Hóa xạ đồng thời ung thư cổ tử cung giai đoạn IIB và IIIB

26 835 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2012, 10:42

Hóa xạ đồng thời ung thư cổ tử cung giai đoạn IIB và IIIB HÓA - XẠ ĐỒNG THỜI UNG THƯ CỔ TỬ CUNG GIAI ĐOẠN IIB IIIB TÓM TẮT Tổng quan: Nghiên cứu này đánh giá độc tính cấp tỉ lệ đáp ứng của hóa xạ đồng thời với cisplatin trong điều trị ung thư cổ tử cung ở BV Ung Bướu TP.HCM năm 2007. Phương pháp nghiên cứu: Các trường hợp carcinôm tế bào gai carcinôm tuyến cổ tử cung giai đoạn IIB, IIIB chưa được điều trị đặc hiệu được chọn vào nghiên cứu. Các bệnh nhân phải bạch cầu trên 3,000 /mm3, tiểu cầu trên 100,000 /mm3, creatinin máu dưới 120 µmol/l chức năng gan bình thường. Tất cả các bệnh nhân điều được xạ trị ngoài xạ trị trong theo một phác đồ (xạ trị ngoài toàn vùng chậu với tổng liều 50 Gy/ 25 phân liều, xạ trị trong với nguồn Iridium 7 Gy x 3 phân liều). Bệnh nhân được hóa trị đồng thời với cisplatin, 60 mg/m2 da mỗi tuần trong 6 tuần. Kết quả: Nghiên cứu bao gồm 45 trường hợp. Thời gian theo dõi trung bình là 6,2 tháng. Hai mươi lăm trong 45 bệnh nhân (55,6%) thuộc giai đoạn IIB (Hiệp Hội Sản Phụ Khoa Quốc Tế). Độc tính chủ yếu là độc tính huyết học (thiếu máu độ 3 4 28,9%, giảm bạch cầu trung tính độ 3 4 là 40% giảm tiểu cầu độ 3 4 6,7%), độc tính tiêu hóa (buồn nôn nôn 80% tiêu chảy 42,2%). Tỉ lệ đáp ứng hoàn toàn là 84,4%. Đến nay, một trong năm trường hợp bệnh tiến triển đã tử vong do bệnh. Kết luận: Phương pháp hóa xạ đồng thời với cisplatin độc tính chấp nhận được tỉ lệ đáp ứng rất tốt. ABSTRACT ASSESS THE ACUTE TOXICITY AND THE RESPONSE RATE OF SIMULTANEOUS CHEMORADIOTHERAPY IN PATIENTS WITH CARCINOMA OF THE CERVIX Cung Thị Tuyet Anh, Nguyen Anh Khoi, Tran Dang Ngoc Linh, Nguyen Chan Hung * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 13 – Supplement of No 1 - 2009: 168 - 176 Background: This study assessed the acute toxicity and the response rate that result from simultaneous chemoradiotherapy with cisplatin and radiation therapy in patients with carcinoma of the cervix in HCMCC in 2007. Methods: Women with primary untreated invasive squamous-cell carcinoma, or adenocarcinoma of the cervix of stage IIB, IIIB were enrolled. The patients had to have a leukocyte count of at least 3.000 per cubic millimeter, a platelet count of at least 100.000 per cubic millimeter, a serum creatinine level no higher than 120 µmol per liter, and adequate hepatic function. All patients received external-beam radiation (EBR) and brachytherapy according to a strict protocol (EBR whole pelvic radiation total dose 50 Gy/25 fractions, brachytherapy with Iridium source 7 Gy x 3 fractions). Patients were concurrently received a chemotherapy regimen: 60 mg of cisplatin per square meter of body-surface area per week for six weeks. Results: The analysis included 45 women. The mean duration of follow-up was 6.2 months. Twenty-five of the 45 patients (55.6%) were diagnosed with stage IIB (Federation International de Gynecologie de Obstetrique; FIGO). The major adverse toxic responses identified were hematological toxicity (anemia grad 3 and 4 28.9%, neutropenia grad 3 and 4 44.4%, and thrombocytopenia grad 3 and 4 6,7%), gastrointestinal toxicity (nausea and vomiting 80% and diarrhea 42.2%), The complete responese rate was 84.4%. To date, one of five patients with progressive disease has died of disease. Conclusions: Chemoradiotherapy with cisplatin is well tolerated and produces excellent response rates. ĐẶT VẤN ĐỀ Theo ghi nhận ung thư quần thể tại Hà Nội năm 2001-2004, ung thư cổ tử cung là loại ung thư đứng hành thứ 5 ở phụ nữ, với xuất độ 9,5 / 100.000 dân. Ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh năm 2003, ung thư cổ tử cungung thư đứng hàng thứ hai sau ung thư vú, xuất độ là 16,5/100,000 dân(Error! Reference source not found.). Hiện nay theo nhiều nghiên cứu, hóa xạ đồng thời được xem như là phương thức điều trị hiệu quả nhất đối với ung thư giai đoạn tiến xa tại chỗ tại vùng. Hóa xạ đồng thời dựa trên hai nguyên tắc chính: (1) tăng nhạy xạ cho bướu, (2) tiêu diệt những di căn vi thể(Error! Reference source not found.). Theo năm nghiên cứu lớn, ba của GOG, một do GOG hợp tác với SWOG, một của RTOG, tất cả đều cho thấy hóa xạ đồng thời cho kết quả tốt hơn so với xạ trị đơn thuần trong điều trị ung thư cổ tử cung(Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.). Tuy nhiên, một nghiên cứu tại Canada năm 2002 một nghiên cứu tại Đài Loan năm 2006 lại không cho thấy ích lợi của hóa xạ đồng thời so với xạ trị đơn thuần(Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.). Theo đánh giá bước đầu điều trị hóa xạ đồng thời ung thư cổ tử cung tại Bệnh Viện K Hà Nội 2004, Bệnh Viện Đà Nẵng 2005, kết quả cho thấy phần lớn bệnh nhân thể dung nạp được phác đồ điều trị(Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.). Mỗi năm Bệnh Viện Ung Bướu TPHCM nhận điều trị trên 1000 trường hợp ung thư cổ tử cung, trong đó phân nửa số này ở giai đoạn IIB-IIIB(Error! Reference source not found.). Xạ trị là mô thức chính điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn IIB-IIIB(Error! Reference source not found.). Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này với mục đích là đánh giá hiệu quả của hóa-xạ đồng thời trong điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn IIB IIIB. Bước đầu, chúng tôi sẽ đánh giá độc tính đáp ứng của phương thức điều trị này. Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá độc tính cấp của phương pháp hóa-xạ đồng thời trong điều trị ung thư cổ tử cung. Đánh giá đáp ứng của hóa xạ đồng thời trong điều trị bệnh ở giai đoạn IIB IIIB. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tiêu chuẩn chọn bệnh Loại mô học là carcinôm tế bào gai hay tuyến. Giai đoạn IIB (≥4 cm) IIIB (FIGO 1995). Tuổi ≤ 70 tuổi. KPS 80-100. Không tiền căn hóa trị hay xạ trị vùng chậu. Không suy chức năng tủy xương, gan, thận Bệnh nhân đồng ý hóa trị địa chỉ liên lạc rõ ràng, thể liên lạc. Phương pháp nghiên cứu tiền cứu, pha 2, thử nghiệm lâm sàng không nhóm chứng. Cỡ mẫu Thực tế, mẫu nghiên cứu 45 bệnh nhân, điều trị theo dõi từ 01/01/2007 đến 31/03/2008. Nơi thực hiện khoa Xạ 1 Xạ 2, BV Ung Bướu TP.HCM. Phác đồ Xạ trị Xạ trị ngoài thể bằng máy gia tốc hay máy Cobalt 60 với tổng liều xạ 50 Gy. Che chì đường giữa sau 40Gy. Xạ trị trong suất liều cao với nguồn Iridium với phân liều 7Gy/lần x 3 lần, 1 lần /tuần. Hóa trị Phác đồ hóa trị Cisplatin 40 mg/m2 mỗi tuần bắt đầu từ tuần thứ nhất đến tuần thứ 6 của xạ trị. Đánh giá độc tính cấp Độc tính cấp sẽ được theo dõi sát trong sau khi điều trị. Độc tính cấp đánh giá theo tiêu chuẩn NCI (Common Terminology Criteria for Adverse Events v3.0 (CTCAE) 12/2003). Đánh giá đáp ứng Theo dõi tái khám định kỳ bệnh nhân tại khoa Xạ 1 khoa Xạ 2. Đánh giá tình trạng bệnh hiệu quả điều trị qua: Khám lâm sàng (vùng chậu toàn thân) Soi cổ tử cung sinh thiết (nếu sang thương nghi ngờ) X quang ngực định kỳ (mỗi 6 tháng) Siêu âm bụng (mỗi 3-6 tháng) Các xét nghiệm khác thể chọn lựa: CT hay MRI bụng chậu, soi bàng quang, soi trực tràng. Bảng 1. Độc tính cấp Độc tính huyết học Độ 0 0 0 Độ 1 13 28,9 Độ 2 12 26,7 Độ 3 14 31,1 Bạch cầu Độ 4 6 13,3 Độ 0 1 2,2 Độ 1 16 35,6 Độ 2 10 22,2 Bạch cầu hạt Độ 3 13 28,9 Độc tính huyết học Độ 4 5 11,1 Độ 0 11 24,4 Độ 1 26 57,8 Độ 2 5 11,1 Độ 3 3 6,7 Tiểu cầu Độ 4 0 0 Độ 0 1 2,2 Độ 1 4 8,9 Độ 2 27 60 Độ 3 12 26,7 Hồng cầu Độ 4 1 2,2 Độ 0 9 20 Độ 1 18 40 Độ 2 14 31,1 Độc tính tiêu hóa Buồn nôn, nôn Độ 3 4 8,9 Độc tính huyết học Độ 4 0 0 Độ 0 26 57,8 Độ 1 12 26,7 Độ 2 6 13,3 Độ 3 1 2,2 Tiêu chảy Độ 4 0 0 Độ 0 28 62,3 Độ 1 15 33,3 Độ 2 1 2,2 Độ 3 1 2,2 Độc tính thận Tăng creatinin Độ 4 0 0 Độ 0 43 95,6 Độ 1 1 2,2 Độ 2 0 0 Độc tính gan Tăng AST Độ 3 1 2,2 Độc tính huyết học Độ 4 0 0 Độ 0 42 93 Độ 1 2 4 Độ 2 0 0 Độ 3 0 0 Tăng ALT Độ 4 1 2,2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đặc điểm nhóm nghiên cứu Tuổi trung bình 50,7. Thường gặp nhất 40 – 59 tuổi chiếm 68,9%. Đa số cư trú ở thôn quê 88,9%. Lâm sàng Thời gian khởi bệnh ngắn nhất là 1 ngày, dài nhất là 12 tháng, trung bình là 3,14 tháng. Triệu chứng khởi phát thường gặp nhất là xuất huyết âm đạo, tiếp theo là triệu chứng huyết trắng kéo dài. Triệu chứng xuất huyết âm đạo xuất hiện trong 44 trường hợp, chiếm 97,8%. Tất cả bệnh nhân tổng trạng tương đối tốt KPS 80-90 chiếm 100%. [...]... (100%) soi cổ tử cung (100%) Một số trường hợp theo dõi bằng MRI (17,8%) CT scan (4,4%) (Bảng 2) Bảng 2 Tỉ lệ đáp ứng điều trị Số trường Tỉ hợp % Đáp ứng hoàn toàn 38 84,4 Giai đoạn IIB 24 53,3 Giai đoạn IIIB 14 31,1 Đáp ứng một phần 2 4,4 Giai đoạn IIB 1 2,2 Giai đoạn IIIB 1 2,2 Bệnh ổn định 0 0 Giai đoạn IIB 0 0 Giai đoạn IIIB 0 0 Bệnh tiến triển 5 11,1 Giai đoạn IIB 0 0 Giai đoạn IIIB 5 11,1... Ohno cộng sự, tỉ độc tính trên bạch cầu độ 3 là 58%, tuy nhiên tuổi trung bình của nghiên cứu này là 55(Error! Reference source not found.) Cổ tử cung trước điều trị Cổ tử cung Trước điều trị sau điều trị Sau điều trị Hình 2 Hình ảnh CT scan cắt ngang cổ Hình 1 Hình ảnh lâm sàng của bệnh tử cung của bệnh nhân H.T.L, 55t, ung nhân H.T.K.S, 43t, ung thư cổ tử cung thư cổ tử cung giai đoạn IIB, SHS giai. .. chúng tôi đánh giá theo dõi được 45 trường hợp ung thư cổ tử cung tiến triển tại chỗ tại vùng được điều trị bằng hóa xạ đồng thời chúng tôi rút ra một số kết luận như sau: Độc tính của hóa xạ đồng thời với cisplatin trên ung thư cổ tử cung giai đoạn IIB IIIB trong mức độ chấp nhập được Độc tính cấp xảy ra chủ yếu trên hệ tạo huyết hệ tiêu hóa Trong đó, độc tính huyết học độ 3 4 của nghiên... thư cổ tử cung giai đoạn IIB, SHS giai đoạn IIB, SHS 2313/07 8074/07 Hình ảnh bướu tại cổ tử cung (mũi tên) Trước điều trị Sau điều trị Hình 4 Di căn gan nốt Hình 3 Hình ảnh MRI của bệnh nhân T.M.H, 47 tuổi, đơn dộc (mũi tên) của ung thư cổ tử cung giai đoạn IIB, SHS 5296/07 Hình bệnh nhân P.K.D, 49t, ung ảnh bướu tại cổ tử cung (mũi tên) thư cổ tử cung giai đoạn IIIB, SHS 978/07, phát hiện sau 3 tháng... ruột rất thư ng gặp, chiếm 80%, nhưng đa số ở độ 1 2 (71,1%) Độc tính trên thận ít quan trọng, độc tính độ 3 chỉ chiếm 2,2% Các độc tính cấp đều tự hồi phục, tất cả các bệnh nhân đều dung nạp được không trường hợp nào tử vong do điều trị Đáp ứng của ung thư cổ tử cung giai đoạn IIB IIIB rất tốt Tỉ lệ đáp ứng chung là 93,3%, đặc biệt tỉ lệ đáp ứng hoàn toàn của bệnh đối với hóa xạ đồng thời. . .Giai đoạn IIB chiếm 55,6% các trường hợp, giai đoạn IIIB chiếm 44,4% Cận lâm sàng Theo đánh giá hình ảnh học, trong giai đoạn IIB tỉ lệ di căn hạch là 20%, giai đoạn IIIB tỉ lệ này là 40% Carcinôm tế bào gai chiếm 80%, carcinôm tuyến chiếm 20% Đặc điểm điều trị Xạ trị ngoài bằng máy gia tốc chiếm 46,7%, máy Cobalt chiếm 53,3% Thời gian điều trị trung bình 74,8 ngày, ngắn nhất... Reference source not found.) Bảng 4 Tỉ lệ đáp ứng của hóa xạ đồng thời trong ung thư cổ tử cung Đáp Số Đáp Giai Đáp ứng ứng Tác giả bệnh đoạn ứng hoàn nhân bệnh (%) toàn (%) Stehman 75 IIB- 1997(Error! một phần (%) 93,3 86,7 6,6 IVA - - Reference source not found.) Duenas- 82 IB2- Gonzalez IIIB 2002(Error! 87 Đáp Số Đáp Giai Đáp ứng ứng Tác giả bệnh đoạn ứng hoàn nhân bệnh (%) toàn (%) một phần (%) Reference... giá đáp ứng Thời gian theo dõi trung bình của chúng tôi là 6,2 tháng, tỉ lệ đáp ứng của nghiên cứu là 88,9%, trong đó đáp ứng hoàn toàn là 84,4% Sau khi điều trị 1 tháng, 7 trường hợp đáp ứng một phần, sau điều trị 3 tháng, 6/7 truờng hợp này được đánh giá là đáp ứng hoàn toàn Theo Trần Đặng Ngọc Linh cs, hồi cứu 325 trường hợp ung thư cổ tử cung giai đoạn IIB- IIIB được điều trị xạ trị đơn... nghiên cứu trên, độc tính của hóa xạ đồng thời hầu hết là độc tính dạ dày- ruột độc tính huyết học Độc tính cấp thư ng tự hồi phục, còn độc tính muộn thư ng kéo dài ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc sống Độc tính dạ dày – ruột độ 1 2 tăng nhẹ trong nhóm hóa xạ đồng thời nhưng không ý nghĩa thống kê Độc tính dạ dày – ruột độ 3 4 tăng gấp hai lần so với nhóm không hóa trị, trong đó 8% bệnh... Giai đoạn IIIB 5 11,1 BÀN LUẬN Độc tính cấp lệ Hóa xạ đồng thời là phương pháp điều trị cho ung thư tiến triển tại chỗ tại vùng được nhiều nghiên cứu đề cập Độc tính cấp muộn của điều trị là trở ngại là vấn đề mà hầu hết các nghiên cứu này quan tâm JM Kirwan cộng sự đã thực hiện một phân tích hậu kiểm, nghiên cứu về độc tính của hóa xạ đồng thời dựa trên phương pháp của Cochrane Collaboration, . HÓA - XẠ ĐỒNG THỜI UNG THƯ CỔ TỬ CUNG GIAI ĐOẠN IIB VÀ IIIB TÓM TẮT Tổng quan: Nghiên cứu này đánh giá độc tính cấp và tỉ lệ đáp ứng của hóa xạ đồng. phương pháp hóa- xạ đồng thời trong điều trị ung thư cổ tử cung. Đánh giá đáp ứng của hóa xạ đồng thời trong điều trị bệnh ở giai đoạn IIB và IIIB. ĐỐI TƯỢNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hóa xạ đồng thời ung thư cổ tử cung giai đoạn IIB và IIIB, Hóa xạ đồng thời ung thư cổ tử cung giai đoạn IIB và IIIB, Hóa xạ đồng thời ung thư cổ tử cung giai đoạn IIB và IIIB

Từ khóa liên quan