thống kê doanh nghiệp (hướng dẫn trả lời lí thuyết và giải bài tập tình huống)

76 4,967 7
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2013, 08:32

MỤC LỤC: Lời giới thiệu Chương 1: Những vấn đề chung của thống kê doanh nghiệp Chương 2: Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp Chương 3,4: Lý thuyết thống kê lao động - tiền lương Chương 5: Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp sản xuấtChương 6: Thống kê nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuấtChương 7: Thống kê giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuấtChương 8: Thống kê tài chính trong doanh nghiệp sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: thống kê doanh nghiệp (hướng dẫn trả lời lí thuyết và giải bài tập tình huống) , thống kê doanh nghiệp (hướng dẫn trả lời lí thuyết và giải bài tập tình huống)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn