng cây con, rau hoa - Giáo viên nhắc nhở học sinh rửa tay và các công cụ sau khi thực hành xong . - Giáo viên hướng dẫn cụ thể cho các nhóm. Đánh giá kết quả học tập : - GV gợi ý cho hs tự đánh giá kết quả thực hành theo các tiêu chuẩn. - Chuẩn bị đầy đủ vật liệu, dụng cụ trồng cây con. - Trồng đúng khoảng cách qui định , các cây trên luống cách đều nhau và thẳng hàng. - Cây con khi trồng đứng vững , không bị trồi rễ lên trên. . - Hoàn thành đúng thời gian qui định . - GV nhận xét , đánh giá kết quả học tập của học sinh. III, Nhận xét và dặn dò : - Giáo viên nhận xét sự chuẩn bị , thái độ học tập của học sinh. - Dặn dò hs tưới nước cho cây, đọc trước và chuẩn bị, vật liệu dụng cụ cho bài học ‘’ Trồng rau, hoa trong chậu. - Hs trưng bày sản phẩm và nhận xét , đánh giá theo các tiêu chuẩn trên, . : KỸ THUẬT Tên bài dạy : TRỒNG CÂY RAU, HOA (T1) I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Học sinh biết cách chọn cây con rau hoặc hoa đêm trồng. 2. Kỹ năng : Trồng. đúng thao tác kỹ thuật trồng cây rau, hoa. - GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh . - GV phân nhóm theo nhóm 6 và có 07 nhóm - GV phân cây con , giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Kỹ thuật - TRỒNG CÂY RAU, HOA (T1) docx, Tài liệu Kỹ thuật - TRỒNG CÂY RAU, HOA (T1) docx, Tài liệu Kỹ thuật - TRỒNG CÂY RAU, HOA (T1) docx