Slide nghiên cứu kết quả điều trị của hai phác đồ peginterferon alfa 2a kết hợp ribavirin và peginterferon alfa 2b kết hơp ribavirin trong điều trị bệnh nhân viêm gan virus c mạn tính

66 590 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 10:25

Luận văn 1 NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA HAI NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA HAI PHÁC ĐỒ PEGINTERFERON ALFA-2a KẾT HỢP PHÁC ĐỒ PEGINTERFERON ALFA-2a KẾT HỢP RIBAVIRIN PEGINTERFERON ALFA-2b KẾT RIBAVIRIN PEGINTERFERON ALFA-2b KẾT HỢP RIBAVIRIN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN HỢP RIBAVIRIN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM GAN VIRUS C MẠN TÍNH VIÊM GAN VIRUS C MẠN TÍNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. GS.TS. HÀ VĂN MẠO 1. GS.TS. HÀ VĂN MẠO 2. PGS.TS.TRẦN VIỆT TÚ 2. PGS.TS.TRẦN VIỆT TÚ 2 • Nhiễm virus viêm gan C xơ gan , ung thư gan • Đường lây nhiễm chính: máu, tình dục, mẹ mang thai lây con • Biểu hiện lâm sàng thầm lặng  khó phát hiện bệnh • Vấn đề điều trị cần quan tâm  1. Đánh giá kết quả hai phác đồ Peginterferon alfa - 2a kết hợp Ribavirin Peginterferon alfa2b kết hợp Ribavirin trong điều trị bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính. 2. Đánh giá các yếu tố liên quan đến kết quả điều trị 3. Nhận xét tác dụng không mong muốn của hai phác đồ điều trị. 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 5 Tỉ lệ lưu hành HCV kiểu gen , kiểu gen khác nhau tùy theo vùng địa lý Nguồn Alfredo Alberti,2007 TỔNG QUAN TỔNG QUAN  Diễn tiến lâm sàng nhiễm HCV 6 Nhiễm HCV cấp tính 15 - 50% Hồi phục hoàn toàn: ALT bình thường HCV RNA âm tính khi làm xét nghiệm lặp lại 50-85% Nhiễm HCV mạn tính 60-70% HCV RNA dương tính ALT tăng 30-40% HCV RNA dương tính ALT bình thường TỔNG QUAN TỔNG QUAN   Anti HCV  HCV RNA  HCV genotype Chẩn đoán 7 7 7 TỔNG QUAN TỔNG QUAN  1. Đơn trị liệu 2. Điều trị kết hợp 8 INTERFERON - PEGINTERFERON TỔNG QUAN TỔNG QUAN  9 Đáp ứng điều trị tăng khi kết hợp IFN với Ribavirin Nguồn Norihiro Furusyo, 2008 TỔNG QUAN TỔNG QUAN  1. Từ 18 tuổi trở lên 2. Tăng hoạt độ enzym ALT huyết tương 3. Có hiện diện xơ hóa từ trung bình đến nặng (Metavir từ 2 trở lên hay Ishak từ 3 trở lên) 4. Không có vàng da, cổ trướng, bệnh não gan 5. Không có co giật không kiểm soát hay rối loạn tâm thần kinh 6. Genotype 2 hay 3, enzym ALT bình thường hay không bình thường 10 ĐỐI TƯỢNG CHẤP NHẬN RỘNG RÃI TỔNG QUAN TỔNG QUAN
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide nghiên cứu kết quả điều trị của hai phác đồ peginterferon alfa 2a kết hợp ribavirin và peginterferon alfa 2b kết hơp ribavirin trong điều trị bệnh nhân viêm gan virus c mạn tính , Slide nghiên cứu kết quả điều trị của hai phác đồ peginterferon alfa 2a kết hợp ribavirin và peginterferon alfa 2b kết hơp ribavirin trong điều trị bệnh nhân viêm gan virus c mạn tính

Từ khóa liên quan