đề thi thử đại học 2014 và đáp án đề 3

25 2,426 66
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2014, 13:18

đề và đáp án đề 3 [...]... Khóa học Luyện giải đề môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: LyHung95 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: TOÁN; khối A khối A1, lần 3 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) −x + m Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số y = có đồ thị là (Cm) x+2 a) Khảo sát sự biến thi n vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1 b) Tìm... 2; 0) C (0;0; 4) Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (Q) : x + 2 y + 3 z − 4 = 0 cắt mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện OABC theo một đường tròn có chu vi bằng 2π 3 2 3 3 Câu 9.b (1,0 điểm) Giải phương trình log 1 ( x + 2 ) − 3 = log 1 ( 4 − x ) + log 1 ( x + 6 ) 2 4 4 4 Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014! ... tại hai điểm A B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 1 (với O là gốc tọa độ) sin 2 x sin 2 3 x + = tan 2 x(sin x + sin 3 x) cos x cos 3 x  x + x2 + 2 x + 2 + 1 y + y 2 + 1 = 1  Câu 3 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình  ( x, y ∈ » ) 2  y − xy + 9 + 2012 = y + 2 y + 4 + 20 13 x  Câu 2 (1,0 điểm) Giải phương trình ( )( ) 1 Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân I = ∫ ( x − 1) 2 x − x 2 dx 3 0 Câu 5 (1,0... hai đường thẳng d1 : 3 x − 2 y + 1 = 0 d 2 : x + 3 y − 1 = 0 Lập phương trình đường tròn (C) có tâm I, tiếp xúc với đường thẳng d1 tại điểm A(1; 2) 14 cắt đường thẳng d2 tại hai điểm B, C sao cho BC = , biết điểm I có hoành độ âm 10 x −1 y −1 z +1 Câu 8.a (1,0 điểm) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng d : = = mặt 1 1 −1 cầu ( S ) : ( x − 2) 2 + ( y − 3) 2 + z 2 = 9 Lập phương... đường thẳng d cắt (S) theo một giao tuyến là đường tròn có diện tích bằng 3 1 1 1 3 Câu 9.a (1,0 điểm) Tìm các số phức z1 , z2 biết z1 + = 1 + 2i z2 + = − i z2 z1 2 2 B Theo chương trình Nâng cao Câu 7.b (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C ) : x 2 + y 2 = 2 Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) biết tiếp tuyến đó cắt các tia Ox, Oy lần lượt tại A B sao cho tam... đáy ABC là tam giác cân tại C, cạnh đáy AB bằng 2a góc ABC = 30 0 Tính thể tích của khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' biết khoảng cách giữa hai đường a thẳng AB CB ' bằng 2 Câu 6 (1,0 điểm) Cho các số thực dương x, y thỏa mãn 3( x 2 + y 2 ) = 2( x + y ) 2 2  1  1 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P =  x +  +  y +  y  x  PHẦN RIÊNG (3, 0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần . h 13" alt=""
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử đại học 2014 và đáp án đề 3, đề thi thử đại học 2014 và đáp án đề 3, đề thi thử đại học 2014 và đáp án đề 3