Tài liệu Thiết kế mô phỏng hệ thống tay gắp thay dao trong trung tâm gia công điều khiển kỹ thuật số pptx

6 714 4
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2014, 06:20

- 1 - THIẾT KẾ PHỎNG HỆ THỐNG TAY GẮP THAY DAO TRONG TRUNG TÂM GIA CÔNG ĐIỀU KHIỂN KỸ THUẬT SỐ TS. Nguyễn Ngọc Phương, KS. Hồ Ngọc Bốn, Th.S.Vũ Như Phan Thiện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật T.p Hồ Chí Minh Tóm tắt: Sự phát triển của công nghiệp máy tính và các phần mềm ứng dụng trong kỹ nghệ đã mở ra nhiều biện pháp giải quyết các bài toán kỹ thuật hoàn chỉnh và hiệu quả cao. Trên ý tưởng này bài viết “ Thiết kếphỏng hệ thống tay gắp thay dao trong trung tâm gia công điều khiển kỹ thuật số” nghiên cứu nguyên lý động học và động lực học tay gắp, ứng dụng phần mềm Solid-Edge, Visual Nastran Desktop và Matlab phỏng kết cấu, động học , động lực học, kiểm tra bền, tính dao động… Chương trình đã xây dựng hình 3D hơn một trăm chi tiết, có thể sữa chữa dạng hình học cơ cấu dễ dàng, kiểm tra bền, tính dao động chính xác. Thiết kế được các đoạn phim phỏng, phân tích nguyên lý hoạt động và động lực học tay gắp. Abstract: The development of computer technology and software applying in all industries led a number of methods to resolute completely and effectively technical problems. From this idea, the theme “ Design and simulate a robotic arm system for exchange tools of CNC – center ” studies the principle kinetics and dynamics for robotic arm, using the Solid-Edge, Visual Nastran and Matlab softwares for kinetic, dynamic simulation, resistant inspection, oscillation calculus… The theme develops 3D for more hundred details, which can be modified geometries easily, inspected resistance and calculated oscillation exactly. Design short animationclips for simulation, analysis of operating principle and dynamics of the robotic arm. I. TỔNG QUAN Để thiết kế chế tạo một thiết bò nào đó, việc đầu tiên là phải thực nghiệm nguyên lý, sau đó chế tạo và chạy thử. Các công việc đó có thể phỏng trước trên máy tính, tìm ra những chỗ chưa đạt yêu cầu, sữa chữa ngay trên hình. Thông qua việc xây dựng các hình phỏng có thể cảm nhận trực quan. Đưa lại sự hiểu biết chi tiết và cụ thể trong vấn đề làm kế hoạch. Trình bày, thảo luận và đánh giá với những người điều hành cũng như người sản xuất. Thấy trước được những mâu thuẩn kỹ thuật giảm được sai lầm trong kế hoạch. Hội nhập những điều kiện khác biệt trong sản xuất. phỏng thực tế ảo phân tích kỹ được qui trình sản xuất, nhằm bỏ bớt công nghệ không cần thiết, bổ sung khiếm khuyết trước khi gia công, rút ngắn thời gian thực hiện. Máy gia công đầu tiên kiểu “trung tâm gia công cắt gọt kỹ thuật số” xuất hiện vào năm 1958 và từ đó đến nay đã phát triển rộng rãi. Trung tâm gia công cắt gọt có khả năng thực hiện các nguyên công khác nhau cho một sản phẩm. Ví dụ trung tâm gia công cắt gọt kỹ thuật số MC FHC80 và MC FVH80 có thể thực hiện các nguyên công phay, khoan, doa và cắt ren trên các bề mặt đơn giản hoặc phức tạp [10], được dùng trong sản xuất các chi tiết bán tự động với chế độ sản xuất hàng loạt nhỏ hoặc đơn chiếc. Nếu đánh giá trung tâm cắt gọt theo quan điểm công nghệ, có thể khẳng đònh rằng phần lớn các thiết bò này có thể gia công sản phẩm từ nhiều phía với một lần đònh vò và kẹp chặt, ví dụ các loại dao cắt khác nhau. Điều này cho phép đạt được độ chính xác kích thước và bề mặt hình học cao hơn, giảm thời gian tổn thất giữa các nguyên công. Trung tâm cắt gọt có thể làm việc trong nhiều chu kỳ khác nhau. Hiện nay hầu hết các trung tâm này đều được trang bò hệ thống điều khiển cho phép làm việc với các chu kỳ hoàn chỉnh, đồng thời giải quyết việc chuyển động tương đối của dụng cụ cắt và chi tiết theo 3, 4, 5 trục. Tại Việt nam, trang thiết bò và công nghệ gia công tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp và hội nhập Quốc tế, trong đó các máy công cụ CNC chiếm vai trò quan trọng. Một sốsở công nghiệp, đang sử dụng các loại máy CNC, hiệu MAZAC nhập từ Nhật Bản, trong đó có cả máy phay CNC được trang bò tay gắp thay dao tự động. Sự tự động hoá trên máy bao gồm tự động tách phôi, tự động đổi dao, tự động đònh vò… với hệ thống điều khiển riêng. Bộ thay dao tự động được lắp đặt cùng với bộ chứa daohệ thống điều khiển, chủ yếu bằng cơ cấu Cơ -Thủy lực, các chuyển động đổi dao thường gồm hai chu kỳ: - Tìm dao theo mã số và chuyển dao đến vò trí thay đổi. - Đổi dao, phải bắt đầu từ việc lắp dao ở hộp dao, đưa dao đến đầu đònh vò dao và kẹp chặt dao. - 2 - Hệ thống này cần được chỉnh sửa và cải tiến nhằm tăng tính linh hoạt, giảm thời gian thay dao. Để đạt được điều đó cần nghiên cứu thêm về động học, động lực học và phỏng sự hoạt động của tay gắp thay dao trên máy tính. Tay gắp thay dao là bộ phận cần thiết để đổi dao tự động trong trung tâm cắt gọt CNC, đã có nhiều dạng ở các máy gia công cắt gọt trên thế giới. Thiết kế phỏng hệ thống tay gắp theo kiểu module cho phép sử dụng bộ dụng cụ thực hiện nhiều nguyên công có thể gia công theo nhóm chi tiết. Bộ Module được sử dụng trên cụm gia công bán tự động hoặc tự động điều khiển bằng kỹ thuật số. Xây dựng hình dựa trên thực tế đồng thời thu thập thông tin từ các tài liệu liên quan đến việc nghiên cứu tay gắp trong và ngoài nước. Bài viết “ Thiết kế phỏng hệ thống tay gắp thay dao trong trung tâm gia công điều khiển kỹ thuật số” ứng dụng phần mềm Solid-Edge, Visual Nastran Desktop và Matlab để phỏng. II. TẢ CHỨC NĂNG BỘ ĐỔI DAO TỰ ĐỘNG Cơ cấu của bộ đổi dao tự động thực hiện các chuyển động sau – Hình 1: - Chuyển động quay 2700, với sự thiết lập vò trí ban đầu 900. - Đònh vò dao. - Chuyển động tònh tiến 200mm, cân bằng với trục của trung tâm cắt gọt. Việc chuyển động tònh tiến của pít-tông thanh răng làm quay bánh răng liên kết với then truyền chuyển động quay lên trục. Việc xác đònh vò trí nhờ vào các van đảo chiều R1, R2 và R3. Trình tự làm việc của bộ đổi dao tự động: ♦. Giai đoạn lắp dao. 1. Vò trí ban đầu (cơ bản), ngàm kẹp mở. 2. Tay gắp quay +900. 3. Ổn đònh đúng vò trí lấy dao. 4. Đóng ngàm kẹp – Bộ đổi dao dòch chuyển tònh tiến. 5. Quay thêm +1800 . 6. Dòch chuyển và mở ngàm kẹp tay gắp. 7. Đònh vò bộ đổi dao vào vò trí. 8. Quay ngược -900 . Bắt đầu gia công. ♦. Giai đoạn tháo dao. 9. Quay theo chiều kim đồng hồ +900. 10. Đưa bộ đổi dao vào vò trí. 11. Đóng ngàm kẹp – Bộ đổi dao tònh tiến . 12. Quay ngược chiều kim đồng hồ –1800 . 13. Dòch chuyển và mở ngàm kẹp tay gắp. 14. Đònh vò bộ đổi dao vào vò trí. 15. Quay thêm -900 về vò trí ban đầu. Dựa vào nguyên lý hoạt động của cơ cấu ở trên, xây dựng hình 3D và phỏng hệ thống tay gắp- Hình 2 III. THIẾT KẾ PHỎNG TAY GẮP Hình 1 Nguyên lý hoạt động và đồ thuyû lực tay gắp thay daoHình 2 phỏng hệ thống tay gắpR1 R3 OÅ DAOTAY GẮPOÀ TRỤC MÁY THANH RĂNG BÁNH RĂNG VAN ĐẢO CHIEÀUĐƯỜNG DAÀUPISTON KẸPPISTON PHỤ - 3 - ! PHẦN MỀM HỔ TR ! TRÌNH TỰ THỰC HIỆN Phần mềm Solid Edge thuộc họ các phần mềm Unigraphics Solutions, là công cụ tạo sản phẩm 3D hiệu quả, nhanh, chính xác. Để thực hiện phỏng, đầu tiên cần tạo các chi tiết 3D, sau đó tiến hành lắp ghép các chi tiết theo cụm, cuối cùng lắp ghép tổng thể [2] – xem đồ hình 3. • TỔNG QUAN HỆ THỐNG TAY GẮP – Hình 4a, 4b, 4c, 4d • CÁC BƯỚC TỔNG QUÁT TRONG PHÂN TÍCH PHẦN TỬ HỮU HẠN Phần mềm Nastran là một trong số những phần tính toán giải quyết các bài toán kỹ thuật hàng đầu Kết quảCác Chi tiết Lắp ghép Mô phỏng -Động học, độnglực học. -Phân tích PTHH. -Dao động… SOLID EDGE, UGS, AUTOCAD, PRO/E MSC.VISUALNASTRAN.MATLAB, MICROSOFT EXCEL Lập qui trình công nghệ gia công Kiểm tra sản phẩm thực tế Hình 4 a đồ tổng quát Hình 4 b đồ thủy lực Hình 4 c Hệ thống thủy lực Hình 4 d đồ tay gắp Hình 3 đồ phỏng - 4 - thế giới, được tạo bởi công ty MSC. Nastran là một phần mềm trong họ các phần mềm thuộc MSC Software. Các bài toán có thể được giải quyết gồm: tính toán động học - động lực học, tính sức bền (FEM), bài toán tối ưu theo kích thước – tần số …, bài toán truyền dẫn nhiệt trên vật thể [8] theo đồ khối – Hình 5. " Bài toán động học, động lực học. - Chuyển file dữ liệu chi tiết 3D được thiết kế bằng Solid Edge sang phần mềm MSC Nastran. - Đònh nghóa các tương quan chuyển động giữa các khâu, nghóa là thiết lập các khớp (quay, tònh tiến, bánh răng, đai…) - Thiết lập các nguyên nhân tạo chuyển động như motor, actuator, lực, moment một cách tương ứng, tùy thuộc từng loại hình. " Bài toán tính sức bền. - p đặt tải tác dụng, tác dụng lên mặt trong của vật thể. - p đặt điều kiện biên (điều kiện ràng buộc). - Tính toán, có thể tính bộ hay tính chính xác theo điều kiện cho trước đó là sai số tính toán, sai số chất lượng lưới. Thời gian tính nhanh hay chậm phụ thuộc vào việc thiết lập các điều kiện sai số cho phép. Sau khi tính toán xong thì sẽ kiểm tra điều kiện bền, giá trò ứng suất cho phép của vật liệu được nhập trước khi tính toán. - Xuất dữ liệu dạng hình ảnh, dạng số liệu thể hiện ở dạng trang Web. " hình tay gắp được thực hiện nhờ phần mềm Solid Edge và MSC Nastran, các số liệu nhập được lấy từ các kết qủa tính toán trình bày ở phần trên, một số kết quả nhận được sau: " Bài toán dao động: xác đònh dạng và tìm số dao động mức thấp nhất. • TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT NẮP ĐẬY – Hình 6 Dạng hình học kết cấu.Tính chất vật liệu (E, ρρρρ, νννν). Rời rạc – mã hoá kết cấu. p đặt liên kết (ngàm, gối tựa).Bài toán động Tính chất tải trọng tác dụng.(Lực tập trung - momen tập trung, lực – momen phân bố, lực kích động). Bài toán tónh Bài toán đáp ứng []{}[]{}0 =+ qKqM&&[]{} { }fqK =.[]{}[]{} (){}tfqKqM =+ &&Hình 5 đồ khối tính toán- 5 - • TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT PISTON KẸP VÀ ỨNG SUẤT BẠC ĐỢ TRỤC – Hình 7 • TÍNH DAO ĐỘNG CỦA TRỤC VÀ GIÁ KẸP CÁN DAO – Hình 8 IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ • Thiết kế chế tạo tay gắp để phục vụ cho việc thay đổi dao tự động đòi hỏi độ chính xác cao, rất cần thiết cho các máy gia công theo kiểu “ trung tâm gia công cắt gọt kỹ thuật số “. Việc phỏng là bước chuẩn bò cần thiết trứơc khi gia công thực tế. • hình ảo không những phân tích kỹ được nguyên lý hoạt động mà còn kiểm tra tính toán động học và động lực học của cơ cấu. Việc thực hiện phỏng tay gắp sẽ mang lại hiệu quả kinh tế hơn là việc chế tạo “thử và sai”. • Thông qua việc xây dựng hình phỏng đưa lại sự hiểu biết chi tiết, có thể sữa chữa dạng hình học cơ cấu dễ dàng, và cụ thể trong vấn đề làm kế hoạch, qui trình sản xuất. Mode 1: 261Hz Mode 1: 560HzHình 6 Tính toán áp suất nắpHình 7 Tính toán ứng suất pittông kẹp và ứng suất bạc đỡ trục Hình 8 Tính toán dao động của trục và kẹp cán dao- 6 - • Trình bày, thảo luận với những người điều hành cũng như người sản xuất. Được đánh giá, phân tích và cải tiến trước khi thực hiện. Điều này góp phần giảm được những thiếu sót trong quyết đònh, và giúp phát hiện sớm những khó khăn hoặc mâu thuẩn trong sản xuất. • Giảm sai lầm trong kế hoạch cũng như trong thiết kế kỹ thuật, kiểm tra và hợp lý hóa những công đoạn kỹ thuật, bỏ bớt những bước không cần thiết trong công nghệ, thờiø gian làm ra sản phẩm được rút ngắn lại. • Không những có tính trực quan mà còn giải quyết bài toán kỹ thuật triệt để, thiết lập được bộ bản vẽ chế tạo chi tiết gia công. Hơn nũa dữ liệu vi tính tập trung được quản lý dễ dàng và tiện lợi hơn, ứng dụng những kết qủa đạt được cho những công trình sau. • Gần đây máy gia công cắt gọt điều khiển theo chương trình số thâm nhập vào nước ta mạnh mẽ. Với kết quả mà bài viết đạt được, hy vọng sẽ giúp cho những người làm công tác nghiên cứu và cho sinh viên đạt được kết quả tốt hơn trong công việc liên quan. • Để thiết kế phỏng một hệ thống thiết bò nào đó, cần phải phân tích về nguyên lý họat động, tính toán thiết kế, nắm chắc công nghệ, khả năng phỏng 3D, công việc được tiến hành nhờ sự cộng tác của nhiều người. Hướng đang đề nghò và từng bước tiến hành xây dựng ngành “ Thiết kế & phỏng” tại trường ĐH.SPKT. TÀI LIỆU THAM KHẢO . [1]. Stephen J. Chapman, MATLAB Programming for Engineers by Stephen J. Chapman. [2]. Jerry Craig, Engineering and Technical Drawing Using Solid Edge, Version 9. [3]. Desmond J. Higham, Nicholas J. Higham, MATLAB Guide. [4]. Nguyễn Ngọc Cẩn, Truyền động dầu ép trong máy cắt kim loại, Đ.H. Bách khoa Hà nội, 1974. [5]. Cernoch, Strojne technicka prirucka, Praha, 1977. [6]. Chvála, Mechanizace a automatizace obrábecích stroju, Praha, 1970. [7]. Nguyễn Trọng Hiệp, Chi tiết máy T1&2, NXB Giáo Dục, 1996 [8]. MSC, MSC/NASTRAN Quick Reference Guide by MSC. [9]. Necmec, Casti stroju III, Praha, 1969. [10]. Píc, Vybrané state z konstrukce NC obrábecích stroju, VUT 1974. [11]. Nguyễn Ngọc Phương, Hệ thống điều khiển bằng thủy lực, NXB Giáo Dục,2000. Đòa chỉ liên hệ: NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG Khoa Cơ khí Chế tạo máy Bộ môn Cơ điện tử Trường ĐHSPKT Thủ đức, TP. HCM ĐT: 8 960986 Mobil: 0913 702 581 E-Mail: phuongnn@hcmute.edu.vn . toán kỹ thuật hoàn chỉnh và hiệu quả cao. Trên ý tưởng này bài viết “ Thiết kế mô phỏng hệ thống tay gắp thay dao trong trung tâm gia công điều khiển kỹ thuật. tài liệu liên quan đến việc nghiên cứu tay gắp trong và ngoài nước. Bài viết “ Thiết kế mô phỏng hệ thống tay gắp thay dao trong trung tâm gia công điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Thiết kế mô phỏng hệ thống tay gắp thay dao trong trung tâm gia công điều khiển kỹ thuật số pptx, Tài liệu Thiết kế mô phỏng hệ thống tay gắp thay dao trong trung tâm gia công điều khiển kỹ thuật số pptx, Tài liệu Thiết kế mô phỏng hệ thống tay gắp thay dao trong trung tâm gia công điều khiển kỹ thuật số pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn