PHÂN TÍCH tác ĐỘNG THUẾ THU NHẬP cá NHÂN đối với THU NHẬP hộ KINH DOANH cá THỂ

16 697 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/12/2013, 20:58

GVHD: PGS.TS NGUYỄN NGỌC HÙNG NĂM 2012 PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG 1 : CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN HỘ KINH DOANH CÁ THỂ. 1.1. Khái quát về thuế TNCN đối với hộ kinh doanh thể: 1.1.1. Khái niệm HKD cá thể: Hộ kinh doanh thể chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Hộ kinh doanh do một nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương. Mức thu nhập thấp được quy định không được vượt quá mức khởi điểm chịu thuế thu nhập nhân theo quy định của pháp luật về thuế. Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp. Theo quy định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính, và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập nhân thì từ ngày 1/1/2009 sẽ bãi bỏ thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với hộ gia đình, nhân kinh HVTH:CAO THỊ VƯƠNG THÚY Page 1 GVHD: PGS.TS NGUYỄN NGỌC HÙNG NĂM 2012 doanh và chỉ thu thuế thu nhập nhân. Trường hợp trong một hộ gia đình có nhiều người cùng tham gia kinh doanh nhưng chỉ có một người đứng tên trong đăng ký kinh doanh thì người đứng tên trong đăng ký kinh doanhđối tượng nộp thuế. 1.1.2.Đặc điểm HKD cá thể: 1.1.2.1 Hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân Hộ kinh doanh do một nhân thành lập có bản chất là nhân kinh doanh, do đó không thể là pháp nhân. Hộ kinh doanh không phải là một thực thể tách biệt với nhân thành lập nên nó, vì vậy mọi tài sản trong của hộ kinh doanh đều là tài sản của nhân tạo lập nó. nhân tạo lập hộ kinh doanh hưởng toàn bộ lợi nhuận (sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính và thanh toán theo qui định của pháp luật) và gánh chịu mọi nghĩa vụ. nhân tạo lập hộ kinh doanhthể là nguyên đơn hoặc bị đơn trong các vụ án liên quan tới hoạt động của hộ kinh doanh. Trường hợp hộ kinh doanh được tạo lập bởi hộ gia đình, thì hộ kinh doanh có bản chất là hộ gia đình kinh doanh. Do đó hộ kinh doanh cũng không phải là pháp nhân. Hộ kinh doanh được tạo lập bởi một nhóm người cũng không có tư cách pháp nhân. 1.1.2.2.Hộ kinh doanh là hình thức kinh doanh qui mô rất nhỏ. Đặc điểm này không xuất phát từ bản chất bên trong của hình thức kinh doanh này mà xuất phát từ các qui định của pháp luật Việt Nam căn cứ vào số lượng lao động được sử dụng trong hộ kinh doanh. Điều này gây tốn kém không thật cần thiết cho người kinh doanh, và có thể trái với ý chí và khả năng kinh doanh của họ. Việc buộc hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp có lẽ chưa tính đến đặc trưng của từng ngành nghề kinh doanh. Với một cửa hàng cơm bình dân con số người phục vụ có thể lên tới hàng chục với các công việc như nấu ăn, chạy chợ, phục vụ bàn, vệ sinh, trông xe… Các qui định trên thực chất không cho phép hộ kinh doanh mở rộng qui mô sản HVTH:CAO THỊ VƯƠNG THÚY Page 2 GVHD: PGS.TS NGUYỄN NGỌC HÙNG NĂM 2012 xuất, kinh doanh, hay nói cách khác, hạn chế kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh. Như vậy quyền tự do kinh doanh phần nào đó có sự hạn chế. 1.1.2.3. Chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ của hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh không phải là một thực thể độc lập, tách biệt với chủ nhân của nó. Nên về nguyên tắc chủ nhân của hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với khoản nợ của hộ kinh doanh, có nghĩa là chủ nhân của hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình kể cả tài sản không đưa vào kinh doanh. Nếu hộ kinh doanh do một nhân làm chủ, thì người ta có thể qui kết ngay rằng nhân làm chủ đó phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ của hộ kinh doanh ngoài việc đưa tài sản kinh doanh ra để trả nợ, bởi trong trường hợp này hộ kinh doanh có bản chất là nhân kinh doanh hay thương nhân thể nhân. Nếu hộ kinh doanh do một hộ gia đình làm chủ, thì ngoài việc đưa tài sản kinh doanh ra để trả nợ, việc xác định trách nhiệm của các và từng thành viên hộ gia đình cần tới các qui định của Bộ luật Dân sự 2005. Theo Bộ luật này, hộ gia đình chịu trách nhiệm bằng tài sản chung của hộ; nếu tài sản chung không đủ để thực hiện nghĩa vụ chung thì các thành viên phải chịu trách nhiệm liên đới bằng tài sản riêng của mình (Điều 110, khoản 2). Qui định này cần phải giải thích là hộ kinh doanh có chế độ trách nhiệm vô hạn, và chế độ này ứng với các thành viên của nhóm. 1.1.3.Vai trò của thuế TNCN đối với HKD cá thể: 1.1.3.1.Góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước: Sự giảm dần các loại thuế xuất nhập khẩu do yêu cầu tự do hóa thương mại nên thuế thu nhập nhân ngày càng trở thành nguồn thu quan trọng cho ngân sách Nhà nước. Nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển, thu nhập bình quân đầu người của nhân ngày càng tăng từ đó thuế thu nhập nhân sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng thu cho ngân sách Nhà nước. HVTH:CAO THỊ VƯƠNG THÚY Page 3 GVHD: PGS.TS NGUYỄN NGỌC HÙNG NĂM 2012 Thực tế tỷ trọng thu thuế TNCN trong tổng thu ngân sách của nhiều quốc gia đã phản ánh tiến trình đó, tại các nước khối ASEAN: 5-10%, các nước phát triển có tỷ trọng 15-16% có nước đạt tới tỷ trọng 30- 40% như Anh, Mỹ. Tại Việt Nam, mới tiếp cận chính sách thu và còn phân tán ở nhiều sắc thuế nhưng cũng đã có kết quả tăng trưởng thu khá lớn trong những năm gần đây: năm 1991 thu theo chính sách thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao là 62 tỷ, thì đến năm 2000 thu được 1.832 tỷ và đến năm 2005 số thu đã đạt 8.300 tỷ. Tuy vậy tỷ trọng thu cũng mới chỉ đạt khoảng 5% tổng thu ngân sách. 1.1.3.2.Góp phần thực hiện công bằng xã hội: Thông thường, thuế thu nhập nhân chỉ đánh vào thu nhập cao hơn mức khởi điểm thu nhập chịu thuế, không đánh thuế vào những nhânthu nhập vừa đủ nuôi sống bản thân và gia đình ở mức cần thiết. Thêm vào đó khi thu nhập nhân tăng lên thì tỷ lệ thu thuế cũng tăng thêm. Ở nhiếu nước còn có quy định miễn, giảm thuế cho những nhân mang gánh nặng xã hội. Ở nước ta hiện nay, thu nhập của các tầng lớp nhân dân có sự chênh lệch nhau, số đông dân cư có thu nhập còn thấp, nhưng cũng có một số nhânthu nhập khá cao, nhất là những nhân làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong khu chế xuất hoặc có một số nhân người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Mặc dù thuế thu nhập nhân chưa mang lại số thu lớn cho ngân sách Nhà nước, song xét trên phương diện công bằng xã hội và phương diện công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước thì thuế thu nhập nhân có vị trí cực kỳ quan trọng, do đó việc điều tiết thuế thu nhập đối với những người có thu nhập cao là cần thiết, đảm bảo thực hiện chính sách công bằng xã hội. 1.2.Cách tính thu nhập chịu thuế với hộ kinh doanh cá thể : 1.2.1.Thu nhập thuộc đối tượng chịu thuế TNCN của HKD cá thể: Thu nhập của hộ kinh doanh phải chịu thuế gồm: Thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật như: Sản xuất kinh doanh hàng HVTH:CAO THỊ VƯƠNG THÚY Page 4 GVHD: PGS.TS NGUYỄN NGỌC HÙNG NĂM 2012 hóa, xây dựng, vận tải, kinh doanh ăn uống, kinh doanh dịch vụ, kể cả dịch vụ cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng. Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của nhân trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định pháp luật như: Luật sư, bác sỹ, ca sỹ, kiến trúc sư, nhạc sỹ, họa sỹ, Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản không đáp ứng đủ điều kiện được miễn thuế TNCN 1.2.2.Cách tính: *Đối với nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ hiện nộp thuế theo phương pháp khoán, thu nhập chịu thuế (TNCT) TNCN được xác định như sau: TNCT trong kỳ tính thuế = doanh thu ấn định trong kỳ tính thuế x tỉ lệ TNCT ấn định. Trong đó, doanh thu ấn định được xác định căn cứ vào kê khai của nhân kinh doanh, kết quả điều tra của cơ quan thuế và ý kiến tham gia của hội đồng tư vấn thuế xã, phường. * Đối với nhân kinh doanh chỉ hạch toán được doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, không hạch toán, xác định được chi phí, TNCT TNCN được xác định: TNCT trong kỳ tính thuế = doanh thu để tính TNCT trong kỳ tính thuế x tỉ lệ TNCT ấn định. Trong đó, doanh thu để tính TNCT được xác định theo sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ phù hợp với doanh thu để tính thuế giá trị gia tăng. Tổng cục Thuế quy định cụ thể tỉ lệ TNCT trên doanh thu để áp dụng đối với trường hợp nhân kinh doanh không hạch toán được chi phí hoặc không hạch toán kế toán. *Biểu thuế TNCN áp dụng đối với hộ, nhân kinh doanh: CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật thuế thu nhập nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội; - Nghị định 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập nhân; - Thông tư 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập nhân và hướng dẫn Nghị định số 100/2008/NĐ-CP HVTH:CAO THỊ VƯƠNG THÚY Page 5 GVHD: PGS.TS NGUYỄN NGỌC HÙNG NĂM 2012 ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập nhân; Hộ, nhân kinh doanhđối tượng cư trú tại Việt Nam sau khi xác định được thu nhập chịu thuế, được giảm trừ gia cảnh, trừ tiền làm từ thiện để xác định thu nhập tính thuế,căn cứ biểu thuế lũy tiến từng phần xác định số thuế TNCN phải nộp, cụ thể: Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%) 1 Đến 60 Đến 5 5 2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10 3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15 4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20 5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25 6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30 7 Trên 960 Trên 80 35 Phương pháp tính thuế lũy tiến từng phần (đối với thu nhập thường xuyên) được cụ thể hóa theo Biểu tính thuế rút gọn như sau: Bậc Thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất Tính số thuế phải nộp Cách 1 Cách 2 1 Đến 5 5 % 0 Trđ + 5 TNTT 5 % TNTT 2 Trên 5 đến 10 10 % 0,25 Trđ + 10 % TNTT trên 5 Trđ 10% TNTT – 0,25 Trđ 3 Trên 10 đến 18 15 % 0,75 Trđ + 15 % TNTT trên 10 Trđ 15% TNTT – 0,75 Trđ 4 Trên 18 đến 32 20 % 0,95 Trđ + 20 % TNTT trên 18 Trđ 20% TNTT – 1,65 Trđ 5 Trên 32 đến 52 25 % 4,75 Trđ + 25 % TNTT trên 32 Trđ 25% TNTT – 3,25 Trđ 6 Trên 52 đến 80 30 % 9,75 Trđ + 30 % TNTT trên 52 Trđ 30% TNTT – 5,85 Trđ HVTH:CAO THỊ VƯƠNG THÚY Page 6 GVHD: PGS.TS NGUYỄN NGỌC HÙNG NĂM 2012 7 Trên 80 35 % 18,15 Trđ + 35 % TNTT trên 80 Trđ 35% TNTT – 9,85 Trđ 1.3. Quản lý thu thuế TNCN đối với hộ kinh doanh thể. 1.3.1 Mục đích, yêu cầu công tác quản lý thu thuế TNCN đối với HKD cá thể. *Mục đích công tác quản lý thu thuế TNCN đối với HKD cá thể: -Tăng thu cho Ngân sách Nhà Nước. Ờ nước ta số thu bằng thuế hằng năm chiếm tỷ trọng chủ yếu so với tổng số thu NSNN. Số thuế thu được từ khu vực kinh doanh cá thể chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu nhập Ngân Sách nhưng đây lại là kĩnh vực phức tạp, khó quản lý. Vì vậy làm tốt công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể sẽ có tác dụng động viên và tăng thu cho NSNN. -Thực hiện vai trò quản lý của Nhà Nước đối với khu vực kinh tế này. Vai trò của thuế mang tính toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Song những vai trò đó không mang tính khách quan mà nó là kết quả của những tác động từ phía con người. Những tác động này được thực hiện thong qua những nội dung, những công việc cụ thể của công tác quản lý thuế. -Tăng cường ý thức chấp hành pháp luật cho các hộ kinh doanh. Qua công tác tổ chức thực hiện và kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các luật thuế cùng với việc tăng cường tính pháp chế của luật thuế, ý thức chấp hành các luật thuế được nâng cao, từ đó tạo thói quen “Sống và làm việc theo pháp luật “ trong mọi tầng lớp dân cư. *Yêu cầu của công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh danh cá thể: -Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng thường xuyên các luật thuế và các văn bản dưới luật để đối tượng nộp thuế hiểu và tự giác chấp hành. -Tận thu, khai thác triệt để các nguồn thu, kết hợp nuôi dưỡng nguồn thu: + Thu hết số thuế ghi thu, không để nợ đọng. +Kiểm tra giám sát chặt chẽ những hộ nghỉ kinh doanh. +Quản lý hết các đối tượng tham gia sản xuất, kinh doanh. +Quản lý sát doanh thu của đối tượng nộp thuế. HVTH:CAO THỊ VƯƠNG THÚY Page 7 GVHD: PGS.TS NGUYỄN NGỌC HÙNG NĂM 2012 Phải thực hiện đầy đủ, đúng quy trình nghiệp vụ của ngành đã đề ra cho từng loại đối tượng kinh doanh. 1.3.2. Quy trình quản lý thu thuế TNCN HKD cá thể. Các bộ phận ,tổ, đội thuộc ngành thuế liên quan đến quy trình quản lý thu thuế : +Lãnh đạo Chi Cục Thuế. +Tổ kế Hoạch, nghiệp vụ. +Các đội thuế, xã, phường. +Tổ kiểm tra. +Tổ quản lý ấn chỉ. Trong đó 03 bộ phận chính thực hiện quản lý ngành thu đó là : Tổ kế hoạch – Nghiệp vụ, các đội thuế và tổ kiểm tra. HVTH:CAO THỊ VƯƠNG THÚY Page 8 GVHD: PGS.TS NGUYỄN NGỌC HÙNG NĂM 2012 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH THỂ: Từ đó đến nay, nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý thuế đặc biệt là quản lý NNT là Doanh nghiệp, Quốc hội, Chính Phủ, Bộ Tài chính liên tục ban hành các Luật, Nghị định và Thông tư hướng dẫn công tác quản lý thuế cũng như cấp mã số thuế, điều này đã làm thay đổi một số quy định trong quy trình 1201. Mặt khác, do chính sách thay đổi thường xuyên nên không tránh khỏi việc quy định chồng chéo lẫn nhau dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý hộ kinh doanh, cụ thể một vài trường hợp như: -Đối với hộ khoán thuế GTGT thu theo tháng và hạn nộp là ngày cuối tháng, nhưng đối với thuế TNCN thì lại thu theo quý với hạn nộp thuế là ngày cuối quý, điều này gây phiền hà trong công tác quản lý thu đặc biệt đối với những hộ bỏ kinh doanh giữa quý thì thuế TNCN hầu như không thu. Mặt khác, nếu căn cứ vào Doanh thu hàng tháng thì rất nhiều hộ không phải nộp thuế, vì vậy để giữ nguyên mức thuế GTGT+TNDN (mà nay là TNCN) như trước đây các Chi cục đã phải áp lại Doanh thu của từng hộ bằng cách tính ngược lại từ thuế phải nộp nhân với tỷ lệ theo từng ngành nghề để ra mức Doanh thu khoán, việc làm này mất nhiều công sức cho cán bộ Chi cục và tờ khai khoán hàng năm của NNT kê khai không áp dụng được chưa kể mẫu tờ khai khoán theo thông tư 28/2011/TT-BTC có nhiều chỉ tiêu bất hợp lý. - Đối với hộ kinh doanh có đơn đề nghị miễn thuế theo diện có thu nhập thấp, theo quy định Đội thuế hướng dẫn hộ kinh doanhthu nhập thấp làm đơn xin miễn thuế và trực tiếp nhận đơn của hộ kinh doanh. Căn cứ đơn xin miễn thuế của các hộ kinh doanh Đội thuế phối hợp với Tổ Thanh tra - Kiểm tra kiểm tra xác minh thu nhập thực tế đạt được trong quá trình kinh doanh và lấy ý kiến tham gia của Hội đồng tư vấn thuế. Căn cứ kết quả xác minh thu nhập thực tế của hộ kinh doanh, ý kiến của Hội đồng tư vấn, Đội thuế đối chiếu với các quy định của chính sách, chế độ hiện hành về miễn thuế. Nếu đủ điều kiện được miễn thuế thì Đội thuế làm thủ tục trình HVTH:CAO THỊ VƯƠNG THÚY Page 9 GVHD: PGS.TS NGUYỄN NGỌC HÙNG NĂM 2012 lãnh đạo Chi cục duyệt ban hành thông báo miễn thuế, các trường hợp không đủ điều kiện miễn thuế cũng phải thông báo bằng văn bản để hộ kinh doanh biết. Với một công việc đơn giản là xác định hộ nghỉ kinh doanh mà phải trải qua rất nhiều công đoạn cho nhiều bộ phận xử lý dẫn đến thời gian hoàn thành một thủ tục khá lâu lại mất rất nhiều nhân lực và giấy bút so với việc miễn thuế chỉ 50.000đ đến 200.000đ của hộ kinh doanh là vấn đề cần xem xét lại để rút ngắn trình tự thủ tục ban hành xét nghỉ, miễn, giảm cho hộ kinh doanh. - Việc xác định thuế môn bài theo Nghị định 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính Phủ và Thông tư số 96/2002/TT-BTC hướng dẫn Nghị định đến nay không còn phù hợp, vì vậy việc xác định môn bài rất khó khăn. - Về vấn đề Uỷ nhiệm thu (UNT), từ năm 2002 theo chỉ đạo của BộTài chính ngành Thuế cả nước đã triển khai thực hiện công tác UNT cho UBNN xã, phường, thị trấn thu một số loại thuế và phí phát sinh trên địa bàn. Đối với các tỉnh, thành phố lớn tập trung đông dân cư và đặc biệt ở các chợ công tác UNT thực hiện một cách khá hiệu quả nhưng với các chi cục nhỏ ở vùng sâu vùng xa thì lại là vấn đề bất cập vì kinh phí UNT không đủ trả cho nhân viên UNT với thời buổi giá cả tăng như hiện nay, có những xã chỉ có 2 hộ kinh doanh với mức thu thuế hàng tháng là 400.000đ trong đó trích 50% kinh phí UNT tương đương với số tiền trả cho nhân viên UNT là 200.000 chưa kể chi phí đi lại để nộp tiền vào KBNN và thanh toán tiền biên lai thu với cơ quan thuế, đây là bài toán cần phải xem xét lại với tình hình UNT của các địa bàn vùng sâu vùng xa và hơn nữa là công tác quản lý thuế của cơ quan thuế có nên thu thuế của NNT này không hay miễn cho họ để họ có tiền đầu tư phát triển kinh doanh. Một số vấn đề trên cho thấy công tác quản lý hộ kinh doanh cấp Chi cục có nhiều bất cập cần phải thay đổi. Ngày 11/5/2011 Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 584/QĐ- TCT về việc thành lập Tổ nghiên cứu Đề án “Đánh giá công tác UNT và đề xuất đổi mới thu nộp thuế đối với hộ kinh doanh thể” và ngày 23/3/2011 Tổng cục ban hành Quyết định số 342/QĐ-TCT về việc thành lập Tổ soạn thảo Quy trình Quản lý Hộ kinh doanh thể. Với hai quyết định này hy vọng trong thời gian gần đây Tổng cục sớm ban hành quy trình quản lý hộ kinh doanh đơn giản, hiệu quả và dễ thực hiện hơn. HVTH:CAO THỊ VƯƠNG THÚY Page 10
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH tác ĐỘNG THUẾ THU NHẬP cá NHÂN đối với THU NHẬP hộ KINH DOANH cá THỂ , PHÂN TÍCH tác ĐỘNG THUẾ THU NHẬP cá NHÂN đối với THU NHẬP hộ KINH DOANH cá THỂ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn