Tài liệu MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA Đánh giá nhân viên đối với chương trình đào tạo pdf

1 9,787 86
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2014, 15:59

PHIẾU ĐIỀU TRAĐánh giá nhân viên đối với chương trình đào tạoStt Nội dung đánh giá Nhận xét khác của nhân viên Mức độ đánh giáKém Yếu T/bình Khá Tốt1 Anh chị đánh giá chung về chất lượng của khoá đào tạo2 Anh chị có nhận thấy chương trình có xứng đáng với các chi phí về tiền bạc và thời gian không?3 Anh chị đánh giá gì về các vấn đề sau đây của chương trình đào tạo.Ý nghĩa thực tiễn?Thông tin mới?Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng?3Giúp ích cho cá nhân?Phù hợp với công việc đang làm?Mức độ hiệu quả việc sử dụng thời gian?Tính hấp dẫn cuốn hút?Rõ ràng, dễ hiểu4 Nhận xét chung về những gì anh chị đã học thêm ở khoá học?5 Mức độ được chia xẻ thông tin, kiến thức với học viên khác?6 Cơ hội để tham khảo ý kiến, nói chuyện với cán bộ giảng dạy?Xin vui lòng cho biết những gì anh chị muốn học thêm ở khoá học?Người thực hiện:………………………………Ngày:…………………Ký tên:……………………… . PHIẾU ĐIỀU TRA Đánh giá nhân viên đối với chương trình đào tạo Stt Nội dung đánh giá Nhận xét khác của nhân viên Mức độ đánh giá Kém Yếu T/bình. Yếu T/bình Khá Tốt1 Anh chị đánh giá chung về chất lượng của khoá đào tạo 2 Anh chị có nhận thấy chương trình có xứng đáng với các chi phí về tiền bạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA Đánh giá nhân viên đối với chương trình đào tạo pdf, Tài liệu MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA Đánh giá nhân viên đối với chương trình đào tạo pdf, Tài liệu MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA Đánh giá nhân viên đối với chương trình đào tạo pdf

Từ khóa liên quan