Tài liệu Tóan 1 - TIẾT44 :LUYỆN TẬP CHUNG pptx

4 347 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 17:15

TIẾT44 :LUYỆN TẬP CHUNG I.MỤC TIÊU: -Kiến thức: Củng cố về phép cộng, phép trừ trong phạm vi các số đã học. Phép cộng một số với 0. Phép trừ một số trừ đi 0, phép trừ hai số bằng nhau. -Kĩ năng: Biết làm thành thạo các dạng toán trên. -Thái độ: Ham thích học Toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:GV phóng to tranh SGK, phiếu bài 1, bảng phụ ghi BT 1, 2, 3. -HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1, sách Toán 1, bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: 1.Khởi động: Ổn định tổ chức (1phút). 2.Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút) Bài cũ học bài gì? ( Luyện tập) 1HS trả lời. Làm bài tập 4/62:(Điền dấu <, >, = ) (1 HS nêu yêu cầu). 5 - 3 … 2 ; 3 - 3 … 1 ; 4 - 4 … 0 5 - 1 … 3 ; 3 - 2 … 1 ; 4 - 0 … 0 (3 HS viết bảng lớp- cả lớp làm bảng con). GV Nhận xét, ghi điểm. Nhận xét KTBC: 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1phút). HOẠT ĐỘNG II: (12 phút). Hướng dẫn HS làm các bài tập ở SGK. +Mục tiêu: a, Củng cố bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi các số đã học. b,Củng cố về phép cộng, phép trừ hai số bằng nhau, phép trừ một số đi 0. +Cách tiến hành : *Bài tập1/63: HS làm phiếu học tập Yêu cầu HS viết các số phải thẳng cột. a, 5 3  4 1  2 2  5 1  4 3  3 2  b, + 4 0 3 3  5 0  2 2  1 0  0 1  GV chấm điểm và nhận xét bài làm của HS. *Bài 2/63: Cả lớp làm vở Toán. HD HS làm bài: Đọc yêu cầu bài1:” Tính”. HS làm bài,rồi đổi phiếu để chữa bài: HS đọc kết quả của phép tính vừa làm được. -1HS đọc yêu cầu:”Tính”. 5HS lần lượt làm bài ở bảng lớp, cả lớp làm vở toán rồi đổi vở để chữa Củng cố cho HS về tính chất của phép cộng: Khi đổi chỗ các số trong phép cộng, thì kết quả như thế nào? GV nhận xét bài làm của HS. *Bài 3/63:Làm bảng con. Hướng dẫn HS nêu cách làm (chẳng hạn: 4+1…4, ta lấy 4+1=5 rồi lây 5 so sánh với 4, 5 lớn hơn 4 nên ta điền dấu >, ta có: 4+1 > 4 GV chấm điểm, nhận xét bài làm của HS. KL: Một số cộng hoặc trừ đi 0 thì chính bằng số đó. HOẠT ĐỘNG III: Trò chơi.( 8 phút) +Mục tiêu:Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp. + Cách tiến hành *Bài 4/63: Ghép bìa cài. HD HS nêu cách làm bài: Đội nào nêu nhiều bài toán và giải đúng phép tính ứng bài, HS đọc KQ vừa làm được: 2+3=5;4+1=5;1+2=3;3+1= 4;4+0=4 3+2=5;1+4=5;2+1=3;1+3 =4;0+4=4 HS trả lời… 1HS đọc yêu cầu bài 3:”điền dấu<, >, =”. HS tự làm bài và chữa bài, đọc KQ vừa làm được. 4 + 1 > 5 ; 5 – 1 > 0 ; 3 + 0 = 3 4 + 1 = 5 ; 5 – 4 < 2 ; 3 – 0 = 3 HS nghỉ giải lao 5’ HS đọc yêu cầu bài 4/63:” Viết phép tính thích hợp”. HS nhìn tranh vẽ nêu từng bài toán rồi ghép kết quả phép tính ứng với với bài toán, đội đó thắng. GV nhận xét thi đua của hai đội. HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: (3 phút) -Vừa học bài gì? -Xem lại các bài tập đã làm. -Chuẩn bị: Sách Toán 1, vở Toán để học bài ( Luyện tập chung).-Nhận xét tuyên dương. tình huống trong tranh. HS làm bài, chữa bài.Đọc các phép tính: a, 3 + 2 = 5. b, 5 - 2 = 3. 2 HS đại diện 2 đội lên bảng lớp ghép bìa cài, cả lớp ghép bìa cài. Trả lời (Luyện tập chung ). Lắng nghe. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - . -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Tóan 1 - TIẾT44 :LUYỆN TẬP CHUNG pptx, Tài liệu Tóan 1 - TIẾT44 :LUYỆN TẬP CHUNG pptx, Tài liệu Tóan 1 - TIẾT44 :LUYỆN TẬP CHUNG pptx