Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

90 1,600 1
  • Loading ...
1/90 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2012, 14:20

Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản thanh toán Lời mở đầuThế giới này đang ở giai đoạn phát triển cao nhất của kinh tế thị trờng. Đặc trng cơ của kinh tế thị trờng là sản xuất hàng hóa. Mà mục đích cuối cùng của sản xuất hàng hoá là đem lại ngày càng nhiều lợi nhuận về cho sản xuất. Muốn vậy nhà sản xuất (Tức doanh nghiệp) phải sản xuất ra đợc những sản phẩm có thể thoả mãn cao nhất các nhu cầu về vật chất, văn hoá tinh thần của con ngời (Nhu cầu tiêu dùng), với chu trình sản xuất nhanh nhất, rẻ nhất, thuận tiện nhất với chất lợng cao, hình thức mẫu mã đẹp, hợp thi hiếu, đợc ngời tiêu dùng a chuộng. do đó nhà sản xuất cũng đạt đợc mục đích thu lợi nhuận của mình.Hơn bao giờ hết việc sản xuất, việc sản xuất hàng hóa của các nhà doanh nghiệp bao giờ cũng bị chi phối bởi các quy luật tất yếu khách quan của kinh tế thị trờng. Đó là các quy luật về giá trị, quy luật giá trị thặng d, quy luật cung, - cầu, quy luật cạnh tranh trên thị trờng. Đất nớc Việt Nam ta đang phát triển ở những bớc ngoặc quan trọng trên con đờng đổi mới dới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh. Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ là: Đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trờng, có sự quản của Nhà nớc, theo định hớng Xã hội chủ nghĩa Nh vậy là Đảng ta khảng định việc phải thừa nhận các quy luật chung của kinh tế thị trờng, coi chúng nh là một đòi hỏi tất yếu khách quan để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế đất nớc. Do đó cạnh tranh khát vọng lơi nhuận đã thực sự trở thành động lực thôi thúc các doanh nghiệp tăng cờng đầu t đổi mới thiết bị công nghệ, đầu t phát triển sản xuất để chiếm lĩnh thị trờng.Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Sự phát triển của nền kinh tế thể hiện ở cơ cấu vốn đầu t, lĩnh vực đầu t tốc độ đầu t cho xây dựng cơ bản. Sự hình thành phát triển của các đơn vị xây lắp là đòi hỏi tất yếu của việc phát triển của nền kinh tế đất nớc. 1Trong nền kinh tế phát triển theo cơ chế thị trờng thì hệ thống kinh tế - tài chính có vai trò hết sức quan trọng trong việc điều hành sản xuất đối với mỗi doanh nghiệp cũng nh việc điều tiết vĩ mô của Nhà nớc đối với sản xuất của toàn xã hội. Việc học tập nghiên cứu hệ thống kinh tế tài chính của đất nớc là nhằm góp phần đẩy mạnh vai trò của công tác tài chính kế toán trong việc giúp các nhà quản lý doanh nghiệp, các cấp chính quyền từ cơ sở đến trung ơng sử dụng tốt hơn các công cụ vốn có của mình trong việc điều hành sản xuất nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Hạch toán kế toán với t cách là một bộ phận cấu thành của hệ thống các công cụ quản lý kinh tế - tài chính giúp các nhà sản xuất kinh doanh, các tổ chức hành chính sự nghiệp thông qua các công cụ kế toán của mình nắm đợc hiệu quả sản xuất kinh doanh tình hình tài chính của đơn vị để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, các nguồn tài chính. Đối với chính phủ cơ quan chính quyền các cấp thì đây là một trong những công cụ quan trọng nhất để chỉ đạo điều hành vĩ mô nền kinh tế.Trong các đơn vị xây lắp thì công tác tổ chức hạch toán kế toán là một nhiệm vụ quan trọng để giúp các nhà quản lý doanh nghiệp định hình tốt việc tổ chức cơ cấu bộ máy điều hành sản xuất các đơn vị sản xuất. Trên cơ sở giải quyết tốt việc quản lý các định mức tiêu hao về nguồn vật liệu, tiền công các chi phí khác nhằm sản xuất ra sản phẩm có chất lợng cao, giá thành hạ, hợp thị hiếu của ngời tiêu dùng có sự cạnh tranh trên thị trờng.Vì vậy công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tình hình giá thành sản phẩm trong đơn vị xây lắp có ý nghĩa vô cùng quan trọng việc tôt chức sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Qua thực tế thực tập ở Xí nghiệp sông đà 11-3 tôi càng nhận thấy công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm có vai trò to lớn trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý sử dụng lao động ở cơ sở giúp cho Giám Đốc xí nghiệp có những quyết sách đúng đắn làm cho sản xuất kinh doanh của đơn vị không ngừng phát triển.Đây là một nhiệm vụ quan trọng cũng là khâu phức tạp, khó khăn trong công tác kế toáncác đơn vị xây lắp.2Trong thời gian thực tập hơn 1 tháng ở Xí nghiệp sông đà 11-3 tôi đã đợc các thầy cô giáo hớng dẫn thực tập cũng nh lãnh đạo của Xí nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ để bản thân đợc tiếp xúc với thực tế công tác hạch toán kế toán của đơn vị đối chiếu với kiến thức đã học đợc ở trờng.Tôi xin mạnh dạn trình bày một số hiểu biêt về lý luận chung thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp sông đà 11-3.Kính mong đợc các thầy cô giáo cũng nh lãnh đạo Xí nghiệp góp ý kiến để tôi tiếp thu bồi dỡng nâng cao kiến thức của bản thân nhằm đạt đợc một trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhất định để có thể hoàn thành những nhiệm vụ đợc giao, đóng góp đợc nhiều cho doanh nghiệp cho Xã hội. Chuyên đề thực tập: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp sông đà 11-3 Chuyên Đề Gồm 3 Phần Chính: Phần I: Cơ sở lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất, kinh doanh tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.Phần II: Tình hình kế toán chi phí sản xuất, kinh doanh tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp sông đà 11-3. Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất, kinh doanh tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp sông đà 11-3.3Phần thứ nhấtLý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành xây lắp ở doanh nghiệp sản xuấtI- Khái niệm, mối quan hệ, ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp I- Khái niệm chung: 1-1. Khái niệm về chi phí sản xuất:Trong các doanh nghiệp xây lắp, sự kết hợp các yếu tố của quá trình sản xuất cũng nh quá trình sản xuất nói chung. Đó là quá trình kết hợp giữa t liệu lao động, đối tợng lao động sức lao động để tạo nên sản phẩm. Trong quá trình này sẽ phát sinh các chi phí gồm: Chi phí hao phí lao động sống chi phí lao động vật hoá mà doanh nghiệp xây lắp bỏ ra trong quá trình sản xuất thi công đợc biểu hiện ra là t liệu lao động, đối tợng lao động sức lao động. Trong quá trình sản xuất đòi hỏi doanh nghiệp xây lắp phải kết hợp chặt chẽ, hợp lý ba yếu tố trên để tạo ra sản phẩm tốt, giá thành hạ, đáp ứng đợc yêu cầu cần thiết kế. Trong điều kiện xã hội còn tồn tại quan hệ hàng hoá - tiền tệ, thì những chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất sản phẩm đợc biểu hiện dới hình thức giá trị. Ba yếu tố cơ bản trong sản xuất sản phẩm xây lắp tham gia vào quá trình sản xuất với mức độ khác nhau.Với các yếu tố chi phí tơng ứng là chi phí, chi phí về nguyên vật liệu, chi phí về nhân công về khấu hao TSCĐ, ngoài ra còn một số yếu tố chi phí khác.Nh vậy, tại các doanh nghiệp sản xuất, chi phí sản xuất kinh doanh là toàn bộ chi phí về lao động sống lao động vật hóa các chi phí khác mà doanh nghiệp đã chỉ ra để tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một thời kỳ nhất định biểu hiện bằng tiền.1-2/ Khái niệm về giá thành sản phẩm xây lắp 4Vấn đề quan tâm trớc hết đối với doanh nghiệp sản xuất trong nền kinh tế thị trờng là sản phẩm - sản phẩm vừa là mục đích cuối cùng, vừa là nguyên nhân của qúa trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiệm vụ của doanh nghiệp không chỉ là sản xuất ngày càng nhiều sản phẩm với chất lợng tốt mà còn phải quan tâm đến giá thành sản phẩm tìm mọi biện pháp hạ giá thành sản phẩm. Bởi vì sản phẩm có chất lợng tốt có giá thành hạ sẽ là tiền đề tích cực giúp doanh nghiệp tạo uy tín tăng sức cạnh tranh trên thị trờng. Đó cũng là tiền đề tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, từ đó tăng tích luỹ đảm bảo đời sống của công nhân viên ngày càng cao.Già thành là chỉ tiêu kinh tế kinh tế tổng hợp phản ánh chất lợng toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh trình độ quản lý, tổ chức sản xuất thi công, trình độ sử dụng lao động vật t, tiền vốn của doanh nghiệp. Vì nếu doanh nghiệp quản lý tốt các chi phí sản xuất trên thì sẽ là tiền đề tạo ra sản phẩm tốt, giá thành hạ. Giá thành sản phẩm là biểu tợng bằng tiền của các chi phí sản xuất tính cho một khối lợng sản phẩm (công việc, lao vụ ), tính cho một công trình, hạng mục công trình nhất định đã hoàn thành. 1-3/ Mối quan hệ giữa chi phí sản giá thành sản phẩm - Chi phí sản xuất kinh doanh luôn gắn liền với một thời kỳ nhất định, còn giá thành sản phẩm gắn liền với một loại sản phẩm (công việc, lao vụ) nhất định. - Trong giá thành sản phẩm chỉ bao gồm một phần chi phí thực tế đã phát sinh (chi phí trả trớc) hay một phần chi phí sẽ phát sinh ở các kỳ sau nhng đã nghi nhận là chi phí của kỳ này (chi phí phải trả).- Giá thành sản phẩm chứa đựng cả một phần chi phí của kỳ trớc chuyển sang (chi phí về sản phẩm làm dở đầu kỳ)2- ý nghĩa của kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính già thành sản phẩm xây lắp Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm là một trong những khâu quan trọng nhất của công tác hạch toán kế toán trong doanh nghiệp. Do vậy việc tính toán chính xác chi phí bỏ ra sẽ là tiền đề để tính chính xác giá 5thành sản phẩm giúp cho việc phân tích đúng đắn kết qủa hoạt động sản xuât kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tổ chức tốt các công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sẽ đảm bảo xác định đúng nội dung phạm vi chi phí cấu thành trong giá thành sản phẩm lợng giá trị các yếu tố chi phí đã đợc chuyển dịch vào sản phẩm đã hoàn thành nó có ý nghĩa rất quan trọng là yêu cầu cấp bách trong điều kiện nền kinh tế thị trờng. Để đáp ứng đợc những yêu cầu quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm kế toán phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Kế toán phải xác định đúng đối tợng tập hợp chi phí sản xuất, chọn phơng pháp tập hợp chi phí tiêu chuẩn chi phí một cách thích hợp với đặc điểm quy trình công nghệ tổ chức sản xuất của từng đơn vị. Kế toán phải xác định đúng đắn đối tợng tính giá thành, lựa chọn phơng pháp tính giá thành thích hợp, phù hợp với đối tợng tính giá thành phù hợp với đối tợng đặc điểm tình hình của quy trình công nghệ của đơn vị, xây dựng quy tắc tập hợp chi phí từng đối tợng tính giá thành quy định trình tự từng công việc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng ngời thực hiện. Đồng thời căn cứ vào quy tắc đã thực hiện để kiểm tra tình hình thực hiện của từng bộ phận kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành các bộ phận có liên quan.Kế toán phải tổ chức phân tích kịp thời tình hình thực hiện các định mức chi phí sản xuất, dự toán chi phí sản xuất, tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm, cung cấp kịp thời những thông tin cần thiết trong công tác quản lý chi phí quản lý giá thành.II/ Phân loại chi phí sản xuất :1- ý nghĩa của việc phân loại chi phí sản xuất. Trong các doanh nghiệp xây lắp, chi phí sản xuất gồm nhiều loại có tính chất kinh tế khác nhau, có công dụng kinh tế khác nhau yêu cầu quản lý đối với từng loại chi phí cũng khác nhau. Do vậy việc quản lý sản xuất quản lý chi phí không chỉ dựa vào số liệu phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất mà còn phải căn cứ vào số liệu cụ thể của từng loại chi phí riêng biệt để phục chi yêu cầu kiểm tra phân tích toàn bộ các chi phí sản xuất theo từng công trình, từng hạng mục công từng lơi phát sinh chi phí nơi chịu chi phí. Do đó phân tích 6loại chi phí sản xuất là yêu cầu tất yếu để hạch toán chính sác chi phí sản xuất phấn đấu hạ giá thành sản phẩm, Phân loại chi phí sản xuất một cách khoa học thống nhất không những có ý nghĩa quan trọng đối với hạch toán kế toán mà còn là tiền đề quan trọng của kế hoạc hoá. Kiểm tra phân tích chi phí sản xuất của toàn doanh nghiệp, thúc đẩy không ngừng tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm. phát huy hơn nữa vai trò công cụ kiểm tra, kiểm soát đối với sự phát triển của doanh nghiệp xuất phát từ đặc điểm của sản phẩm xây lắp yêu cầu quản lý của xây dựng cơ bản làm cho việc phân loại chi phí sản xuất có có những nét không giống với những nghành sản xuất khác. Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm là một trong những khâu quan trọng nhất cuả công tác hach toán kế toán trong doanh nghiệp. Do vậy việc tính toán chính xác chi phí bỏ ra sẽ là tiền đề để tính chính xác giá thành sản phẩm giúp cho việc phân tích đúng đắn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tổ chức tốt các công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sẽ đảm bảo xác định đúng nội dung phạm vi chi phí cấu thành trong giá thành sản phẩm lợng giá trị các yếu tố chi phí đã đợc chuyển dịch vào sản phẩm đã hoàn thành nó có ý nghĩa rất quan trọng là yêu cầu cấp bách trong điều kiện nền kinh tế thị trờng. Để đáp ứng đợc những yêu cầu quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm kế toán phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Kế toán phải xác định đúng đối tợng tập hợp chi phí sản xuất, chọn phơng pháp tập hợp chi phí tiêu chuẩn chi phí một cách thích hợp với đặc điểm quy trình công nghệ tổ chức sản xuất của từng đơn vị. Kế toán phải xác định đúng đắn đối tợng tính giá thành, lựa chọn phơng pháp tính giá thành thích hợp, phù hợp với đối tợng tính giá thành phù hợp với đối tợng tính đặc điểm của quy trình công nghệ của đơn vị, xây dựng quy tắc tập hợp chi phí từng đối tợng tính giá thành quy định trình tự từng công việc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng ngời thực hiện. Đồng thời căn cứ vào quy tắc đã thực hiện để kiểm tra tình hình thực hiện của từng bộ phận kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành các bộ phận có liên quan. 7Kế toán phải tổ chức phân tích kịp thời tình hình thực hiện các định mức chi phí sản xuất, dự toán chi phí sản xuất, tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm, cung cấp kịp thời những thông tin cần thiêt trong công tác quản lý chi phí quản lý giá thành. 2- Cách phân loại chi phí sản xuất Thông thờng, chi phí sản xuất đợc phân loại theo hai tiêu thức chủ yếu sau: 2-1/ Phân loại chi phí sản xuất, kinh doanh theo nội dung tính chất kinh tế của chi phí: Theo tiêu thức phân loại này, căc cứ vào tính chất, nội dung kinh tế của các chi phí giống nhau xếp vào một yếu tố không phân biệt chi phí đó phát sinh trong lĩnh vực hoạt động nào, ở đâu. Toàn bộ chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đợc chia thành các yếu tố sau: - Chi phí nguyên vật liệu: Bảo toàn bộ chi phí về các loại đối tợng lao động là nguyên nhân vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, vật liệu thiết bị xây dựng cơ bản. - Chi phí nhân công: Là toàn bộ tiền lơng tiền công các khoản khác phải trả cho ngời lao động trong doanh nghiệp. - Chi phí khấu hao TSCĐ: là toàn bộ số phải tính khấu hao trong tháng (trong kỳ) đồi với tất cả các loại tài sản cố định trong doanh nghiệp. - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là số tiền phải trả về các loại dịch vụ mua ngoài, phục vụ sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. - Chi phí khác bằng tiền: Là toàn bộ số chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất trong kinh doanh, ngoài 4 yếu tố chi phí trên. - Theo cách phân loại này nó giúp ta biết đợc kết cấu, tỷ trọng từng chi phí mà doan nghiệp đã chi trả trong hoạt động sản xuất kinh doanh để lập bản thuyết minh báo cáo tài chính (phần chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố ). Từ đó, vật t kiểm tra đ ợc tình hình thực hiện đợc những định mức đề ra, phục vụ cho nhu cầu thông tin, quản trị doanh nghiệp. 2-2/ Phân loại chi phí sản xuất, kinh doanh theo mục đích công dụng của chi phí sản xuất: 8Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế thị trờng bao gồm nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau, do vậy căn cứ vào mục đích công dụng của chi phí trong qúa trình hoạt động sản xuất kinh doanh toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đợc chia thành: - Chi phí sản xuất chế tạo sản phẩm (trong XDCB, đó là chi phí xây lắp ): Là toàn bộ số chi phí liên quan đến hoạt động quản lý phục vụ sản xuất trong phạm vi bộ phận, tổ, đội sản xuất. Chi phí sản xuất, chế tạo sản phẩm chia thành chi phí trực tiếp gián tiếp. + Chi phí trực tiếp trong XD cơ bản bao gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công (chi phí nhân công sử dụng máy vật liệu cung cấp cho máy) + Chi phí gián tiếp trong xây dựng cơ bản còn gọi là chi phí sản xuất chung, là những chi phí phục vụ, quản lý thi công xây lắp phát sinh trong quá trình xây lắp ở các bộ phận, đội xây lắp, trong đó bao gồm một phần chi phí xử dụng máy thi công (phần chi phí khấu hao máy thi công, chi phí chung của đội máy phát sinh trong quá trình thi công xây lắp) - Chi phí bán hàng trong xây dựng cơ bản: là toàn bộ chi phí liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm có thể là chi phí cho việc quảng cáo, chào hàng, môi giới các chi phí này phát sinh ngoài quá trình xây lắp nên còn gọi là chi phí ngoài sản xuất. Thông thờng trong XDCB ít phát sinh khoản mục chi phí này. - Chi phí hoạt động khác là toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình tiến hành các hoạt động khác. Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản của doanh nghiệp bao gồm chi phí về hoạt động tài chính chi phí bất thờng. - Chi phí quản lý doanh nghiệptoàn bộ các chi phí phục vụ quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiêp nh các chi phí về quản lý kinh doanh quản lý hành chính, các chi phí khác. Theo quy định của chế độ kế toán mới hiện nay, giá thành sản phẩm bao gồm chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp chế tạo sản phẩm.Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo mục đích công dụng của chi phí máy có tác dụng: Xác định số chi phí đã chỉ ra chi từng lĩnh vực hoạt động của 9doanh nghiệp, là cơ sở cho việc tính gía thành sản phẩm xác định kết quả sản xuất kinh doanh từng lĩnh vực hoạt động. 2-3/ Các cách phân loại khác Trên đây là hai cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý, công tác kế toán, ngoài ra chi phí sản xuất còn có thể phân loại theo các tiêu thức khác nh căn cứ vào mối quan hệ giữa chi phí sản xuất kinh doanh với khối lợng sản phẩm hoàn thành, chia thành chi phí cố định chi phí thay đổi Mỗi cách phân loại chi phí sản xuất đều có ý nghĩa riêng của nó, nhng chúng lại bổ xung cho nhau nhằm giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt chi phí sản xuất, cho phép kiểm tra toàn bộ chi phí phát sinh trong phạm vi doanh nghiệp theo từng yếu tố riêng biệt của chúng. Đồng thời có tác dụng kiểm tra việc sử dụng chi phí theo từng khoản mục đích giá thành sản phẩm. 3- Giá thành sản phẩm xây lắp 2-1 Khái niệm về giá thành sản phẩm xây lắp Vấn đề quan tâm trớc hết đối với doanh nghiệp sản xuất trong nền kinh tế thị trờng là sản phẩm - sản phẩm vừa là mục đích cuối cùng, vừa là nguyên nhân của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiệm vụ của doanh nghiệp không chỉ là sản xuất ngày càng nhiều sản phẩm với chất lợng tốt mà còn phải quan tâm đến giá thành sản phẩm mọi biện pháp hạ giá thành sản phẩm. Bởi vì sản phẩm có chất lợng tốt có giá thành hạ sẽ là tiền đề tích cực giúp doanh nghiệp tạo uy tín tăng sức cạnh tranh trên thị trờng. Đó cũng là tiền đề tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, từ đó tăng tích lũy đảm bảo đời sống của công nhân viên ngày càng cao. Giá thành sản phẩm là biểu tợng bằng tiền của các chi phí sản xuất tính cho một khối lợng sản phẩm (công việc, lao vụ ), tính cho một công trình, hạng mục công trình nhất định đã hoàn thành. Giá thành là chỉ tiêu kinh tế, kinh tế tổng hợp phản ánh chất lợng toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh trình độ quản lý, tổ chức sản xuất thi công, trình độ sử dụng lao động vật t, tiền vốn của doanh nghiệp. Vì nếu doanh nghiệp quản lý tốt các chi phí sản xuất trên thì sẽ là tiền đề tạo ra sản phảm tốt giá thành hạ. III- Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 10[...]... của xí nghiệp nh sau: Kế toán trưởng Kế toán vật tư, thanh toán theo dõi tiền gửi NH Kế toán TSCĐ, tiền lương, BHXH công nợ Kế toán tổng hợp Giá thành 3/ Hình thức ghi sổ kế toánnghiệp sử dụng ghi sổ kế toán theo hình thức Sổ nhật ký chung Đây là hình thức ghi sổ kế toán tiên tiến rất phù hợp với công tác hiện đại hoá, chuyên môn hoá công tác kế toán theo trình độ phát triển tin học đang... nhất định ban tài chính kế toánnghiệp thu nhận chứng từ của các đội, tổ để kiểm tra phân loại vào sổ kế toán Căn cứ vào các chứng từ gốc, phiếu xuất vật t các bảng tổng hợp, bảng phân bổ vào sổ nhật ký chung các sổ theo dõi chi tiết theo các công trình, vào sổ tổng hợp lập các báo cáo tài chính Theo định kỳ gửi báo cáo tài chính về phòng kế toán công ty Đồng thời xí nghiệp sử dụng phơng... nhiệm vụ tiếp thị, làm các thủ tục nhận thầu xâylắp các công trình, lập kế hoạch sản xuất, lập dự toán, soạn thảo các văn bản ký kết các hợp đồng kinh tế Theo định kỳ, lập các báo cáo thống kê, làm các thủ tục đấu thầu, nhận thầu xây lắp các công trình, tổ chức nhiệm thu thanh quyết toán các công trình, quản lý xe cơ giới vật t thiết bị của xí nghiệp - Ban tài chính - kế toán: Tổng hợp số liệu kế toán. .. hợp số liệu kế toán từ các đội, thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính, lập báo cáo chung toàn xí nghiệp, giám đốc các hoạt động kinh tế phát sinh của xí nghiệp Lập các báo cáo kế toán theo chế độ quy định gửi về phòng tài chính - kế toán của Công ty Phân tích các hoạt động kinh tế - tài chính của xí nghiệp 32 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của xí nghiệp Giám đốc xí nghiệp Phó giám đốc kinh... dung của phiếu xuất vật t, bảng thanh toán lơng các bảng kê, chứng từ thanh toán khác các ban ngành các đội phải ghi chi tiết: đối tợng thanh toán thuộc đội xây lắp nào? chi phí cho hạng mục công trình nào? Đây là yếu tố quan trọng làm tiền đề cho kế toánnghiệp có thể hạch toán chính xác chi phí của từng công trình, hạng mục công trình Trên cơ sở đó giám đốc xí nghiệp có thể đánh giá đợc thành... xây lắp số I Giám đốc xí nghiệp Ban kinh tế kỹ thuật - vật tư Đội xây lắp số II Đội xây lắp số III Ban tài chính Kế toán Đội xây lắp số IV Đội xây lắp số V Tổ chức công tác kế toán của xí nghiệp Việc tổ chức công tác kế toán của Xí nghiệp sông đà 11-3 theo hình thức tập trung Mọi chứng từ kế toán công tác thanh quyết toán đợc tập hợp về ban - tài chính - kế toán của xí nghiệp Hàng ngày, hàng tuần... phục vụ phục vụ sinh hoạt chung của toàn đội Các chi phí về tiền lơng, BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn của bộ phận gián tiếp đội; các chi phí về tiền xăng dầu, khấu hao tài sản cố định, công cụ, dụng cụ dùng chung cho toàn đội Các chi phí dịch vụ mua ngoài nh tiền điện thoại, tiền thuê nhà ở cho cán bộ, công 35 nhân viên, tiền điện, nớc sinh hoạt cho cả đội Các khoản chi phí bằng tiền khác nh tiền. .. xuất trực tiếp vào tài khoản tập hợp chi phí sản xuất trực tiếp vào tài khoản tập hợp chi phí sản xuất, kinh doanh tính giá thành sản phẩm (bao gồm cả tiền lơng, tiền công, tiền thởng, các khoản phụ cấp các khoản phải trả khác của công nhân sản xuất 16 Tài khoản này dùng để tập hợp chi phi toàn bộ các chi phí liên quan đến việc phục vụ, quản lý sản xuất chế tạo sản xuất trong các phân xởng, bộ... này bao gồm: Khoản tiền lơng, tiền công, tiền bồi dỡng các khoản phụ cấp trả cho số ngày công lao động của công nhân (chuyên nghiệp không chuyên nghiệp) trực tiếp thực hiện khối lợng công tác xây lắp các công nhân phục vụ xây lắp (kể cả công nhân vận chuyển dỡ vật liệu, bán thành phẩm trong phạm vi mặt bằng xây lắp) Số ngày công bao gồm cả lao động chính, phụ, cả công tác chuẩn bị, kết thúc thu... nó tiên tiến phù hợp với việc lập trình công tác kế toán trên máy vi tính Trình tự hạch toán nh sau: Chứng từ gốc Bảng bảng phân bổ Sổ chi tiết tài khoản Sổ nhật ký chung Sổ cái tài khoản Bảng cân đối kế toán Các báo cáo tài chính 34 Bảng tổng hợp số dư chi tiết II Thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giáthành sản phẩm xây lắp ở Xí nghiệp sông đà 11-3 1/ Kế toán chi phí . doanh và tính giá thành sản phẩm (bao gồm cả tiền lơng, tiền công, tiền thởng, các khoản phụ cấp và các khoản phải trả khác của công nhân sản xuất. 16Tài khoản. kỳ và cuối kỳ. Ngoài ra kế toán còn sử dụng các tài khoản liên quan khác nh:Tài khoản 155 thành phẩm Tài khoản 632 giá vốn hàng bán.3/ Phơng pháp kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản thanh toán, Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản thanh toán, Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản thanh toán, Các phơng pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 5-1 Kỳ tính giá thành, Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn