Một số giải pháp marketing nhằm phát triển nhóm hàng quảng cáo của công ty CPDP trang minh

61 146 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 15:02

Một số giải pháp Marketing nhằm phát triển nhóm hàng quảng cáo của Cty CPDP Trang Minh SVTH: Hoàng Quang Thái 1 GVHD: Ths. Trần Văn Phước Ngun ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN NHĨM HÀNG QUẢNG CÁO CỦA CƠNG TY CPDP TRANG MINH GVHD : Ths. Trần Văn Phước Ngun SVTH : Hoàng Quang Thái MSSV : 08B4010068 Tp Hồ Chí Minh, 2010 Một số giải pháp Marketing nhằm phát triển nhóm hàng quảng cáo của Cty CPDP Trang Minh SVTH: Hoàng Quang Thái 2 GVHD: Ths. Trần Văn Phước Ngun LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên tôi xin chân thành cám ơn quý thầy cô khoa QTKD- Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP. HCM, gia đình, công ty và bạn bè đã giúp đỡ, quan tâm hướng dẫn chân thành và tận tụy để đề tài của tôi được thực hiện đúng thời hạn. Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn Th.s Trần Văn Phước Nguyên, giáo viên trực tiếp hướng dẫn, đóng góp nhiều ý kiến quý báu và giành nhiều thời gian xem xét, đánh giá và trao đổi trong từng chương mục cả về nội dung lẫn hình thức, giúp tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Tôi cũng không quên sự giúp đỡ của BGĐ công ty: Chú, Chu Văn Dũng- chủ tòch HĐQT, Cô Lê Thò Hảo – GĐ công ty, các anh PGĐ, cùng các anh chò tại các phòng ban đã tận tình hướng dẫn, cung cấp rất nhiều thông tin cần thiết giúp tôi phân tích , đánh giá và tiếp cận nhiều vấn đề thực tiễn nhằm nâng cao tính thuyết phục và khả thi của đề tài. Cùng sự hướng dẫn của thầy Văn, BGĐ và các anh chò trong công ty thực tập, tôi cũng nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ gia đình và bè bạn tạo thêm nghò lực giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành quá trình thực tập. Vì thời gian tiếp cận thực tế có giới hạn nên chắc chắn đề tài còn nhiều thiếu sót. Tôi sẽ rất trân trọng và cảm ơn những ý kiến đóng góp của quý thầy cô và BGĐ công ty để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Một số giải pháp Marketing nhằm phát triển nhóm hàng quảng cáo của Cty CPDP Trang Minh SVTH: Hoàng Quang Thái 3 GVHD: Ths. Trần Văn Phước Ngun Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ và tên sinh viên thực tập: Hoàng Quang Thái Mssv: 08B4010068 Khóa: 2008 1. Thời gian thực tập: Từ 26/07/2010 đến ngày 17 tháng 10 năm 2010 2. Bộ phận thực tập:………………………………………………………………… 3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Kết quả thực tập theo đề tài: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Nhận xét chung: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Đơn Vò Thực Tập Một số giải pháp Marketing nhằm phát triển nhóm hàng quảng cáo của Cty CPDP Trang Minh SVTH: Hoàng Quang Thái 4 GVHD: Ths. Trần Văn Phước Ngun NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Một số giải pháp Marketing nhằm phát triển nhóm hàng quảng cáo của Cty CPDP Trang Minh SVTH: Hoàng Quang Thái 5 GVHD: Ths. Trần Văn Phước Ngun MỤC LỤC Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING 1.1 Khái niệm về Marketing 1.2 Vai trò của Marketing 1.3 Thò trường mục tiêu 1.3.1 Đo lường và dự báo mức cầu 1.3.2 Phân khúc thò trường 1.3.3 Lựa chọn thò trường mục tiêu 1.4 Tìm hiểu và lựa chọn phương thức thâm nhập thò trường 1.4.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương thức thâm nhập 1.4.2 Thâm nhập thò trường trong nước bằng cách nhập khẩu 1.4.3 Thâm nhập thò trường bằng cách tự sản xuất ở trong nước 1.4.4 Lựa chọn phương thức thâm nhập 1.5 Hoạch đònh chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing- Mix) 1.5.1 Chiến lược sản phẩm 1.5.2 Chiến lược chiêu thò 1.5.3 Chiến lược giá 1.5.4 Chiến lược phân phối Một số giải pháp Marketing nhằm phát triển nhóm hàng quảng cáo của Cty CPDP Trang Minh SVTH: Hoàng Quang Thái 6 GVHD: Ths. Trần Văn Phước Ngun Chương II: THỊ TRƯỜNG DƯC PHẨM VIỆT NAM VÀ TÌM HIỂU CHIẾN LƯC MARKETING CỦA CÔNG TY CPDP TRANG MINH 2.1 Giới thiệu lược về thò trường dược phẩm Việt Nam 2.2 Giới thiệu khái quát về công ty CPDP Trang Minh 2.2.1 Lòch sử hình thành và quá trình phát triển 2.2.2 Chiến lược kinh doanh 2.2.3 Chính sách chất lượng 2.2.4 Bộ máy quản lý và cơ cấu tổ chức 2.2.5 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban 2.2.6 Lóng vực kinh doanh 2.2.7 Một số thành tựu nổi bật và kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian gần nay 2.3 Hoạt động Marketing tại công ty trong thời gian qua 2.3.1 Chiến lược sản phẩm 2.3.2 Chính sách giá cả 2.3.3 Chính sách phân phối 2.3.4 Chính sách chiêu thò 2.4 Đánh giá chung 2.4.1 Ưu điểm 2.4.2 Một số hạn chế còn tồn đọng Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯC MARKETING CHO CTY VÀ PHÁT TRIỂN NHÓM HÀNG QUẢNG CÁO Một số giải pháp Marketing nhằm phát triển nhóm hàng quảng cáo của Cty CPDP Trang Minh SVTH: Hoàng Quang Thái 7 GVHD: Ths. Trần Văn Phước Ngun LỜI MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Kinh tế thế giới ngày nay phát triển theo xu hướng toàn cầu hóa, không có công ty nào tránh khỏi phần còn lại của thế giới. Hoạt động kinh doanh của các công ty cũng chòu tác động của xu hướng toàn cầu này. Do vậy, việc nghiên cứu hoạt động kinh doanh và thâm nhập thò trường trong nước trở nên hết sức cấp thiết. Thành công sẽ đến với những công ty biết tổ chức thành thạo việc nghiên cứu kó môi trường kinh doanh trong nước, từ đó hoạch đònh chiến lược thâm nhập thò trường và chiến lược kinh doanh phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của công ty, trước khi muốn vươn ra thò trường thế giới. Thật vậy, trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, một công ty muốn tồn tại và phát triển, giữ vững và gia tăng doanh số phải có kế hoạch thâm nhập thò trường nhằm phát triển thò trường trong nước trước sự cạnh tranh dữ dội của các công ty có cùng sản phẩm từ trong nước và trên thế giới. Việt Nam với số dân hiện nay gần 86 triệu người (theo số liệu thống kê năm 2009), được đánh giá là một thò trường dược phẩm chưa phát triển và đầy tiềm năng. Đứng trước nhu cầu đó và nhìn thấy những khả năng tiềm tàng của thò trường dược phẩm Việt Nam, Công ty cổ phần dược phẩm Trang Minh đã có những hoạch đònh chiến lược tốt nhằm thống lónh và chiếm lónh thò trường trong nước. 2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI: Góp phần nghiên cứu và hệ thống hóa về lý thuyết Marketing quốc tế và các phương thức thâm nhập thò trường cho các doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những lòch vực mà tôi quan tâm. Góp phần trong công tác xây dựng chiến lược thâm nhập thò trường cho các sản phẩm dược phẩm của Công ty cổ phần dược phẩm Trang Minh. Một số giải pháp Marketing nhằm phát triển nhóm hàng quảng cáo của Cty CPDP Trang Minh SVTH: Hoàng Quang Thái 8 GVHD: Ths. Trần Văn Phước Ngun Góp một phần nhỏ, rất nhỏ về lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cho các doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam trong quá trình tiếp cận và thâm nhập thò trường trong nước trong quá trình hội nhập và phát triển. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Phương pháp nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận về Marketing quốc tế và chiến lược thâm nhập thò trường với thực tế tại Công ty cổ phần dược phẩm Trang Minh tại Việt Nam. 4. ĐỐI TƯNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là hoạt động tiếp cận thò trường dược phẩm Việt Nam của công ty cổ phần dược phẩm Trang Minh tại Việt Nam trong thời gian qua. Khu vực nghiên cứu: Do thời gian tiếp cận thực tế và thực hiện đề tài có giới hạn nên tôi chỉ tập trung vào nghiên cứu thò trường ở Tp Hồ Chí Minh – là thò trường lớn và đầu mối tiêu thụ chủ yếu các sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Trang Minh nói riêng, và các công ty dược phẩm khác nói chung. Một số giải pháp Marketing nhằm phát triển nhóm hàng quảng cáo của Cty CPDP Trang Minh SVTH: Hoàng Quang Thái 9 GVHD: Ths. Trần Văn Phước Ngun CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING 1.1 KHÁI NIỆM VỀ MARKETING: - Có rất nhiều đònh nghóa khác nhau về Marketing của nhiều tác giả, mỗi đònh nghóa đều có những đặc trưng riêng. - Ông Phillip Kotler cho rằng: “Marketing là một quá trình quản lý mang tính xã hội, nhờ đó mà các cá nhân, tập thể có được những gì họ mong muốn thông qua việc tạo ra, chào bán và trao đổi những sản phẩm có giá trò đối với người khác” - Ủy ban hiệp hội Marketing Mỹ: “Marketing là việc tiến hành các hoạt động kinh doanh có liên quan trực tiếp đến dòng vận chuyển hang hóa và dòch vụ từ người sản xuất đến người tiêu dùng” - Theo đònh nghóa của viện Marketing Anh Quốc thì: “Marketing là quá trình quản lý và tổ chức toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh, từ việc phát hiện ra và biến sức mua của người tiêu dùng thành nhu cầu thực sự về một mặt hàng cụ thể đến việc sản xuất và đưa hàng hóa đó đến người tiêu dùng cuối cùng nhằm đảm bảo cho công ty thu được lợi nhuận như dự kiến” - Ông G.I.Dragon – nguyên chủ tòch Liên Đoàn Marketing Quốc Tế: “ Marketingmột ra-đa theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các xí nghiệp và như một máy chỉnh lưu để kòp thời ứng phó với mọi biến động sinh ra trong quá trình tiêu thụ sản phẩm trên thò trường”  Qua các đònh nghóa trên, chúng ta có thể xác đònh được phương châm tư tưởng chính của marketing là: o Rất coi trọng khâu tiêu thụ, ưu tiên giành cho nó vò trí cao nhất trong doanh nghiệp. Lý do thật đơn giản: muốn tồn tại và phát triển thì doanh nghiệp phải bán được hàng. Một số giải pháp Marketing nhằm phát triển nhóm hàng quảng cáo của Cty CPDP Trang Minh SVTH: Hoàng Quang Thái 10 GVHD: Ths. Trần Văn Phước Ngun o Chỉ bán cái thò trường cần chứ không bán cái mình sẵn có. Hàng hóa phải hợp với nhu cầu và thò hiếu của khách hàng thì mới bán được nhiều, được nhanh và không bò tồn đọng. o Muốn biết thò trường và người tiêu dùng cần gì thì phải nghiên cứu thò trường cẩn thận và phải có phản ứng linh hoạt. o Marketing gắn liền với tổ chức và quản lý. Marketing đòi hỏi đưa nhanh tiến bộ KHKT vào sản xuất và kinh doanh. Bí quyết thành công trong Marketing là khả năng am hiểu khách hàng và cung cấp cho họ được các sản phẩm đặc biệt mà khách hàng không tìm thấy được ở những nơi khác. Phải nhớ rằng: Nếu không có khách hàng thì không có các hoạt động tiếp thò, không có Marketing. 1.2 VAI TRÒ CỦA MARKETING: - Marketingmột vai trò rất quan trọng trong kinh doanh. Nó hướng dẫn, chỉ đạo và phối hợp các bộ phận sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhờ các hoạt động Marketing nên các quyết đònh đề ra trong sản xuất kinh doanh có cơ sở khoa học vững chắc hơn, doanh nghiệp có điều kiện và thông tin đầy đủ để thõa mãn mọi yêu cầu của khách hàng. Marketing xác đònh rõ phải sản xuất cái gì, bao nhiêu, sản phẩm có đặc điểm như thế nào, cần sử dụng nguyên vật liệu gì? - Sẽ là sai lầm to lớn khi chúng ta tốn nhiều tiền của vào việc sản xuất ra các sản phẩm và dòch vụ mà người tiêu dùng không muốn trong khi có rất nhiều loại sản phẩm và dòch vụ khác mà họ muốn được thỏa mãn. - Sản phẩm sở dó hấp dẫn người mua vì nó có những đặc tính sử dụng luôn luôn được cải tiến, kiểu cách, mẫu mã hình dáng luôn đổi mới với nhu cầu đa dạng và phong phú của người tiêu dùng. - Marketing có chức năng làm cho sản phẩm luôn thích ứng với nhu cầu thò trường . phẩm dược phẩm của Công ty cổ phần dược phẩm Trang Minh. Một số giải pháp Marketing nhằm phát triển nhóm hàng quảng cáo của Cty CPDP Trang Minh SVTH: Hoàng. 2.4.2 Một số hạn chế còn tồn đọng Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯC MARKETING CHO CTY VÀ PHÁT TRIỂN NHÓM HÀNG QUẢNG CÁO Một số giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp marketing nhằm phát triển nhóm hàng quảng cáo của công ty CPDP trang minh , Một số giải pháp marketing nhằm phát triển nhóm hàng quảng cáo của công ty CPDP trang minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn