Phân tích ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động nhập khẩu thiết bị vệ sinh từ thị trường italia của công ty cổ phần d&t

40 1,009 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 14:06

luận văn đại học thương mại, chuyên đề kinh tế tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp k41 k42, luận văn thương mại, luận văn vip giá rẻ, chuyên đề đại học thương mại Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kinh tế CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài Tỷ giá hối đoái là một trong những vấn đề phức tạp và nhạy cảm không chỉ ở riêng Việt Nam mà còn là sự tranh luận gay gắt giữa các quốc gia, điển hình là Hoa Kỳ và Trung Quốc trong vấn đề định giá đồng nhân dân tệ. Việc Trung Quốc giữ mệnh giá đồng CNY thấp đã khiến cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ gặp rất nhiều khó khăn, thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Trung Quốc ngày càng gia tăng. Vì vậy, vấn đề tỷ giá đang thu hút sự chú ý đặc biệt của các nhà nghiên cứu, các chính trị gia và nó đang trở thành một chủ đề thảo luận sôi nổi và chưa hồi kết trên toàn thế giới. Toàn cầu hóa đang trở thành một xu thế chung trên toàn thế giới, dù muốn hay không các quốc gia cũng không thể đứng ngoài xu thế này. Các quốc gia ngày càng bị ràng buộc lẫn nhau về khía cạnh kinh tế, thương mại quốc tế làm cầu nối cho các quốc gia. Cùng với sự mở rộng buôn bán và hội nhập kinh tế trên phạm vi thế giới, các doanh nhân đã nhận thấy rằngng lợi nhuận mà họ thu được trong kinh doanh không chỉ chịu ảnh hưởng của việc trao đổi hàng hóa thông thường mà lợi nhuận còn chịu ảnh hưởng của việc trao đổi mua bán các đồng tiền với nhau, hay chính là chịu sự ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá trên thị trường. Trong thời gian qua chính sách tỷ giá đã nhiều sự thay đổi rõ rệt, đã đem lại nhiều kết quả khả quan, đóng góp cho sự ổn định và phát triển kinh tế. Trong đợt khủng hoảng kinh tế thế giới vừa qua do sự biến động của tỷ giá như đồng USD, EUR . đã ảnh hưởng đến toàn bộ các nước. Việt Nam là một nước đang phát triển, đang dần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, do đó cuộc khủng hoảng đã tác động rất lớn. Ngành xuất nhập khẩu chịu ảnh hưởng rất lớn từ sự biến động tỷ giá VND/USD. Đối với các doanh nghiệp nhập khẩu nói chung và công ty cổ phần D&T nói riêng việc biến động tỷ giá đã hạn chế việc kinh doanh và kéo theo đó là các cá nhân tiêu dùng cũng bị hạn chế theo. 1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài Nghiên cứu sự vận động của tỷ giá hối đoái là một vấn đề phức tạp nhưng cũng đầy hấp dẫn, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế phát triển và vận động không ngừng. Tỷ giá hối đoái lại là một trong những nhân tố quan trọng nhất cho sự hội nhập vào nền kinh tế thế giới của các quốc gia. Và trong thời gian được thực tập tại Công ty cổ phần D&T, tác giả đã thấy được sự ảnh hưởng mạnh mẽ của tỷ giá hối đoái đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào. Do đó, tác giả đã quyết định lựa chọn nghiên Phan Xuân Hưng Lớp K43F6 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kinh tế cứu đề tài: “Phân tích ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động nhập khẩu thiết bị vệ sinh từ thị trường Italia của công ty cổ phần D&T”. Trong đề tài này, tác giả sẽ tập trung làm rõ những vấn đề sau: - Tác động của tỷ giá hối đoái đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu. - Những ghối phiếu trả tiền ngay: Là tỷ giá mua bán các loại hối phiếu kỳ hạn bằng ngoại tệ. - Tỷ giá chuyển khoản: Là tỷ giá mua bán ngoại hối trong đó việc chuyển khoản ngoại hối không phải bằng tiền mặt, bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng. - Tỷ giá tiền mặt: Là tỷ giá mua bán ngoại hối mà việc chuyển trả ngoại hối bằng tiền mặt.  Căn cứ vào thời điểm mua bán ngoại hối, tỷ giá được chia thành các loại sau: - Tỷ giá mở cửa: Là tỷ giá đầu vào giờ giao dịch. - Tỷ giá đóng cửa: Là tỷ giá vào cuối giờ giao dịch. - Tỷ giá giao nhận ngay: Là tỷ giá mua bán ngoại hối mà việc giao nhận ngoại hối sẽ được thực hiện chậm nhất trong 2 ngày làm việc. - Tỷ giá giao nhận kỳ hạn: Là tỷ giá mua bán ngoại hối mà việc giao nhận ngoại hối sẽ được thực hiện theo thời hạn nhất định ghi trong hợp đồng.  Căn cứ vào nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối của ngân hàng, tỷ giá được chia ra làm 2 loại: - Tỷ giá mua: Là tỷ giá mà ngân hàng mua ngoại hối vào. - Tỷ giá bán: Là tỷ giá mà ngân hàng bán ngoại hối ra. 1.5.1.3. Các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái 4 nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái: Cán cân thương mại, dòng vận động của vốn, tỷ lệ lạm phát tương đối, tâm lý đám đông và đầu tích trữ ngoại tệ.  Cán cân thương mại: Cán cân thương mại của một nước là chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu. Một nền kinh tế khi xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ sẽ thu được ngoại tệ. Để tiếp tục công việc kinh doanh, các nhà xuất khẩu phải bán ngoại tệ lấy nội tệ, mua hàng hoá dịch vụ trong nước xuất khẩu ra nước ngoài. Trên thị trường cung ngoại tệ sẽ tăng, làm tỷ giá hối đoái giảm. Ngược lại, khi nhập khẩu hàng hoá dịch vụ, các nhà nhập khẩu cần ngoại tệ để thanh toán cho đối tác và đi mua ngoại tệ trên thị trường. Hành động này làm cầu ngoại tệ tăng, tỷ giá hối đoái Phan Xuân Hưng Lớp K43F6 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kinh tế tăng. Tác động của hai hiện tượng trên là ngược chiều trong việc hình thành tỷ giá hối đoái. Tỷ giá hối đoái cuối cùng sẽ tăng hay giảm phụ thuộc vào mức độ tác động mạnh yếu của các nhân tố, đó chính là cán cân thương mại. Nếu một nước thặng dư thương mại, cung ngoại tệ lớn hơn cầu ngoại tệ, tỷ giá hối đoái sẽ giảm, đồng nội tệ lên giá. Khi thâm hụt thương mại, tỷ giá hối đoái sẽ tăng, đồng nội tệ giảm giá.  Dòng vận động của vốn: Cư dân trong nước dùng tiền mua tài sản ở nước ngoài, thể là đầu trực tiếp (xây dựng nhà máy, thành lập các doang nghiệp .) hay đầu gián tiếp (mua cổ phiếu, trái phiếu .). Những nhà đầu này muốn thực hiện hoạt động kinh doanh trên cần phải ngoại tệ. Họ mua ngoại tệ trên thị trường, luồng vốn ngoại tệ chảy ra nước ngoài, tỷ giá hối đoái sẽ tăng. Ngược lại một nước nhận đầu từ nước ngoài, luồng vốn ngoại tệ chảy vào trong nước, làm cho cung ngoại tệ tăng, tỷ giá hối đoái giảm. Đầu ra nước ngoài ròng là hiệu số giữa luồng vốn chảy ra và luồng vốn chảy vào một nước. Khi đầu ra nước ngoài ròng dương, luồng vốn chảy vào trong nước nhỏ hơn dòng vốn chảy ra nước ngoài, tỷ giá hối đoái tăng. Tỷ giá hối đoái sẽ giảm trong trường hợp ngược lại, đầu ra nước ngoài ròng âm. Theo quy luật tối ưu hoá, luồng vốn sẽ chảy đến nơi nào lợi nhất, tức là hiệu suất sinh lời cao nhất. Một nền kinh tế sẽ thu hút được các luồng vốn đến đầu nhiều hơn khi nó môi trường đầu thuận lợi, nền chính trị ổn định, các đầu vào sẵn với giá rẻ, nguồn lao động dồi dào tay nghề, thị trường tiêu thụ rộng lớn, lăi suất cao và sự thông thoáng trong chính sách thu hút đầu nước ngoài của chính phủ.  Tỷ lệ lạm phát tương đối: Khi một nước lạm phát, sức mua đồng nội tệ giảm, với tỷ giá hối đoái không đổi, hàng hoá dịch vụ trong nước đắt hơn trên thị trường nước ngoài trong khi hàng hoá dịch vụ nước ngoài rẻ hơn trên thị trường trong nước. Theo quy luật cung cầu, cư dân trong nước sẽ chuyển sang dùng hàng ngoại nhiều hơn vì giá rẻ hơn, nhập khẩu tăng, cầu ngoại tệ tăng, tỷ giá hối đoái tăng. Tương tự vì tăng giá, cư dân nước ngoài sẽ dùng ít hàng nhập khẩu hơn. Hoạt động xuất khẩu giảm sút, cung ngoại tệ trên thị trường giảm, tỷ giá hối đoái tăng. Như vậy lạm phát ảnh hưởng đến cả cung và cầu ngoại tệ theo hướng tăng giá ngoại tệ, tác động cộng gộp làm cho tỷ giá hối đoái tăng nhanh hơn. Trên thị trưòng tiền tệ, lạm phát làm đồng tiền mất giá, người dân sẽ chuyển sang nắm giữ các tài sản nước ngoài nhiều hơn, cầu ngoại tệ gia tăng đẩy tỷ giá hối đoái tăng. Trong trường hợp các quốc gia đều lạm phát thì những tác động trên sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ lạm phát tương đối giữa các quốc gia. Quốc gia nào tỷ lệ lạm phát cao hơn, đồng nội tệ quốc gia đó sẽ mất giá một cách tương đối và tỷ giá hối đoái tăng. Phan Xuân Hưng Lớp K43F6 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kinh tế  Tâm lý đám đông: Nhân tố cuối cùng và cũng là nhân tố quan trọng nhất tác động đến tỷ giá hối đoái đó là tâm lý đám đông. Người dân, các nhà đầu cơ, các ngân hàng và các tổ chức kinh doanh ngoại tệ là các tác nhân trực tiếp giao dịch trên thị trường ngoại hối. Hoạt động mua bán của họ tạo nên cung cầu ngoại tệ trên thị trường. Các hoạt động đó lại bị chi phối bởi yếu tố tâm lý, các tin đồn cũng như các kỳ vọng vào tương lai. Điều này giải thích tại sao, giá ngoại tệ hiện tại lại phản ánh các kỳ vọng của dân chúng trong tương lai. Nếu mọi ngưòi kỳ vọng rằng tỷ giá hối đoái sẽ tăng trong tương lai, mọi người đổ xô đi mua ngoại tệ thì tỷ giá sẽ tăng ngay trong hiện tại. Mặt khác, giá ngoại tệ rất nhạy cảm với thông tin cũng như các chính sách của chính phủ. Nếu tin đồn rằng chính phủ sẽ hỗ trợ xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu để giảm thâm hụt thương mại, mọi người sẽ đồng loạt bán ngoại tệ và tỷ giá hối đoái sẽ giảm nhanh chóng.  Đầu tích trữ ngoại tệ: Đầu thể gây ra những thay đổi lớn về tiền, đặc biệt trong điều kiện thông tin liên lạc hiện đại và công nghệ máy tính hiện đại thể trao đổi hàng tỷ USD giá trị tiền tệ mỗi ngày. Trong thực tế, tỷ giá hối đoái bị chi phối đồng thời bởi tất cả các yếu tố trên với mức độ mạnh yếu khác nhau của từng nhân tố, tuỳ vào thời gian và hoàn cảnh nhất định. Việc tách rời và lượng hoá ảnh hưởng của từng nhân tố là việc làm không thể. Các nhân tố trên không tách rời mà tác động tổng hợp, thể tăng cường hay át chế lẫn nhau, đến tỷ giá hối đoái làm cho tỷ giá hối đoái luôn biến động không ngừng. 1.5.2. Thị trường ngoại hối 1.5.2.1. Khái niệm thị trường ngoại hối Thị trường ngoại hối hay thị trường hối đoái ngoại tệ là thị trường tiền tệ quốc tế diễn ra các hoạt động giao dịch các ngoại tệ và các phương tiện thanh toán giá trị như ngoại tệ. 1.5.2.2. Cân bằng trên thị trường ngoại hối Tỷ giá hối đoái được xác định dựa vào cung – cầu ngoại tệ trên thị trường ngoại hối.  Cầu về tiền trên thị trường ngoại hối Cầu về tiền của quốc gia 1 hình thành trên thị trường ngoại hối khi người tiêu dùng từ các quốc gia khác mua các sản phẩm được sản xuất ra tại quốc gia 1. Đường cầu về một loại tiền là hàm tỷ giá hối đoái của nó, dốc xuống phía bên phải, biểu hiện nếu tỷ giá hối đoái càng cao thì hàng hóa của quốc gia đó càng trở lên đắt hơn đối với những người nước ngoài. Phan Xuân Hưng Lớp K43F6 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kinh tế  Cung về tiền trên thị trường ngoại hối Người tiêu dùng của quốc gia 1 muốn mua các sản phẩm được sản xuất ra tại quốc gia 2 thì họ phải mua một lượng tiền đủ lớn của quốc gia 2, bằng việc dùng tiền quốc gia 1 để trả. Khi đó lượng tiền của quốc gia 1 tham gia vào thị trường quốc tế. Đường cung về một loại tiền là hàm tỷ giá hối đoái của nó, dốc lên trên về phía phải. Hình 1.1: Cung – cầu ngoại tệ và tỷ giá cân bằng Trong đó: e 0 , Q 0 là tỷ giá và lượng nội tệ cân bằng Tại E tỷ giá hối đoái cân bằng, khi đó cung và cầu ngoại tệ bằng nhau. 1.5.3. Các chế độ tỷ giá hối đoái Khái niệm chế độ tỷ giá hối đoái Chính sách tỷ giá hối đoái là một hệ thống các công cụ dùng để tác động tới cung – cầu ngoại tệ trên thị trường từ đó giúp điều chỉnh tỷ giá hối đoái nhằm đạt được tới những mục tiêu cần thiết. Nôi dung: Chính sách tỷ giá hối đoái tập trung chú trọng vào hai vấn đề lớn là - Vấn đề lựa chọn chế độ tỷ giá hối đoái (cơ chế vận động của tỷ giá hối đoái). - Vấn đề điều chỉnh tỷ giá hối đoái. 1.5.3.1. Chế độ tỷ giá hối đoái cố định Tỷ giá hối đoái cố định là chế độ tỷ giá hối đoái mà trong đó Nhà nước, hay cụ thể là NHNN tuyên bố duy trì tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền của quốc gia với đồng tiền nào đó hoặc theo một rổ các đồng tiền nào đó ở một mức độ cố định không đổi. NHNN Phan Xuân Hưng Lớp K43F6 O S D Q e 0 Q 0 e (USD/VND) E Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kinh tế sẽ dùng các công cụ của mình can thiệp vào thị trường ngoại tệ để đảm bảo mức tỷ giá hối đoái cố định đã công bố. Để hiểu rõ hơn về chế độ tỷ giá này, chúng ta hãy cùng phân tích tác động của chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế trong điều kiện tỷ giá hối đoáicố định. Hình 1.2: Tác động của chính sách tiền tệ trong điều kiện tỷ giá cố định - Ban đầu nền kinh tế đạt trạng thái cân bằng bên trong và bên ngoài tại E 1 - Khi chính phủ sử dụng chính sách tiền tệ lỏng (giảm lãi suất, tăng cung tiền vào nền kinh tế) làm cho đường LM dịch chuyển sang phải, từ LM 1 sang LM 2 . - Điểm cân bằng dịch chuyển từ E 1 sang E 2 , nền kinh tế đạt trạng thái cân bằng bên trong với lãi suất r 2 < r 1 và sản lượng Y 2 > Y 1 - Tại điểm cân băng mới E 2 : Vốn vào nhỏ hơn vốn ra nên KA thâm hụt Nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu nên CA thâm hụt Cán cân thanh toán thâm hụt Tác động làm giảm giá nội tệ (e ↓) - Do chính phủ cam kết tỷ giá hối đoái cố định nên NHNN buộc phải bán ngoại tệ ra để thu nội tệ về. - Cung nội tệ giảm dẫn đến đường LM dịch chuyển sang trái. Vì đường IS, BP không đổi nên đường LM phải dịch chuyển sang trái cho đến khi trùng với đường LM 1 thì nền kinh tế mới quay trở lại trạng thái cân bằng bên ngoài ban đầu tại E 1 . - Kết quả là cả lãi suất và sản lượng cân bằng đều quay trở lại mức cũ. Phan Xuân Hưng Lớp K43F6 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kinh tế Từ đây ta thể kết luận chính sách tiền tệ trong điều kiện tỷ giá hối đoái cố định không tác dụng. 1.5.3.2. Chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi Chế độ tỷ giá hối đoái hối đoái thả nổi là chế độ tỷ giátỷ giá hối đoái được xác định trên sở cung – cầu ngoại tệ của thị trường. NHNN không bất kỳ can thiệp nào vào thị trường. Để hiểu rõ hơn về những tác động của chế độ tỷ giá này, chúng ta hãy cùng phân tích tác động của chính sách tiền tệ trong điều kiện tỷ giá thả nổi. Hình 1.3: Tác động của chính sác tế tổng hợp liên quan đến các phạm trù kinh tế khác và đóng vai trò như là một công cụ hiệu lực, hiệu quả trong việc tác động đến quan hệ kinh tế đối ngoại của mỗi nước, đồng thời là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với chính sách tiền tệ quốc gia. Trong khoảng thời gian rất lâu, các nhà kinh tế đã và đang tiếp tục đứng trước một vấn đề tầm quan trọng đặc biệt này và cố gắng tiếp cận nó, mong tìm ra một nhận thức đúng đắn để từ đó xác định và đưa vào vận hành trong thực tế một tỷ giá hối đoái phù hợp, nhằm biến nó trở thành một công cụ tích cực trong quản lý nền kinh tế ở mỗi quốc gia. Tỷ giá hối đoái, như các nhà kinh tế thường gọi là một loại “giá của giá”, bị chi phối bởi nhiều yếu tố và rất khó nhận thức, xuất phát từ tính trừu tượng vốn của bản thân nó. Tỷ giá hối đoái không phải là cái gì để ngắm mà trái lại, là cái mà chúng ta phải tiếp cận hàng ngày, hàng giờ, sử dụng nó trong mọi quan hệ giao dịch quốc tế, trong việc xử lý những vấn đề cụ thể liên quan đến các chính sách kinh tế trong nước và quốc tế. Và do vậy, nhận thức một cách đúng đắn và xử lý một cách tỷ giá hối đoái là một nghệ thuật. Tỷ giá hối đoái là một phạm trù kinh tế phức tạp và rất nhạy cảm. Sự biến động của nó đã khiến cho nhiều quốc gia gặp khó khăn, mâu thuẫn chẳng hạn như Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện nay. Do đó, đã thu hút được nhiều sự chú ý của các nhà nghiên cứu, các chính trị gia, các học giả và đã nhiều công trình nghiên cứu đã được đưa ra như: - “Biến động tỷ giá ngoại tệ (đồng USD, EUR) và hoạt động xuất khẩu” của PGS. TS. Nguyễn Thị Quy. Đây là một đề tài rất lớn nói lên được một cách cụ thể tỷ giá hối đoái ảnh hưởng tới hoạt động ngoại thương mà nhà nước ta đang rất quan tâm và tạo mọi điều kiện để phát triển. - “Một số vấn đề về chính sách tỷ giá hối đoái cho mục tiêu phát triển kinh tế Việt Nam” của giáo GS.TS. Lê Văn và TS. Nguyễn Quốc Khánh. Nhà xuất bản thống kê. Trong cuốn sách đã trình bày những vấn đề như: Tổng luận về tỷ giá hối đoái Phan Xuân Hưng Lớp K43F6 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kinh tế trong nền kinh tế mở; thực trạng về vuệc hoạnh định và thực hiện chính sách tỷ giá hối đoái cho mục tiêu phát triển kinh tế Việt Nam; những giải pháp chủ yếu cho việc hoàn thiện chính sách tỷ giá hối đoái trong giai đoạn tới. - “Tỷ giá hối đoái chính sách tác động của nó đối với ngoại thương qua thực tiễn phát triển kinh tế một số nước” TS. Nguyễn Thị Thư, NXB Chính trị quốc gia. Đề tài này nêu một cách tổng quát tỷ giá hối đoái tác động tới tổng thể nền kinh tế. 1.6. Kết cấu chuyên đề tốt nghiệp Ngoài phần lời cảm ơn, phụ lục, tài liệu tham khảo chuyên đề bao gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động nhập khẩu thiết bị vệ sinh từ thị trường Italia của Công ty cổ phần D&T. Chương 3: Các kết luận và đề xuất giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của sự biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động nhập khẩu thiết bị vệ sinh từ thị trường Italia của Công ty cổ phần D&T. CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VỆ SINH TỪ THỊ TRƯỜNG ITALIA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN D&T 2.1. Phương pháp hệ nghiên cứu vấn đề 2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu Dữ liệu được thu thập gồm 2 loại: dữ liệu sơ cấp và sữ liệu thứ cấp  Dữ liệu sơ cấp Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp gồm các phương pháp sau: Phan Xuân Hưng Lớp K43F6 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Phương pháp phỏng vấn: Là phương pháp thu thập thông tin nhanh dựa trên cách đưa ra những câu hỏi cho đối tượng được phỏng vấn để thu thập thông tin cần thiết. - Phương pháp sử dụng phiếu điều tra: Điều tra khảo sát qua phiếu điều tra là phương pháp thu thập dữ liệu thông dụng nhất trong nghiên cứu kinh tế. Phương pháp này dùng để lấy thông tin từ một số lượng lớn đối tượng trên một phạm vi rộng.  Dữ liệu thứ cấp Phương pháp thu thập dữ liệu qua các nguồn thứ cấp: Đó là việc thu thập dữ liệu trên các nguồn thứ cấp. Loại này nguồn gốc từ tài liệu sơ cấp được phân tích, giải thích, thảo luận. Dữ liệu được thu thập từ các nguồn: Dữ liệu từ phòng kế toán, phòng kinh doanh công ty cổ phần D&T, báo chí, trên internet. 2.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu Phương pháp này tập trung phân tích, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập được tùy theo mục đích của người sử dụng. - Bước 1: Xác định mục tiêu phân tích dữ liệu. Trong báo cáo chuyên đề này phân tích dữ liệu nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng tác động của tỷ giá hối đoái đến hoạt động nhập khẩu thiết bị vệ sinh từ thị trường Italia của Công ty cổ phần D&T. - Bước 2: Lựa chọn tài liệu để phân tích - Bước 3: Tiến hành lập báo cáo tổng hợp từ đó nêu ra những kết luận, đề xuất hướng giải quyết. 2.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến hoạt động nhập khât thiết bị vệ sinh từ thị trường Italia của Công ty cổ phần D&T 2.2.1. Tổng quan tình hình chung Trong vài năm trở lại đây thương mại quốc tế nước ta đã nhiều thay đổi do nước ta đã là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO, việc phải mở cửa thị trường cho các doanh nghiệp nước ngoài theo các nội dung đã cam kết đã tác động nhiều đến các doanh nghiệp trong nước. Và một nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nói chung và nhập khẩu nói riêng đó chính là sự biến động của tỷ giá hối đoái. Thời gian gần đây tỷ giá hối đoái đã nhiều biến động mạnh, NHNN đã phải điều chỉnh tỷ giá nhiều lần từ mức 15.991 VND/USD tháng 1/2008 lên tới 20.910 VND/USD tháng 4/2011. Chúng ta hãy cùng xem xét sự biến động của tỷ giá hối đoái trong thời gian từ năm 2008 đến nay. Phan Xuân Hưng Lớp K43F6 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Năm 2008, biến động tỷ giá của VND/USD tăng (từ 15.991 VND/USD lên 16.973 VND/USD) Năm 2008 được giới phân tích tài chính coi là "năm bất ổn của tỷ giá" với những biến động tỷ giá rất phức tạp với những ảnh hưởng từ các yếu tố vĩ mô, cung cầu ngoại tệ và thậm chí cả tin đồn. Chỉ trong năm 2008, biên độ tỷ giá đã được điều chỉnh 5 lần, một mật độ chưa từng trong lịch sử. Hình 2.1: Diễn biến tỷ giá VND/USD năm 2008 (Nguồn: Tổng hợp từ website của NHNN www.sbv.gov.vn) - Năm 2009: Biến động tỷ giá VND/USD giảm, làm cho xuất khẩu trong nước tăng và nhập khẩu xu hướng giảm. Tỷ giá USD/VND lại tiếp tục đà tăng trong 4 tháng đầu năm, đặc biệt sau khi NHNN thực hiện nới rộng biên độ tỷ giá lên +/-5% khiến cho tỷ giá ngoại tệ liên ngân hàng đã đợt tăng đột biến và giao dịch trên trên thị trương tự do tiến sát mức 18000 đồng/USD. Trong bối cảnh nguồn ngoại tệ ròng vào Việt Nam là + trong 4 tháng đầu năm thì dường như yếu tố chính khiến cho tỷ giá USD/VND tăng là do găm giữ ngoại tệ. Phan Xuân Hưng Lớp K43F6 [...]... Phòng kế toán Công ty cổ phần D&T) 20 Hình 2.7: Biểu đồ kim ngạch nhập khẩu thiết bị vệ sinh theo quý từ thị trường Italia của Công ty cổ phần D&T 21 CHƯƠNG 3 23 CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA SỰ BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VỆ SINH TỪ THỊ TRƯỜNG ITALIA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN D&T 23 3.1 Các kết... kim ngạch nhập khẩu thiết bị vệ sinh, tình hình kinh doanh donh thu, chi phí, lợi nhuận của Công ty cổ phần D&T được thu thập từ phòng kế toán, phòng kinh doanh của công ty là xác thực, phản ánh đúng tình hình nhập khẩu, kinh doanh của công ty 3.1.2 Những thuận lợi và khó khăn trong ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến hoạt động nhập khẩu thiết bị vệ sinh từ thị trường Italia của Công ty cổ phần D&T 3.1.2.1... sinh đã làm cho lợi nhuận tăng đáng kể 2.3.2.2 Tình hình nhập khẩu thiết bị vệ sinh với biến động tỷ giá hối đoái Trong quá trình thực tập, tác giả đã thu thập số liệu phản ánh tình hình nhập khẩu thiết bị vệ sinh từ thị trường Italia của công ty như sau: Bảng 2.2: Kim ngạch nhập khẩu thiết bị vệ sinh từ thị trường Italia của Công ty cổ phần D&T Đơn vị tính: Triệu USD Năm 2008 % trong tổng kim ngạch... trình hoạt động kinh doanh của công ty đã giúp cho tác giả được cái nhìn tổng quát và rõ ràng hơn về những khó khăn và thuận lợi mà công ty gặp phải trong quá trình hoạt động Với những nhận định về những vấn đề cấp thiết được đặt ra đối với công ty, tác giả đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: Phân tích ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động nhập khẩu thiết bị vệ sinh từ thị trường Italia. .. nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu thiết bị vệ sinh từ thị trường Italia của Công ty cổ phần D&T 2.2.2.1 Các nhân tố khách quan  Chủ trương, chính sách của Nhà nước Thông qua việc đề ra các chính sách và quy định, Nhà nước thiết lập môi trường pháp lý nhằm điều chỉnh các hoạt động của các doanh nghiệp nên nó ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu Chúng ta thể xem xét tác động của. .. Với một doanh nghiệp nhập khẩu như Công ty cổ phần D&T thì thể nói tỷ giá hối đoái là nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động kinh doanh của công ty Dự báo tỷ giá hối đoái trong tương lai không những giúp công ty chủ động được kế hoạch kinh doanh của mình mà còn hạn chế thấp nhấp những rủi ro do tỷ giá gây ra Những diễn biến về chi phí nguyên liệu, xăng dầu, tỷ giá ngoại tệ, giá cả nguyên vật liệu... xuất khẩu nhập khẩu giá trị và thời hạn tương đương nhau Bằng cách này, Phan Xuân Hưng Lớp K43F6 Chuyên đề tốt nghiệp tế Khoa Kinh nếu USD lên giá so với VND thì công ty sẽ sử dụng phần lãi do biến động tỷ giá từ hợp đồng xuất khẩu để bù đắp phần tổn thất do biến động tỷ giá của hợp động nhập khẩu Ngược lại, nếu USD giảm giá so với VND thì công ty sẽ sử dụng phần lợi do biến động tỷ giá từ hợp... GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA SỰ BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VỆ SINH TỪ THỊ TRƯỜNG ITALIA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN D&T 3.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu 3.1.1 Đánh giá chung về những dữ liệu sơ cấp và thứ cấp thu thập được 3.1.1.1 Dữ liệu sơ cấp Dữ liệu sơ cấp được thu thập từ các phiếu phỏng vấn, phiếu điều tra trắc nghiệm từ những chuyên gia, các... .11 Hình 2.3: Diễn biến tỷ giá VND/USD trong năm 2010 .11 Hình 2.4: Diễn biến tỷ giá VND/USD 4 tháng đầu năm 2011 12 Hình 2.5: Biểu đồ biến động tỷ giá hối đoái VND/USD từ năm 2008 đến tháng 4/2011 12 2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu thiết bị vệ sinh từ thị trường Italia của Công ty cổ phần D&T 13 2.2.2.1 Các nhân tố khách quan 13 2.2.2.2 Các nhân... về tỷ giá hối đoái cũng như các chính sách điều hành tỷ giá của NHNN 3.1.1.2 Dữ liệu thứ cấp - Các dữ liệu về sự biến động của tỷ giá hối đoái trong các năm 2008, 2009, 2010 và 4 tháng đầu năm 2011 được thu thập trên website của NHNN www.sbv.gov.vn là chính xác, từ các số liệu đó đã giúp phân tích sự biến động của tỷ giá hối đoái một cách khách quan, qua đó đưa ra các dự báo về biến động của tỷ giá . cứu đề tài: Phân tích ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động nhập khẩu thiết bị vệ sinh từ thị trường Italia của công ty cổ phần D&T” kết quả phân tích thực trạng ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động nhập khẩu thiết bị vệ sinh từ thị trường Italia của Công ty cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động nhập khẩu thiết bị vệ sinh từ thị trường italia của công ty cổ phần d&t , Phân tích ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động nhập khẩu thiết bị vệ sinh từ thị trường italia của công ty cổ phần d&t , Phân tích ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động nhập khẩu thiết bị vệ sinh từ thị trường italia của công ty cổ phần d&t

Từ khóa liên quan