Bài giảng cơ cấu trục khuỷu tt

13 762 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 21:11

CÂU HỎI 1.Nêu nhiệm vụ thân máy ? Em nhận xét gì về đặc điẻm cấu tạo thân xylanh động làm mát bằng nước và không khí? 2.Nêu nhiệm vụ nắp máy? Tại sao không dùng áo nước hoặc cánh tản nhiệt để làm mát ở cácte? Bài 22: CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN -Biết được nhiệm vụ và cấu của các chi tiết chính trong cấu trục khuỷu thanh truyền. -Đọc được sơ đồ cấu tạo của pitttông, thanh truyền và trục khuỷu . Bài 22: CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN I. GIƠÍ THIỆU CHUNG : cấu trục khuỷu thanh truyền 3 nhóm chi tiết: nhóm pittông, nhóm thanh truyền,nhóm trục khuỷu II. PIT TÔNG: Bài 22: CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN -Cùng với xylanh và nắp máy tạo thành không gian làm việc. -Tiếp nhận lực đẩy của khí cháy rồi truyền lực đó làm trục khuỷu quay, và ngược lại. I.GIƠÍ THIỆU CHUNG II. PIT TÔNG: 1. Nhiệm vụ: 1. Nhiệm vụ: Bài 22: CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN I.GIƠÍ THIỆU CHUNG : II. PIT TÔNG: 1.Nhiệm vu 2.Cấu tao: 2. Cấu tạo : Gồm ba phần chính:đỉnh, đầu và thân. -Đỉnh: 3 dạng:đỉnh bằng ,đỉnh lồi và đỉnh lõm. -Đầu: rãnh để lắp xecmăng khí và xecmăng dầu.Xecmăng dầu lắp ở phía dưới.Trong rãnh lỗ dầu bôi trơn. -Thân: để dẫn hướng,và liên kết với thanh truyền .Trên thân pittông lỗ lắp chốt pittông. Vong xecmang Bài 22: CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN I.GIƠÍ THIỆU CHUNG : II. PIT TÔNG: 1. Nhiệm vụ: 2. Cấu tạo : III. THANH TRUYỀN: III. THANH TRUYỀN: Bài 23: CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN I.GIƠÍ THIỆU CHUNG : II. PIT TÔNG: 1. Nhiệm vụ: 2. Cấu tạo : III. THANH TRUYỀN: 1. Nhiệm vụ: 2. Cấu tạo : 1.Nhiệm vụ Dùng để truyền lực giữa pittông và trục khuỷu 2.Cấu tạo: Gồm 3 phần: đầu nhỏ ,thân và đầu to. -Đầu nhỏ: dạng hình trụ rỗng-để lắp chốt pittông. -Thân:để nối đầu nhỏ với đầu to , tiết diện hình chữ I. -Đầu to: Dùng để lắp với chốt khuỷu, một nửa dính liền với thân,một nửa rời ra.Hai nửa ghép với nhau bằng bulông-đai ốc. Tại sao ở đầu nhỏ và đầu to thanh truyền lại phải lắp bạc lót hoặc ổ bi? Bài 22: CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN I.GIƠÍ THIỆU CHUNG: II. PIT TÔNG: 1. Nhiệm vụ: 2. Cấu tạo : III. THANH TRUYỀN: 1. Nhiệm vụ: 2. Cấu tạo : IV.TRỤC KHUỶU: 1. Nhiệm vụ: IV.TRỤC KHUỶU: 1. Nhiệm vụ: -Tiếp nhận lực từ thanh truyền để tạo mômen quay để kéo máy công tác. -Dẫn động các cấu và hệ thống của độngcơ Bài 22: CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN I.GIƠÍ THIỆU CHUNG : II. PIT TÔNG: 1. Nhiệm vụ: 2. Cấu tạo : III. THANH TRUYỀN: 1. Nhiệm via: 2. Cấu tạo : IV.TRỤC KHUỶU: 1.Nhiệm vụ: 2. Cấu tạo : 2. Cấu tạo : Gồm 3 phần: Đầu trục, thân và đuôi trục khuỷu. Ngoài ra còn cổ khuỷu, chốt khuỷu, má khuỷu. [...]... B.Tăng tuổi thọ thanh truyền C.Giúp chi tiết để chuyển động D.đễ tháo lắp DẶN DÒ Về nhà các em học bài phải kết hợp với nhìn vào các hình trong SGK Trả lời các câu hỏi trang 109 SGK Và đọc trước bài 24 : cấu phân phối khí ...Trên má khuỷu làm thêm đối trọng để làm gì? CỦNG CỐ 1 Nhiệm vụ thanh truyền là A.Dùng để tạo buồng cháy C Dùng để dẫn hướng B.Dùng để tạo ra mô men quay D Dùng để truyền lực 2 Trên đầu nhỏ của thanh truyền lắp bạc lót để: A.Giảm ma sát B.Tăng tuổi thọ thanh truyền C.Giúp chi tiết để chuyển động D.đễ tháo lắp DẶN DÒ Về nhà các em học bài phải kết hợp với nhìn vào các hình . sơ đồ cấu tạo của pitttông, thanh truyền và trục khuỷu . Bài 22: CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN I. GIƠÍ THIỆU CHUNG : Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền có. cácte? Bài 22: CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN -Biết được nhiệm vụ và cơ cấu của các chi tiết chính trong cơ cấu trục khuỷu thanh truyền. -Đọc được sơ đồ cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng cơ cấu trục khuỷu tt, Bài giảng cơ cấu trục khuỷu tt, Bài giảng cơ cấu trục khuỷu tt

Từ khóa liên quan