Tài liệu Xã hội học gia đình _ Li hôn pdf

9 1,222 23
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2013, 20:15

hội học gia đình Li hôn Nhóm 3 Khái niệm Li hôn là hình thức vợ chồng bỏ nhau khi được tòa án cho phép hủy cuộc hôn nhân đã được pháp luật công nhận Hiện trạng li hôn ° Li hôn ngày càng gia tăng Năm 2000 có 51000 vụ Năm 2004 có 60000 vụ Năm 2006 có gần 70000 vụ °Nguyên nhân: 27,7% do mâu thuẫn lối sống; 25,9% do ngoại tình; 13% do kinh tế; 6,7% do bạo lực; 2,2% do sức khỏe; 1,3% do cách Nguyên nhân li hôn: Mâu thuẫn 1. Mâu thuẫn giữa vợ và chồng : - Không hợp tính cách - Chênh lệch vị trí, địa vị hội 2. Mâu thuẫn của vợ (chồng) với các thành viên trong gia đình Nguyên nhân li hôn Ngoại tình 1. Do mâu thuẫn giữa vợ và chồng 2. Do sự xa cách về địa lí, mất tích 3. Do “bản tính” Nguyên nhân li hôn Bạo lực 1. Do mâu thuẫn vợ chồng 2. Do tích cách 3. Do ghen tuông Nguyên nhân li hôn khác 1. Mất tích, xa cách mất liên lạc 2. Bệnh tật ( AIDS, vô sinh….) 3. Tệ nạn hội ( Nghiện rượu, cờ bạc….) 4. Đa thê với mục đích muốn có con trai. Hậu quả của li hôn Tác động đến cá nhân: 1. Những đứa con: - Tâm tổn thương, hoang mang - Cuộc sống vật chất khó khăn  Bi quan, trầm cảm, dễ xa đà vào tệ nạn hội 2. Vợ hoặc chồng : - Tâm bị tổn thương  Lãnh đạm hoặc buông thả - Suy giảm khả năng tài chính . Xã hội học gia đình Li hôn Nhóm 3 Khái niệm Li hôn là hình thức vợ chồng bỏ nhau khi được tòa án cho phép hủy cuộc hôn nhân đã được pháp. khỏe; 1,3% do xã cách Nguyên nhân li hôn: Mâu thuẫn 1. Mâu thuẫn giữa vợ và chồng : - Không hợp tính cách - Chênh lệch vị trí, địa vị xã hội 2. Mâu thuẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Xã hội học gia đình _ Li hôn pdf, Tài liệu Xã hội học gia đình _ Li hôn pdf, Tài liệu Xã hội học gia đình _ Li hôn pdf