Tài liệu Thủ tục Đăng ký thuế thay đổi ppt

1 383 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 03:15

Thủ tục Đăng thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông); NNT do Cục thuế quản lý. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Sở KH ĐT Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: + NNT đã được cấp Giấy chứng nhận Đăng thuế, khi chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh thì NNT phải kê khai điều chỉnh với Cục thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày chuyển địa điểm. + Cục thuế thực hiện điều chỉnh lại thông tin về địa chỉ mới của NNT và cập nhập thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng thuế của ngành. Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại trụ sở Cục thuế + Thông qua hệ thống bưu chính Thành phần hồ sơ: 1. Tờ khai điều chỉnh đăng thuế theo mẫu 08- MST (trong tờ khai ghi rõ thông tin thay đổi về địa điểm kinh doanh). (Bản gốc) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Cơ quan Thuế sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng thuế cho cơ sở kinh doanh sau 5 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ kê khai bổ sung của cơ sở kinh doanh. ngày () Phí, lệ phí: Yêu cầu điều kiện: Căn cứ pháp lý: + Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ + Quy định tại Điểm 2.1 Mục II Phần II Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007 . Thủ tục Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng. địa điểm. + Cục thuế thực hiện điều chỉnh lại thông tin về địa chỉ mới của NNT và cập nhập thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế của ngành.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Thủ tục Đăng ký thuế thay đổi ppt, Tài liệu Thủ tục Đăng ký thuế thay đổi ppt, Tài liệu Thủ tục Đăng ký thuế thay đổi ppt