Gán nhãn phân tích cú pháp quan hệ cho song ngữ Anh-Việt thông qua liên kết ngữ

1 842 13
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2012, 08:09

Gán nhãn phân tích cú pháp quan hệ cho song ngữ Anh-Việt thông qua liên kết ngữ 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Gán nhãn phân tích cú pháp quan hệ cho song ngữ Anh-Việt thông qua liên kết ngữ, Gán nhãn phân tích cú pháp quan hệ cho song ngữ Anh-Việt thông qua liên kết ngữ

Từ khóa liên quan