Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Phân tích thiết kế hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên bằng phương pháp hướng đối tượng UML docx

42 1,087 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2014, 13:20

Đồ án tốt nghiệp Phân tích thiết kế hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên bằng phương pháp hướng đối tượng UML 1.1. PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 2 1.1.1.Ý tưởng 2 1.1.2. Ưu điểm của phương pháp hướng đối tượng 2 1.1.3.Các giai đoạn của chu trình phát triển phần mềm hướng đối tượng 3 1.1.4. Những vấn đề đặt ra trong phân tích thiết kế hướng đối tượng 3 1.2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML 3 1.3. ĐẶC TRƯNG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML 3 1.4. PHẦN MỀM RATIONAL ROSE 2003 3 CHƯƠNG 1 5 MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ 5 2.1. THEO DÕI GIẢNG DẠY HÀNG NGÀY GIÁO VIÊN 5 2.2. HỆ THỐNG HIỆN TẠI 6 2.3. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ 8 2.3.1. Mô tả hoạt động nghiệp vụ 8 2.3.2. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ 11 2.3.3. Tổng hợp các chức năng nghiệp vụ 12 2.3.4. Mô hình khái niệm lĩnh vực nghiệp vụ 13 CHƯƠNG 3 14 MÔ HÌNH CA SỬ DỤNG 14 3.1. XÁC ĐỊNH CÁC TÁC NHÂN CỦA HỆ THỐNG 14 3.2. XÁC ĐỊNH CÁC CA SỬ DỤNG 14 3.3. MÔ HÌNH CA SỬ DỤNG TỔNG QUÁT 15 3.4. MÔ HÌNH CA SỬ DỤNG MỨC CAO 16 3.5. MÔ HÌNH GÓI CA SỬ DỤNG CHI TIẾT 16 3.5.1. Mô hình gói ca sử dụng “Lập sổ theo dõi” 16 3.5.2. Mô hình gói ca sử dụng “Theo dõi và tổng hợp kết quả” 17 CHƯƠNG 4 18 PHÂN TÍCHTHIẾT KẾ HỆ THỐNG 18 4.0. BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ CỦA HỆ THỐNG 18 4.1. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 19 4.2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 30 CHƯƠNG 5 33 CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 33 5.1. GIAO DIỆN CHÍNH 33 5.2. MỘT SỐ GIAO DIỆN CẬP NHẬT 33 5.3. MỘT SỐ GIAO DIỆN TÌM KIẾM VÀ XỬ LÝ 34 KẾT LUẬN 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 1 LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, hầu hết các ứng dụng tin học đã được ứng dụng trong mọi lĩnh vực nghiên cứu khoa học cũng như đời sống con người. Nó đã trở thành công cụ hữu ích cho con người trong các hoạt động, lưu trữ, xử lý thông tin một cách nhanh chóng, đem lại hiệu quả cao nhất. Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, sự phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ nói chung và công nghệ thông tin nói riêng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đang từng bước khẳng định được sức mạnh của mình. Trong thời gian làm luận văn tôt nghiệp theo đề tài được phân công, em đã có điều kiện tìm hiểu thực tế quy trình nghiệp vụ theo dõi giảng dạy giáo viên tại trường, khảo sát để xây dựng nên chương trình theo dõi giảng dạy giáo viên. Công việc theo dõi giảng dạy giáo viên tại trường là một công việc tương đối khó khăn và phức tạp. Hầu hết mọi hồ sơ, thông tin, báo cáo đều lưu trên giấy tờ sổ sách. Vì vậy việc lưu trữ cồng kềnh, tốn nhiều thời gian, nhân lực và thiếu độ tin cậy nên chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác nghiệp vụ một cách chính xác và nhanh chóng. Do vậy, việc xây dựng một chương trình quản lý dựa trên khoa học công nghệ là cần thiết để đáp ứng cho việc lưu trữ và xử lý thông tin một cách chính xác và khoa học. Đồ án tốt nghiệp PTTK hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên bằng phương pháp hướng đối tượng UML Sinh viên: Nguyễn Thị Tiếp, Khoá 7, Ngành Công Nghệ thông tin 2 CHƯƠNG 1 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 1.1. PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 1.1.1.Ý tưởng Ý tưởng cơ bản của tiếp cận hướng đối tượng là phát triển một hệ thống bao gồm các đối tượng độc lập tương đối với nhau. Mỗi đối tượng bao hàm trong nó cả dữ liệu và các xử lý tiến hành trên các dữ liệu này được gọi là bao gói thông tin. Nhờ các thông báo để thực hiện các chức năng lớn hơn các đối tượng độc lập. 1.1.2. Ưu điểm của phương pháp hướng đối tượng - Đối tượng độc lập tương đối nghĩa là luôn che dấu thông tin, việc sửa đổi một đối tượng không gây ảnh ảnh hưởng lan truyền sang đối tượng khác - Những đối tượng là cơ sở để sử dụng lại thành hệ thống có chất lượng cao - Giữa các đối tượng trao đổi thông tin với nhau bằng cách truyền thông điệp làm cho việc liên kết giữa các đối tượng lỏng lẻo, có thể ghép nối tuỳ ý, dễ dàng bảo trì, nâng cấp, đảm bảo cho việc một giao diện giữa bên trong và bên ngoài hệ thống được dễ dàng - Việc phân tíchthiết kế theo cách phân bài toán thành các đối tượng là hướng tới lời giải của thế giới thực - Các đối tượng có thể sử dụng lại do tính kế thừa và có thể mở rộng các đối tượng mà không ảnh hưởng đến các đối tượng khác đang hoạt động - Hệ thống hướng đối tượng dễ dàng được mổ rộng thành các hệ thống lớn hơn nhờ tương tác thông qua việc gửi và nhân thông báo - Xây dựng hệ thống thành nhiều các thành phần khác nhau. Mỗi thành phần được xây dựng độc lập nhau và sau đó ghép chúng lại với nhau đảm bảo được có đầy đủ các thông tin khi giao dịch - Việc phát triển và bảo trì hệ thống đơn giản hơn do có sự phân hoặch rõ ràng và việc sử dụng lại các thành phần đảm bảo độ tin cậy cao của hệ thống - Quá trình phát triển phần mềm đồng thời là quá trình cộng tác của khách hàng, nhà phân tích, nhà thiết kế, các chuyên gia lĩnh vực, các chuyên gia kỹ thuật, nên lối tiếp cận này khiến cho việc giao tiếp giữa họ với nhau được dễ dàng hơn - Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của phương pháp phân tích và thiết kế hướng đối tượng là tính tái sử dụng Đồ án tốt nghiệp PTTK hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên bằng phương pháp hướng đối tượng UML Sinh viên: Nguyễn Thị Tiếp, Khoá 7, Ngành Công Nghệ thông tin 3 Phương pháp hướng đối tượng giúp chúng ta xử lý các vấn đề phức tạp trong phát triển phầm mềm và tạo ra các thế hệ phần mềm có quy mô lớn, có khả năng thích ứng và bền chắc. 1.1.3.Các giai đoạn của chu trình phát triển phần mềm hướng đối tượng a) Phân tích hướng đối tượng (Object Oriented Analysis - OOA) b) Thiết kế hướng đối tượng (Object Oriented Design – OOD) c) Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming - OOP) 1.1.4. Những vấn đề đặt ra trong phân tích thiết kế hướng đối tượng Đặc điểm của phân tích thiết kế hướng đối tượng là nhìn hệ thống như một tập các đối tượng tương tác với nhau để tạo ra một hành động cho một kết quả ở mức cao hơn. Để thực hiện được điều này người ta phải sử dụng hệ thống mô hình các đối tượng với các đặc trưng cơ bản sau : - Tính trừu tượng hoá - Tính bao gói thông tin - Tính mô đun hoá - Tính kế thừa 1.2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML - Mô tả hoạt động nghiệp vụ - Mô hình ca sử dụng - Phân tích -Thiết kế 1.3. ĐẶC TRƯNG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML Quá trình phát triển phần mềm hướng đối tượng với UML bao gồm các đặc trưng sau : - Lấy kiến trúc làm trung tâm : - Điều khiển bởi ca sử dụng : - Quá trình phát triển là quá trình lặp và tăng dần 1.4. PHẦN MỀM RATIONAL ROSE 2003 Rational rose là phần mềm công cụ hỗ trợ phân tích, thiết kế hệ thống theo phương pháp hướng đối tượng. Nó giúp ta mô hình hoá hệ thống khi viết mã chương trình, đảm bảo tính đúng đắn, hợp lý của kiến trúc hệ thống từ khi khởi đầu dự án. Mô hình Đồ án tốt nghiệp PTTK hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên bằng phương pháp hướng đối tượng UML Sinh viên: Nguyễn Thị Tiếp, Khoá 7, Ngành Công Nghệ thông tin 4 Rose mô tả chi tiết hệ thống để người phát triển hệ thống để người phát triển hệ thống có thể sử dụng mô hình như kế hoạch chi tiết cho việc xây dựng hệ thống Sử dụng phần mềm Rational Rose 2003 hỗ trợ trong việc thiết kế các biểu đồ: - Biểu đồ ca sử dụng - Biểu đồ lớp thực thi ca sử dụng - Biểu đồ tuần tự thực thi ca sử dụng - Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng - Biểu đồ lớp thiết kế ca sử dụng - Sinh mã trình Đồ án tốt nghiệp PTTK hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên bằng phương pháp hướng đối tượng UML Sinh viên: Nguyễn Thị Tiếp, Khoá 7, Ngành Công Nghệ thông tin 5 CHƯƠNG 2 MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ 2.1. THEO DÕI GIẢNG DẠY HÀNG NGÀY GIÁO VIÊN Đầu mỗi học kỳ Phòng đào tạo sẽ lập thời khoá biểu và giao cho từng giáo viên dựa vào thông tin hồ sơ của giáo viên . Các giáo viên trong trường thực hiện việc giảng dạy của mình theo thời khoá biểu của phòng đào tạo giao cho. Dựa vào thời khoá biểu đã được lập, từ đó nhân viên phòng đào tạo lập Sổ theo dõi học tập cho từng lớp học và Sổ theo dõi giảng dạy Sổ theo dõi học tập để theo dõi tình hình giảng dạy và học tập của giáo viên và sinh viên Sổ theo dõi giảng dạy để theo dõi về tình hình giảng dạy hàng ngày của giáo viên, theo dõi đi muộn, về sớm, dạy bù, dạy thay, nghỉ dạy (có báo trước hay không báo trước) Đối với các môn học có phần thực hành, thí nghiệm, dựa vào thời khoá biểu đã được lập thì các bộ môn liên quan sẽ căn cứ vào đó để lập ra lịch thực hành theo từng giai đoạn cho các lớp có các môn cần thực hành thí nghiệm. Sau đó chuyển cho Phòng đào tạo để theo dõi việc thực hành. Phòng đào tạo sẽ tiếp nhận lịch thực hành của Bộ môn, sau đó dựa vào lịch thực hành nhân viên phòng đào tạo sẽ tiến hành lập Sổ theo dõi thực hành, thí nghiệm. Sau mỗi buổi thực hành thì giáo viên sẽ ký vào Sổ theo dõi thực hành, thí nghiệm do nhân viên phòng đào tạo đưa xuống Khi bắt đầu vào học được 7-8 tuần của học kỳ, Phòng đào tạo sẽ lập bảng tạm ứng cho giáo viên thỉnh giảng ở Hải phòng dựa trên số tiết dạy nghĩa là: Phòng đào tạo sẽ căn cứ vào thời khoá biểu và căn cứ thông tin giảng dạy được ghi chép hàng ngày nếu giáo viên dạy đủ tiến độ thì sẽ được tạm ứng. Số tiền tạm ứng tương ứng với số tiết dạy nhân với đơn giá và hệ số, sau đó bảng tạm ứng được chuyển xuống Phòng kế hoạch tài chính để tạm ứng lương cho giáo viên . Đối với giáo viên thỉnh giảng Hà Nội không có tạm ứng nhưng có phụ cấp đi lại Số tiền tạm ứng = Giờ thực tế (tổng số tiết đã dạy được) * Giá biểu * Hệ số - Giá biểu gồm có 2 loại giá biểu là học hàm và học vị, trong 2 loại giá biểu này, giá biểu nào cao hơn thì sẽ được chọn làm giá biểu thanh toán - Hệ số được xác định như sau : Dựa vào sĩ số của lớp học Sĩ số < 70 : Hệ số = 1.0 70<Sĩ số<80 : Hệ số = 1.1 Đồ án tốt nghiệp PTTK hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên bằng phương pháp hướng đối tượng UML Sinh viên: Nguyễn Thị Tiếp, Khoá 7, Ngành Công Nghệ thông tin 6 80<Sĩ số <100 : Hệ số = 1.2 Sĩ số > 100 : Hệ số = 1.3 Công việc hàng ngày cần phải làm là theo dõi quá trình giảng dạy của giáo viên thông qua Sổ theo dõi học tập, Sổ theo dõi giảng dạy giáo viên và Sổ theo dõi thực hành,thí nghiệm. Và sau mỗi buổi học cán bộ lớp và giáo viên sẽ ghi và ký vào Sổ theo dõi học tập, sau đó cán bộ lớp sẽ nộp sổ theo dõi cho phòng đào tạo đồng thời Ban thanh tra cũng nộp Sổ theo dõi giảng dạy hàng ngày giáo viên cho phòng đào tạo .Phòng đào tạo sẽ tiến hành lưu trữ thông tin từ hai sổ này và Sổ để theo dõi thực hành để đưa ra báo cáo về tình hình giảng dạy của giáo viên hàng ngày Dựa vào thông tin giảng dạy hàng ngày của giáo viên từ các sổ theo dõi được ghi chép hàng ngày thì nhân viên phòng đào tạo sẽ lập báo cáo định kỳ gửi cho cho các bộ phận liên quan để xác nhận thông tin giảng dạy lại một lần nữa và gửi cho ban lãnh đạo nhà trường. Từ đó ban lãnh đạo nắm bắt được tình hình cụ thể về tình hình giảng dạy của giáo viên để có phương pháp kế hoạch cải tiến kịp thời. Cuối kỳ nhân viên phòng đào tạo lập bảng thanh toán tiền lương cho giáo viên thỉnh giảng và gửi sang Phòng kế hoạch tài chính Tiền lương thanh toán cuối kỳ = Giờ thực tế(Tổng số tiết) * Giá biểu * Hệ số - Số tiền đã tạm ứng Khi kết thúc hai học kỳ, nhân viên phòng đào tạo sẽ thống khối lượng công tác giảng dạy của giáo viên cơ hữu, sau đó sẽ đối chiếu với khối lượng công việc phải thực hiện trong năm để xác định xem giáo viên giáo viên đã hoàn thành công tác giảng dạy trong năm học hay chưa. Nếu hoàn thành và vượt khối lượng giảng dạy thì phần vượt đó sẽ được chuyển sang Phòng kế hoạch tài chính để thanh toán thừa giờ như giáo viên thỉnh giảng. Ngược lại, nếu chưa hoàn thành thì phần khối lượng còn thiếu sẽ được chuyển sang năm học mới để thực hiện tiếp 2.2. HỆ THỐNG HIỆN TẠI Hiện tại công tác quản lý tại các phòng ban đơn vị trong trường tương đối phức tạp. Một số các phòng ban vẫn thực hiện quản lý công việc theo phương pháp thủ công như: 1. Hệ thống quản lý tuyển dụng giáo viên 2. Quản lý hồ sơ, Công văn đến và công văn đi , Quản lý tài sản học tập của Phòng Hành chính tổng hợp Đồ án tốt nghiệp PTTK hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên bằng phương pháp hướng đối tượng UML Sinh viên: Nguyễn Thị Tiếp, Khoá 7, Ngành Công Nghệ thông tin 7 Lập thời khoá biểu học kỳ, Quản lý theo dõi công tác giảng dạy giáo viên của Phòng Đào tạo 3. Quản lý tiền lương, tiền giảng dạy của CBCNV GV của Bộ phận Tài vụ 4. Quản lý bảo hiểm y tế cho CBCNV GV và học sinh của Bộ phận Y tế 5. Quản lý hoạt động đoàn của sinh viên đối với Đoàn trường 6. Quản lý ở trong KTX sinh viên Điều này gây khó khăn khi giải quyết công việc và độ chính xác, tốc độ công việc. Tuy nhiên cũng có một số công việc cũng đã được tự động hoá bằng các chương trình do trường lập ra như: 7. Quản lý tuyển sinh của Phòng Đào tạo 8. Hệ thống quản lý học tập sinh viên của Phòng Đào tạo và Tổ công tác sinh viên 9. Hệ thống quản lý thu chi của Bộ phận tài vụ 10. Hệ thống tra cứu thư viện Các hệ thống này khi được sử dụng mang lại hiệu quả của từng công việc đáng kể cả về tốc độ xử lý và độ chính xác, giảm sức lao động con người. Do dữ liệu và chương trình các hệ thống trên không đồng bộ nên các dữ liệu ở các chức năng khác nhau không sử dụng lại được của nhau Trong khi đó công việc giữa các đơn vị phòng ban thì quan hệ chặt chẽ với nhau, thường xuyên phải trao đổi cung cấp thông tin của nhau bằng cách thủ công. Để giải quyết được những khó khăn bất cập hiện nay của các đơn vị phòng ban, tăng khả năng hiệu quả công việc với độ chính xác cao trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể, giảm tải sức lao động thủ công của nhân viên cần phải phát triển lại các hệ thống theo một khuôn mẫu chung để các hệ thống có thể giao tiếp tác động qua lại lẫn nhau, sử dụng được của nhau, có thể trao đổi dữ liệu thông tin qua nhau mỗi khi cần trong thời gian nhanh nhất. Trong đó, hiện tại công việc “Theo dõi giảng dạy giáo viên” là một trong những công việc tương đối phức tạp nhất: Từ khi bắt đầu một học kỳ mới sẽ tiếp nhận thời khoá biểu, lịch thực hành, sau đó lập các sổ theo dõi, và theo dõi quá trình theo dõi giảng dạy giáo viên để đưa ra các thống báo cáo về tình hình giảng dạy của giáo viên, tạm ứng, thanh toán, thống khối lượng công tác cho giáo viên. V ấn đề đặt ra cho nhà trường là trước mắt phải có ngay một hệ thống để có thể tự động hoá các công việc trên để giảm bớt sức lao động thủ công của những nhân viên Đồ án tốt nghiệp PTTK hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên bằng phương pháp hướng đối tượng UML Sinh viên: Nguyễn Thị Tiếp, Khoá 7, Ngành Công Nghệ thông tin 8 làm công việc này, đồng thời công việc được giải quyết nhanh chóng kịp thời để mang lại hiệu quả cao cho mọi người. Mặt khác lâu dài sau này thì hệ thống mới này phải tương tác đồng bộ, trao đổi thông tin với các hệ thống khác một cách linh hoạt có hiệu quả. Vì thời gian hạn chế, trong phạm vi của đồ án này sẽ tập trung vào phân tích và thiết kế để xây dựng phát triển hệ thống quản lý cho nghiệp vụ “Theo dõi giảng dạy giáo viên” vừa nêu ở trên. Trong trường hợp này, phương pháp hướng đối tượng với UML đã được chọn vì chúng là phù hợp nhất. Đó chính là mục đích chính mà đồ án sẽ đề cập đến trong suốt quá trình dưới đây. 2.3. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ 2.3.1. Mô tả hoạt động nghiệp vụ 2.3.1.1. Cập nhật hồ sơ giáo viên a. Thời điểm : Khi có giáo viên mới về trường . b. Mô tả nghiệp vụ : Khi có giáo viên mới vào trường thì hồ sơ giáo viên sẽ được lưu trữ để quản lý và theo dõi. 2.3.1.2. Tiếp nhận thời khoá biểu a. Thời điểm : Bắt đầu kỳ học của năm học b. Mô tả nghiệp vụ : Vào đầu mỗi kỳ học, sau khi nhân viên phòng đào tạo đã lập thời khoá biểu cho toàn trường thì bên bộ phân theo dõi và quản lý giáo viên sẽ tiếp nhân thời khoá biểu giảng dạy của giáo viên. 2.3.1.3. Lập sổ theo dõi học tập a. Thời điểm : Sau khi thời khoá biểu được lập và trước khi bắt đầu học kỳ mới vài ngày. b. Mô tả nghiệp vụ : Vào đầu mỗi kỳ học nhân viên phòng đạo tạo sẽ lập Sổ theo dõi học tập cho từng lớp để theo dõi học tập của sinh viên ở các lớp. 2.3.1.4. Lập sổ theo dõi giảng dạy a . Thời điểm : Sau khi thời khoá biểu được lập và trước khi bắt đầu học kỳ mới vài ngày. b. Mô tả nghiệp vụ : Vào đầu mỗi học kỳ nhân viên phòng đào tạo sẽ lập Sổ theo dõi giảng dạy giáo viên theo từng lớp học dựa vào thời khoá biểu, sau đó chuyển cho Ban thanh tra để theo dõi tình hình giảng dạy hàng ngày của giáo viên. [...]... 28 Đồ án tốt nghiệp PTTK hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên bằng phương pháp hướng đối tượng UML 4.1.4 Mô hình phân tích hệ thống theo dõi và tổng hợp kết quả” H ình 4.14 : Mô hình phân tích gói ca sử dụng theo dõi và tổng hợp kết quả” Sinh viên: Nguyễn Thị Tiếp, Khoá 7, Ngành Công Nghệ thông tin 29 Đồ án tốt nghiệp PTTK hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên bằng phương pháp hướng đối tượng UML. .. dõi giảng dạy giáo viên bằng phương pháp hướng đối tượng UML 3.5.2 Mô hình gói ca sử dụng Theo dõi và tổng hợp kết quả” Hình 3.4: Mô hình gói ca sử dụng Theo dõi và tổng hợp kết quả” Sinh viên: Nguyễn Thị Tiếp, Khoá 7, Ngành Công Nghệ thông tin 17 Đồ án tốt nghiệp PTTK hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên bằng phương pháp hướng đối tượng UML CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCHTHIẾT KẾ HỆ THỐNG 4.0 BIỂU ĐỒ TUẦN... THIẾT KẾ HỆ THỐNG 4.2.1 Thiết kế gói ca sử dụng “Lập sổ theo dõi Hình 4.15: Mô hình lớp thiết kế gói ca sử dụng “Lập sổ theo dõi Sinh viên: Nguyễn Thị Tiếp, Khoá 7, Ngành Công Nghệ thông tin 30 Đồ án tốt nghiệp PTTK hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên bằng phương pháp hướng đối tượng UML 4.2.2 Thiết kế gói ca Theo dõi và tổng hợp kết quả” Hình 4.16a: Mô hình lớp thiết kế gói ca sử dụng Theo dõi. .. 2.1 : Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ Theo dõi giảng dạy giáo viên Sinh viên: Nguyễn Thị Tiếp, Khoá 7, Ngành Công Nghệ thông tin 11 Đồ án tốt nghiệp PTTK hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên bằng phương pháp hướng đối tượng UML 2.3.3 Tổng hợp các chức năng nghiệp vụ Quá trình theo dõi giảng dạy giáo viên gồm các chức năng sau: Tham chiếu R1 Chức năng Lập sổ theo dõi R1.1 Cập nhật hồ sơ giáo viên R1.2... niện lĩnh vực nghiệp vụ Theo dõi giảng dạy giáo viên Sinh viên: Nguyễn Thị Tiếp, Khoá 7, Ngành Công Nghệ thông tin 13 Đồ án tốt nghiệp PTTK hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên bằng phương pháp hướng đối tượng UML CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH CA SỬ DỤNG 3.1 XÁC ĐỊNH CÁC TÁC NHÂN CỦA HỆ THỐNG Tác nhân là một bộ phận bên ngoài hệ thống nhưng có tương tác với hệ thống Nó chính là đối tượnghệ thống phục vụ... TUẦN TỰ CỦA HỆ THỐNG Hình 4.1: Biểu đồ tuần tự hệ thống Sinh viên: Nguyễn Thị Tiếp, Khoá 7, Ngành Công Nghệ thông tin 18 Đồ án tốt nghiệp PTTK hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên bằng phương pháp hướng đối tượng UML 4.1 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 4.1.1 Phân tích gói ca sử dụng “Lập sổ theo dõi 4.1.1.1 Ca sử dụng “Cập nhật hồ sơ giáo viên a) Biểu đồ tuần tự thực thi ca sử dụng Hình 4.2 : Biểu đồ tuần tự... dõi thực hànhTN” 4.1.2 Mô hình phân tích gói ca sử dụng “Lập sổ theo dõi H ình 4.14 : Mô hình phân tích gói ca sử dụng “Lập sổ theo dõi Sinh viên: Nguyễn Thị Tiếp, Khoá 7, Ngành Công Nghệ thông tin 23 Đồ án tốt nghiệp PTTK hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên bằng phương pháp hướng đối tượng UML 4.1.3 Phân tích gói ca sử dụng Theo dõi và tổng hợp kết quả” 4.1.3.1 Ca sử dụng “Cập nhật thông tin giảng. .. lớp thiết kế các lớp thực thể Dựa vào hai mô hình thiết kế lớp của gói ca lập sổ theo dõi và gói ca theo dõi và tổng hớp kết quả ta đưa ra mô hình lớp các thực thể như sau: Hình 4.16b: Biểu đồ lớp thiết kế gói ca Theo dõi và tổng hợp kết quả” Sinh viên: Nguyễn Thị Tiếp, Khoá 7, Ngành Công Nghệ thông tin 32 Đồ án tốt nghiệp PTTK hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên bằng phương pháp hướng đối tượng UML. .. dụng của hệ thống dựa vào tác nhân như sau : Sinh viên: Nguyễn Thị Tiếp, Khoá 7, Ngành Công Nghệ thông tin 14 Đồ án tốt nghiệp PTTK hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên bằng phương pháp hướng đối tượng UML Gói ca sử dụng tổng quát Các ca sử dụng chi tiết UC1 Cập nhật hồ sơ giáo viên UC2 Tiếp nhận thời khoá biểu UC3 Lập sổ theo dõi học tập 1 Lập sổ theo dõi UC4 Lập sổ theo dõi giảng dạy giáo viên UC5... bảng thống khối lượng công tác cho giáo viên cơ hữu, để nắm bắt tình hình giảng dạy của giáo viên trong năm học, và có phương pháp chỉ đạo kịp thời Sinh viên: Nguyễn Thị Tiếp, Khoá 7, Ngành Công Nghệ thông tin 10 Đồ án tốt nghiệp PTTK hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên bằng phương pháp hướng đối tượng UML 2.3.2 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ Hiệu Ban thanh Phòng HCTH Trưởng tra Chuyển hồ sơ giáo viên . Đồ án tốt nghiệp Phân tích thiết kế hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên bằng phương pháp hướng đối tượng UML 1.1. PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG. phương pháp phân tích và thiết kế hướng đối tượng là tính tái sử dụng Đồ án tốt nghiệp PTTK hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên bằng phương pháp hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Phân tích thiết kế hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên bằng phương pháp hướng đối tượng UML docx, Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Phân tích thiết kế hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên bằng phương pháp hướng đối tượng UML docx, Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Phân tích thiết kế hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên bằng phương pháp hướng đối tượng UML docx

Từ khóa liên quan