Tài liệu Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài docx

1 488 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 03:15

Thủ tục Đăng khai tử yếu tố nước ngoài Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở pháp Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với người dân: - Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định. - Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ đến nhận kết quả tại " Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" Sở pháp 2. Đối với quan thực hiện thủ tục hành chính: - Bước 1: Sở pháp tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện nếu hồ sơ chưa hợp lệ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; - Bước 2: " Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" Sở pháp trả kết quả cho cá nhân đề nghị thực hiện Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở pháp Thành phần hồ sơ: 1. Nộp giấy báo tử; Trong một số trường hợp Giấy báo tử được thay bằng các loại giấy tờ sau: * Quyết định tuyên bố chết đã hiệu lực của Toà án trong trường hợp đăng khai tử cho một người bị toà án tuyên bố là đã chết. * Văn bản xác định nguyên nhân chết của quan Công an hoặc của các quan y tế cấp huyện trở lên, trong trường hợp đăng khai tử cho người chết nghi vấn; * Đối với người chết trên phương tiện giao thông là biên bản xác nhận việc chết do người Chỉ huy hoặc người điều khiển phương tiện giao thông lập ít nhất chữ của 02 người cùng đi trên phương tiện giao thông đó; * Đối với người chết tại nhà ở nơi cư trú, thì văn bản xác nhận việc chết của người làm chứng thay cho Giấy báo tử. (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Trong ngày ngày () Phí, lệ phí: Yêu cầu điều kiện: Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch - Thông số 01/2008/TT-BTP về hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch . Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận. trường hợp Giấy báo tử được thay bằng các loại giấy tờ sau: * Quyết định tuyên bố chết đã có hiệu lực của Toà án trong trường hợp đăng ký khai tử cho một người
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài docx, Tài liệu Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài docx, Tài liệu Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài docx