đề thi thử đại học 2014 và đáp án đề 2

25 2,859 76
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2014, 13:17

đề và đáp án đề 2 [...]... Khóa học Luyện giải đề môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: LyHung95 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 20 14 Môn thi: TOÁN; khối A khối A1, lần 2 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7,0 điểm) 2 x −1 Câu 1 (2, 0 điểm) Cho hàm số y = x +1 a) Khảo sát sự biến thi n vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho b) Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua điểm I (−1; 2) ... độ) 2cos2 x − 2 3 sin x cos x + 1 = 3 cos x − sin x 2cos 2 x  2 x3 − 4 x 2 + 3 x − 1 = 2 x 3 ( 2 − y ) 3 − 2 y  Câu 3 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình   x + 2 = 3 14 − x 3 − 2 y + 1  Câu 2 (1,0 điểm) Giải phương trình π Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân I = 2 ∫ 0 2sin 2 x( x + sin x) + sin 2 x(1 + sin 2 x) dx (1 + cos x) 2 Câu 5 (1,0 điểm) Cho hình lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' có AA ' = 2a;... CD = 2 AB phương trình AD : x − y + 2 = 0 Gọi H là hình chiếu vuông góc của D trên AC  82 6  M  ;  là trung điểm của HC Tìm tọa độ các điểm A, C, D    13 13    Câu 8.a (1,0 điểm) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : 2 x + y + z − 2 = 0 hai x −1 y − 3 z + 3 x y 2 z đường thẳng d1 : = = = Viết phương trình đường thẳng ∆ song song với = d2 : 1 2 1 1 −3 2 (P)... d1 d2 lần lượt tại M, N sao cho đoạn MN ngắn nhất Câu 9.a ( 1,0 điểm) Tính mô-đun của số phức z − 2i biết số phức z thỏa mãn ( z − 2i ).( z − 2i ) + 4iz = 0 B Theo chương trình Nâng cao Câu 7.b (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hai đường tròn (C1 ) : x 2 + y 2 − 4 y = 0 (C2 ) : x 2 + 4 x + y 2 + 18 y + 36 = 0 Viết phương trình đường tròn (C) có tâm I nằm trên đường thẳng d : 2. .. AC = a góc giữa cạnh bên AA ' mặt phẳng (ABC) bằng 600 Tính thể tích của khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng ( A ' BC ) theo a biết rằng hình chiếu của điểm A ' trên mặt phẳng (ABC) trùng với trực tâm H của tam giác ABC Câu 6 (1,0 điểm) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn 2a + 2b + c 2 = 14 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = a 3 + 2b 2 + 2 c 3 II... tiếp xúc ngoài với cả hai đường tròn (C1) (C2) Câu 8.b (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ xyz, cho tam giác ABC có A(1; 4; 3) hai đường thẳng ∆ 1 : x + 1 = y = z − 9 , ∆ 2 : x − 1 = y − 3 = z − 4 lần lượt chứa đường trung tuyến kẻ từ đỉnh B đường −1 −1 2 2 −1 −1 cao kẻ từ đỉnh C Tìm tọa độ tâm tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC x  2 log xy y − log x y = 1 Câu 9.b (1,0... tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC x  2 log xy y − log x y = 1 Câu 9.b (1,0 điểm) Giải hệ phương trình  , ( x, y ∈» ) log ( x 2 − y 2 ) = 1  2 Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 20 14!
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử đại học 2014 và đáp án đề 2, đề thi thử đại học 2014 và đáp án đề 2, đề thi thử đại học 2014 và đáp án đề 2

Từ khóa liên quan