Tài liệu Thuyết trình đề tài: Hệ truyền màu NTSC docx

4 605 11
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 13:15

ĐỀ TÀI :HỆ MÀU NTSC THÀNH VIÊN NHÓM:  NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN  NGUYỄN VĂN TRÀ  NGUYỄN KIM THỊNH  DƯƠNG NGỌC THẮNG DT4-K10 CHƯƠNG 3:NGUYÊN LÝ TRUYỀN HÌNH MÀU HỆ MÀU PAL HỆ MÀU NTSC HỆ MÀU SECAM 3 HỆ MÀU CƠ BẢN  Hệ Truyền hình màu NTSCHệ màu NTSC Khái niệm: Hệ thống truyền đạt và tiếp thu tái tạo hình ảnh có màu sắc, dựa trên nguyên lí phân tích và tổng hợp màu, từ ba màu cơ bản: đỏ (R - red), xanh (B - blue), lục (G - green). Trong truyền hình màu, hình ảnh được phát đi bằng tín hiệu được mã hoá theo màu sắc. Máy thu hình màu thu được tín hiệu, giải mã tạo lại ba màu cơ bản R, B, G bằng tia điện tử, tổng hợp thành màu gốc của hình ảnh truyền đi. Hiện nay, trên thế giới có ba hệ thống truyền hình màu; về nguyên lí, phân tích và tổng hợp là giống nhau, nhưng khác nhau về phương thức mã hoá và giải mã. Đó là: NTSC (National Television System Comittee), Khái niệm:Tín hiệu màu đầy đủ trong hệ NTSC bao gồm tín hiệu chói ,tín hiệu màu,xung xóa đầy đủ ,xung đồng bộ đầy đủ và tín hiệu màu Hệ màu NTSC thực hiện truyền đồng thời hai tín hiệu màu và tín hiệu chói Ey trên cùng một dòng  Tín hiệu truyền hình màu đầy đủ . 3:NGUYÊN LÝ TRUYỀN HÌNH MÀU HỆ MÀU PAL HỆ MÀU NTSC HỆ MÀU SECAM 3 HỆ MÀU CƠ BẢN  Hệ Truyền hình màu NTSC • Hệ màu NTSC Khái niệm: Hệ thống truyền đạt và tiếp. niệm:Tín hiệu màu đầy đủ trong hệ NTSC bao gồm tín hiệu chói ,tín hiệu màu, xung xóa đầy đủ ,xung đồng bộ đầy đủ và tín hiệu màu Hệ màu NTSC thực hiện truyền đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Thuyết trình đề tài: Hệ truyền màu NTSC docx, Tài liệu Thuyết trình đề tài: Hệ truyền màu NTSC docx, Tài liệu Thuyết trình đề tài: Hệ truyền màu NTSC docx