Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 5 docx

5 407 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2013, 15:15

Chương 5: Sự ra đời của chuyển mạch mềm Trong tương lai, mạng thế hệ mới sẽ hoàn toàn dựa trên cơ sở hạ tầng là mạng gói. Vì thế việc chuyển từ mạng viễn thông hiện tại lên mạng thế hệ mới phải trải qua nhiều giai đoạn. Do PSTN hi ện tại vẫn hoạt động tốt cung cấp dịch vụ khá tin cậy (99.999%) nên việc chuyển cả mạng truy nhập mạng lõi của PSTN thành mạng gói là rất tốn kém. Để tận dụng cơ sở hạ tầng của PSTN ưu điểm của chuyển mạch gói, cấu hình mạng NGN bao gồm chuyển mạch kênh chuy ển mạch gói được thể hiện như trong hình sau: Hình 2.1: Cấu trúc mạng NGN Theo hình trên, tổng đài cấp 5 (tổng đài nội hạt) dùng chuyển mạch kênh (circuit-switched local-exchange) (thể hiện qua phần mạng PSTN) vẫn được sử dụng. Như đã biết, phần phức tạp nhất trong những tổng đài này chính là phần mềm xử lý gọi. Phần mềm này chạy trên một bộ xử lý chuyên dụng được tích hợp sẵn với phần cứng vật lý chuyển mạch kênh. Hay nói cách khác, phần mềm sử dụng trong các tổng đài nội hạt phụ thuộc vào phần cứng của tổng đài. Điều này gây khó khăn cho việc tích hợp mạng PSTN m ạng chuyển mạch gói khi xây dựng NGN. Giải pháp có thể thực thi là tạo ra một thiết bị lai (hybrid device) có thể chuyển mạch thoại ở cả dạng kênh gói với sự tích hợp của phần mềm xử lý gọi. Điều này được thực hiện bằng cách tách riêng chức năng xử lý cuộc gọi khỏi chức năng chuyển mạch vật lý. Thiết bị đó chính là bộ điều khiển cổng phương tiện MGC sử dụng chuyển mạch mềm. Hay chuyển mạch mềm chính là thi ết bị thực hiện việc xử lý cuộc gọi trong mạng NGN. Việc phân tách chức năng điều khiển cuộc gọi các dịch vụ từ mạng truyền tải nằm phía dưới là giải pháp cho các mạng dựa trên chuyển mạch mềm. Hỗ trợ các giao diện báo hiệu chuẩn sẽ cung cấp kết nối liền mạch giữa PSTN truyền thống các mạng công cộng thế hệ mới, đảm bảo việc phát triển mềm dẻo cho các hệ thống. Thoại qua mạng gói, mạng chuyển tiếp khung mạng tế bào thể hiện một thị trường to lớn, tạo cơ hội cho các nhà kinh doanh khai thác. Công ngh ệ chuyển mạch mềm cho phép kết nối giữa Internet, các mạng vô tuyến, các mạng cáp các mạng điện thoại truyền thống. Hình 2.2 giới thiệu về sự hội tụ mạng có thể đạt được nhờ sử dụng chuyển mạch mềm. Chuyển mạch mềm cho phép mạng điện thoại thông tin với thế giới Internet. Phương thức kết nối, hệ thống đánh số danh bạ phương thức tính cước của thế giới thoại sẽ có sẵn đối với các mạng khác (gồm cả Internet) sử dụng chuyển mạch mềm. Hình 2.2: Ví dụ về chuyển mạch mềm trong mạng Mạng điện thoại truyền thống sử dụng các chuyển mạch cấp 5 cấp 4 theo kỹ thuật ghép kênh theo thời gian (TDM) để truyền dữ liệu thoại. Đồng thời cũng sử dụng mạng báo hiệu SS7 để thực hiện việc thiết lập giải phóng cuộc gọi, cùng các chức năng khác. Mạng điện thoại truyền thống được tích hợp với mạng IP nhờ sử dụng các thành phần nào đó của chuyển mạch mềm, gồm có các cổng phương tiện (MG) (chuyển dữ liệu thoại giữa các mạng khác nhau) các cổng báo hiệu (SG) (chuyển dữ liệu báo hiệu cuộc gọi giữa các mạng khác nhau). Điển hình là mạng IP được sử dụng để xử lý dữ liệu thoại. Mạng IP cũng giống như mạng Internet công cộng, ngoại trừ việc cung cấp chất lượng dịch vụ cho dữ liệu thoại, thường được thực hiện với công nghệ IP qua ATM (IP over ATM). Hầu hết chuyển mạch mềm được triển khai hỗ trợ ở các tổng đài cấp 4 (Toll), cấp 5 (Tổng đ ài nội hạt) các dịch vụ gia tăng giá trị có liên quan.Với dự phát triển của kinh tế Internet thương mại điện tử, các yêu cầu dịch vụ từ các nhà điều hành mạng, các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), các nhà cung cấp dịch vụ mạng (NSP) các nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) đang hợp nhất. Khả năng tích hợp thông tin các dịch vụ qua các mạng khác nhau làm cho chuyển mạch mềm thu hút các thương doanh các ứng dụng. . kém. Để tận dụng cơ sở hạ tầng của PSTN và ưu điểm của chuyển mạch gói, cấu hình mạng NGN bao gồm chuyển mạch kênh và chuy ển mạch gói được thể hiện như trong. phần mềm sử dụng trong các tổng đài nội hạt phụ thuộc vào phần cứng của tổng đài. Điều này gây khó khăn cho việc tích hợp mạng PSTN và m ạng chuyển mạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 5 docx, Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 5 docx, Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 5 docx