đề thi thử đại học 2014 và đáp án đề 4

24 2,636 60
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2014, 13:19

đề và đáp án đề 4 [...]... Khóa học Luyện giải đề môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: LyHung95 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 20 14 Môn thi: TOÁN; khối A khối A1, lần 4 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm) Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số y = x3 − 3 x 2 + 3(1 − m 2 ) x + 2m 2 − 2m − 1 (với m là tham số) a) Khảo sát sự biến thi n vẽ đồ thị của hàm số... có cực đại, cực tiểu; đồng thời hai điểm cực trị của đồ thị hàm số đối xứng nhau qua đường thẳng d : x − 2 y − 7 = 0 π 1 π  π  Câu 2 (1,0 điểm) Giải phương trình cos  + 2 x  cos  − 2 x  + sin 2 x (1 + cos 2 x ) = với 0 ≤ x ≤ 4 4 444 x 2 = x 2 + 1 + 1 ( x 2 − y 3 + 3 y − 2 )   Câu 3 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình   1 − x2   x 2 + ( y + 1)2 = 2 1 +  y     ( π3 Câu 4 (1,0... x + 2) 2 + ( y − 3)2 = 4, đường chéo AC cắt (C) tại điểm M  − ;  N thuộc  5 5  Oy Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật, biết điểm A có hoành độ âm, điểm D có hoành độ dương diện tích tam giác AND bằng 10 Câu 8.a (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M (0; 4; 2) hai mặt phẳng ( P ), (Q ) lần lượt có phương trình 3 x − y − 1 = 0, x + 3 y + 4 z − 7 = 0 Viết phương... điểm) Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, với SA = SB = AB = 2a = 2 BC ABC = 1200 Gọi H là trung điểm của cạnh AB K là hình chiếu vuông góc của H trên mặt phẳng 3 Tìm thể tích của hình chóp theo a 5 Câu 6 (1,0 điểm) Cho x, y, z ∈ ( 0;1] thỏa mãn x + y ≥ 1 + z ( SCD), K nằm trong tam giác SCD HK = a Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x y z + + y + z z + x xy + z 2 PHẦN... − 1 = 0, x + 3 y + 4 z − 7 = 0 Viết phương trình của đường thẳng ∆ đi qua M song song với giao tuyến của ( P ) (Q ) Câu 9.a (1,0 điểm) Cho các số phức z1 ; z2 thỏa mãn z1 = 2; z2 = 3; z1 + 2 z2 = 2 5 Tính 2 z1 + 3z2 B Theo chương trình Nâng cao Câu 7.b (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M (3; 4) đường tròn (C ) : x 2 + y 2 − 6 x + 2 y + 2 = 0 Viết phương trình của đường... sao cho MA2 + 2 MB 2 + MC 2 nhỏ nhất Câu 9.b (1,0 điểm) Giải phương trình sau trên tập hợp số phức ( z − i )2 ( z + i ) 2 − 5 z 2 − 5 = 0 Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 20 14! . hc" alt=""
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử đại học 2014 và đáp án đề 4, đề thi thử đại học 2014 và đáp án đề 4, đề thi thử đại học 2014 và đáp án đề 4