Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý trường tiểu học huyện yên dũng, tỉnh bắc giang luận văn thạc sĩ khoa học quản lý giáo dục

105 3,721 10
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2013, 13:23

bộ giáo dục và đào tạo trờng đại học s phạm vinh chuyên ngành quảngiáo dục nguyễn văn dơng giải pháp nâng cao chất lợng cán bộ quản trờng trung học phổ thông của tỉnh bắc giang trong giai đoạn hiện nay luận văn thạc khoa học chuyên ngành: quản giáo dục Mã số: 60.14.05 ngời hớng dẫn khoa học: pgs.ts. nguyễn thị hờng vinh - 2011 Lời Cảm ơn Với tấm lòng kính trọng, tôi xin trân trọng cảm ơn Hội đồng Khoa học và đào tạo, hai Phòng Quản khoa học và các thầy giáo, cô giáo của Trờng Đại học S phạm Hà Nội, của Học viện Quản Giáo dục đã tổ chức, giảng dạy, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu; đồng thời xin chân thành cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang, các cán bộ quản giáo viên tại các trờng Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã động viên, nhiệt tình giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi đợc học tập, nghiên cứu và hoàn thành Luận văn này. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới Tiến Nguyễn Phúc Châu - ngời hớng dẫn khoa học đã tận tình chu đáo, giúp đỡ và định hớng về mặt khoa học trong nghiên cứu đề tài của Luận văn. Cuối cùng, tôi xin dành lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho tôi trong học tập, nghiên cứu để hoàn thành Luận văn này. Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2006 Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Thu 2 Các cụm từ viết tắt CBQL : Cán bộ quản CNH - HĐH : Công nghiệp hoá, hiện đại hoá CSVC & TBTH : Cơ sở vật chất và thiết bị trờng học GD&ĐT : Giáo dục và Đào tạo HĐND : Hội đồng nhân dân KT XH : Kinh tế - xã hội PTCS : Phổ thông cơ sở THCS : Trung họcsở THPT : Trung học phổ thông UBND : uỷ ban nhân dân 3 Mục lục Trang Lời cảm ơn . 1 Những cụm từ viết tắt trong đề tài 2 Mục lục 3 Danh mục các biểu bảng. 6 Mở đầu 8 Chơng 1. Cơ sở luận về quản nhằm nâng cao chất lợng cán bộ quản trờng trung học phổ thông 14 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu . 14 1.1.1 ở nớc ngoài . 14 1.1.2. ở trong nớc 15 1.2. Một số khái niệm 16 1.2.1. Quản lý, chức năng cơ bản của quản 16 1.2.2. Quản giáo dục, quản trờng học . 18 1.2.3. Chất lợng và chất lợng cán bộ quản 21 1.3. Đặc trng giáo dục THPT trong giai đoạn hiện nay 24 1.3.1. Đặc trng về mục tiêu giáo dục THPT . 24 1.3.2. Đặc trng về chơng trình giáo dục THPT 26 1.4. CBQL trờng THPT và những tiêu chí về chất lợng CBQL trờng THPT trong giai đoạn hiện nay . 28 1.4.1. Nhiệm vụ, quyền hạn và vai trò của CBQL trờng THPT 28 1.4.2. Những tiêu chí về chất lợng CBQL trờng THPT 30 1.5. Các hoạt động quản của Sở GD & ĐT có tác động đến chất l- ợng CBQL trờng THPT . 33 1.5.1. Quy hoạch xây dựng và phát triển đội ngũ CBQL 33 1.5.2. Đào tạo bồi dỡng CBQL 34 1.5.3. Lựa chọn và sử dụng CBQL 35 1.5.4. Thực hiện chính sách u đãi đối với CBQL . 36 1.5.5. Kiểm tra và đánh giá các hoạt động của CBQL 36 Chơng 2. Thực trạng hoạt động nâng cao chất lợng cán bộ quản trờng THPT của Sở GD & ĐT Bắc Giang 38 2.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang . 38 4 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên và tình hình phát triển KT - XH 38 2.1.2. Tình hình phát triển giáo dục và đào tạo 40 2.2. Thực trạng chất lợng CBQL các trờng THPT của tỉnh Bắc Giang 43 2.2.1. Cơ cấu đội ngũ CBQL . 44 2.2.2. Trình độ đào tạo . 44 2.2.3.Thực trạng về phẩm chất CBQL các trờng THPT 45 2.2.4.Thực trạng về năng lực CBQL các trờng THPT 48 2.3. Thực trạng quản của Sở GD&ĐT Bắc Giang đối với việc nâng cao chất lợng CBQL trờng THPT . 54 2.3.1. Thực trạng quy hoạch xây dựng và phát triển đội ngũ CBQL trờng THPT 54 2.3.2. Thực trạng đào tạo, bồi dỡng CBQL các trờng THPT 55 2.3.3. Thực trạng lựa chọn và sử dụng CBQL trờng THPT 57 2.3.4. Thực trạng thiết lập và thực hiện các chính sách u đãi riêng của tỉnh đối với CBQL trờng THPT . 58 2.3.5. Thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá của Sở GD & ĐT đối với công tác quản của CBQL trờng THPT . 59 2.4. Những mâu thuẫn và các nguyên nhân chủ yếu trong việc nâng cao chất lợng CBQL trờng THPT ở tỉnh Bắc Giang 60 Chơng 3. Giải pháp nâng cao chất lợng CBQL trờng THPT của Sở GD & ĐT Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay . 63 3.1. Định hớng của Đảng, Nhà nớc về vấn đề nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ quản giáo dục 63 3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lợng CBQL các trờng THPT của Sở GD&ĐT Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay 68 3.2.1. Bổ sung quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL các trờng THPT của tỉnh Bắc Giang 68 3.2.2. Tăng cờng chỉ đạo hoạt động đào tạo, bồi dỡng CBQL trờng THPT 71 3.2.3. Đổi mới việc lựa chọn và sử dụng (bố trí) CBQL trờng THPT 75 3.2.4. Tạo động lực cho CBQL trờng THPT bằng các chính sách u đãi riêng của tỉnh 77 3.2.5. Tăng cờng kiểm tra, đánh giá hoạt động quản của CBQL 5 trờng THPT 80 3.3. Khảo nghiệm mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các giải pháp quản đã đề xuất 82 3.3.1. Mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các giải pháp quản qua việc xin ý kiến chuyên gia . 82 3.3.2. Mức độ khả thi của các giải pháp quản qua việc đúc rút kinh nghiệm của một số tỉnh có hoàn cảnh KT-XH và GD&ĐT tơng tự nh Bắc Giang 84 Kết luận và kiến nghị 87 Tài liệu tham khảo . 90 Phụ lục 93 Danh mục các bảng biểu Bảng 2.1. Quy mô trờng lớp, học sinh, CBQL, giáo viên các trờng THPT tỉnh Bắc Giang từ năm 2001 đến 2006. Bảng 2.2. Thống kê xếp loại văn hoá học sinh THPT trong 5 năm học gần đây Bảng 2.3. Thống kê xếp loại hạnh kiểm học sinh THPT trong 5 năm học gần đây . Bảng 2.4. Số lợng, cơ cấu và độ tuổi của CBQL các trờng THPT của tỉnh Bắc Giang hiện nay. Bảng 2.5. Trình độ luận chính trị, chuyên môn và bồi dỡng của đội ngũ CBQL các trờng THPT tỉnh Bắc Giang hiện nay. Bảng 2.6. Trình độ ngoại ngữ và tin học của đội ngũ CBQL các trờng THPT tỉnh Bắc Giang hiện nay. Bảng 2.7. Tỷ lệ đảng viên và thâm niên công tác. Bảng 2.8. Các danh hiệu đã phong tặng cho đội ngũ CBQL trờng THPT tỉnh Bắc Giang. Bảng 2.9. Số CBQL đã từng tham gia các chức vụ lãnh đạo của tổ chức Đảng và Công đoàn. 6 Bảng 2.10. Kết quả xin ý kiến chuyên gia về phẩm chất CBQL các trờng THPT của tỉnh Bắc Giang. Bảng 2.11. Kết quả khảo sát năng lực thực thi luật pháp, chính sách, cơ chế, quy chế, điều lệ và các quy định nội bộ. Bảng 2.12. Kết quả khảo sát về năng lực quản bộ máy tổ chức, điều hành nhân lực và hỗ trợ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Bảng 2.13. Kết quả khảo sát về năng lực quản tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. Bảng 2.14. Kết quả khảo sát về năng lực quản xây dựng môi trờng giáo dục. Bảng 2.15. Kết quả khảo sát về năng lực thiết lập hệ thống thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản nhà trờng. Bảng 2.16. Kết quả khảo sát về năng lực thực hiện các chức năng cơ bản của quản trong quản nhà trờng. Bảng 2.17. ý kiến đánh giá thực trạng việc xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL trờng THPT. Bảng 2.18. ý kiến đánh giá thực trạng việc đào tạo, bồi dỡng CBQL trờng THPT. Bảng 2.19. ý kiến đánh giá thực trạng lựa chọn và sử dụng CBQL trờng THPT. Bảng 2.20. ý kiến đánh giá thực trạng thiết lập và thực hiện các chính sách u đãi riêng của tỉnh đối với CBQL trờng THPT. Bảng 2.21. ý kiến đánh giá thực trạng kiểm tra, đánh giá của Sở GD&ĐT đối với công tác quản của CBQL trờng THPT. Bảng 3.1. Kết quả xin ý kiến chuyên gia về mức độ cần thiết của các giải pháp quản của Sở GD&ĐT nhằm nâng cao chất lợng CBQL tr- ờng THPT. 7 Bảng 3.1. Kết quả xin ý kiến chuyên gia về tính khả thi của các giải pháp quản của Sở GD&ĐT nhằm nâng cao chất lợng CBQL trờng THPT. Mở đầu 1. do chọn đề tài. Lịch sử phát triển của xã hội loài ngời trải qua bất kỳ hình thái kinh tế nào cũng cho thấy yếu tố con ngời bao giờ là động lực của sự phát triển và chất lợng nguồn nhân lực quyết định sự thành bại việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của mọi quốc gia. Xét về phơng diện giáo dụcquản giáo dục thì một trong những thành tố chủ yếu trong cấu trúc của quá trình giáo dục có vai trò tạo nên chất lợng giáo dục là lực lợng giáo dục; trong đó ngoài đội ngũ nhà giáođội ngũ cán bộ quản (CBQL) giáo dục nói chung và CBQL của các cơ sở giáo dục (trờng học) nói riêng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định mục tiêu và phơng hớng tổng quát của 5 năm 2006-2010 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc; phát triển văn hoá; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cờng quốc phòng và an ninh, 8 mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; sớm đa nớc ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nớc ta cơ bản trở thành một nớc công nghiệp theo hớng hiện đại [19]. Muốn đạt đợc mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH-HĐH) đất nớc, thì phát triển giáo dục nói chung, quản giáo dụcnăng lực đội ngũ những ngời làm giáo dục nói riêng lại là nhân tố có vai trò quyết định. Nhng hiện nay Công tác quản giáo dục còn kém hiệu quả [12; tr 14] Một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt, yếu kém về phẩm chấtnăng lực, vừa thiếu tính tiên phong, gơng mẫu, vừa không đủ trình độ hoàn thành nhiệm vụ[19;tr 66]. Để khắc phục những yếu kém về quản giáo dục và về chất lợng đội ngũ giáo dục; ngày 15/6/2004 Ban Bí th Trung - ơng Đảng Cộng sản Việt Nam đã có Chỉ thị số 40CT/TW về việc Xây dựng, nâng cao chất lợng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản giáo dục. Để chỉ đạo thực hiện Chỉ thị đó, ngày 11/01/2005 Thủ tớng Chính phủ có Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án Xây dựng, nâng cao chất lợng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản giáo dục giai đoạn 2005-2010. Nh vậy, vấn đề đặt ra cho sự nghiệp phát triển giáo dục của nớc nhà trong giai đoạn hiện nay là phải đổi mới giáo dục, mà trớc hết là thực hiện mục tiêu nâng cao chất lợng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục. Xét về phơng diện quản thì quản luôn luôn là khâu tiền đề và mang tính quyết định đến chất lợng và hiệu quả các hoạt động xã hội. Cho nên công tác quản của các cơ quan quản giáo dục sẽ góp phần chủ yếu vào việc nâng cao chất lợng CBQL của các trờng học. Sở Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) Bắc Giang trong những năm qua đã có nhiều nỗ lực để đổi mới quản giáo dục, tháo gỡ nhng vấn đề bức xúc trong phát triển giáo dục; nhng chất lợng giáo dục nhìn chung vẫn còn thấp và hiệu quả giáo dục cha cao. Một trong những nguyên nhân của sự hạn chế 9 đó là do chất lợng của đội ngũ CBQL tại các cơ sở giáo dục trong Tỉnh nói chung và đội ngũ CBQL các trờng trung học phổ thông (THPT) nói riêng cha thực sự đáp ứng đợc yêu cầu mới của sự nghiệp phát triển giáo dục. Nh vậy, cùng với các địa phơng khác trong toàn quốc, trong giai đoạn hiện nay, Sở GD&ĐT Bắc Giang cũng đang khẩn trơng tìm đợc những giải pháp quản để nâng cao chất lợng CBQL các cơ sở giáo dục trong tỉnh, trong đó có CBQL các trờng THPT. Đã có một số công trình khoa học nghiên cứu về nâng cao chất lợng CBQL trờng THPT. Những thành quả nghiên cứu về lĩnh vực nói trên đã đợc ứng dụng vào thực tiễn và đã mang lại hiệu quả nhất định. Tuy vậy, việc nghiên cứu nhằm đề xuất các giải pháp quản của Sở GD&ĐT Bắc Giang về nâng cao chất lợng CBQL các trờng THPT trong tỉnh thì đến nay vẫn cha có công trình khoa học nào. Với các do nêu trên, chúng tôi chọn đề tài Giải pháp nâng cao chất lợng cán bộ quản trờng trung học phổ thông của tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay để nghiên cứu nhằm góp phần vào sự nghiệp đổi mới giáo dục của tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay. 2. Mục đích nghiên cứu. Đề xuất đợc một số giải pháp quản chủ yếu của Sở GD&ĐT Bắc Giang nhằm nâng cao chất lợng CBQL các trờng THPT của Tỉnh trong giai đoạn hiện nay. 3. Khách thể và đối tợng nghiên cứu. 3.1. Khách thể nghiên cứu. Công tác quản đội ngũ CBQL giáo dục của Sở GD&ĐT Bắc Giang tr- ớc yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. 3.2. Đối tợng nghiên cứu Một số giải pháp chủ yếu về quản của Sở GD&ĐT Bắc Giang nhằm nâng cao chất lợng CBQL các trờng THPT trong Tỉnh giai đoạn hiện nay. 10 . thông của tỉnh bắc giang trong giai đoạn hiện nay luận văn thạc sĩ khoa học chuyên ngành: quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 ngời hớng dẫn khoa học: pgs.ts bộ giáo dục và đào tạo trờng đại học s phạm vinh chuyên ngành quản lí giáo dục nguyễn văn dơng giải pháp nâng cao chất lợng cán bộ quản lý trờng trung học
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý trường tiểu học huyện yên dũng, tỉnh bắc giang luận văn thạc sĩ khoa học quản lý giáo dục , Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý trường tiểu học huyện yên dũng, tỉnh bắc giang luận văn thạc sĩ khoa học quản lý giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn