Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học quản lý giáo dục

97 2,503 2
  • Loading ...
1/97 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2013, 13:20

Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học Vinh _____________________________ Võ Sỹ Sơn Một số giảI pháp nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ quản các trờng trung học sở huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an Luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục Vinh 2011 1 Lời cảm ơn Nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ quản các trờng trung học sở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ Anmột đề tài mà tôi rất tâm huyết. Với kiến thức tiếp thu đợc qua quá trình học tập của chơng trình cao học quản giáo dục, cùng với kinh nghiệm tích luỹ của hơn 20 năm giảng dạy và một số năm tham gia công tác quản tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, đợc sự giảng dạy, hớng dẫn của các thầy giáo, giáo và sự giúp đỡ của các đồng nghiệp . , luận văn tốt nghiệp của tôi đã đợc hoàn thành. Với tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Khoa sau đại học Trờng Đại học Vinh; các thầy giáo, giáo đã tận tình giảng dạy và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập. Đặc biệt xin cảm ơn Phó Giáo S - Tiến sỹ Ngô Sỹ Tùng đã giúp tôi nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Xin cảm ơn Sở GD&ĐT Nghệ An, lãnh đạo huyện Quỳ Hợp, cán bộ quản các trờng THCS trong huyện, các phòng ban liên quan, bạn bè đồng nghiệp và gia đình đã động viên, khích lệ và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Mặc dù đã rất cố gắng song chắc chắn luận văn cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi mong nhận đợc sự góp ý, bổ sung của các thầy giáo, giáo, các bạn đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn! Vinh, tháng năm 2011 Võ Sỹ Sơn 2 mục lục Lời cảm ơn 1 Mục lục 2 mở đầu 6 1. do chọn đề tài 6 2. Mục đích nghiên cứu 9 3. Khách thể và đối tợng nghiên cứu 9 4. Giả thuyết khoa học 9 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 9 6. Phơng pháp nghiên cứu 10 7. Đóng góp của luận văn 10 8. Cấu trúc luận văn 10 Chơng 1. sở luận của vấn đề nâng cao chất lợng đội ngũ Cbql trờng THCS 11 1.1. Một số khái niệm bản liên quan đến đề tài 11 1.1.1 Quản 11 1.1.2 Quản giáo dục 13 1.1.3 Quản trờng học 14 1.1.4 Chất lợng 16 1.1.5 Chất lợng cán bộ quản 16 1.1.6 Chất lợng đội ngũ 18 1.1.7 Giải pháp nâng cao chất lợng CBQL trờng THCS 19 1.2. Trờng THCS trong hệ thống giáo dục quốc dân 19 1.2.1 Vị trí của trờng THCS 19 1.2.2 Mục tiêu của giáo dục phổ thông 20 1.2.3 Nhiệm vụ và quyền hạn của trờng THCS 21 1.3. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ngời CBQL trờng THCS 21 1.3.1 Vị trí, vai trò 21 3 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 22 1.4. Tầm quan trọng của việc nâng cao chất lợng cán bộ quản trờng THCS 25 1.5. Những tiêu chuẩn về chất lợng đội ngũ CBQL trờng THCS 26 1.5.1 Về phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp 27 1.5.2 Về năng lực chuyên môn và nghiệp vụ s phạm 27 1.5.3 Về năng lực lãnh đạo quản nhà trờng 28 1.5.4 Về số lợng, cấu đội ngũ cán bộ quản 29 1.6. Các yếu tác động đến chất lợng đội ngũ CBQL các trờng THCS 30 1.6.1 Hoạt động quản đội ngũ CBQL trờng THCS 30 1.6.2 Các yếu tố tác động đến chất lợng đội ngũ CBQL trờng THCS 32 1.7. Sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lợng đội ngũ CBQL 34 Chơng 2. Thực trạng về đội ngũ Cán bộ quản các trờng THCS huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 37 2.1. Khái quát đặc điểm kinh tế- xã hội huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 37 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên và dân c 37 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 38 2.2. Thực trạng về giáo dục -đào tạo huyện Quỳ hợp, tỉnh Nghệ An 40 2.2.1 Thực trạng chung về giáo dục - đào tạo huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 40 2.2.2 Thực trạng về giáo dục THCS huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 44 2.3. Thực trạng về đội ngũ CBQL các trờng THCS huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 50 2.3.1 Về số lợng và cấu 50 2.3.2 Về chất lợng CBQL các trờng THCS huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 51 2.3.3 Đánh giá chung về chất lợng CBQL các trờng THCS huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 64 4 2.3.4 Thực trạng công tác quản nhằm nâng cao chất lợng đội ngũ CBQL trờng THCS huyện Quỳ Hợp 66 Chơng 3. Một số giải pháp nâng cao chất l- ợng đội ngũ CBQL các trờng THCS huyện Quỳ Hợp, tỉnh nghệ an. 71 3.1. Những căn cứ và nguyên tắc để xây dựng các giải pháp. 71 3.1.1 Những căn cứ để xây dựng giải pháp 71 3.1.2 Các nguyên tắc để xây dựng giải pháp 72 3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lợng đội ngũ CBQL các trờng THCS 73 3.2.1 Thực hiện tốt công tác xây dựng quy hoạch CBQL 73 3.2.2 Nâng cao chất lợng công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, sử dụng, luân chuyển CBQL 75 3.2.3 Đổi mới công tác đào tạo, bồi dỡng CBQL 78 3.2.4 Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với CBQL 81 3.2.5 Xây dựng hệ thống các điều kiện đảm bảo làm việc, đặc biệt là thông tin hỗ trợ công tác quản 82 3.2.6 Nâng cao chất lợng, hiệu quả công tác đánh giá CBQL 84 3.2.7 Tăng cờng sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của các tổ chức-đoàn thể đối với việc nâng cao chất lợng đội ngũ CBQL 86 3.3. Tổ chức thực hiện các giải pháp 88 3.4. Thăm dò tính khả thi của các giải pháp 89 Kết luận và kiến nghị 92 1. Kết luận 92 2. Kiến nghị 93 Tài liệu tham khảo 95 5 bảng chữ viết tắt BCH : Ban chấp hành CNH - HĐH : Công nghiệp hoá - hiện đại hoá CBQL : Cán bộ quản CSVC : sở vật chất HS : Học sinh GD & ĐT : Giáo dục và đào tạo GD-ĐT : Giáo dục-đào tạo GV : Giáo viên GDTX : Giáo dục thờng xuyên PTCS : Phổ thông sở PP : Phơng pháp QLGD : Quản giáo dục MT : Mục tiêu ND : Nội dung NXB : Nhà xuất bản TW : Trung ơng THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông THCN : Trung học chuyên nghiệp UBND : Uỷ ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa 6 Mở đầu 1. do chọn đề tài Hiện nay thế giới đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, với xu thế thời đại là chuyển từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng và làm thay đổi sâu sắc diện mạo nền kinh tế-xã hội của từng quốc gia, từng khu vực. Toàn cầu hóa đang tạo ra những khả năng hội làm hình thành những nhân tố mới cho sự phát triển các lĩnh vực đời sống xã hội nói chung và giáo dục nói riêng. Sự đi lên bằng giáo dục đã trở thành con đờng tất yếu của thời đại và trí tuệ của con ngời trở thành tài sản quý giá của mỗi quốc gia. Bởi vậy, để thích ứng và giữ vai trò là động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi nền kinh tế, ổn định xã hội, các nớc trên thế giới đang đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa giáo dục về tổ chức, phơng tiện và quản giáo dục. Sau 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới dới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã giành đợc những thành tựu vô cùng to lớn và ý nghĩa hết sức quan trọng trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó giáo dục đã bớc phát triển về quy mô, mạng lới trờng lớp, chất lợng giáo dục nhiều chuyển biến; công bằng xã hội trong giáo dục từng bớc đợc cải thiện, . Đó chính là tính u việt của chế độ ta, của công cuộc đổi mới. Những thành tựu trên đã khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dỡng nhân tài cho đất nớc, góp phần thúc đẩy thành công sự nghiệp CNH- HĐH đất nớc. Bên cạnh những thành tựu, những đóng góp to lớn trong những năm qua, thì giáo dục vẫn còn nhiều tồn tại yếu kém, cha đáp ứng, cha bắt kịp những yêu cầu, đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc. thể nói, giáo dục Việt Nam đang đứng trớc những thời và thách thức rất to lớn đó là tiếp tục phát triển hoặc tụt hậu xa hơn so với giáo dục thế giới. Vì vậy để sự nghiệp đổi mới của Đảng thành công, hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, 7 hiện đại hóa đất nớc, giáo dục và đào tạo vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, là con đờng quan trọng nhất để phát huy nguồn lực con ngời. Đảng ta chỉ rõ: "Cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dỡng nhân tài, giáo dục phải đi trớc một bớc làm tiền đề cho CNH - HĐH đất nớc" [9]. Quan điểm đó lại đợc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX tiếp tục nhấn mạnh: "Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con ngời, yếu tố bản để phát triển xã hội, tăng trởng nhanh và bền vững."[12] Trong sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, đổi mới công tác quản là khâu đột phá, do đó cần một đội ngũ cán bộ quản phẩm chất, năng lực, t tởng và dám đổi mới. Nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ quản giáo dục đặt ra nh một yêu cầu cấp bách hàng đầu của việc tiếp tục triển khai, điều chỉnh và nâng cao chất lợng giáo dục hiện nay. Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành TW Đảng khóa VIII đã chỉ rõ: "Hiện nay, sự nghiệp giáo dục và đào tạo đang đứng trớc mâu thuẫn lớn giữa yêu cầu cần phải phát triển nhanh quygiáo dục và đào tạo, vừa phải gấp rút nâng cao chất lợng giáo dục và đào tạo trong khi khả năng và điều kiện đáp ứng yêu cầu còn nhiều hạn chế. Đó là mâu thuẫn trong quá trình phát triển. Những thiếu sót chủ quan nhất là những yếu kém về quản đã làm cho mâu thuẫn đó càng thêm gay gắt" [9] Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ban Bí th về việc xây dựng, nâng cao chất lợng đội ngũ nhà giáocán bộ quản giáo dục đã nêu: "Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáocán bộ quản giáo dục đợc chuẩn hoá, đảm bảo chất lợng, đủ về số lợng, đồng bộ về cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lơng tâm, tay nghề của nhà giáo; thông qua việc quản lý, phát triển đúng hớng và hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lợng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng 8 những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc"[15]. Kết luận số 242-TB/TW ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Chính trị về phơng hớng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020 đã khẳng định: "Công tác quản giáo dục còn nhiều yếu kém và là nguyên nhân chủ yếu của nhiều yếu kém khác". Vì vậy, "xây dựng đội ngũ nhà giáocán bộ quản giáo dục đủ về số lợng, đáp ứng yêu cầu về chất lợng".[22] Ngày 22 tháng 10 năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông t số 29/2009/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định Chuẩn hiệu trởng trờng trung học sở, trờng trung học phổ thông và trờng phổ thông nhiều cấp học. Với hiệu lực thực hiện kể từ ngày 10/12/2009, Chuẩn hiệu trởng nhằm mục đích: 1) Để hiệu trởng tự đánh giá, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, tự hoàn thiện và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản nhà trờng; 2) Làm căn cứ để quan quản giáo dục đánh giá, xếp loại hiệu trởng phục vụ công tác sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dỡng và đề xuất, thực hiện chế độ, chính sách đối với hiệu trởng; 3) Làm căn cứ để các sở đào tạo, bồi dỡng nhà giáocán bộ quản giáo dục xây dựng, đổi mới chơng trình đào tạo, bồi d- ỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản của hiệu trởng.[4] Vận dụng những kết luận trên vào thực tiễn, tôi thấy công tác quản nhà trờng đang còn nhiều vấn đề phải suy nghĩ, trăn trở, phải tìm cách tháo gỡ. Quỳ Hợp là huyện miền núi của tỉnh Nghệ An, trong những năm qua đã hoàn thành việc phổ cập THCS, để phát triển, nâng cao chất lợng và hiệu quả giáo dục THCS, đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phơng cần những cách tiếp cận mới về công tác quản các trờng trung học sở trong toàn huyện. Quản nhà trờng là quản tài sản trí tuệ vô cùng lớn của giáo viên, của học sinh và của xã hội. Vì vậy công tác quản của các trờng THCS giữ vị trí then chốt trong việc nâng cao chất lợng giáo dục THCS. Trong thời gian qua, khi chất lợng giáo dục trung học của huyện còn những bất cập, đã một số 9 ý kiến bàn về vai trò, trách nhiệm quản của các nhà trờng, về đổi mới công tác quản các trờng THCS huyện, nhng phần lớn các ý kiến đó còn mang tính chủ quan, không hệ thống và giá trị thực tiễn cha cao. Từ nhận thức trên, tôi chọn đề tài Một số giải pháp nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ quản các trờng THCS huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An làm luận văn tốt nghiệp cao học quản giáo dục và hy vọng nếu thực hiện thành công đề tài sẽ góp phần nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ quản các trờng THCS huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. 2. Mục đích nghiên cứu Nhằm mục đích nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ quản các trờng THCS, góp phần nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện các nhà trờng của huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. 3. Khách thể và đối tợng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu: Vấn đề nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ quản các trờng THCS huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. 3.2. Đối tợng nghiên cứu: Các giải pháp nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ quản các trờng THCS huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. 4. Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng đợc các giải pháp một cách khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế và tính khả thi thì sẽ nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ quản các trờng THCS huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 5. Nhiệm vụ nghiên cứu Chúng tôi xác định 3 nhiệm vụ nghiên cứu chính của luận văn này là: + Hệ thống hóa những vấn đề luận về công tác quản giáo dục . + Khảo sát thực trạng công tác quản các trờng THCS huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An + Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lợng công tác quản các trờng THCS huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. 10 . trờng trung học cơ sở huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an Luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục Vinh 2011 1 Lời cảm ơn Nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ quản lý các. lợng đội ngũ cán bộ quản lý các trờng THCS huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. 3.2. Đối tợng nghiên cứu: Các giải pháp nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ quản lý các
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học quản lý giáo dục , Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học quản lý giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn